ผลโหวตโพลล์

ขอท้าให้ทำนาข้าวปลอดสารเคมี ไม่มีคนทำได้แน่


ใช้สารเคมีให้ปลอดภัย
2
ไม่ใช้สารอะไรเลย(ข้าวตาย)
0
ศึกษาให้ละเอียดก่อน
1
ผู้ที่โหวตให้ : ใช้สารเคมีให้ปลอดภัย

kunggoodboy

แสร์
ผู้ที่โหวตให้ : ไม่ใช้สารอะไรเลย(ข้าวตาย)
ยังไม่มีผู้โหวตให้ ไม่ใช้สารอะไรเลย(ข้าวตาย)
ผู้ที่โหวตให้ : ศึกษาให้ละเอียดก่อน

jzoneboy