หน้าแรก Hot Topic Pic Post หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype หาเพื่อน Facebook เว็บบอร์ด พูดคุย ถาม-ตอบ คลิป Video ตรวจหวย หาเพื่อน Skype หาเพื่อน Facebook ผลบอล เกมส์ Quiz Play ไดอารี่ อัลบั้มโหวต คำคม แต่งรูป กริตเตอร์ (รูปวิบวับ) คำนวณ สเปซ Page
หน้าแรกเว็บบอร์ด กระทู้ของฉันค้นหากระทู้ ตั้งกระทู้ใหม่
ดูรายการโปรดเพิ่มเป็นรายการโปรด

พระราชวังในประเทศไทย


กระดานสนทนา หมวด อื่นๆโพสท์โดย หม่อมสำเพ็ง

    พระราชวัง คือ ที่ประทับอาศัยของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยต้องมีประกาศพระบรมราชโองการให้เป็นพระราชวังเสียก่อน 

  หากนอกเหนือจากนี้ให้เรียกวังทั้งสิ้น ส่วนพระราชวังที่มีบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยเรา มีดังนี้

     ๑. พระราชวังจันทน์  จังหวัดพิษณุโลก สร้างแต่ครั้งราชวงศ์พระร่วงครองราชสมบัติกรุงสุโขทัย ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชา (ลิไท)

 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวร 

                                                                   - - - - - - -

    ๒. พระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   พระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี (พระเจ้าอู่ทอง)

  ปัจจุบันอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

                                                                  - - - - - - -

    ๓. พระราชวังจันทรเกษม (วังหน้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เพื่อเป็นที่ประทับของ

  สมเด็จพระนเรศวรในยามที่เสด็จลงมาอยุธยา และต่อมาก็เป็นที่ประทับของเจ้านายอยุธยาอีกหลายพระองค์ จนกรุงแตกก็ถูกทิ้งร้าง

  จวบรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปดให้บูรณะ พร้อมพระราชทานนามว่า พระราชวังจันทรเกษม ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม

                                           

    ๔.พระนารายณ์ราชนิเวศน์  (วังนารายณ์) จังหวัดลพบุรี  พระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับ ออกว่าราชการ

  และต้อนรับแขกเมือง แต่ประทับได้เพียงไม่นานในช่วงปลายรัชกาล  ก็เสด็จสวรรคต หลังจากนนั้นพระราชวังแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้าง

  จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้บูรณะและสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ พร้อมพระราชทานนามว่า พระนารายณ์ราชนิเวศ์

                                 

    ๕. พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) กรุงเทพมหานคร  พระราชวังหลวงของกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร สร้างโดยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

  และสมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังเป็นที่ประทับของเจ้านายอีกหลายพระองค์ จนรัชสมัยพระบาทมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน

  พระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ หลังจากโรงเรียนนายเรือย้ายออกไป จึงได้ใช้เป็นที่ตั้ง กองบัญการกองทัพเรือ จนปัจจุบัน

                                                 

    ๖. พระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร  พระราชวังหลวงของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

  ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตลอดมา จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างพระราชวังดุสิตและย้ายไปประทับที่นั่น

  

                                              

    ๗. พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า พระบวรราชวัง)  กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นพร้อมๆกับพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับของ

  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกรมพระราชบวรมหาสุรสิงหนาทโปรดให้สร้างขึ้น ได้เป็นที่ประทับของ

  กรมพระราชวังบวรมาโดยตลอดจนตำแหน่งนี้ได้ถูกยกเลิกไปในรัชกาลที่ ๕ และสถาปนาสยามมกุฎราชกุมารขึ้นมาแทน กำแพงและป้อมต่างๆ

  ถูกรื้อออก พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นสนามหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงละครแห่งชาติ ปัจจุบันพระราชวังบวรสถานมงคล

  เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

                                           

    ๘. พระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) กรุงเทพมหานคร  พระราชวังของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศน์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

   วังหลังพระองค์เดียวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพระองค์สิ่นพระชนม์เชื้อสายลูกหลานไม่มีกำลังจะดูแลพระราชวังได้ จึงได้ปล่อยให้รกร้าง

  ทำให้พื้นที่บางส่วนกลายเป็นของราษฎร ปัจจุบันพิ้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโรงพยายาลศิริราช

                                                                           - - - - - - - -

     ๙.พระราชวังปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนพระอิริยาบถในพระนคร

  โดยทรงโปรดให้ขุดสระใหญ่สองสระติดกันและปลูกบัวพันธุ์ต่างไว้มากมาย เมื่อสร้างเสร็จได้พระราชทานนามว่า พระราชวังปทุมวัน

  พร้อมพระราชทานนามวัดที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับเป็นวัดประจำพระราชวังด้วยว่า วัดปทุมวนาราม เมื่อสิ้นรัชกาลพระที่นั่งต่างๆก็ทรุดโทรมลง

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พะราชห้เป็นโรงฝึกทหาร ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 

  ที่ดินผืนนี้แก่ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทรชัย เพื่อสร้างวัง เมื่อพระองค์เจ้าของวังสิ้นพระชนม์

  วังก็ตกทอดแก่ทายาทเรื่อยมาจนกลายเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติย์และถูกเอกชนเช่าเพื่อสร้างศูนย์การค้าจนปัจจุบัน

                                                                   - - - - - - - - - 

     ๑๐. พระราชวังสราญรมย์  กรุงเทพมหานคร  สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับพระราชทาน

  นามว่า สราญรมย์ แต่ก็สวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ

  ทั้งสองพระองค์ใช้เป็นที่ประทับชั้วคราวระหว่างสร้างวัง  และยังเคยใช้เป็นที่พักรับรองพระราชอาคันตุกะและใช้เป็นที่ทำการ

  กระทรวงการต่างประเทศ

                                                

    ๑๑. พระจุฑาธุชราชฐาน   เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานไปยังเกาะสีชัง

  ได้ทรงสร้างพระราชฐานขึ้นและพระราชทานนามว่า พระจุฑาธุชราชฐาน ตามพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจุฑาธุชธราดิลก เมื่อเกิดเพตุการณ์ 

  ร.ศ.๑๑๒ การก่อสร้างพระที่นั่งก็ชะงัก พระที่นั่งบางองค์ถูกรื้อไปปลูกที่อื่น ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับสิทธ์ในการใช้ที่ดินบางส่วน

  เพื่อเป็นสถานีวิจัย พร้อมทั้งปรับปรุงพืื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์

                                                                        - - - - - - - -

    ๑๒. พระราชวังดุสิต   กรุงเทพมหานคร  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้าขึ้นเป็นที่ประทับชั่วคราว พระราชทานนามว่า

  สวนดุสิต ต่อมาได้เสด็จมาประทับบ่อยครั้งจึงโปรดให้สร้างพระราชนิเวศน์แห่งใหม่และพระราชทานนามว่า วังสวนดุสิต และ พระราชวังสวนดุสิต

  ตามลำดับ กระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เรียกว่า พระราชวังดุสิต

                                               

    ๑๓. พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็นพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จมานมัสการ

  องค์พระปฐมเจดีย์และในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักพระราชวัง

                                               

    ๑๔. พระราชวังพญาไทย  กรุงเทพมหานคร  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปดให้สร้างเพื่อเป็นที่ประทับทอดพระเนตรการทำนา

  ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ พระราชทานนามว่า พระตำหนักพญาไทยและวังพญาไทยตามลำดับ แต่ไม่นานก็เสด็จสวรรคต

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทลเชิญเสด็จสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี มาประทับที่นี่พร้อมทั้งสถาปนา

  ให้เป็น พระราชวังพญาไทย

                                                

    ๑๕. พระรามราชนิเวศน์  (วังบ้านปืน) เพชรบุรี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะสร้างพระราชวังไว้นอกพระนคร

  สำหรับประทับ จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ซื้อที่ดินจากชาวบ้านในเขตบ้านปืน โดยมีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและ

  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์เป็นแม่งานการก่อสร้าง

                               
                                

    ๑๖. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  เพชรบุรี   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้น โดยพระองค์ทรงร่างแผนผังการก่อสร้าง

  ด้วยพระองค์เอง พระตำหนักต่างๆแบ่งกระจายกันเป็นหลังๆมีรูปทรงเดียวกัน และทุกหลังจะมีระเบียงและบันได เชื่อมหากันทั้งหมด

  

                                     

                                       

  

  

  

  ปล. กราบขอบพระคุณสำหรับภาพและข้อมูลจากหลายๆที่

        และกราบขออภัยที่ไม่ได้ใส่ที่มา ผิดพลาดอย่างไร

       ตรงไหนไม่ดีขออภัยนะเจ้าคะ เขียนตอนดึก เบลอเจ้าค่ะ

       ตอนนี้ง่วงมากแล้ว อภัยให้หม่อมด้วยนะเจ้าคะ 

        

Tags ที่เกี่ยวข้อง : พระราชวัง
Report เนื้อหา


โพสท์โดย: หม่อมสำเพ็ง
4Y
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
119 VOTES
 

แชร์ใน Facebook Tweet

Hot Topic อื่นๆของ หม่อมสำเพ็ง


ชื่อนี้มีที่มา ๑

รวมรูปเก่าบางกอก

สีเหล่าบนอินธนูทหารเรือ

Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ


“บาส สุรเดช” พระเอกสุดน่ารัก “เดือนเกี้ยวเดือน เดอะซีรีส์”

ความเข้าใจในเรื่องติ่งเนื้อพร้อม 10 วิธีรักษา

S€XT PHOTOFIC VOL.1 เรื่องราวร้อนแรง จากข้อความลับ คลิปหลุด กับเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนรักชายแท้รักชายแท้

คุณรู้ไหม ทำไม ISIS ถึงเกลียด และอยากฆ่าเรา?

ไม่น่าเชื่อ!! ที่นี่ชาวบ้านยึดวิถีพื้นบ้าน จนร้านสะดวกซื้อชื่อดังต้องพ่ายแพ้ และกำลังจะปิดตัวลงในอีกไม่กี่วัน!!

นายกฯ ย้ำอย่าตีความ ไม่เคยถามเรื่องเลื่อนเลือกตั้ง จะเลิกพูด2-3 อาทิตย์
แชร์ใน Facebook Tweet
ตั้งกระทู้ใหม่ไปหน้าแรกเว็บบอร์ด เพื่อดูกระทู้อื่นๆไปหน้าแรก Postjung.com

 
 
ข้อตกลงการใช้บริการ ติดต่อเว็บไซต์ แจ้งปัญหาการใช้งาน แจ้ง Report เนื้อหา ติดต่อโฆษณา