หน้าแรก เว็บบอร์ด หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype โปรโมชั่น Pic Post ตรวจหวย ควิซ Page คำนวณ คำคม วิดีโอ สเปซ เกม Play ไดอารี่ อัลบั้ม แต่งรูป Glitter ดาวน์โหลดรูปจาก IG
 
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาแจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
 
Login เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
 
เว็บบอร์ด บอร์ดต่างๆค้นหาสร้างบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่

ว่าด้วยการยกเลิกเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อย

บอร์ด นิทานพื้นบ้าน-วรรณคดี โพสท์โดย นาคเฝ้าคัมภีร์

จาก มิลินทปัญหา ทุติยวรรค ขุททานุขุททกปัญหา ที่ ๑ + พระไตรปิฎก เล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ เรื่องสิกขาบทเล็กน้อย

 

ลำดับนั้น พระเจ้ามิลินท์จึงทรงสุนทรไต่ถามอรรถปัญหาว่า

ข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้า โยมนี้คือไปๆมาๆ แล้วก็กังขา ด้วยพระพุทธฎีกาของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย์ โปรดประทานไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตได้รู้จริงเห็นจริงซึ่งพระสัทธรรมแล้ว พระตถาคตจึงได้สำแดงพระสัทธรรมนั้นไว้ ใช่ว่าพระตถาคต จะได้สำแดงพระสัทธรรมนั้นไว้โดยความที่พระคตาถตไม่ได้รู้จริงเห็นจริงหามิได้

เมื่อสมเด็จบรมไตรโลกาธิบดีตรัสไว้ฉะนี้แล้ว ไฉนจึงได้ตรัสไว้ในพระวินัยอีกเล่าว่า ดูก่อน อานนท์ อันว่าสงฆ์นั้น เมื่อมีความปรารถนาต้องการถอนสิกขาบทเล็กน้อย #ครั้นเรานิพพานล่วงไปแล้วก็จงเพิกถอนเสียซึ่งขุททานุขุททกสิกขาบทเล็กน้อยเสียก็ได้

 

ในเมื่อพระองค์ตรัสไว้ดังนี้ ขุททานุขุททกสิกขาบทนี้ พระองค์ทรงบัญญัติไว้ไม่ดีไม่งาม หรือทรงบัญญัติเพราะไม่มีเหตุไม่มีวัตถุเป็นประการใด พระองค์เจ้าจึงรับสั่งให้พระสงฆ์พุทธสาวกเพิกถอนเสียได้ในเวลาที่พระองค์นิพพานแล้ว

ข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา #ถ้าว่าพระตถาคตเจ้าตรัสรู้ซึ่งพระสัทธรรมโดยยิ่งแล้วจึงทรงแสดงธรรมจริง #ข้อซึ่งพระองค์ทรงอนุญาตให้เพิกถอนสิกขาบทก็ต้องผิดเป็นมิจฉาไม่ใช่เรื่องจริง

#แต่ถ้าพระองค์ทรงอนุญาตให้เพิกถอนขุททานุขุททกสิกขาบทได้จริง #ที่ว่าพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วจึงเทศนาก็คงไม่ใช่เรื่องจริง

คำทั้งสองนี้ไม่ต้องกันฉะนี้ อันว่าปัญหานี้เป็นสองเงื่อนแย้งกันเอง ละเอียด สุขุม ลึกล้ำยากที่จะรู้ ยิ่งฟังยิ่งกังขา เหตุบกพร่องไม่บริบูรณ์ เมื่อมาถึงพระนาคเสนผู้เป็นเจ้าแล้ว ก็ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอนุกูลแก้ปัญหานี้ให้แจ่มกระจ่าง ณ กาลบัดนี้

 

ฝ่ายว่าพระมหาเถระนามว่านาคเสนจึงมีเถรวาจาว่า

มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย์ มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานว่า ดูก่อนสงฆ์ทั้งหลาย พระตถาคตได้รู้จริงเห็นจริงซึ่งพระสัทธรรมแล้วจึงได้สำแดงพระสัทธรรมนั้นไว้ ใช่ว่าจะได้สำแดงพระสัทธรรมไว้โดยความที่ไม่ได้รู้จริงเห็นจริงหามิได้ เมื่อมเด็จบรมจอมไตรมิ่งมกุฏวิสุทธิปรีชามีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้แล้ว มาอีกครั้งหนึ่ง กลับมีพระพุทธฎีกาตรัสบัญญัติไว้ในพระวินัยกับพระอานนท์ว่า ดูก่อน อานนท์ เมื่อพระสงฆ์มีความปรารถนาต้องการ ครั้นตถาคตเข้านิพพานไปแล้วก็จงเพิกถอนุขุททานุขุททกสิกขาบทเสียบ้าง ที่พระองค์เจ้ามีพระพุทธฎีกาดังนี้ ก็เพราะมีพระพุทธประสงค์ คือ

#จะใคร่ทรงทดลองใจเหล่าภิกษุพุทธสาวกทั้งหลายในอนาคตกาลว่า #เมื่อตถาคตอนุญาตให้สละละวางเพิกถอนขุททานุขุททกสิกขาบทได้เช่นนี้ #ครั้นตถาคตล่วงลับขันธปรินิพพานไปแล้วจักชวนกันสละละวางเพิกถอนเสียโดยลำดับหรือจะยับยั้งเอื้อเฟื้อพระวินัยกันอยู่ #โดยไม่เพิกถอนให้เสื่อมสูญ

 

มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เนื่องด้วยสมเด็จพระผู้พิชิตมารมิ่งโมลี #มีพระพุทธประสงค์จะทรงทดลองใจเหล่าภิกษุพุทธสาวกทั้งหลายดังนี้ #จึงทรงอนุญาตให้เพิกถอนขุททานุขททกสิกขาบทได้ในกาลที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วได้

 

มีอุปมาดังว่า สมเด็จพระบรมจักรพรรดิซึ่งได้ให้โอวาทแก่พระราชบุตรว่า ดูก่อน เจ้าผู้เป็นบุตร เจ้าจงฟังโอวาทของบิดา อันมหาชนบทในพื้นปฐพีมีสาครสมุทรล้อมรอบนี้ ยากที่เจ้าจะรักษาไว้จนหมดสิ้นด้วยกำลังอันเล็กน้อยเของเจ้าได้ ดังนั้น เมื่อบิดาสวรรคตล่วงลับไปแล้ว เจ้าจงทอดทิ้งชนบทอันตั้งอยู่ปลายเขตปลายแดนเสียบ้าง

 

สมเด็จพระบรมจักรพรรดิราชตรัสสั่งพระโอรสไว้ฉะนี้ ครั้นนานมา พระองค์ก็เสด็จสวรรคตล่วงไป อยู่ภายหลังพระโอรสาธิราชจะพึงทอดทิ้งชนบทปลายเขตปลายแดนทั้งปวงเหล่านั้น ซึ่งเป็นรัชสีมาอาณาเขตแห่งชนบท อันอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์ ตามพระราชดำรัสสั่งของสมเด็จพระบิดาละหรือ? ขอถวายพระพร

 

พระเจ้ามิลินท์จึงมีพระราชโองการตรัสว่า

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระราชกุมารอันเป็นพระโอรสแห่งสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดินั้น มีพระทัยรักใคร่ราชสมบัติ ยิ่งจะแสวงหาชนบทเมืองขึ้นให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าเป็นสองเท่าเสียอีก จะมีประโยชน์อะไรที่พระราชกุมารนั้นจะทอดทิ้งชนบทที่มีอยู่แล้วในเงื้อมพระหัตถ์เสียเล่า?

 

พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาว่า

อันนี้มีอุปมาฉันใด มหาราช ขอถวายพระพรบพิตร สมเด็จพระตถาคตทศพลญาณเมื่อทรงลองใจภิกษุเหล่าพุทธสาวกทั้งหลาย จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสไว้ว่า ดูก่อน อานนท์ เมื่อตถาคตนิพพานแล้ว พระสงฆ์มีความปรารถนาต้องการ ก็จงเพิกถอนขุททานุททกสิกขาบทเสียบ้าง ดังนี้ #ฝ่ายภิกษุพุทธชิโนรสทั้งหลายผู้เห็นภัยในสงสารวัฎ #บรรพชาด้วยหวังจักหลีกเลี่ยงให้พ้นทุกข์ #กระทำนิพพานให้แจ้ง #มีความจำนงในพระสัทธรรมอันมั่นคงไม่หวั่นไหวใคร่ต่อความปฏิบัติ #ก็จะพึงคุ้มครองรักษาสิกขาบทให้แน่นหนาอย่างเคร่าครัดมัธยัสถ์เป็นทวีคูณเสียอีก อะไรเล่าจะปล่อยปละละทิ้งเพิกถอนสิกขาบทที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วให้เสื่อมสูญ มีอุปไมยเหมือนพระราชบุตร อันไม่ปล่อยพระราชอาณาเขตปลายแดนเสีย และทรง แสวงหาเพิ่มขึ้นอีกฉะนี้แล ขอถวายพระพร

 

สมเด็จพระเจ้ามิลินท์ปิ่นประชากร จึงตรัสถามพระนาคเสนอีกว่า

ข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา สมเด็จพระพุทธองค์ผู้พิชิตมารโปรดประทานคำอันใด ที่ว่าให้พระสงฆ์เพิกถอนขุททานุขุททกสิกขาบท คนที่เกิดมาในโลกนี้ เป็นคนมืดมนอนธการหลงใหลไม่รู้จริง มีแต่จะสงสัยตะบึงไปดุจคนตามืดหาผู้จูงมิได้ ขุททานุขุททกสิกขาบทนั้น ได้แก่อันใดแน่ นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้ทราบในกาลบัดนี้

 

พระนาคเสน จึงถวายพระพรว่า

มหาราช ดูกรบพิตรพระราชสมภาร คำว่าขุททานุขุทกสิกขาบทนั้น บพิตรจงมนสิการ กำหนดในพระทัยว่า ขุททาสิกขาบทและอนุขุททกสิขานั้น อันว่าอาบัติทุกฏชื่อว่าขุททก สิกขาบท อาบัติทุพภาสิตชื่อว่าอนุขุททกสิกขาบท รวมสิกขาบททั้งสองประเภทนี้เข้า เรียกว่าขุททานุขุททกสิกขาบท พระมหาเถระทั้งหลายในปางก่อนก็เกิดความสงสัยในปัญหาข้อนี้ ท่านจึงรวมสิกขาบททั้งสองนั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่ง เพราะพระบรมครูของเราได้ทรงแสดงไว้โดยบรรยาย ขอถวายพระพร

 

สมเด็จพระเจ้ามิลินท์ก็สรรเสริญพระนาคเสนว่า

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหากระทำรสพระพุทธฎีกาให้มั่นคงไว้ฉะนี้ จะเป็นที่ปรากฏจำเริญแก่พระชิโนรสไปในโลกช้านาน นับแต่วันนี้เป็นต้นไปในกาลบัดนี้

 

#จะใคร่ทรงทดลองใจเหล่าภิกษุพุทธสาวกทั้งหลายในอนาคตกาลว่า

เมื่อตถาคตอนุญาตให้สละละวางเพิกถอนขุททานุขุททกสิกขาบทได้เช่นนี้

ครั้นตถาคตล่วงลับขันธปรินิพพานไปแล้วจักชวนกันสละละวางเพิกถอนเสียโดยลำดับหรือจะยับยั้งเอื้อเฟื้อพระวินัยกันอยู่ โดยไม่เพิกถอนให้เสื่อมสูญ

⚠ แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม 


โพสท์โดย: นาคเฝ้าคัมภีร์
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
4 VOTES (4/5 จาก 1 คน)
VOTED: แสร์
 
ว่าด้วยการยกเลิกเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อย
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ

“วุ้ดดี้” เผยถ้าจะมีภรรยา เธอคนนั้นก็จะหน้าตาประมาณนี้

สาวนอนโรงบาล คืนวันพระใหญ่ ก่อนเจอดีเข้าให้ อัดคลิปไว้ทัน

หนุ่มออกหาปลา แต่ไปเจอสัตว์ตกน้ำให้ช่วย มารู้ทีหลังเป็นสัตว์หายากในไทย

ช่วยเหยื่อ9ศพ เดินหน้ายึดทรัพย์ขายทอดตลาดให้เหยื่อ แพรวาไร้น้ำใจ

มันต้องแบบนี้ “ผอ.สาว” จัดเต็มทำอาหารกลางวันให้ นร.แบบทานไม่อิ่ม เติมได้ไม่อั้น ผู้ปกครองแห่ชื่นชม

ภาพล่าสุดของมิสเซียร์ราลีโอน สวยขึ้นมากๆ เตรียมประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2019

โบว์ แวนด้า สวมบทบาทผู้ประกาศข่าว ละครเรื่องแรก เป๊ะอย่างกับมืออาชีพ

ตำรวจ รวบจั บ “อดีตเมียตลก”“ต่าย เชิญยิ้ม” คาร้านกาแฟ ฐานฉ้อโกงทรัพย์ของผู้อื่น

ชื่นชมความดี ลุงประสาท ผู้ปิดทองหลังพระ อาสาดำลงไปใต้น้ำ นำทางทีมกู้ภัย

'เทพหัสดินฯ' นัดสื่อแถลงข่าว 4 โมงเย็นวันนี้ กรณีคดีแพรวา หลังถูกพาดพิงนามสกุล

อัพเดทอาการ นิ้ง สู้ทั้งน้ำตา ซูบผอมลงอีก ร่างกายไม่สร้างเกล็ดเลือด หมอเร่งรักษา

“โกโก้” ตอบแซ่ บ จะต้องขอโท ษ อีกกี่พันครั้ง
กระทู้อื่นๆในบอร์ด นิทานพื้นบ้าน-วรรณคดี
ระเบียบการพิจารณาบาป-บุญของพระยายมนารีผล(กมลาสริสิตฺถิโย)พันธุ์ไม้พิสดารแห่งหิมพานต์วิทยาธร(Vidyadhara)ศาสตร์วิชา“สัญชีวนีวิทยา(วิชาที่ทำให้ไม่ตาย)”
ตั้งกระทู้ใหม่