เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
590,230   2,261,129
 

เครื่องแบบนักเรียนไทย

เครื่องแบบนักเรียนไทย หมายถึง รูปแบบการแต่งกายของผู้เข้าศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ประกอบกับระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนต่าง ๆ เอง


โรงเรียนรัฐบาล

นักเรียนชาย

 • เสื้อ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีสาบหลัง มีกระเป๋าเสื้อที่หน้าอกด้านซ้าย ปักอักษรย่อของโรงเรียนที่หน้าอกซ้ายและชื่อนักเรียนที่หน้าอกขวา ซึ่งใช้ด้ายสีน้ำเงินหรือสีแดง(ส่วนใหญ่จะเป็นร.ร.เอกชน)ในการปัก แต่บางโรงเรียนอาจให้ปักชื่อของนักเรียนใต้อักษรย่อของโรงเรียนหรือบนกระเป๋าที่อกด้านซ้าย แต่พบไม่มากนัก หรือบางครั้งไม่มีการปักชื่อของนักเรียน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอาจมีการปักตราสัญลักษณ์หรือติดเข็มประจำโรงเรียนเหนืออักษรย่อของโรงเรียนด้วยก็ได้
 • กางเกงและเข็มขัด ใช้กางเกงขาสั้นสีกากี คู่กับเข็มขัดหนังสีน้ำตาล หรือบางโรงเรียนอาจใช้กางเกงขาสั้น สีดำ คู่กับเข็มขัดหนังสีดำ หรือสีน้ำเงิน(ร.ร.เอกชน)คู่กับเข็มขัดสีดำหรือสีน้ำตาล ในปัจจุบัน โรงเรียนที่ใช้กางเกงนักเรียนสีกากีนี้มีน้อยมากแล้ว
 • รองเท้าและถุงเท้า ใช้รองเท้าและถุงเท้าสีน้ำตาล หรือบางโรงเรียนใช้ถุงเท้าสีขาว คู่กับรองเท้าสีดำ

นักเรียนหญิง

 • เสื้อ จะมีความแตกต่างกันในแต่ละระดับ ดังนี้
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษา จะใช้เสื้อคอปกบัวสีขาว เนื้อผ้าแบบเสื้อนักเรียนชาย ที่แขนไม่มีจีบ ปล่อยชายเสื้อ เช่นเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เสื้อคอปกกะลาสี สีขาว เนื้อผ้าแบบเสื้อนักเรียนชาย ที่แขนมีจีบและกระดุม ผูกโบสีกรมท่าใต้ปกเสื้อ ปล่อยชายเสื้อ
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เสื้อเชิ้ตปกแหลมสีขาว ที่แขนมีจีบและกระดุม สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง คาดทับด้วยเข็มขัดหนังสีดำ

ปักอักษรย่อของโรงเรียนที่หน้าอกขวาและชื่อนักเรียนที่หน้าอกซ้าย ซึ่งใช้ด้ายสีน้ำเงินในการปัก แต่ในบางโรงเรียนอาจปักชื่อของนักเรียนไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายที่ใต้อักษรย่อ บางโรงเรียนปักจุดด้วย บางโรงเรียนปักแค่อักษรย่อแต่ไม่ปักชื่อนักเรียน เลขประจำตัวนักเรียนและจุด

 • กระโปรง เป็นกระโปรงสีกรมท่า มีจีบด้านหน้า 6 จีบ และด้านหลัง 6 จีบ
 • รองเท้าและถุงเท้า รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว

โรงเรียนเอกชน

นักเรียนชาย

ขึ้นอยู่กับการกำหนดหรือระเบียบของโรงเรียนนั้น ๆ ส่วนมากมักใช้เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินหรือสีดำ แต่จะมีบางโรงเรียนที่ใช้เสื้อเชิ้ตเป็นสีอื่น หรือใช้กางเกงขายาว เช่นโรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น

นักเรียนหญิง

ขึ้นอยู่กับการกำหนดของโรงเรียน โดยโรงเรียนส่วนใหญ่มักเลือกใช้เสื้อกับกระโปรง แต่บางโรงเรียนใช้เสื้อแขนยาวแทน

เครื่องแบบนักเรียนที่โรงเรียนกำหนดให้แตกต่างจากโรงเรียนอื่น

 • โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาล ที่เครื่องแบบนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความแตกจากโรงเรียนรัฐบาลของไทย เสื้อเป็นเสื้อคอบัว ติดกระดุกผ่าอก มีโบว์ไขว้ติดที่หน้าอกเสื้อ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนหญิงประดับเครื่องหมายพระเกี้ยวสีเงิน บนอกเสื้อเบื้องซ้าย และนักเรียนชายประดับเครื่องหมายพระเกี้ยวสีทอง บนอกเสื้อเบื้องขวา ทั้งนี้ไม่มีการปักอักษรย่อ หรือเลขประจำตัวใดๆ ทั้งสิ้น นักเรียนหญิงใช้กระโปงสีดำหรือสีกรมท่า (โดยส่วนใหญ่ นักเรียนจะนิยมสีดำมากกว่า) นักเรียนชายใส่กางเกงสีดำ
 • โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล กางเกง กระโปรง และโบติดคอเสื้อนักเรียน เป็นสีเทา
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะปักเพียงชื่อ-นามสกุล และปักจุดเหนือชื่อ-นามสกุล (ม.4ปัก1จุด,ม.5ปัก2จุด,ม.6ปัก3จุด)ที่หน้าอกด้านขวาจะติดเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 • โรงเรียนหอวัง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปักอักษรย่อโรงเรียนและติดเข็ม พระเกี้ยว เท่านั้น
 • โรงเรียนบดินทรเดชา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปักอักษรย่อโรงเรียนและติดเข็ม พระเกี้ยว เท่านั้น
 • โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด เสื้อนักเรียนปักอักษรย่อโรงเรียน ต.ค. ปักชื่อนักเรียนใต้อักษรย่อโรงเรียน ด้วยไหมสีน้ำเงินที่อกเสื้อด้านขวา ติดเครื่องหมายระดับชั้นเหนืออักษรย่อโรงเรียน นักเรียนชายใส่กางเกงสีกากี เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดทองเหลือง
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นักเรียนหญิงใช้กระโปงสีดำ
 • โรงเรียนทุ่งสง นักเรียนชาย-หญิง ทุกชั้นปี จะมีการปักตัวอักษรย่อ "ท.ส." ไว้ที่เบื้องอกซ้าย และมีการปักตราพระพิฆเนศ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ไว้ที่เบื้องอกด้านขวา โดยล่างพระพิฆเนศ จะมีการปักด้ายเป็นรูปดอกพิกุล ม.ต้น สีน้ำเงิน ตามระดับ ชั้นละ 1 ดอก ส่วนม.ปลาย สีแดง ตามระดับ ชั้นละ 1 ดอก
 • โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปักอักษรย่อ"ส.ว.๒"ไว้ที่เบื้องอกขวาและติดเข็มตราประจำโรงเรียน เท่านั้น
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีเครื่องแบบต่างจากโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่นิยมใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน แต่จะใส่สีดำและที่เสื้อปักตัวอักษรย่อ ก.ท. และเลขประจำตัวห้าหลักสีแดง

เครดิต วิกิพีเดีย 

 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 24,571 ครั้ง, โหวตแล้ว 41 ครั้ง / 204 คะแนน
โพสท์โดย: คนไทย ดู Hot Topic อื่นๆของ คนไทย
22:40 - 5 สิงหาคม 2554
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung