ผลโหวตโพลล์

เพียงคำชี้แจง อาจทำร้ายเด็กจนถึงตายได้อย่างไร


ใช้ระบบเดิม
0
เปลี่ยนระบบใหม่
1
มีมาตรการแก้ไขตลอดเวลา
2
ปลด คปท. ทั้งชุด
0
ให้ประชาชนเสนอแนะ และมหาลัยเสนอแนะ
0
ผู้ที่โหวตให้ : ใช้ระบบเดิม
ยังไม่มีผู้โหวตให้ ใช้ระบบเดิม
ผู้ที่โหวตให้ : เปลี่ยนระบบใหม่

โคโจฮานะ ยูกิโอะ
ผู้ที่โหวตให้ : มีมาตรการแก้ไขตลอดเวลา

maddog2565

Siraporn Saeching
ผู้ที่โหวตให้ : ปลด คปท. ทั้งชุด
ยังไม่มีผู้โหวตให้ ปลด คปท. ทั้งชุด
ผู้ที่โหวตให้ : ให้ประชาชนเสนอแนะ และมหาลัยเสนอแนะ
ยังไม่มีผู้โหวตให้ ให้ประชาชนเสนอแนะ และมหาลัยเสนอแนะ