เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
ตั้งกระทู้
ส่งขึ้น Hot Topic
ตั้งกระทู้

ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

แชร์ให้เพื่อนดู
  ↓ ติดตาม POSTJUNG บน FACEBOOK

34

 

แกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติ

แกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ความ สำคัญของสถาบันทั้งสามปรากฎอยู่ในธงไตรรงค์ซึ่งเป็นธงชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงริเริ่มให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ความหมายของธงไตรรงค์ไว้ดังนี้

แดง คือ โลหิตเราไซร้ ซึ่งยอมสละได้ เพื่อรักษาชาติศาสนา (แดงหมายถึงสถาบันชาติ)

ขาว คือ บริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายถึงพระไตรรัตน์ และธรรมคุ้มจิตใจ (ขาวหมายถึงสถาบันศาสนา)

น้ำเงิน คือ สีโสภา อันจอมประชา ธ โปรดเป็นส่วนพระองค์ (น้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษํตริย์)

สถาบัน ชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่อาจแยกจากกันได้ ตามคำกล่าวที่ว่า “พระมหากษัตริย์คู่ชาติ พุทศาสน์คู่ไทย”

 

เนื้อหาโดย: เสาวลักษณ์


โพสท์โดย: เสาวลักษณ์
09:48 - 27 สิงหาคม 2556 IP (แก้ไขล่าสุด: 08:54 - 29 สิงหาคม 2556)
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
10 VOTES
 

มาเป็นคนแรก
ที่แชร์เรื่องนี้
แชร์ให้เพื่อนดู
 

Comment ด้วย facebook

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
14:23 - 16 พฤษภาคม 2557 +LIKE disLIKE
84 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พระราชินีกับโครงการป่ารักน้ำ

เป็น พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ทำอย่างไรจะให้ชาวบ้านไม่เห็นว่าป่าเป็นศัตรูกับเขา ชาวบ้านโดยมากมักจะได้รับลูกยุ แล้วบุกเข้าไปตัดป่า ตำรวจจะไปจับชาวบ้านซึ่งยากจนนี่ก็ลำบาก จะทำให้ศัตรูของประเทศได้โอกาส จะทำอย่างไรดี ในที่สุดท่านก็คิดออก ท่านบอกว่า ถ้าชาวบ้านปลูกป่าเสียเอง ดูแลป่าเสียเอง เขาได้กินได้อยู่มีความสุขความเจริญในป่า เขาก็จะดูแลป่า ถึงได้เกิดโครงการป่ารักน้ำขึ้น

 

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖

 

ตอบความคิดเห็นนี้
11:20 - 8 พฤษภาคม 2557 +LIKE disLIKE
83 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร่ำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลกันสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขได้อย่างแยบยล

ตอบความคิดเห็นนี้
13:25 - 3 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
82 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

…คำ ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำรา ไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง. มีอย่างอื่นแต่ไม่ใช้คำนี้. ปีที่แล้วพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียง เพราะหาคำอื่นไม่ได้. และได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ. ในคราวนั้น เมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกัน แต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้ว มีผู้ที่ควรจะรู้ เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้ว มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แล้วก็เข้าในว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้นหมายความว่า ถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทำได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ…

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

ตอบความคิดเห็นนี้
11:21 - 3 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
81 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

…การ มีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน. แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กันทั้งสองทาง. เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ที่ดี คือปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม ไม่เคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งชั่วร้าย เช่น วินัย ก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตน เพื่อหมู่คณะของตนเท่านั้น ต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคน เพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นวินัยที่ถูกต้อง ที่เป็นการสร้างสรรค์. ทำนองเดียวกัน การสามัคคีกัน ทำการหรือทำหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์ เฉพาะพวกตนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย. จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคี และความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน ต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียด ถี่ถ้วนเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์ หรือซ้ำร้าย อาจกลับกลายเป็นการทำลายอนาคต และความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้…

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖

ตอบความคิดเห็นนี้
14:40 - 1 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
80 Kennek

...ความเพียรพยายาม เป็นองค์ประกอบสำคัญของการงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าขาดเสียจากความเพียรแล้ว ก็ยากที่จะทำให้เสร็จเรียบร้อยทันเวลา การฝึกความเพียรเริ่มต้นนั้นจะเหน็ดเหนื่อยลำบากมาก แต่พอได้ทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยแล้ว จะกลับกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้การงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

พระบรมราโชวาท

ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:29 - 1 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
79 bossttk
“... ขาดทุน คือ กำไร (Our loss is our gain) … การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”
ในความคิดของผมนั้นข้อความนี้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอนให้รู้ถึงการเสียสละทำให้ผู้อื่นได้เกิดความสุขสบายเพียงเพราะความยากลำบากอันเล็กน้อยของเรา
 
ใช่ค่ะ พระองค์ทรงสอนให้พสกนิกรไทย รู้จักการให้ และ การเสียสละค่ะ เจ้าของกระทู้
ตอบความคิดเห็นนี้
11:14 - 27 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
78 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

โครงการหลวงเพื่อชาวดอย


“โครงการ หลวง” เป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวที่ทรงทำเพื่อชาวไทย จากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านชาวเขาในที่ต่างๆ ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น

ตอบความคิดเห็นนี้
08:46 - 16 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
77 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่บนฟ้าถึงน้ำใต้ดินทรง มีโครงการแนวพระราชดำริตั้งแต่ฝนหลวง เขื่อน อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ภูเขาสู่ทะเล ทรงฟื้นป่า มีฝายชะลอความชุ่มชื้น ทรงเน้นถึงการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์อย่าง ยั่งยืน ให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดไป

ตอบความคิดเห็นนี้
08:27 - 16 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
75 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
...
จะอยู่อย่างจงรัก...ตายอย่างภักดี
หนึ่งชีวิตนี้...ขอยอมพลีไม่เสียดาย
ใจที่จงรัก...จะยืนหยัดอย่างท้าทาย
ใครจ้องจะทำลาย...เราไม่ยอม..."....
ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:12 - 15 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
74 นวรี

น่าอ่านดี

เรียนเชิญเลยค่ะ เจ้าของกระทู้
ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:11 - 15 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
73 แป้ง

ตอบความคิดเห็นนี้
13:41 - 13 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
72 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
ไม่ ว่าฝนจะตก ฟ้าจะร้อง แดดจะร้อนสักเพียงใด ท้องถิ่น ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจ จะทุรกันดารลำบากขนาดไหน พระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อ ท่านมิเคยบ่นให้ประชาชนได้ยินแม้แต่คำเดียว.....

ข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทย.... น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมถวายความจงรักภักดี ตลอดกาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
 
ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung