ผลโหวตโพลล์

อยากให้สาวก Fuck Ghost ช่วยพิสูจน์ด้วยครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ?


จริง
5
ไม่จริง
3
ยังไม่ได้พิสูจน์
1
พิสูจน์แล้วแต่ยังไม่มีคนทราบมากนัก
0
ผู้ที่โหวตให้ : จริง

แล้วแต่คุณ ละกัน

Catsman

มารคัส

ยายจุ้

Tikker
ผู้ที่โหวตให้ : ไม่จริง

iamza

จิซัง

TheGunner
ผู้ที่โหวตให้ : ยังไม่ได้พิสูจน์

ประแสร์
ผู้ที่โหวตให้ : พิสูจน์แล้วแต่ยังไม่มีคนทราบมากนัก
ยังไม่มีผู้โหวตให้ พิสูจน์แล้วแต่ยังไม่มีคนทราบมากนัก