เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
เมื่อวานนี้มีผู้เข้าชมเว็บโพสท์จัง 354,061 คน / 2,146,457 หน้า
ตรวจหวย
ตรวจหวย
Webboard

คนอีสานมาจากไหน?

ไทยอีสาน  เป็นประชากรกลุ่มใหญ่  พูดภาษาไทย-ลาว (ภาษาอีสาน เป็นกลุ่มผู้นำทางด้านวัฒนธรรมภาคอีสาน  เช่น  ฮีต  คอง  ตำนาน  อักษรศาสตร์ จารีตประเพณี  นิยมตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่ม  บนที่ดอนเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า "โนน" ยึดทำเลการทำนาเป็นสำคัญ  อาศัยอยู่ทั่วไป

เรื่องถิ่นเดิมของชาติพันธุ์ลาวมีแนวคิด 2 อย่าง ซึ่งก็มีเหตุผลสนับสนุนพอ ๆ กันคือ
       1ถิ่นเดิมของลาวอยู่ที่อีสานนี่เอง ไม่ได้อพยพมาจากไหน ถ้าเหมาว่าคนบ้านเชียงคือลาว ก็แสดงว่าลาวมาตั้งหลักแหล่งที่บ้านเชียงมากกว่า 5600 ปีมาแล้ว เพราะอายุหม้อบ้านเชียงที่พิสูจน์โดยวิธีคาร์บอน 14 บอกว่าหม้อบ้านเชียงอายุเก่าแก่ถึง 5600 ปี กว่าคนบ้านเชียงจะเริ่มตีหม้อใช้ในครัวเรือน ก็ต้องสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยก่อนหน้านั้นแล้ว แนวความคิดนี้ยังบอกอีกว่านอกจากลาวจะอยู่อีสานแล้ว ยังกระจายไปอยู่ที่อื่นอีก เช่น เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น ยุโรป แล้วข้ามไปอเมริกาเป็นพวกอินเดียนแดง

        2ถิ่นเดิมของลาวอยู่ที่อีสานและมีมาจากที่อื่นด้วย (อภิศักดิ์ โสมอินทร์. 2540 69แนวคิดนี้เชื่อว่า คนอีสานน่าจะมีอยู่แล้วในดินแดนที่เรียกว่า อีสานหรือส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิ โดยประมาณ 10,000.- ปีที่ผ่านมา นักมานุษยวิทยา และนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าได้มีการอพยพของพวกละว้า หรือข่าลงมาอยู่ในแดนสุวรรณภูมินับเป็นคนพวกแรกที่เข้ามา พอเข้ามาอยู่สุวรรณภูมิก็แบ่งเป็นอาณาจักรใหญ่ ๆ 3 อาณาจักร คือ อาณาจักรทวารวดี ซึ่งมีนครปฐมเป็นราชธานี มีอาณาเขตถึงเมืองละโว้(ลพบุรี) อาณาจักรที่สองคือโยนก เมืองหลวงได้แก่เมืองเงินยาง หรือเชียงแสน มีเขตแดนขึ้นไปถึงเมืองชะเลียงและเมืองเขิน อาณาจักรที่สามคือโคตรบูร ได้แก่บรรดาชาวข่าที่มาสร้างอาณาจักรในลุ่มน้ำโขง มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองโคตรบูรณ์ ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจากแนวคิดที่ 2 จะเห็นว่าในคำรวมที่นักมานุษยวิทยา และ นักประวัติศาสตร์เรียกว่า คนอีสาน” นั้นน่าจะมีคนหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์ปะปนกันอยู่และในหลายกลุ่มนั้นน่าจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวอยู่ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากงานเขียนของนักวิชาการบางคนที่กล่าวว่า หลังจากพวกละว้าหรือพวกข่าหมดอำนาจลง ดินแดนอีสานก็ถูกครอบครองโดยขอมและอ้ายลาว ต่อมาขอมก็เสื่อมอำนาจลง ดินแดนส่วนนี้จึงถูกครอบครองโดยอ้ายลาวมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าเป็นอย่างนี้จริงจึงกล้าสรุปได้ว่า อ้ายลาวก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนั่นเอง อ้ายลาวเป็นสาขาหนึ่งของมองโกลเดิม อยู่ทางตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำเหลือง ก่อนที่จะอพยพเข้าครอบครองอีสานนั้นได้รวมตัวกันตั้งเมืองสำคัญขึ้น 4เมือง คือ นครลุง นครเงี้ยว และนครปา ต่อมากลุ่มอ้ายลาวเกิดสู้รบกับจีน สาเหตุเพราะจีนมาแย่งดินแดน อ้ายลาวสู้จีนไม่ได้จึงอพยพลงใต้ถอยร่นลงมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งมาตั้งอาณาจักรอยู่บริเวณยูนานในปัจจุบัน มีเมืองแถนเป็นศูนย์กลางสำคัญ แต่ก็ยังถูกรุกรานแย่งชิงจากจีนไม่หยุดหย่อน อ้ายลาวจึงอพยพลงมาตั้งอาณาจักรใหม่อีก คือ อาณาจักรหนองแส มีขุนบรมวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของอ้ายลาวเป็นผู้ปกครองขุนบรมขึ้นครองราชย์ พ.ศ.1272 ได้รวบรวมผู้คนเป็นปึกแผ่น และส่งลูกหลานไปครองเมืองต่าง ๆ ในบริเวณนั้นลูกหลานที่ส่งไปครองเมืองมี 7 คน คือ
          1ขุนลอ ครองเมืองชวา คือ หลวงพระบาง
         2ขุนยีผาลาน ครองเมืองหอแตหรือสิบสองพันนา
          3ขุนสามจูสง ครองเมืองปะกันหรือหัวพันทั้งห้าทั้งหก
          4ขุนไขสง ครองเมืองสุวรรณโดมคำ
          5ขุนงัวอิน ครองเมืองอโยธยา (สุโขทัย)
          6ขุนลกกลม ครองเมืองมอญ คือ หงสาวดี
          7ขุนเจ็ดเจือง ครองเมืองเชียงขวางหรือเมืองพวนพี่น้องอ้ายลาวทั้ง 7 ปกครองบ้านเมืองแบบเมืองพี่เมืองน้องมีอะไรก็ช่วยเหลือเจือจุนกันโดยยึดมั่นในคำสาบานที่คำสัตย์ปฏิญาณร่วมกันว่า “ไผรบราแย่งแผ่นดินกันขอให้ฟ้าผ่ามันตายสำหรับ กลุ่มอ้ายลาวนี้น่าจะเกี่ยวโยงเป็นกลุ่มเดียวกับคนชาติพันธุ์ลาวในอีสาน น่าจะเป็นกลุ่มลาวเชียงและลาวเวียง คือ กลุ่มจากอาณาจักรล้านนา (ลาวเชียง) และกลุ่มจากอาณาจักร ล้านช้าง (ลาวเวียง) ในพุทธศตวรรษที่ 17-18 เริ่มตั้งแต่สร้างเมืองชวาหรือเมืองหลวงพระบาง มีกษัตริย์ปกครองติดต่อกันมาถึง 22 องค์ กษัตริย์องค์หนึ่งคือพระเจ้าเงี้ยว ได้กำเนิดลูกชายคือพระเจ้าฟ้างุ้ม พระเจ้าฟ้างุ้ม เกิดมามีฟันเต็มปาก เสนาอำมาตย์ในราชสำนักเห็นเป็นอาเพศจึงทูลให้พระบิดานำไป ล่องโขง” คือลอยแพไปตามลำน้ำโขง มีพระเขมรรูปหนึ่งพบเข้าเกิดเมตตาเอาพระเจ้าฟ้างุ้มไปชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่แล้วถวายตัวในราชสำนักเขมรพระเจ้าฟ้างุ้มได้รับการศึกษาอบรมอย่างองค์ชายเขมร และทรงเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์เขมรด้วย เมื่อพระเจ้าฟ้าเงี้ยวสิ้นพระชนม์ เจ้าฟ้าคำเสียวผู้เป็นน้องชายขึ้นครองราชย์แทน พระเจ้าฟ้างุ้มจึงยกทัพจากเขมรทวงราชสมบัติของบิดาคืน สามารถโจมตีเมืองหลวงพระบางได้ เจ้าฟ้าคำเลียวเสียทีแก่หลานสู้ไม่ได้ น้อยใจจึงกินยาพิษตาย เจ้าฟ้างุ้มจึงขึ้นครองเมืองหลวงพระบางเมื่อ พ.ศ. 1896 ทรงพระนามว่า พระยาฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณี” พระเจ้าฟ้างุ้มเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถมาก เป็นนักรบผู้กล้าหาญชาญฉลาด ในช่วงนั้นอาณาจักรสุโขทัยมีพระมหาธรรมราชาลิไทเป็นกษัตริย์ พระเจ้าฟ้างุ้มได้ขยายอำนาจแผ่ไปถึงญวน ลงมาถึงส่วนหนึ่งของเขมรตอนล่างและเข้ามาสู่ดินแดนอีสานได้อพยพผู้คนจากเวียงจันทน์มาอยู่บริเวณเมืองหนองหาน และหนองหานน้อยประมาณ 10,000 คน พระเจ้าฟ้างุ้มครองราชย์และแผ่แสนยานุภาพเรื่อยมาจนถึงสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าฟ้างุ้มคิดแผ่แสนยานุภาพเข้าครอบครองกรุงศรีอยุธยา ทำให้พระเจ้าอู่ทองต้องเจรจาหย่าศึกโดยอ้างความเป็นญาติร่วมวงศ์ขุนบรมเดียวกันว่า “เฮาหากแมนอ้ายน้องกันมาแต่ขุนบรมพุ้น หากเจ้าเป็นลูกหลานขุนบรมจริง เฮาอย่ามารบราฆ่าฟันกันเลย ดินแดนส่วนที่อยู่เลยดงสามเส้า (ดงพญาไฟ ไปจดภูพระยายาฝอและแดนเมืองนครไทยให้เป็นของเจ้า ส่วนที่อยู่เลยดงพญาไฟลงมาให้เป็นของข้อย แล้วจัดส่งลูกสาวไปจัดที่อยู่ที่นอนให้” (ทองสืบ ศุภมารค: อ้างใน สมเด็จพระสังฆราชลาวง2528:43)พระเจ้าอู่ทองยัง ได้ส่งช้างพลาย 51 เชือก ช้างพัง 5เชือก เงินสองหมื่น นอแรดแสนนอ กับเครื่องบรรณาการอื่น ๆ อีกอย่างละ 100 ให้แก่พระเจ้าฟ้างุ้ม จากหลักฐานนี้อาณาจักรลานช้างจึงมีอำนาจครอบครองดินแดนอีสาน ยกเว้นเมืองนครราชสีมาที่ยังคงเป็นอิสระอยู่เพราะในหนังสือ “ King of Laos ” ระบุว่าในปี ค.ศ. 1385 อาณาเขตกรุงล้านช้างทางทิศตะวันตกติดต่อกับโคราช(นครราชสีมา) ดินแดนอีสานส่วนใหญ่ตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้าฟ้างุ้มเรื่อยมาจนถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (ลาวเขียนไชยเสฏฐามหาราช) ขึ้นครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.2091-2114 ได้ย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาอยู่เวียงจันทน์ พระองค์ได้ทำสัญญาพันธมิตรกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และทั้งสองได้สร้างพระธาตุศรีสองรัก ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นเขตแดนระหว่างสองอาณาจักร กษัตริย์องค์นี้ได้สร้างวัดองค์ดื้อ และศาสนสถานต่าง ๆ ในเขตเมืองหนองคาย และบูรณะพระธาตุพนมด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชสนใจดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงมากกว่าสมัยก่อน ๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2250กิดการแก่งแย่งอำนาจขึ้นในลาว ทำให้ลาวถูกแบ่งออกเป็น อาณาจักร มีหลวงพระบางและเวียงจันทน์เป็นศูนย์กลาง และในปี พ.ศ. 2256าเขตเวียงจันทน์ทางใต้ได้ถูกแบ่งแยกโดยเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร (เจ้าหน่อกษัตริย์) มีเมืองนครจำปาศักดิ์เป็นเมืองหลวง ผู้ครองนครจำปาศักดิ์ได้ส่งจารย์แก้ว (เจ้าแก้วมงคล) มาเป็นเจ้าเมืองท่งหรือเมืองทุ่ง ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นับว่านครจำปาศักดิ์ได้ขยายอำนาจเข้ามาสู่ลุ่มแม่น้ำมูล – ชี ตอนกลาง เวลาต่อมาลูกหลานเจ้าเมืองท่งหรือเมืองสุวรรณภูมิได้สร้างเมืองต่าง ๆ ในดินแดนอีสานมากกว่า 15  เมือง   (อภิศักดิ์ โสมอินทร์. 2540 : 71เช่น สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชนบทขอนแก่น ฯ ล ฯต่อมาเกิดความไม่ลงรอยแตกแยกกัน ระหว่างกลุ่มขุนนางและกษัตริย์ลาวผู้คนได้อพยพหนีภัยการเมืองจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเข้าสู่อีสานเหนือ กลุ่มสำคัญได้แก่

กลุ่มเจ้าผ้าขาว โสมพะมิตร
        กลุ่มนี้อพยพผู้คนมาตั้งอยู่ริ่มน้ำปาว คือ บ้านแก่งส้มโฮง (สำโรง) เจ้าโสมพะมิตรได้เข้าเฝ้ารัชกาลที่ 1ที่กรุงเทพ ฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี และเนื่องจากมีกำลังคนถึง4,000 คน รัลกาลที่ 1 จึงโปรดเกล้าให้ยกบ้านแก่งส้มโฮงเป็นเมืองกาฬสินธุ์ขึ้นตรงต่อกรุงเทพและเจ้าโสมพะมิตรได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาไชยสุนทร” เจ้าเมืองกาฬสินธุ์

กลุ่มพระวอพระตา
       พระวอพระตาเป็นเสนาบดีลาว เกิดขัดใจกษัตริย์เวียงจันทน์ อพยพผู้คนข้ามโขงมาอยู่ที่หนองบัวลุ่มภูซึ่งเป็นเมืองอยู่ก่อนแล้ว ตั้งชื่อเมืองว่า “นครเขื่อนขันฑ์กาบแก้วบัวบาน” แต่ได้ถูกกองทัพลาวตามตีจนพระตาตายที่รบ ส่วนพระวอได้พาบริวารไพร่พลหนีลงไปตามลำแม่น้ำโขงจนถึงดอนมดแดง และต่อมาลูกหลานของพระวอได้ขอตั้งเป็นเมืองอุบลราชธานี และเมืองยโสธร

