เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
402,653   1,642,345
 

ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

34

 

แกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติ

แกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ความ สำคัญของสถาบันทั้งสามปรากฎอยู่ในธงไตรรงค์ซึ่งเป็นธงชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงริเริ่มให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ความหมายของธงไตรรงค์ไว้ดังนี้

แดง คือ โลหิตเราไซร้ ซึ่งยอมสละได้ เพื่อรักษาชาติศาสนา (แดงหมายถึงสถาบันชาติ)

ขาว คือ บริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายถึงพระไตรรัตน์ และธรรมคุ้มจิตใจ (ขาวหมายถึงสถาบันศาสนา)

น้ำเงิน คือ สีโสภา อันจอมประชา ธ โปรดเป็นส่วนพระองค์ (น้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษํตริย์)

สถาบัน ชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่อาจแยกจากกันได้ ตามคำกล่าวที่ว่า “พระมหากษัตริย์คู่ชาติ พุทศาสน์คู่ไทย”

 

เนื้อหาโดย: เสาวลักษณ์
VOTED BY: เสาวลักษณ์
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 2,277 ครั้ง, โหวตแล้ว 2 ครั้ง / 10 คะแนน
โพสท์โดย: เสาวลักษณ์
09:48 - 27 สิงหาคม 2556 (แก้ไขล่าสุด: 08:54 - 29 สิงหาคม 2556)
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
14:23 - 16 พฤษภาคม 2557 +LIKE disLIKE
84 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พระราชินีกับโครงการป่ารักน้ำ

เป็น พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ทำอย่างไรจะให้ชาวบ้านไม่เห็นว่าป่าเป็นศัตรูกับเขา ชาวบ้านโดยมากมักจะได้รับลูกยุ แล้วบุกเข้าไปตัดป่า ตำรวจจะไปจับชาวบ้านซึ่งยากจนนี่ก็ลำบาก จะทำให้ศัตรูของประเทศได้โอกาส จะทำอย่างไรดี ในที่สุดท่านก็คิดออก ท่านบอกว่า ถ้าชาวบ้านปลูกป่าเสียเอง ดูแลป่าเสียเอง เขาได้กินได้อยู่มีความสุขความเจริญในป่า เขาก็จะดูแลป่า ถึงได้เกิดโครงการป่ารักน้ำขึ้น

 

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖

 

ตอบความคิดเห็นนี้
11:20 - 8 พฤษภาคม 2557 +LIKE disLIKE
83 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร่ำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลกันสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขได้อย่างแยบยล

ตอบความคิดเห็นนี้
13:25 - 3 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
82 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

…คำ ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำรา ไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง. มีอย่างอื่นแต่ไม่ใช้คำนี้. ปีที่แล้วพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียง เพราะหาคำอื่นไม่ได้. และได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ. ในคราวนั้น เมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกัน แต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้ว มีผู้ที่ควรจะรู้ เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้ว มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แล้วก็เข้าในว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้นหมายความว่า ถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทำได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ…

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

ตอบความคิดเห็นนี้
11:21 - 3 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
81 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

…การ มีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน. แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กันทั้งสองทาง. เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ที่ดี คือปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม ไม่เคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งชั่วร้าย เช่น วินัย ก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตน เพื่อหมู่คณะของตนเท่านั้น ต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคน เพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นวินัยที่ถูกต้อง ที่เป็นการสร้างสรรค์. ทำนองเดียวกัน การสามัคคีกัน ทำการหรือทำหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์ เฉพาะพวกตนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย. จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคี และความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน ต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียด ถี่ถ้วนเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์ หรือซ้ำร้าย อาจกลับกลายเป็นการทำลายอนาคต และความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้…

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖

ตอบความคิดเห็นนี้
14:40 - 1 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
80 Kennek

...ความเพียรพยายาม เป็นองค์ประกอบสำคัญของการงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าขาดเสียจากความเพียรแล้ว ก็ยากที่จะทำให้เสร็จเรียบร้อยทันเวลา การฝึกความเพียรเริ่มต้นนั้นจะเหน็ดเหนื่อยลำบากมาก แต่พอได้ทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยแล้ว จะกลับกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้การงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

พระบรมราโชวาท

ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:29 - 1 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
79 bossttk
“... ขาดทุน คือ กำไร (Our loss is our gain) … การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”
ในความคิดของผมนั้นข้อความนี้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอนให้รู้ถึงการเสียสละทำให้ผู้อื่นได้เกิดความสุขสบายเพียงเพราะความยากลำบากอันเล็กน้อยของเรา
 
ใช่ค่ะ พระองค์ทรงสอนให้พสกนิกรไทย รู้จักการให้ และ การเสียสละค่ะ เจ้าของกระทู้
ตอบความคิดเห็นนี้
11:14 - 27 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
78 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

โครงการหลวงเพื่อชาวดอย


“โครงการ หลวง” เป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวที่ทรงทำเพื่อชาวไทย จากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านชาวเขาในที่ต่างๆ ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น

ตอบความคิดเห็นนี้
08:46 - 16 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
77 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่บนฟ้าถึงน้ำใต้ดินทรง มีโครงการแนวพระราชดำริตั้งแต่ฝนหลวง เขื่อน อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ภูเขาสู่ทะเล ทรงฟื้นป่า มีฝายชะลอความชุ่มชื้น ทรงเน้นถึงการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์อย่าง ยั่งยืน ให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดไป

ตอบความคิดเห็นนี้
08:27 - 16 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
75 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
...
จะอยู่อย่างจงรัก...ตายอย่างภักดี
หนึ่งชีวิตนี้...ขอยอมพลีไม่เสียดาย
ใจที่จงรัก...จะยืนหยัดอย่างท้าทาย
ใครจ้องจะทำลาย...เราไม่ยอม..."....
ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:12 - 15 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
74 นวรี

น่าอ่านดี

เรียนเชิญเลยค่ะ เจ้าของกระทู้
ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:11 - 15 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
73 แป้ง

ตอบความคิดเห็นนี้
13:41 - 13 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
72 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
ไม่ ว่าฝนจะตก ฟ้าจะร้อง แดดจะร้อนสักเพียงใด ท้องถิ่น ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจ จะทุรกันดารลำบากขนาดไหน พระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อ ท่านมิเคยบ่นให้ประชาชนได้ยินแม้แต่คำเดียว.....

ข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทย.... น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมถวายความจงรักภักดี ตลอดกาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
 
ตอบความคิดเห็นนี้
09:33 - 27 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
71 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พ่อหลวงทรงสอนว่า....

"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลว่า ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผู้ใดประกอบเหตุอย่างไร เพียงใด ก็ได้ผลอย่างนั้นเพียงนั้น..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓

ตอบความคิดเห็นนี้
09:40 - 26 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
70 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พ่อหลวงทรงสอนว่า....

“…ความบังคับตนเองนั้นเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกระลึกได้ว่า อะไรเป็นอะไรหรือเรียกสั้น ๆ ว่า สติ กล่าวคือ ก่อนที่บุคคลจะทำ จะพูด หรือแม้แต่จะคิดเรื่องต่าง ๆ สติหรือความรู้สึกระลึกได้นั้นจะทำให้หยุดคิดว่า สิ่งที่จะทำนั้นผิดชอบชั่วดีอย่างไร จะมีผลเสียหายหรือจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาว…”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของชาวไทยทุกคน ด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขอทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนมพรรษาที่ยืนยาว ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท...

ตอบความคิดเห็นนี้
10:56 - 25 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
69 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
ในหลวงของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ....

พระองค์ผู้ทรงเจนจบในศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทศพิธ ราชธรรม ทรงครองธรรมครองหัวใจทุกดวงของคนไทยอย่างถ่องแท้แล้วพระพุทธเจ้าข้า...

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแผ่นดิน...ดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราช เจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลรักษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงปลอดภัย ทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนพรรษาที่ยืนยาว ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท...

รูปภาพ : ในหลวงของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ....

พระองค์ผู้ทรงเจนจบในศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทศพิธราชธรรม ทรงครองธรรมครองหัวใจทุกดวงของคนไทยอย่างถ่องแท้แล้วพระพุทธเจ้าข้า...

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแผ่นดิน...ดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลรักษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงปลอดภัย ทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนพรรษาที่ยืนยาว ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท...

http://www.youtube.com/watch?v=EMXMBVNMxas&feature=share
ตอบความคิดเห็นนี้
09:56 - 23 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
68 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

“..ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฎตลอดว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัตประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตน ดัง นี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนักแล้วถือเอาความ สามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรม ประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้ชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเเค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้.."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓

ตอบความคิดเห็นนี้
14:58 - 16 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
67 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
พ่อแห่งแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของชาวไทย...

เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของชาวไทยทุกคน ด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขอทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนมายุที่ยืนยาว ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท....

รูปภาพ : พ่อแห่งแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของชาวไทย...

เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของชาวไทยทุกคน ด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขอทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนมายุที่ยืนยาว ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท....

http://www.youtube.com/watch?v=XSc7rh19xLU
ตอบความคิดเห็นนี้
13:19 - 13 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
66 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พ่อมองเห็นเราเสมอ

ตอบความคิดเห็นนี้
13:04 - 11 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
65 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

จะหากษัตริย์พระองค์ไหนที่ในหล้า............มาเทียบเท่าจอมราชาของพวกฉัน
กษัตริย์ผู้ทรงงานมานานวัน....................กษัตริย์ผู้ครองธรรม์ครองแผ่นดิน
กษัตริย์ผู้ห่วงใยไทยทั้งชาติ....................กษัตริย์ผู้บำรุงศาสน์ทำนุศิลป์
กษัตริย์ผู้ช่วยประชาทั่วธานินทร์...............กษัตริย์ผู้เป็นทั้งสิ้นของคนไทย
หลากหลายโครงการหลวงเพื่อปวงราษฎร์...หลากเหลือฝ่าพระบาทดำริให้
ยังประโยชน์หลากล้นเพื่อคนไทย..............ยังสุขคลายทุกข์ให้ปวงประชา
....หลอมดวงใจไทยทุกหน.....................ถวายชัยเฉลิมชนมพรรษา
ทรงพระเจริญสวัสดิ์ครองฉัตรา................เป็นมิ่งขวัญไทยทั่วหล้านิรันดร์ เทอญฯ

ภาพ/ร้อยกรอง นิตยสารดิฉัน ปักษ์แรก เดือนธันวาคม 2556
***
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของชาวไทยผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ขอจงทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนมพรรษาที่ยืนยาว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท

ตอบความคิดเห็นนี้
10:40 - 9 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
64 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

“...หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม...”


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธี(พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕)

ตอบความคิดเห็นนี้
10:30 - 6 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
63 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้น เป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล ให้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทุนออกไปศึกษา หาความรู้ต่อในวิชาการชั้นสูงในประเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันแต่ประการใด เพื่อที่จะได้นำความรู้นั้น ๆ กลับมาใช้พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
รูปภาพ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้น เป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล ให้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทุนออกไปศึกษา หาความรู้ต่อในวิชาการชั้นสูงในประเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันแต่ประการใด เพื่อที่จะได้นำความรู้นั้น ๆ กลับมาใช้พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ตอบความคิดเห็นนี้
14:09 - 4 พฤศจิกายน 2556 +LIKE disLIKE
62 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

 “…การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะ คนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น…”พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวนาไทย ทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจด้าน การพัฒนาการเกษตรของไทย และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะต่อ “ชาวนาไทยและข้าวไทย” พระองค์ท่านจึงทำให้แผ่นดินไทยกลายเป็น แผ่นดินทอง ความทุกข์ยากลำบากแปรเปลี่ยนเป็นความสุขสบาย อยู่แบบพอเพียง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและชาวนามากมายความ ร่มเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นวันนี้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือชาวนาและพัฒนาข้าวไทยในทุกๆ ด้าน

ตอบความคิดเห็นนี้
14:09 - 4 พฤศจิกายน 2556 +LIKE disLIKE
61 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

การพัฒนาการเกษตร ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระทัยไต่ถามความทุกข์สุขของประชาชน และรับฟังข้อปัญหา จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชลประทาน การพัฒนาดิน การวิจัยพันธุ์พืชและปศุสัตว์ โดย เฉพาะเรื่องเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกาย อุทิศกำลังความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น มีกำลังใจในการทำการเกษตร จนกล่าวได้ว่า ที่ใดเดือดร้อน ณ ที่นั่นจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงให้ความช่วยเหลือ ดังคำกล่าวที่ว่า พระยุคลบาทยาตรา ปวงประชาเป็นสุข นับเป็นบุญของประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมี ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

ตอบความคิดเห็นนี้
13:53 - 29 ตุลาคม 2556 +LIKE disLIKE
58 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
"...สังคม และบ้านเมืองใด ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา ทุกๆคนจึงต้องถือว่า ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ในอันที่จะต้อง ปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์โดยเต็มกำลัง จะประมาทหรือละเลยมิได้..."พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ 27 ก.ค.2524)


ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
รูปภาพ : "...สังคมและบ้านเมืองใด ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกๆคนจึงต้องถือว่า ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์โดยเต็มกำลัง จะประมาทหรือละเลยมิได้..."พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ 27 ก.ค.2524)


ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ตอบความคิดเห็นนี้
10:19 - 25 ตุลาคม 2556 +LIKE disLIKE
57 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
"...ความ เพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม
ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่งความเพียรทั้งสอง ประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม..."


พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539)


ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
รูปภาพ : "...ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม
ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่งความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม..."


พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539)


ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ตอบความคิดเห็นนี้
10:14 - 25 ตุลาคม 2556 +LIKE disLIKE
56 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
รักพ่อภาคปฏิบัติ น้อมนำคำพ่อสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ชุมชนตามรอยพ่อขอถวายพระพรพ่อของแผ่นดิน ขอพระองค์จงทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าฯ
รูปภาพ : รักพ่อภาคปฏิบัติ น้อมนำคำพ่อสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ชุมชนตามรอยพ่อขอถวายพระพรพ่อของแผ่นดิน ขอพระองค์จงทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าฯ
ตอบความคิดเห็นนี้
10:53 - 18 ตุลาคม 2556 +LIKE disLIKE
55 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
เมื่อ วันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม - วันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้เจ็บป่วยจากการชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลหญิง

Wednesday,17 October - Friday, 19 October 1973. Their Majesties accompanied by Their Royal Highness Princess Sirindhorn and Princess Chulabhorn seen during visits to those who had been injured on October 14, at Chulalongkorn Hospital, Ramathibodhi Hospital and Women's Hospital.

เครดิต : Information Division of OHM
รูปภาพ : เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม - วันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้เจ็บป่วยจากการชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลหญิง

Wednesday,17 October - Friday, 19 October 1973. Their Majesties accompanied by Their Royal Highness Princess Sirindhorn and Princess Chulabhorn seen during visits to those who had been injured on October 14, at Chulalongkorn Hospital, Ramathibodhi Hospital and Women's Hospital.

เครดิต : Information Division of OHM
ตอบความคิดเห็นนี้
10:51 - 18 ตุลาคม 2556 +LIKE disLIKE
54 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
สำหรับ คนไทยแล้ว การได้เห็นภาพในหลวง ทรงน้อมพระวรกายจนพระเศียรใกล้จนถึงระดับเดียวกับศีรษะ ของราษฏรที่นั่งเข้าเฝ้า และได้เห็นภาพที่พระองค์ทรงประทับนั่งราบกับพื้นทั้ง "รับฟัง" และ "ชี้แนะ" ราษฏร เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นที่สุดจนยากเกินจะบรรยาย เป็นภาพที่สะท้อนให้พระบารมี "ปกเกล้าปกกระหม่อม" ที่มีพลังอย่างแท้จริง เป็นพลังที่งดงามเป็นที่สุดข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
รูปภาพ : สำหรับคนไทยแล้ว การได้เห็นภาพในหลวง ทรงน้อมพระวรกายจนพระเศียรใกล้จนถึงระดับเดียวกับศีรษะ ของราษฏรที่นั่งเข้าเฝ้า และได้เห็นภาพที่พระองค์ทรงประทับนั่งราบกับพื้นทั้ง "รับฟัง" และ "ชี้แนะ" ราษฏร เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นที่สุดจนยากเกินจะบรรยาย เป็นภาพที่สะท้อนให้พระบารมี "ปกเกล้าปกกระหม่อม" ที่มีพลังอย่างแท้จริง เป็นพลังที่งดงามเป็นที่สุด


 
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ตอบความคิดเห็นนี้
09:58 - 14 ตุลาคม 2556 +LIKE disLIKE
53 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
ในหลวง กับ น้ำ..น้ำพระทัยที่ทรงมุ่งมั่น.

พระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงทำเพื่อพสกนิกรทั้งส้ิน..
เราคนไทยควรรักษาใว้ให้อยู่คู่คนไทย ประเทศไทยตลอดไป

เพราะฉะนั้น เราต้องต่อสู้กันอย่างสุดฤทธิ์หรือไม่ เราต่อสู้กันถึงที่สุดหรือยัง เราต่อสู้กันอย่างถูกต้องหรือเปล่า

มิฉะนั้นแล้ว แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเราก็คงไม่พ้นที่จะเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตและเศรษฐกิจสมัยใหม่ (โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจทุนนิยม) เราจะต้องเผชิญกับสิ่งใดบ้าง

เราจะต่อสู้ รับมือกับการเปลี่ยนแปลง จากภาคเกษตรกรรม มาเป็นภาคอุตสาหกรรม แทนนั้นได้อย่างไร

ถ้าเราไม่สู้ในวันนี้แล้ว ในตอนที่พวกเรามีชีวิตอยู่ แล้วเราจะอยู่สู้หน้าลูกหลานรุ่นต่อไป ได้อย่างไรกัน ครับ
รูปภาพ : ในหลวง กับ น้ำ..น้ำพระทัยที่ทรงมุ่งมั่น.
 
พระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงทำเพื่อพสกนิกรทั้งส้ิน..
เราคนไทยควรรักษาใว้ให้อยู่คู่คนไทย ประเทศไทยตลอดไป

เพราะฉะนั้น เราต้องต่อสู้กันอย่างสุดฤทธิ์หรือไม่ เราต่อสู้กันถึงที่สุดหรือยัง เราต่อสู้กันอย่างถูกต้องหรือเปล่า
 
    มิฉะนั้นแล้ว แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเราก็คงไม่พ้นที่จะเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตและเศรษฐกิจสมัยใหม่ (โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจทุนนิยม) เราจะต้องเผชิญกับสิ่งใดบ้าง
 
    เราจะต่อสู้ รับมือกับการเปลี่ยนแปลง จากภาคเกษตรกรรม มาเป็นภาคอุตสาหกรรม แทนนั้นได้อย่างไร
 
    ถ้าเราไม่สู้ในวันนี้แล้ว ในตอนที่พวกเรามีชีวิตอยู่ แล้วเราจะอยู่สู้หน้าลูกหลานรุ่นต่อไป ได้อย่างไรกัน ครับ
ตอบความคิดเห็นนี้
08:35 - 11 ตุลาคม 2556 +LIKE disLIKE
52 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
ครั้ง หนึ่งขณะเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนหนึ่งได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์ และได้กราบบังคมทูลถามว่า การที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและมีโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายนั้น ทรงหวังจะให้คอมมิวนิสต์น้อยลงใช่หรือไม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบว่า มิได้สนพระทัยว่าคอมมิวนิสต์จะน้อยลงหรือไม่ แต่สนพระทัยว่าประชาชนของพระองค์จะหิวน้อยลงหรือไม่

***
โชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงห่วงแต่ ทุกข์สุขของปวงพสกนิกร ขอพระองค์จงทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าฯ
รูปภาพ : ครั้งหนึ่งขณะเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนหนึ่งได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์ และได้กราบบังคมทูลถามว่า การที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและมีโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายนั้น ทรงหวังจะให้คอมมิวนิสต์น้อยลงใช่หรือไม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบว่า มิได้สนพระทัยว่าคอมมิวนิสต์จะน้อยลงหรือไม่ แต่สนพระทัยว่าประชาชนของพระองค์จะหิวน้อยลงหรือไม่

***
โชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงห่วงแต่ทุกข์สุขของปวงพสกนิกร ขอพระองค์จงทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าฯ
ตอบความคิดเห็นนี้
08:42 - 10 ตุลาคม 2556 +LIKE disLIKE
51 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

“…ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือ ความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดี ความเจริญให้เกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง. ความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะ อย่างสำคัญแก่การปฏิบัติตนปฏิบัติงาน. ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม…”พระ ราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ณ ท้องสนามหลวงวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2539)

ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung