ผลโหวตโพลล์

10 ปรมาจารย์ด้านงานศิลปะของไทย


ขรัวอินโข่ง
3
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี
7
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
9
ถวัลย์ ดัชนี
14
ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ
2
อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤษ
18
อ.เฉลิม นาคีรักษ์
1
ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี
2
ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ
1
ประเทือง เอมเจริญ
2
ไม่มีในนี้
3
ผู้ที่โหวตให้ : ขรัวอินโข่ง

joemark

Luis Cha

kleoland
ผู้ที่โหวตให้ : ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

KahnKung

letter

PTOPMAN

ดินสอสี

เอ๋ง ไม่ดัดจริต

lovecat

Winn Khemdaeng
ผู้ที่โหวตให้ : เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

kiatkong445599

EakSkyrim

mike

ชูน้อย

BabyDolls

มารคัส

ธีรศักดิ์ มั่นยุติธร

หลี่หง

Na Cri
ผู้ที่โหวตให้ : ถวัลย์ ดัชนี

eee

ธิติวัส

nuttun

NewPutter

Angel May

โอดิน

คุณบี๋

Balius

คนที่คุณก็รู้ว่าใคร

Seagame Playboy

สมมุติว่าหล่อ

Mr.Lonely So Sad

woooo

Treeni
ผู้ที่โหวตให้ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ

Panch

ประภัสสร พนมวงศ์ตะวั
ผู้ที่โหวตให้ : อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤษ

ginger bread

makhamdong

one

gunnika

อ้ายสิงห์คำ

Meythichai

สามผ่าน

โลกไม่สวย

Memory Love And Hope

t Um

fujita

pj talo

Patrickleeee

Nicknaruk

โบกุ๋ยๆ

Cha Da

kittapas

ไหนไหน
ผู้ที่โหวตให้ : อ.เฉลิม นาคีรักษ์

ท่านชายร้ายเสมอ
ผู้ที่โหวตให้ : ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี

kareepup

Nam Indheera
ผู้ที่โหวตให้ : ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ

Flameburn
ผู้ที่โหวตให้ : ประเทือง เอมเจริญ

aunggab

singsanook
ผู้ที่โหวตให้ : ไม่มีในนี้

ท่านฮั่ว แมวหน้าง้ำ

Jintaghan

ono