กลุ่มท้าวแล
      ท้าวแลและสมัครพรรคพวกได้อพยพหนีภัยการเมืองจากเวียงจันทน์ มาอยู่ในท้องที่เมืองนครราชสีมา ต่อมาได้ย้ายไปทางตอนเหนือแล้วขอตั้งเป็นเมืองชัยภูมิ ท้าวแลได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าเมือง มีบรรดาศักดิ์ว่า พระภักดีชุมพล” ต่อมาได้เลื่อนเป็น “พระยาภักดีชุมพลการตั้งบ้านเมืองในดินแดนอีสานตั้งแต่พุทธศตวรรษ 24-25 หรือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนถึงสมัยรัชกาลที่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีเมืองต่าง ๆ เกิดขึ้นมากกว่า 100 เมือง มีแบบแผนการปกครองตามแบบหลวงพระบาง เวียงจันทน์ และจำปาศักดิ์คือมีตำแหน่งอาชญาสี่คือ เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ส่วนเมืองในเขตอีสานใต้คือนครราชสีมาและหัวเมืองเขมรป่าดง ได้ใช้แบบแผนการปกครองแบบกรุงเทพ ฯ คือมีเจ้าเมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง และผู้ช่วยราชการเมืองจากหลักฐานของลาวสามารถหาได้กลุ่มชาติพันธุ์ลาว ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอีสานมานานแล้ว จึงสรุปได้ว่า คนในท้องถิ่นอีสาน หรือบริเวณนี้เป็นเชื้อสายลาว ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนาน สืบทอดสายธารทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และตลอดไปในอนาคตอีกนานเท่านาน

วัฒนธรรมการแต่งกาย

     เผ่าไทยลาว(ไทยอีสาน) นิยมผ้าฝ้ายมาแต่เดิม และพัฒนาผ้าฝ้ายเป็นการทอผ้ามัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ แหล่งผ้าฝ้ายที่มีมานานแล้วคือกลุ่มบ้านวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้ แก่นไม้ผ้าซิ่นแขนกระบอกผ้ายย้อมคราม หรือมัดหมี่ เป็นที่นิยมของชนเผ่าไทยลาวกลุ่มที่แต่งกายแบบดั้งเดิมจริง ๆ นิยมแต่งด้วยผ้าย้อมครามทั้งเสื้อและผ้าซิ่น แต่ไม่สวยเด่นเท่าผ้ามัดหมี่ เพราะมีสีดำมือทั้งตัว การพัฒนาการของการทอผ้ามัดหมี่ ทำให้ไทยลาวในปัจจุบันสามารถทอผ้าลายหมี่คั่นหลายสี เช่น สีเหลือง สีแดง และนิยมสีฉูดฉาด นอกจากนี้ชาวเผ่าไทยลาวยังนิยมทอผ้าห่ม ผ้าจ่องลวดลายสวยงาม ซึ่งสามารถปรับแต่งมาเป็นผ้าสไบโชว์ลวดลายของผ้าประกอบเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดี เครื่องประดับของชาวเผ่าไทยลาวนิยมเครื่องเงินเช่นเดียวกับกลุ่มอื่น
ผ้าซิ่น ในขณะที่เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ กลุ่มผู้ไทย กลุ่มย้อ กลุ่มกะเลิง แต่เดิมนิยมผ้าซิ่นมีเชิงในตัวที่เรียกว่า ซิ่นตีนเต๊าะ แต่เผ่านี้กลับนิยมซิ่นไม่มีเชิงทั้งที่เป็นผ้าเข็น(ทอ) และผ้ามัดหมี่ฝ้าย หรือไหม
      เสื้อ แบบเสื้อของชนเผ่าไทยลาว แม้เสื้อจะเป็นเสื้อย้อมสีน้ำเงินแก่ แบบเสื้อคล้ายกับชนเผ่าอื่น ๆ แต่เนื่องจากเป็นชนเผ่าที่กระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ และรับเอาวัฒนธรรมจากภาคกลางได้รวดเร็วจึงทำให้เผ่าไทยลาวมีแบบเสื้อแตกต่างไปจากชนเผ่าอื่น ๆ บ้าง   เช่น เสื้อแขนกระบอก คือทอจากผ้าแพรตกแต่งให้มีจีบมีระบาย สวมสร้อยที่เป็นรัตนชาติ เช่น มุก มากกว่าการสวมสร้อยเงิน สอดชายเสื้อในซิ่นหมี่ไหม คาดด้วยเข็มขัดเงิน จุดเด่นอีกประการหนึ่งของชนเผ่าไทยลาว คือการนิยมผ้าขะม้าทั้งชายและหญิง ผ้าขะม้า(ขาวม้า) ที่งดงามคือผ้าใส่ปลาไหล มีสีเขียว-แดง-เหลือง ตามแนวยาวไม่ใช่เป็นตาหมากรุก ซึ่งเป็นผ้าสมัยใหม่ ผ้าใส่ปลาไหลสามารถคัดแปลงเป็นผ้าคล้องคอ ผ้าสไบของสตรีในการเสริมการแต่งกายให้งดงามขึ้น

แถม แถม งานประดพณีของชาวอีสาน บุญบั้งไฟ

ๆ 

ที่มา:
VOTED BY: น้องต้นไม้, Niyaz Ahmed, ZaLaPaO, อาภรณ์ แ้ก้วคำแสน, BoOoOoM, manager, Mc, triplexxx, ป๋อง เห็นผี, จั๊กกะจี้ อกฟู รูฟิต, แซม, นักดนตรี, nockza, หมูหัน, Min Min
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 6,295 ครั้ง, โหวตแล้ว 24 ครั้ง / 111 คะแนน
โพสท์โดย: หมูหัน ดู Hot Topic อื่นๆของ หมูหัน
12:21 - 16 พฤษภาคม 2556
Tags ที่เกี่ยวข้อง : http://province.m-culture.go.th/sakonnakhon/thailao.html
แจ้งลบ
กระทู้อื่นๆของ หมูหัน
ติดตามความบันเทิงจาก Postjung.com บนเฟซบุ๊ค
 

Comment!  

   
 
 
   
<< Prev 1 2 Next >>

ความคิดเห็นยอดนิยม

13:18 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:1.2.x.111] +30 +LIKE disLIKE
7 คุณญิ๋ง ปิแป้ง

เป็นคนภาคกลางค่ะ....แต่เป็นสะใภ้ ขอนแก่นน....พุ้นเด้  

LIKE: คุณหญิงมณี, ชื่อเอคับ, CH PUY, Prince Non, FAROO, แพมเพิ่ด, JoeyFrame, JanuaryUn, NaughtyBoyZa, penton, DavidCB, หยิ๋งลี่ ผู้ดีอังกฤษ, Kneynapath, Worrabig, อีเพี๊ยช, jay, BoY-Za, Evil LeO, BOMZAKUNG, หอมเป, ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ, ton, ThanChaw, Jojo Littlegirl, ponra, memyme, itsara, twoDayAgoKiss, nockza, กล้วยไม้ราตรี, หมูหัน, คุณญิ๋ง ปิแป้ง
ตอบความคิดเห็นนี้
14:20 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:110.49.x.225] +15 +LIKE disLIKE
21 ป๋อง เห็นผี

LIKE: BoY-Za, คุณหญิงมณี, PeTey, CH PUY, FAROO, แพมเพิ่ด, NaughtyBoyZa, BoOoOoM, ผีผักกาด, Worrabig, อีเพี๊ยช, Robert, ป้า บุหรี่สิบบาท, หมูหัน, ป๋อง เห็นผี
ตอบความคิดเห็นนี้
13:05 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:58.11.x.150] +14 +LIKE disLIKE
5 boyzagay

มาจากอุบล   โอ๊ยบุญบั้งไฟ ตั๋วนั่น

LIKE: แพมเพิ่ด, namwhan, JoeyFrame, NaughtyBoyZa, ผีผักกาด, Evil LeO, BOMZAKUNG, หอมเป, memyme, itsara, นักดนตรี, ไอ้หมาใหญ่, คุณญิ๋ง ปิแป้ง, หมูหัน, boyzagay
ตอบความคิดเห็นนี้
13:22 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:14.207.x.253] +11 +LIKE disLIKE
10 รัฐมนโทชาลาวัลลัลลาอะจุ๊กกรู้บลาๆ

บ่ฮู้ดอกว่าสิมาจากได๋ ข่อยเกิดมาก็อยู่แถวนั้นแล่ว 555+

              

ปล. ไทยโคราช เกือบๆ ถึงขอนแก่นเด้อคับเด้อ

LIKE: คุณหญิงมณี, แพมเพิ่ด, JoeyFrame, BoY-Za, หมูแฮม ครับ, Evil LeO, ponra, memyme, คุณญิ๋ง ปิแป้ง, รัฐมนโทชาลาวัลลัลลาอะจุ๊กกรู้บลาๆ, หมูหัน
ตอบความคิดเห็นนี้
16:39 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:119.42.x.54] +5 +LIKE disLIKE
35 manager

เป็นคนด่านนอก ไปเรียนสารคาม จบมาแล้ว คิดฮอดสารคามเด้

LIKE: ชื่อเอคับ, ZaLaPaO, Olekung, คุณญิ๋ง ปิแป้ง, manager
ตอบความคิดเห็นนี้
16:08 - 17 พฤษภาคม 2556 [IP:202.137.x.93] +LIKE disLIKE
44 relax san

ภาษาบอกชาติมาละยาดบอกตะกุน

เว้าอีกกะถืกอีกคับ เจ้าของกระทู้
แปลว่า แหลงเหลย ก้อ ถูกเหลย 555555
ตอบความคิดเห็นนี้
18:51 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:182.52.x.35] +LIKE disLIKE
43 แบ๊คและโดโด้

แฟนผมคนอีสานครับ

ตอบความคิดเห็นนี้
17:21 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:119.42.x.222] +1 +LIKE disLIKE
42 Worrabig

ข้อยขอเสียงคน อุดรธานี แหน่ๆๆ

ถือ เลขกันบ่น้ออ 555

LIKE: แซงคูส
ตอบความคิดเห็นนี้
17:19 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:171.98.x.3] +1 +LIKE disLIKE
41 JAIJAINOI

ศิษย์เก่า มมส.

LIKE: ZaLaPaO
ตอบความคิดเห็นนี้
17:10 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:61.91.x.195] +3 +LIKE disLIKE
40 Robert

เพราะพวก เรา ขาดปลาแดก ไม่ได้ 

LIKE: Robert, Zainbo, หมูหัน
ตอบความคิดเห็นนี้
16:57 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:1.2.x.224] +LIKE disLIKE
39 LouisLouis

มีคนกะสินบ่ครับ..

