เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
490,812   1,965,793
ตั้งกระทู้
ส่งขึ้น Hot Topic
ตั้งกระทู้

ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

แชร์ให้เพื่อนดู
  ↓ ติดตาม POSTJUNG บน FACEBOOK

34

 

แกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติ

แกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ความ สำคัญของสถาบันทั้งสามปรากฎอยู่ในธงไตรรงค์ซึ่งเป็นธงชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงริเริ่มให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ความหมายของธงไตรรงค์ไว้ดังนี้

แดง คือ โลหิตเราไซร้ ซึ่งยอมสละได้ เพื่อรักษาชาติศาสนา (แดงหมายถึงสถาบันชาติ)

ขาว คือ บริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายถึงพระไตรรัตน์ และธรรมคุ้มจิตใจ (ขาวหมายถึงสถาบันศาสนา)

น้ำเงิน คือ สีโสภา อันจอมประชา ธ โปรดเป็นส่วนพระองค์ (น้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษํตริย์)

สถาบัน ชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่อาจแยกจากกันได้ ตามคำกล่าวที่ว่า “พระมหากษัตริย์คู่ชาติ พุทศาสน์คู่ไทย”

 

เนื้อหาโดย: เสาวลักษณ์


โพสท์โดย: เสาวลักษณ์
09:48 - 27 สิงหาคม 2556 IP (แก้ไขล่าสุด: 08:54 - 29 สิงหาคม 2556)
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
10 VOTES
 

มาเป็นคนแรก
ที่แชร์เรื่องนี้
แชร์ให้เพื่อนดู
 

Comment ด้วย facebook

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
14:23 - 16 พฤษภาคม 2557 +LIKE disLIKE
84 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พระราชินีกับโครงการป่ารักน้ำ

เป็น พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ทำอย่างไรจะให้ชาวบ้านไม่เห็นว่าป่าเป็นศัตรูกับเขา ชาวบ้านโดยมากมักจะได้รับลูกยุ แล้วบุกเข้าไปตัดป่า ตำรวจจะไปจับชาวบ้านซึ่งยากจนนี่ก็ลำบาก จะทำให้ศัตรูของประเทศได้โอกาส จะทำอย่างไรดี ในที่สุดท่านก็คิดออก ท่านบอกว่า ถ้าชาวบ้านปลูกป่าเสียเอง ดูแลป่าเสียเอง เขาได้กินได้อยู่มีความสุขความเจริญในป่า เขาก็จะดูแลป่า ถึงได้เกิดโครงการป่ารักน้ำขึ้น

 

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖

 

ตอบความคิดเห็นนี้
11:20 - 8 พฤษภาคม 2557 +LIKE disLIKE
83 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร่ำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลกันสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขได้อย่างแยบยล

ตอบความคิดเห็นนี้
13:25 - 3 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
82 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

…คำ ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำรา ไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง. มีอย่างอื่นแต่ไม่ใช้คำนี้. ปีที่แล้วพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียง เพราะหาคำอื่นไม่ได้. และได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ. ในคราวนั้น เมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกัน แต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้ว มีผู้ที่ควรจะรู้ เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้ว มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แล้วก็เข้าในว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้นหมายความว่า ถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทำได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ…

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

ตอบความคิดเห็นนี้
11:21 - 3 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
81 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

…การ มีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน. แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กันทั้งสองทาง. เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ที่ดี คือปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม ไม่เคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งชั่วร้าย เช่น วินัย ก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตน เพื่อหมู่คณะของตนเท่านั้น ต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคน เพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นวินัยที่ถูกต้อง ที่เป็นการสร้างสรรค์. ทำนองเดียวกัน การสามัคคีกัน ทำการหรือทำหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์ เฉพาะพวกตนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย. จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคี และความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน ต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียด ถี่ถ้วนเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์ หรือซ้ำร้าย อาจกลับกลายเป็นการทำลายอนาคต และความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้…

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖

ตอบความคิดเห็นนี้
14:40 - 1 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
80 Kennek

...ความเพียรพยายาม เป็นองค์ประกอบสำคัญของการงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าขาดเสียจากความเพียรแล้ว ก็ยากที่จะทำให้เสร็จเรียบร้อยทันเวลา การฝึกความเพียรเริ่มต้นนั้นจะเหน็ดเหนื่อยลำบากมาก แต่พอได้ทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยแล้ว จะกลับกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้การงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

พระบรมราโชวาท

ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:29 - 1 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
79 bossttk
“... ขาดทุน คือ กำไร (Our loss is our gain) … การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”
ในความคิดของผมนั้นข้อความนี้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอนให้รู้ถึงการเสียสละทำให้ผู้อื่นได้เกิดความสุขสบายเพียงเพราะความยากลำบากอันเล็กน้อยของเรา
 
ใช่ค่ะ พระองค์ทรงสอนให้พสกนิกรไทย รู้จักการให้ และ การเสียสละค่ะ เจ้าของกระทู้
ตอบความคิดเห็นนี้
11:14 - 27 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
78 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

โครงการหลวงเพื่อชาวดอย


“โครงการ หลวง” เป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวที่ทรงทำเพื่อชาวไทย จากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านชาวเขาในที่ต่างๆ ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น

ตอบความคิดเห็นนี้
08:46 - 16 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
77 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่บนฟ้าถึงน้ำใต้ดินทรง มีโครงการแนวพระราชดำริตั้งแต่ฝนหลวง เขื่อน อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ภูเขาสู่ทะเล ทรงฟื้นป่า มีฝายชะลอความชุ่มชื้น ทรงเน้นถึงการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์อย่าง ยั่งยืน ให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดไป

ตอบความคิดเห็นนี้
08:27 - 16 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
75 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
...
จะอยู่อย่างจงรัก...ตายอย่างภักดี
หนึ่งชีวิตนี้...ขอยอมพลีไม่เสียดาย
ใจที่จงรัก...จะยืนหยัดอย่างท้าทาย
ใครจ้องจะทำลาย...เราไม่ยอม..."....
ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:12 - 15 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
74 นวรี

น่าอ่านดี

เรียนเชิญเลยค่ะ เจ้าของกระทู้
ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:11 - 15 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
73 แป้ง

ตอบความคิดเห็นนี้
13:41 - 13 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
72 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
ไม่ ว่าฝนจะตก ฟ้าจะร้อง แดดจะร้อนสักเพียงใด ท้องถิ่น ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจ จะทุรกันดารลำบากขนาดไหน พระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อ ท่านมิเคยบ่นให้ประชาชนได้ยินแม้แต่คำเดียว.....

ข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทย.... น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมถวายความจงรักภักดี ตลอดกาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
 
ตอบความคิดเห็นนี้
09:33 - 27 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
71 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พ่อหลวงทรงสอนว่า....

"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลว่า ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผู้ใดประกอบเหตุอย่างไร เพียงใด ก็ได้ผลอย่างนั้นเพียงนั้น..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓

ตอบความคิดเห็นนี้
09:40 - 26 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
70 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พ่อหลวงทรงสอนว่า....

“…ความบังคับตนเองนั้นเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกระลึกได้ว่า อะไรเป็นอะไรหรือเรียกสั้น ๆ ว่า สติ กล่าวคือ ก่อนที่บุคคลจะทำ จะพูด หรือแม้แต่จะคิดเรื่องต่าง ๆ สติหรือความรู้สึกระลึกได้นั้นจะทำให้หยุดคิดว่า สิ่งที่จะทำนั้นผิดชอบชั่วดีอย่างไร จะมีผลเสียหายหรือจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาว…”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของชาวไทยทุกคน ด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขอทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนมพรรษาที่ยืนยาว ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท...

ตอบความคิดเห็นนี้
10:56 - 25 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
69 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
ในหลวงของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ....

พระองค์ผู้ทรงเจนจบในศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทศพิธ ราชธรรม ทรงครองธรรมครองหัวใจทุกดวงของคนไทยอย่างถ่องแท้แล้วพระพุทธเจ้าข้า...

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแผ่นดิน...ดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราช เจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลรักษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงปลอดภัย ทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนพรรษาที่ยืนยาว ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท...

รูปภาพ : ในหลวงของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ....

พระองค์ผู้ทรงเจนจบในศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทศพิธราชธรรม ทรงครองธรรมครองหัวใจทุกดวงของคนไทยอย่างถ่องแท้แล้วพระพุทธเจ้าข้า...

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแผ่นดิน...ดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลรักษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงปลอดภัย ทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนพรรษาที่ยืนยาว ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท...

http://www.youtube.com/watch?v=EMXMBVNMxas&feature=share
ตอบความคิดเห็นนี้
09:56 - 23 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
68 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

“..ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฎตลอดว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัตประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตน ดัง นี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนักแล้วถือเอาความ สามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรม ประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้ชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเเค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้.."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓

ตอบความคิดเห็นนี้
14:58 - 16 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
67 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้
พ่อแห่งแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของชาวไทย...

เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของชาวไทยทุกคน ด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขอทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนมายุที่ยืนยาว ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท....

รูปภาพ : พ่อแห่งแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของชาวไทย...

เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของชาวไทยทุกคน ด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขอทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนมายุที่ยืนยาว ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท....

http://www.youtube.com/watch?v=XSc7rh19xLU
ตอบความคิดเห็นนี้
13:19 - 13 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
66 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

พ่อมองเห็นเราเสมอ

ตอบความคิดเห็นนี้
13:04 - 11 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
65 เสาวลักษณ์ เจ้าของกระทู้

จะหากษัตริย์พระองค์ไหนที่ในหล้า............มาเทียบเท่าจอมราชาของพวกฉัน
กษัตริย์ผู้ทรงงานมานานวัน....................กษัตริย์ผู้ครองธรรม์ครองแผ่นดิน
กษัตริย์ผู้ห่วงใยไทยทั้งชาติ....................กษัตริย์ผู้บำรุงศาสน์ทำนุศิลป์
กษัตริย์ผู้ช่วยประชาทั่วธานินทร์...............กษัตริย์ผู้เป็นทั้งสิ้นของคนไทย
หลากหลายโครงการหลวงเพื่อปวงราษฎร์...หลากเหลือฝ่าพระบาทดำริให้
ยังประโยชน์หลากล้นเพื่อคนไทย..............ยังสุขคลายทุกข์ให้ปวงประชา
....หลอมดวงใจไทยทุกหน.....................ถวายชัยเฉลิมชนมพรรษา
ทรงพระเจริญสวัสดิ์ครองฉัตรา................เป็นมิ่งขวัญไทยทั่วหล้านิรันดร์ เทอญฯ

ภาพ/ร้อยกรอง นิตยสารดิฉัน ปักษ์แรก เดือนธันวาคม 2556
***
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของชาวไทยผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ขอจงทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระชนมพรรษาที่ยืนยาว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญพระพุทธเจ้าข้า กราบแทบพระบาท

ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung