ผลโหวตโพลล์

คุณคือใครใน bts


Taehyung
0
Jungkook
1
Jimin
0
Jin
0
Suga
0
Rm
0
J-hope
0
ผู้ที่โหวตให้ : Taehyung
ยังไม่มีผู้โหวตให้ Taehyung
ผู้ที่โหวตให้ : Jungkook

พิชญ์พัฐชา
ผู้ที่โหวตให้ : Jimin
ยังไม่มีผู้โหวตให้ Jimin
ผู้ที่โหวตให้ : Jin
ยังไม่มีผู้โหวตให้ Jin
ผู้ที่โหวตให้ : Suga
ยังไม่มีผู้โหวตให้ Suga
ผู้ที่โหวตให้ : Rm
ยังไม่มีผู้โหวตให้ Rm
ผู้ที่โหวตให้ : J-hope
ยังไม่มีผู้โหวตให้ J-hope