ผลโหวตโพลล์

"ฝุ่นละออง!!จะแก้ยังไง???


ฉีดน้ำ
0
พ่นน้ำกากน้ำตาล
0
ทฤษฎีฝนหลวง
0
หยุดเผาสิ่งที่ก่อควันพิษขนาดใหญ่
1
ผู้ที่โหวตให้ : ฉีดน้ำ
ยังไม่มีผู้โหวตให้ ฉีดน้ำ
ผู้ที่โหวตให้ : พ่นน้ำกากน้ำตาล
ยังไม่มีผู้โหวตให้ พ่นน้ำกากน้ำตาล
ผู้ที่โหวตให้ : ทฤษฎีฝนหลวง
ยังไม่มีผู้โหวตให้ ทฤษฎีฝนหลวง
ผู้ที่โหวตให้ : หยุดเผาสิ่งที่ก่อควันพิษขนาดใหญ่

ใหม่จี๊ด