หน้าแรก เว็บบอร์ด Pic Post หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype หาเพื่อน Facebook คลิป Video ตรวจหวย เกมส์ Quiz Play ไดอารี่ อัลบั้มโหวต คำคม แต่งรูป กริตเตอร์ (รูปวิบวับ) คำนวณ สเปซ Page
เว็บบอร์ด Hot Topicค้นหา สร้างบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่
ดูรายการโปรดเพิ่มเป็นรายการโปรด

นักวิทยาศาสตร์เนเธอร์แลนด์ทำนาย 2025 กรุงเทพฯ จมแน่!


โพสท์โดย DELICIOUS CAKES


         จากการประชุม “การศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายด้านการจัดการพื้นที่อ่าวไทยตอนบน”โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำของประเทศเนเธอร์แลนด์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ในขณะนั้น) ระหว่างวันที่ 4 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝ่ายสรุปตรงกัน กรุงเทพ ฯ อาจจมอยู่ใต้น้ำ 50 - 100 ซม.
               ภายในปี 2025 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้หารือกับเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อพัฒนาพื้นที่อ่าวไทยตอนบน (รวมพื้นที่กรุงเทพฯ ) ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แผ่นดินยุบตัว ยิ่งกว่านั้นประเทศไทยจัดอยู่ใน 1 ใน 10 ประเทศที่เสี่ยงต่อผลกระทบของสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่นเดียวกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ทั้งสองประเทศจึงมีหลายอย่างที่คล้าย ๆ กัน แต่เนเธอร์แลนด์นั้นมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง รวมทั้งดำเนินการมายาวนานและเป็นระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 


                ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2554 ทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำเนเธอร์แลนด์ ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมสำรวจพื้นที่ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-บางขุนเทียน ทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ ตลอดจนความแตกต่างและข้อจำกัดในด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำ พร้อมกันนี้ยังได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทวิภาคี “การศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายด้านการจัดการพื้นที่อ่าวไทยตอนบน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม                  ในการประชุมนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์มีความกังวลว่า การสูบน้ำจากชั้นใต้ดินมากอย่างเกินขนาด หลายพื้นที่บริเวณรอบนอกทางตะวันออกเฉียงใต้มีการทรุดตัวของแผ่นดิน 30 มิลลิเมตร ต่อปี ซึ่งหากนำปัญหานี้ไปรวมกับปัญหาการเพิ่มสูงขึ้นของน้ำทะเลของกรุงเทพฯ ก็เป็นไปได้ว่ากรุงเทพ ฯ อาจจะตกอยู่ใต้น้ำ 50- 100 ซม.ภายในปี 2025 


              นอกเหนือจากแผ่นดินทรุดตัวแล้ว โอกาสในการเกิดอุทกภัยเฉียบพลันก็อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ในปัจจุบันน้ำทะเลในอ่าวไทยสูงขึ้น 25 มิลลิเมตร ทุกปีโดยเฉลี่ย โดยจะเกิดขึ้นช้าๆ อย่างไรก็ตามหากขาดการป้องกันและเกิดน้ำท่วมขึ้นจริง นั่นหมายถึงศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวของกรุงเทพ ฯ นั้นจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

              ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล กล่าวเสริมว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนระบบบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและปากแม่น้ำสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้” และมั่นใจว่า ภายหลังการประชุมและศึกษาดูงานดังกล่าว คาดว่าจะได้ข้อเสนอที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะนำไปพิจารณาและหาแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางในการจัดการปัญหาที่เหมาะสมต่อไป 


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 

               โครงการล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ คือ Delta 2 โครงการนี้เกิดภายใต้การนำของอดีตรัฐมนตรี Cees Veerman เป็นโครงการที่วางแผนและดำเนินงานติดตั้งระบบน้ำบางส่วนเรียบร้อยแล้วและใช้งบประมาณช่วงปี 2015 - 2050 

              เมื่อมีโครงการ Delta เกิดขึ้นมา ทำให้มีการพุ่งความสนใจไปที่ปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งการป้องกันชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้น้ำของแม่น้ำสายหลักของเนเธอร์แลนด์รวมทั้งบริเวณกักเก็บน้ำของยุโรป ทำเขื่อนและแนวป้องกันน้ำให้มีความแข็งแรง มาตรการเพื่อจัดการระดับการใช้น้ำจากใต้แผ่นดิน การกักเก็บน้ำฝนชั่วคราวการแล้วค่อยระบายออกแทนระบบกำจัดน้ำเสีย รวมถึงการกักเก็บน้ำจำนวนเล็กน้อยแต่เพียงพอ 

