หน้าแรก ตรวจหวย โปรโมชั่น เว็บบอร์ด ควิซ การเงิน Pic Post
 
Page หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype
 
อัลบั้ม แต่งรูป คำคม Glitter สเปซ ไดอารี่
 
เกมถอดรหัสภาพ เกม วิดีโอ
 
คำนวณ การเงิน ราคา BitCoin/Crypto
 
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
 
Login เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
 
ตรวจหวย วันที่ 16 กันยายน 2564 รางวัลที่1 070935
เว็บบอร์ด บอร์ดต่างๆค้นหาสร้างบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุมทั่วประเทศ ฝ่าฝืนโทษสูง คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น

 

3 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 9) ใจความว่า

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะมีการกลายพันธุ์ ของเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายและติดต่อกันได้ง่าย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ซึ่งฝ่ายสาธารณสุขได้ประเมินว่ามีแนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีก หากมิได้ดำเนินมาตรการควบคุมและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง และการรวมกลุ่มของบุคคลอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพเพียงพอ

 

รัฐบาลจึงได้ออกข้อกำหนดออกตาม ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม รวมทั้งได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์

โดยได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15 ) ข้อ 3 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3 (6) และข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติดังนี้

 

ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร

 

ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น ดังต่อไปนี้

 

(1) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือ สถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก

(2) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข

(3) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน

(4) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด

(5) กิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ ศปม. กำหนด

 

โดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่มีการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับใหม่ ให้ประกาศฉบับนี้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ขอบคุณเนื้อหา และสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/thaimustwin/photos/a.118175256504667/358512689137588/
⚠ แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม 


โพสท์โดย: ลูกสาวอบต
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
20 VOTES (5/5 จาก 4 คน)
VOTED: มยุริญ ผดผื่นคัน, ลิลลี่ ไมโครนอส, กูเองคับ, เป็ดปักกิ่ง
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
แพนเค้ก เผยนาทีโดนคนที่รักที่สุดในชีวิตบอกเลิกแชร์สนั่น!! ข้าวกล่องมื้อเย็นของ คฝ. ปีกบนไก่ทอด2ชิ้นกับน้ำจิ้มเเจ่วมาพร้อมกับข้าวอันน้อยนิด(แปล) 15 นักแสดงที่ต้องเสียบทสุดปัง เห็นแล้วเสียดายแทน20 "ผัก-ผลไม้" ในอดีต ก่อนที่มันจะสวยงามน่ากินอย่างในปัจจุบันอย.สหรัฐฯ "ไม่อนุมัติ" เข็ม 3 ไฟเซอร์!!เปิดรายได้และค่าตัวล่าสุด "ลิซ่า" รับเละ เกือบ 300 ล้านต่อปีโหดไปไหม? เมียหลวงเผาเมียน้อย ฉุนคบชู้นานนับปี บอกให้โอกาสแล้วไม่ยอมเลิกรถไฟญี่ปุ่นขนย้ายมาแล้ว วิ่งบนรางรถไฟไทยไม่ได้พรรคก้าวไกล สงสัย ประเทศไทยเสียค่าย้ายรถไฟญี่ปุ่น 42.5 ล้าน แต่วิ่งบนรางไทย ไม่ได้ ??แชร์สนั่น‼️ รถตู้ตำรวจพาทัวร์ ยกโขยงญาติเที่ยวทะเลชะอำ ผู้การฯโคราช สั่งสอบข้อเท็จจริงสารภาพแล้ว นางแบบอวดฉีดเข็ม 3 อ้างเส้นตร.​ หลอกข้อมูลเจ้าหน้าที่รพ.หนุ่มรู้ความลับพ่อ!!พังเพราะหุ้น ทำไมย่าบอกอย่าเล่นหุ้นถ้าไม่อยากเป็นแบบพ่อพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ปัจจุบันเพิ่มชื่อใหม่เป็น ? ตั้งงบก่อสร้าง 101 ล้านบาท สร้างจริง 3,000 ล้านบาทเศษเพราะ ?
กระทู้อื่นๆในบอร์ด ข่าววันนี้
รีวิว"วัดพระบาทภูมโนรมย์"มูเต พญานาค"อุ๊ หฤทัย" เดือดจัด ถาม 2 พส. เมื่อไหร่จะสึก ให้ดู "พุทธะอิสระ" เป็นตัวอย่าง ทำแบบนี้อย่าเป็นเลยพระหนุ่มโพสต์ได้รับจดหมาย ให้คนเสียชีวิตไปฉีดวัคซีนมือใหม่อย่าท้อ สาวโพสต์เปลี่ยนระเบียงคอนโดเป็นสวนผัก ได้ผักกินเองอย่างภูมิใจ🪴🍀☘️
ตั้งกระทู้ใหม่