ตอบความคิดเห็นนี้
16:56 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:202.12.x.61] +LIKE disLIKE
37 chaehunsoung

เป็นคนอีสานครับ 

ตอบความคิดเห็นนี้
16:39 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:119.42.x.54] +5 +LIKE disLIKE
35 manager

เป็นคนด่านนอก ไปเรียนสารคาม จบมาแล้ว คิดฮอดสารคามเด้

LIKE: ชื่อเอคับ, ZaLaPaO, Olekung, คุณญิ๋ง ปิแป้ง, manager
ตอบความคิดเห็นนี้
16:28 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:119.42.x.54] +2 +LIKE disLIKE
34 manager

เป็นคนด่านนอกเด้อคับ 

บัวใหญ่ บัวลาย แก้งนามนาง สีดา คง บ้านเหลี่ยม โนนแดง ประทาย  ชาวด่านนอกเดิม รวมเป็นจังหวัดใหม่เด้อ อิอิ จังหวัดบัวใหญ่

LIKE: nannoiza, manager
ย่าโม กับ บัวใหญ่ คนละเผ่านะคับ บัวใหญ่ไทลาว ย่าโมมีส่วนให้ไทลาวในอีสานตายเยอะเลย
อ้าวนั่นไงละ เอาแล้ว ชี้แจ้งประวัติศาสตร์ ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ อ่านข้างบนก็พอจะเข้าใจแล้วบางส่วน
แล้วย่าโมกับชาวด่านนอก ยังไง อ่อ นคคราชสีมา ฝั่ง กรุงเทพใช่ไหม แล้วด่านนอกละเป็นัยไง
รู้แต่ว่า ย่าโมเป็นคนไทยในสมัยนั้น ไม่ใช่คนลาว เพราะโคราชเป็นประเทศไทยแต่ไหนแต่ไร เจ้าของกระทู้
แล้ว 8 อำเภอข้างบนของโคราชละ ยังไง พี่JATJAINOI เล่าให้น้องฟังหน่อย ไงเราก็สายเลือด เหลืองเทา อิอิ น้องยากรู้คับ
ตอบความคิดเห็นนี้
16:19 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:202.29.x.195] +LIKE disLIKE
32 COCKTAIL

มุกดาหารรร

มุกดาหารรร ก่อลาวเดี
ตอบความคิดเห็นนี้
16:18 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:203.113.x.26] +2 +LIKE disLIKE
31 BoY-Za

ข่อย ขอนแก่นเด้อคับ

LIKE: BoY-Za, ZaLaPaO
เว้าลาวหมดทุกคนบ่เห็นพากันเว้าไทยเนาะ
ห้าๆๆๆ
ตอบความคิดเห็นนี้
16:13 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:119.42.x.54] +1 +LIKE disLIKE
30 manager

เป็นคนด่านนอกครับ

LIKE: manager
ตอบความคิดเห็นนี้
16:08 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:122.154.x.2] +1 +LIKE disLIKE
29 จุ้น จ้าน จัง เว้ย
ต้นตระกูลผม ท้าวโสมพะมิต ครับ ยายเล่าให้ฟังบ่อยๆ
LIKE: หมูหัน
ตอบความคิดเห็นนี้
15:40 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:110.170.x.222] +LIKE disLIKE
28 ความเจ็บ

ต้นตอจักมาจากใสบ่ฮู้

ที่ฮู้ๆๆเป็นคนโคราชเด้อจร้า

(นางรำหัวคือจัดเต็มแท้ งามหลายฮ้าย มักๆๆๆ)

ตอบความคิดเห็นนี้
15:34 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:223.205.x.51] +LIKE disLIKE
27 nuttycivil

เฮานครพนม เด้อ^^

ตอบความคิดเห็นนี้
15:11 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:125.26.x.252] +LIKE disLIKE
26 Orenjipipo

มาจาก ราชประสงค์ (กุหนีละ)

ตอบความคิดเห็นนี้
14:59 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:171.98.x.3] +LIKE disLIKE
25 JAIJAINOI

ศิลปะบ้านเฮา ม่วนบ่เเพ้ชาติได๋ในโลก

ตอบความคิดเห็นนี้
14:52 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:115.87.x.227] +LIKE disLIKE
24 ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ

คนอีสานมาจากไหน ถ้าถามผม ผมมาจากขอนแก่นนั่งรถทัวร์มาลงหมอชิต ชันดอกวาาา คักแท้น้อ 

ตอบความคิดเห็นนี้
14:40 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:203.147.x.55] +LIKE disLIKE
23 แก๊บจ่ะ

บร๊ะอีสานเยอะจังเลยนะ โพสต์จัง

ตอบความคิดเห็นนี้
14:21 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:124.120.x.148] +2 +LIKE disLIKE
22 chansu

