หน้าแรก ตรวจหวย โปรโมชั่น เว็บบอร์ด ควิซ การเงิน Pic Post
 
Page หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype
 
อัลบั้ม แต่งรูป คำคม Glitter สเปซ ไดอารี่
 
เกมถอดรหัสภาพ เกม วิดีโอ
 
คำนวณ การเงิน ราคา BitCoin/Crypto
 
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
 
Login เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
 
ตรวจหวย วันที่ 1 สิงหาคม 2564 รางวัลที่1 910261
เว็บบอร์ด บอร์ดต่างๆค้นหาสร้างบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่

อย่าพึ่งตกใจ ทำบัตร ปชช.หายไป!!! ควรทำตามขั้นตอนนี้

บัตรประจำตัวประชาชนไทย เป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่รัฐออกให้แก่ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ถึง 70 ปี

 

โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2486 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

โดยเดิมได้กำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ให้ไปร้องขอทำบัตร

ต่อมาลดอายุลงเหลือ 15 ปีในปี พ.ศ. 2526 และ 7 ปีในปี พ.ศ. 2554

 

บัตรนี้ถูกใช้เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรและรับการบริการจากภาครัฐ

รวมทั้งในธุรกิจเอกชนบางประเภท เช่น การเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์

หรือการเปิดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้หากผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรโดยไม่มีเหตุอันควรต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

 

ทำบัตรประชาชน

การทำบัตรประจำตัวประชาชน
บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ

การขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐรวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ

ทำนิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมัครงาน การขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร

การโอนอสังหาริมทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน


มีสัญชาติไทย
ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)


มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
สำหรับผู้มีอายุเกิน 70 ปี และผู้ได้รับการยกเว้น จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้


บุคคลที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
สมเด็จพระบรมราชินี
พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป


ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช
ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
ผู้อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย


บุคคลซึ่งกำลังศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้


ทำบัตรประชาชนครั้งแรก ต้องทำยังไง?


ทำได้ทันทีเมื่อมีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)

ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับ ไม่เกิน 100 บาท

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีทำบัตรครั้งแรก

สูติบัตร หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน

หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน

 


หากเด็กเคยเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วย และหากบิดา

มารดาของเด็กเคยเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วย


หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง


กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดามาแสดงด้วย

หรือนำใบมรณบัตรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถึงแก่กรรมไปแสดง

 


การขอมีบัตรครั้งแรกเมื่ออายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ต้องนำเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามข้อ 1,2,3,4

และให้นำเจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย 2 คน

ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนและให้การรับรอง


บุคคลน่าเชื่อถือ หมายถึง “บุคคลใดๆ ซึ่งมีภูมิลำเนาที่อยู่แน่นอน

มีอาชีพมั่นคงและมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้”

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กรณีบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ ต้องทำยังไง?


เมื่อบัตรเดิมหมดอายุให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ

หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

ผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้

โดยให้ยื่นคำขอภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ

บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ


หากบัตรเดิมหมดอายุเป็นเวลานาน

ต้องนำเจ้าบ้านหรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองด้วย


ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กรณีบัตรประชาชนหาย บัตรถูกทำลาย ต้องทำยังไง?


เมื่อบัตรประจำตัวประชาชนหาย หรือถูกทำลายให้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน

ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตเทศบาลหรือเมืองพัทยา

แล้วแต่กรณี และขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรหายหรือถูกทำลาย

หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีบัตรประชาชนหาย

 

เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้

เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น


หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง


เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

 

กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลแล้วต้องเปลี่ยนบัตรประชาชน ต้องทำยังไง?


เมื่อผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล

ต้องเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล

ในทะเบียนบ้าน หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล

บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ต้องการเปลี่ยน


หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

 

กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ บัตรถูกทำลาย ต้องทำยังไง?


หากบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ บัตรถูกทำลาย เช่น บัตรถูกไฟไหม้บางส่วน

บัตรชำรุด เลอะเลือน เป็นต้น ต้องเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน

นับแต่วันที่บัตรเดิมชำรุดหรือถูกทำลาย หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีบัตรเดิมชำรุด

บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุดหรือถูกทำลาย


เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้

เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น


หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

 

กรณีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการมีบัตรประจำตัวประชาชน

เช่นพระภิกษุ สามเณร ฯลฯ จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้


เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีที่ได้รับการยกเว้นการมีบัตรประจำตัวประชาชน

 

กรณีพระภิกษุ หรือสามเณร ต้องย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านของวัดก่อน

แล้วแก้ไขคำนำหน้านามในทะเบียนบ้านเป็นพระ สามเณร หรือสมศักดิ์ ก่อนจึงจะขอมีบัตรได้


หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร

เช่น หนังสือสุทธิของพระ หรือหนังสือเดินทาง กรณีเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา ณ ต่างประเทศ
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

กรณีบุคคลที่พ้นสภาพได้รับการยกเว้นขอทำบัตร
ผู้ซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

เช่น ผู้พ้นโทษจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน เป็นต้น ต้องไปขอทำบัตรประชาชนภายใน 60 วัน

นับแต่วันพ้นสภาพได้รับการยกเว้น หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีบุคคลที่พ้นสภาพได้รับการยกเว้นขอทำบัตร

หลักฐานที่แสดงว่าพ้นสภาพจากการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น

หนังสือสำคัญของเรือนจำหรือทัณฑสถาน (ร.ท.5)

หรือหนังสือเดินทางและเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

มีบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี เป็นต้น


หากไม่ปรากฏข้อมูลการทำบัตร หรือบัตรเดิมได้หมดอายุนานแล้ว

ต้องนำเจ้าบ้านและบุคคลน่าเชื่อถือมารับรองด้วย
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

กรณีผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่
เพื่อให้รายการที่อยู่ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับรายการในทะเบียนบ้าน

ผู้ถือบัตรผู้ใดย้ายที่อยู่จะขอเปลี่ยนบัตรโดยที่บัตรเดิมยังไม่หมดอายุสามารถทำได้

แต่หากไม่ขอเปลี่ยนบัตรก็สามารถใช้บัตรนั้นได้ต่อไปจนกว่าบัตรจะหมดอายุ

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่

บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

 

กรณีผู้ซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี ขอมีบัตร
คนสัญชาติไทยซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีผู้ซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี ขอมีบัตร

 

สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
บัตรประจำตัวประชาชนเดิม (ถ้ามี)


หากไม่ปรากฏข้อมูลการทำบัตร หรือบัตรเดิมได้หมดอายุนานมากแล้ว ต้องนำเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้มาแสดง พร้อมทั้งนำเจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรอง
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ต้องยื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 60 วัน

นับแต่วันที่เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หากพ้นกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

เพิ่มชื่อกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด

ใช้หลักฐานสูติบัตร และสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือ


เพิ่มชื่อกรณีชื่อตกสำรวจให้สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่ก่อน

หลักฐานการเพิ่มชื่อหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้

และสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

การขอมีบัตรกรณีบุคคลซึ่งได้สัญชาติไทย

หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย

ยื่นคำขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับสัญชาติไทย หากเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีบุคคลซึ่งได้สัญชาติไทย

กรณีได้ได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย ใช้หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย

หรือหนังสือสำคัญแสดงการได้กลับคืนสัญชาติเป็นไทยแล้วแต่กรณี


หลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ และสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ


ขอเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม


เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม

 

บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
หลักฐานแสดงการเปลี่ยนคำนำหน้านาม เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนอย่า เป็นต้น
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

ทำบัตรประชาชน

ทําบัตรประชาชนที่ไหนได้บ้าง?
การทำบัตรประชาชน สามารถไปติดต่อ ณ สถานที่ราชการ เช่น สำนักงานเขต, สำนักงานเทศบาล,

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่

ปัจจุบันสามารถทําบัตรประชาชนนอกเขตได้แล้ว โดยยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

นอกจากนี้ ก็ยังมีจุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service)

ที่เปิดให้ไปติดต่อทำบัตรประชาชน ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ (ยกเว้นกรณีบัตรหาย ไม่สามารถติดต่อทำที่ BTS ได้)

 

รวมสถานที่ทำบัตรประชาชน ตามสถานีรถไฟฟ้า
สถานีรถไฟฟ้าสยาม (หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน)

 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.
สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต

 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.
สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.
สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข

 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น.
สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่

 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น.

เนื้อหาโดย: jewel
⚠ แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม 


โพสท์โดย: jewel
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
20 VOTES (5/5 จาก 4 คน)
VOTED: impish, มีร่า, youyouu, jewel
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
ทนไม่ไหว! “ยุ้ย ญาติเยอะ” ขอซัดข้ามรุ่น รับไม่ได้ หยองลูกยี้ ออกมาเคลื่ยนไหวภาพล่าสุด "ติวเตอร์" เด็กนักเรียน ยืนร้องเพลงริมถนน บอกเลยหล่อมาก!!ปลื้ม สุดจะทน แนะรัฐฯ 'เลิกล็อกดาวน์ มันไม่คุ้ม ให้คนใช้ชีวิตเถอะ'เปิดภาพล่าสุด "ผี ไฮแจ็ค" หลังป่วยมา 2 ปีตาดีได้ ตาร้ายเสีย เห็นอะไรกันบ้าง?อู่ฮั่น’ สั่งตรวจโควิดยกเมือง 11 ล้านคน หลังพบผู้ติดเชื้อใหม่ในรอบกว่า 1 ปีภาพเบื้องหลัง โรงงานขนมเปี๊ยะของ “ป๋าเทพ”งงไปหมด!! ร้านอาหารในห้าง ปชช.ซื้อได้ผ่านระบบห้าง แต่ไม่ให้ไรเดอร์รวมตัวสาวสั่งข้าวขาหมู เปิดออกมาแทบร้อง นี่หรือ 40 บาท!!ส่งแล้ว "แอสตร้าฯ" 11.3 ล้านโดส!!โป๊ะแตก! เมียชวนผัวไปฉีดวัคซีน ผัวบอกไม่ว่าง สุดท้ายเจอดีเต็มๆ (คลิป)'กลาโหม' ปฎิเสธ ไม่มีการนำเข้าไฟเซอร์ กับเอกชน หลัง 'หมอบุญ' ให้สัมภาษณ์ช่องทักทายคนนอกบ้าน ของเจ้าสามพี่น้องชิบะแห่ง จังหวัดนางาซากิแชร์สนั่น!! ไอเดียใส่เสื้อไรเดอร์ แก้ปัญหายืนหน้าร้านอาหารในห้าง แต่ห้ามซื้อกลับบ้าน
กระทู้อื่นๆในบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้
“หิวแสง” คำสุดฮิต พ.ศ. แล้วหาก “ถูกด่าว่าหิวแสงฟ้องได้หรือไม่” ⁉️ย้อนวันวาน แก้วเยติแบบไทยๆ รุ่นแรกผลอินทผลัมแพงมาก ๆ แต่ก็อร่อยสมราคา แถมเป็นสมุนไพรด้วยเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ของกองทัพสหรัฐในสนามรบเกาหลี
ตั้งกระทู้ใหม่