               นอกเหนือจากทำการศึกษาแล้ว เนเธอร์แลนด์ได้วางแผนและดำเนินงานจริงอย่างต่อเนื่องทั้งทางกฎหมายและทางสังคม โดยมากจะทำการมุ่งเน้นไปที่ระบบวิศวกรรมทางน้ำและโยธา ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ การให้ความเกี่ยวข้องและร่วมมือ เรียนรู้ปัญหาจากอดีตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในปัจจุบัน 


ตัวอย่างผลงานในโครงการ Delta 2 : The Measlandkering 

 


               เป็นสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการ Delta สร้างเสร็จในปี 1997 บังคับกลไกและระบบโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงานเมื่อมีพายุหรือเฮอริเคน สิ่งก่อสร้างนี้สามารถป้องกันระดับน้ำได้สูงถึง 3 เมตรจากระดับน้ำทะเลปกติ ส่วนเหล็กทรงโค้งทั้งสองด้านสำหรับป้องกันน้ำมีขนาดความยาวถึง 325 เมตร สูง 22 เมตร โดยส่วนโค้งทั้งสองข้างจะเลื่อนเข้าชนกันเมื่อต้องการกีดขวางทางน้ำ และเลื่อนแยกออกจากกันไปไว้บนฝั่งได้เมื่อระดับน้ำกลับสู่สภาวะปกติแล้ว เขื่อนกั้นน้ำนี้ได้รับการยกย่องจาก Discovery ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างควบคุมด้วยระบบคอมพวิเตอร์ที่สุดยอดแห่งศตวรรษ

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : www.dek-d.com
Report เนื้อหา


โพสท์โดย: DELICIOUS CAKES
6Y
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
190 VOTES
 

แชร์ใน Facebook Tweet
 
นักวิทยาศาสตร์เนเธอร์แลนด์ทำนาย 2025 กรุงเทพฯ จมแน่!

กระทู้ล่าสุด

ตำนานฟุตบอล ลูกฟุตบอลโลก 2014 Adidas Brazuca อาดิดาส บาซูกาอยากหาคนขับรถชั่วคราว หาจากที่ไหนดีสามารถทำบุญข้ามศาสนากันได้ไหมแชร์สนั่น "เบลล่า ราณี คัฟเวอร์เป็น "กิ๊ก สุวัจนี" เหมือนเป๊ะ(คลิป)ลูกค้าถูกหลอกให้เข้าร้านเหล้าเพราะเห็นขาสาวสวย!

Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ


รมว.พาณิชย์ เผยเตรียมขาขึ้น กับ เศรษฐกิจไทย!

ลูกค้าถูกหลอกให้เข้าร้านเหล้าเพราะเห็นขาสาวสวย!

ก๋วยเตี่ยวต้มยำเฟี้ยวเงาะ แวะมาชิมได้

เจ้าตูบพิทบูลถูกทิ้งน้ำตาคลอ-นั่งคอตก กระดิกหางสุดดีใจหลังได้ครอบครัวใหม่

กรีดแขนทำร้ายตัวเอง!!! ไม่ช่วยอะไร! สาวอ้างเครียดสะสม ครอบครัว ลูก เรื่องเงิน เลยกุเรื่องแท็กซี่ชิงทรัพย์ซะเลย

อย.เตรียมจัดใหญ่ ทลายเซรั่ม “ง่ๅมตูดขาว” แอบอ้างสรรพคุณเกินจริง ล่าสุด "ดีเจชาย อาบน้ำนุ่งกกน." ไลฟ์สด" เข้าข่ายด้วย

Hot Topic อื่นๆของ


ศิลปะของการเล่นแสง

น้ำท่วมใหญ่กรุงปารีส ปี 2453

ชวนหม่ำ Buffet Cake
แชร์ใน Facebook Tweet
ตั้งกระทู้ใหม่ไปหน้าแรกเว็บบอร์ด เพื่อดูกระทู้อื่นๆไปหน้าแรก Postjung.com

 
 
ข้อตกลงการใช้บริการ ติดต่อเว็บไซต์ แจ้งปัญหาการใช้งาน แจ้ง Report เนื้อหา ติดต่อโฆษณา