มาจากร้อยเอ็ดครับ

LIKE: Pote', หมูหัน
คนบ้านเดียวกันเด้นี่
มาแต่ เมืองจตุรพักตรพิมาน
ผมเกิดร้อยเอ็ด แจ้งเกิดมหาสารคาม ไปโตนนทบุรี กลับมาเรียนมัธยมมหาสารคาม ปัจจุบันทำงานกรุงเทพฯ เลือกไม่ถูกจะเป็นคนที่ไหน 555
มาแต่จตุรพักตรพิมานคือกันเด้อคร้า
บ้านได๊ละเอื้อย
ตอบความคิดเห็นนี้
14:20 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:110.49.x.225] +15 +LIKE disLIKE
21 ป๋อง เห็นผี

LIKE: BoY-Za, คุณหญิงมณี, PeTey, CH PUY, FAROO, แพมเพิ่ด, NaughtyBoyZa, BoOoOoM, ผีผักกาด, Worrabig, อีเพี๊ยช, Robert, ป้า บุหรี่สิบบาท, หมูหัน, ป๋อง เห็นผี
หึ๋ย...ิห่า
ตอบความคิดเห็นนี้
14:07 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:58.9.x.234] +LIKE disLIKE
20 nightbird

อีสานมาจากไหนช่างเถอะ แต่สาวอีสานโดยเฉพาะสาวภูไทสวยมาก

LIKE: หมูหัน
ผุบ่าวภูไทกะสวยคือกันเดะละ......สนบ่ 555
ไม่สน แต่สนสาวภูไท
555+
อ๋อย....ฝันสลายอ้ายบ่มัก
มีแต่ผูขาวๆ
ตอบความคิดเห็นนี้
14:01 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:110.77.x.164] +1 +LIKE disLIKE
19 จั๊กกะจี้ อกฟู รูฟิต

เคยมีแฟนเป็นคนอิสานคะ รับประกันความ แซ่บไม่แพ้ที่อื่น

LIKE: หมูหัน
ผ่านมากี่คนแล้วเนี่ยเธอ แล้วทำไมรูยังฟิตอยู่
เอ่อคือว่า นับยากนะคะ แต่เราควรออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อความแข็งแกร่ง ^^
ตอบความคิดเห็นนี้
13:54 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:180.183.x.226] +1 +LIKE disLIKE
18 ponra

เรา คนกรุงเทพ แต่ ย้าย มาอยู่ นครพนม  ครับ

LIKE: Wilt
ตอบความคิดเห็นนี้
13:38 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:202.41.x.165] +2 +LIKE disLIKE
17 DevilPrincess

มาจากไหนไม่รู้ รู้แต่ว่าหนุ่มอีสานเดี่ยวนี้หล่อคักและแฮงดีมากค่ะ คุคุคุคุ

LIKE: DevilPrincess, Pote'
ตอบความคิดเห็นนี้
13:38 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:125.26.x.122] +1 +LIKE disLIKE
16 yamanokung

สมาชิกโพสจัง มีแต่คนบ้านเดียวกันเนอะ

LIKE: หมูหัน
ตอบความคิดเห็นนี้
13:33 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:180.180.x.85] +LIKE disLIKE
14 ไอ้แดงน้อย

ข่อบบ่แม่นคนอีสานเดะ ข่อยคนเหนือ ข่อยอยู่ศรีเซียงใหม่ oีพ่อข่อยเป็นคนภาคกลาง oีแม่ข่อยคนเหนือ ข่อยข่อยเลยเป็นคนเหนือแต่น้อยๆ ข่อยเว้าเหนือบ่ได้ ข่อยเว้ากลางบ่ได้ จั๊กเป็นหยังข่อยละงึดจะของหลายแหมะ

หนองคายดอก
ข่อยกะบ่รู้ดอก
ศรีเชียงใหม่นิ หนองคายเดะล่ะ
เอ้าติ ลำผิดกลอด อุบล มัน ศรีเมืองใหม่ 55 เจ้าของกระทู้
หล่อป่านนี้ให้อภัยได้เสมอ 555
ตอบความคิดเห็นนี้
13:27 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:125.27.x.52] +LIKE disLIKE
13 ญัย น้ำตาล

สาวอิสานสวยๆเยอะนะ หนุ่มก็หล่อ เยอะ

ตอบความคิดเห็นนี้
13:26 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:1.4.x.53] +2 +LIKE disLIKE
12 ★Candy Kimz★

สอย สอย พี่น้องฟังสอย .. พะนะ

LIKE: ton, ponra
ตอบความคิดเห็นนี้
13:23 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:1.2.x.100] +2 +LIKE disLIKE
11 nockza

ไผว่าอิสานเศร้าไปจูงแขนเพิ่นมาเบิ่ง เสียงอิสานยังโจ้โก้ ประถมบันเทิงศิลป์ยังโจ้โก้ มันสิเศร้าบ่อนจั่งใด๋.....

LIKE: Pote', หมูหัน
ตอบความคิดเห็นนี้
13:22 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:14.207.x.253] +11 +LIKE disLIKE
10 รัฐมนโทชาลาวัลลัลลาอะจุ๊กกรู้บลาๆ

บ่ฮู้ดอกว่าสิมาจากได๋ ข่อยเกิดมาก็อยู่แถวนั้นแล่ว 555+

              

ปล. ไทยโคราช เกือบๆ ถึงขอนแก่นเด้อคับเด้อ

LIKE: คุณหญิงมณี, แพมเพิ่ด, JoeyFrame, BoY-Za, หมูแฮม ครับ, Evil LeO, ponra, memyme, คุณญิ๋ง ปิแป้ง, รัฐมนโทชาลาวัลลัลลาอะจุ๊กกรู้บลาๆ, หมูหัน
โคราชเหมือนกันครับ อ.พิมาย
มาจากด่านนอก
ผมสีดาคร๊าบบบบ 555+
ผมขอนแก่นเลย
สีดาก็ด่านนอกนั่นละอ้าย มาๆร่วมกัน เป็นจังหวัด อิอิ
ตอบความคิดเห็นนี้
13:20 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:171.6.x.109] +LIKE disLIKE
9 กล้วยไม้ราตรี

ภูมิใจค่ะที่เป็นคนอีสาน ไผสิว่าฉันเป็นลาวกะส่างฉันบ่สนใจ แต่ฉันรู้โตฉันว่าฉันเป็นคนไทยอีสาน

LIKE: llAyoGGll
ตอบความคิดเห็นนี้
13:19 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:119.46.x.222] +2 +LIKE disLIKE
8 สาวหวึ่ง

บางคนชอบเรียกสาวหวึ่งว่า* พูดภาษาลาว

แต่ความจริงสาวหวึ่งเป็นคน อีสาน พูดอีสาน ค้าาา 

LIKE: ผีผักกาด, สาวหวึ่ง
ตอบความคิดเห็นนี้
13:18 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:1.2.x.111] +30 +LIKE disLIKE
7 คุณญิ๋ง ปิแป้ง

เป็นคนภาคกลางค่ะ....แต่เป็นสะใภ้ ขอนแก่นน....พุ้นเด้  

LIKE: คุณหญิงมณี, ชื่อเอคับ, CH PUY, Prince Non, FAROO, แพมเพิ่ด, JoeyFrame, JanuaryUn, NaughtyBoyZa, penton, DavidCB, หยิ๋งลี่ ผู้ดีอังกฤษ, Kneynapath, Worrabig, อีเพี๊ยช, jay, BoY-Za, Evil LeO, BOMZAKUNG, หอมเป, ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ, ton, ThanChaw, Jojo Littlegirl, ponra, memyme, itsara, twoDayAgoKiss, nockza, กล้วยไม้ราตรี, หมูหัน, คุณญิ๋ง ปิแป้ง
ผมขอนแก่นเลย
ตอบความคิดเห็นนี้
13:10 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:182.52.x.76] +LIKE disLIKE
6 Min Min

ลาบเป็ดอร่อยค่ะ

LIKE: หมูหัน
ตอบความคิดเห็นนี้
13:05 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:58.11.x.150] +14 +LIKE disLIKE
5 boyzagay

มาจากอุบล   โอ๊ยบุญบั้งไฟ ตั๋วนั่น

LIKE: แพมเพิ่ด, namwhan, JoeyFrame, NaughtyBoyZa, ผีผักกาด, Evil LeO, BOMZAKUNG, หอมเป, memyme, itsara, นักดนตรี, ไอ้หมาใหญ่, คุณญิ๋ง ปิแป้ง, หมูหัน, boyzagay
ข้อยกะอุบล บ้านเดียวกัน อิอิ
55 คนอุบลมีแต่คนหล่อๆๆๆ 5555
ปะหยาวๆๆ
อุบลฯคือกัน แต่บุญบั้งไฟมันของยโสธรเด้อ
บ้านเค้าเอิ้ดว่าบุญเดือนหก
ตอบความคิดเห็นนี้
13:05 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:183.89.x.222] +LIKE disLIKE
4 zinerate

ตอบความคิดเห็นนี้
13:04 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:125.25.x.16] -4 +LIKE disLIKE
3 อีหญิง ณ โพสจัง

หญิงเป็นคนไทยเชื่อสายจีนค่ะ

LIKE: นักดนตรี, Min Min
ตอบความคิดเห็นนี้
13:03 - 16 พฤษภาคม 2556 [IP:183.88.x.122] +2 +LIKE disLIKE
2 Brand Aaah

มาจากสารคามครับ

V

V

V

V

LIKE: Brand Aaah, คุณญิ๋ง ปิแป้ง
ตอบความคิดเห็นนี้
<< Prev 1 2 Next >>
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

กรุงเทพฯเมื่อวันวาน.... (ภาพเก่าและย่านเก่าของเมืองบางกอก)

หลอกข้า ตั้งแต่ข้า ยังเด็ก (บัดซบจิงๆ เลย...)

แพงทั้งแผ่นดิน! iPhone 6 จ่อขึ้นราคาอีก 3 พัน!!

10 คุณประโยชน์ของการมี “เซ็กซ์”

เปิดข้อความสุดท้าย นร.เกาหลีเหยื่อเรือล่ม ส่งถึงครอบครัว

Transcendence นำทีมหนังใหม่ประจำสัปดาห์!!
ดู Hot Topic
ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung