เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
ตั้งกระทู้
ส่งขึ้น Hot Topic
ตั้งกระทู้

ประวัติศาสตร์ไทย

แชร์ให้เพื่อนดู
  ↓ ติดตาม POSTJUNG บน FACEBOOK

วันนี้ก็จะมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยกันค่ะเพราะหลายคนหรือเด็กรุ้นใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ไททก็ขอให้อ่านและจดจำกันไปค่ะ q*021ประวัติศาสตร์ไทย เริ่มขึ้นตั้งแต่การอพยพย้ายเข้ามาของกลุ่มคนพูดภาษาไท-ลาวจากถิ่นบรรพบุรุษ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเดิมเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราวคริสต์ ศตวรรษที่ 10 อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่ก่อนแล้ว โดยมีมนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคหินเก่าเป็นต้นมา คือ ราว 10,000 ปีที่แล้ว แต่สำหรับรัฐของคนไทยแล้ว ตามตำนานโยนกได้บันทึกว่า การก่อตั้งอาณาจักรของคนไทยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 1400 [1]

การล่มสลายของจักรวรรดิขะแมร์ เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 ทำให้เกิดอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1781 นักประวัติศาสตร์จำนวนมากถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนับประวัติศาสตร์ไทย  [ต้องการอ้างอิง] ซึ่งตรงกับสมัยรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา และอาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรสุโขทัยขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่เริ่มอ่อนแอลงภายหลังการสวรรคตของพระองค์

พระเจ้าอู่ทองทรงก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยขึ้น ทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา การเข้าแทรกแซงสุโขทัยอย่างต่อเนื่องทำให้อาณาจักรสุโขทัยตกเป็นประเทศราช ของอาณาจักรอยุธยา ต่อมา ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงทำสงครามกับอาณาจักรล้านนาในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราชอยู่หลายปี และพระองค์ได้ทรงไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลก อันเป็นจุดสิ้นสุดของอาณาจักรสุโขทัย นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงปฏิรูปการปกครองโดยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง โดยมีบางส่วนใช้มาจนถึงปัจจุบัน

การยึดครองมะละกาของโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2054 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทำให้อยุธยาเริ่มการติดต่อกับชาติตะวันตก อย่างไรก็ตาม ราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อราชวงศ์ตองอูของพม่าเริ่มมีอำนาจมากขึ้น จึงได้เริ่มการขยายดินแดนมายังกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้และพระเจ้าบุเรงนอง การสงครามอันยาวนานนับตั้งแต่ พ.ศ. 2091 ส่งผลให้อยุธยาตกเป็นประเทศราชของ อาณาจักรตองอูในที่สุด แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงประกาศ อิสรภาพในเวลาไม่นานนัก

จากนั้น อยุธยากลายมาเป็นรัฐที่ทรงอำนาจมากที่สุดในภูมิภาค โดยมีอำนาจขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอยุธยารุ่งเรืองขึ้นอย่างมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อย่างไรก็ตาม ความสงสัยในตัวของคอนสแตนติน ฟอลคอน สมุหนายก จึงทำให้ถูกสังหารโดยพระเพทราชา ความสัมพันธ์กับต่างชาติก็เสื่อมโทรมลงนับตั้งแต่นั้น

อาณาจักรอยุธยาเริ่มเสื่อมอำนาจลงราวพุทธศตวรรษที่ 24 การทำสงครามกับพม่าหลังจากนั้นส่งผลทำให้อยุธยาถูกปล้นสะดมและเผาทำลาย เมื่อปี พ.ศ. 2310 ในที่สุด พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลกอบกู้เอกราช และย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงธนบุรี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของคนไทยเป็นเวลานาน 15 ปี จนกระทั่ง พระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว เซอร์จอห์น เบาริ่ง ราชทูตอังกฤษ ได้เข้ามาทำสนธิสัญญาเบาว์ริง อันเป็นสนธิสัญญาซึ่งไม่เป็นธรรมฉบับแรกที่ทำกับต่างชาติ ตามด้วยการทำสนธิสัญญาอีกหลายฉบับ ต่อมา การคุกคามของฝรั่งเศสและอังกฤษทำให้สยามเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสและ อังกฤษ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากแต่อาณาจักรสยามยังคงสามารถธำรงตนเป็นรัฐซึ่งไม่ตกเป็นอาณานิคมของชาติ ตะวันตกได้

กุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ทำให้ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายพันธมิตร ทำให้สยามได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นำมาซึ่งการแก้ไขสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมทั้งหลายเพื่อให้ชาติมีอธิปไตยอย่างแท้จริง แต่กว่าจะเสร็จก็ล่วงถึงรัชสมัยพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล [2]

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย ทำให้คณะราษฎรเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้ลงนามเป็นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่น และประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร แต่เนื่องจากประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรให้การยอมรับในขบวนการเสรีไทย ประเทศไทยจึงรอดพ้นจากสถานะประเทศผู้แพ้สงคราม

ในช่วงสงครามเย็น ประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา โดยมีนโยบายในการต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค และส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม ต่อมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในประเทศ แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของประเทศมากนัก

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศไทยยังถือได้ว่าอยู่ในระบอบเผด็จการในทางปฏิบัติอยู่หลายทศวรรษ นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนแรกเป็นผลมาจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2516 ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ซึ่งในช่วงเวลานั้น ประเทศไทยประสบกับความไร้เสถียรภาพทางการเมือง และได้มีการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหารผ่านการก่อรัฐประหารหลายสิบครั้ง อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นได้มีเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยครั้งสำคัญในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ประชาธิปไตยในประเทศเริ่มมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากวิกิพีเดียค่ะ q*104

Tags ที่เกี่ยวข้อง : ประวัติศาสตร์ไทย


โพสท์โดย: I sea u ดู Hot Topic อื่นๆของ I sea u
11:09 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 IP
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
35 VOTES
 

มาเป็นคนแรก
ที่แชร์เรื่องนี้
แชร์ให้เพื่อนดู
 

Comment ด้วย facebook

Comment!  

   
 
 
   

ความคิดเห็นยอดนิยม

19:00 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +17 +LIKE disLIKE
3 As one in sky

 ประวัติศาสตร์เขียนให้ตัวเองดูดีเสมอ  ประศาสตร์ไม่เคยบอกเลยว่า

 -ไทยตีเวียงจันทร์เผาเวียงจันอยู่เกือบอาทิตย์

 - ไทยตีเขมรและจับกษัตริย์ฟันคอเอาเลือดล้างตี น

 -ไทยตีเชียงใหม่อยู่หลายระลอก ตั้งแต่ตั้งเมืองเวียงพิงค์มา

 - ไม่เคยเขียนว่า ทรัพย์ของมีค่า ที่ขนมาเวียงจันทร์ หลวงพระบาง เวียงพิงค์เชียงใหม่ เยอะขนาดไหน

และไม่เคยเขียนเลยว่า ไทย ยังคงยึดเอาล้านนาและล้านช้าง(ฝั่งขวา)อยู่จนถึงปัจจุบัน

LIKE: Christmaseve, Crystal Maiden, Tom Reed, เรืองระยับ, *AMPAIR*, Diamante, ไอ้เหนือ, The Queen B, แหนมตุ้มจิ๋ว, แพงพวย, paulla paully, bebebugbunny, ซาอิ, เอ๋ง ไม่ดัดจริต, Hopeme, นักดนตรี, As one in sky, daiiro, คุณคุณ, คุณชายชุน, คำผุย
ตอบความคิดเห็นนี้
13:30 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 -1 +LIKE disLIKE
10 namoli

*ว่าไทย เผานู้นี้นั้น...แล้วที่เราโดนเผาระตอนเสียกรุงไป มีมองมั้งไหม ควาย และอีอย่าง*คนไทยรึป่าว *ว่าได้แม้กระทั้งแผ่นดินของ* กูว่าหมามันยังชาติมากกว่า* ว่ะ ...*

ตอบความคิดเห็นนี้
01:13 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 +4 +LIKE disLIKE
8 แพงพวย

เจ้าหญิงฟองแก้ว ตามเสด็จ เจ้าดารารัศมีแต่ยังเล็ก ชีวิตส่วนใหญ่ในตำหนักของพระราชชายา เรื่องคือ ...ปุ้ม มาลากุล ณ อยุธยา ขอเจ้าหญฺิงฟองแก้ว สมรส พระราชชายา อนุญาต ทั้ง 2 สมรส คนสมัยนั้น มองเชื้อสายฝ่ายเหนือทั้งหมดนั้นเป็น ลาว มองในแง่ลบ เหยียดหยามว่าต่างชั้นต้อยต่ำกว่าชาวสยาม ผู้ใหญ่ทางสามีไม่พอใจการสมรสกันของทั้ง2 อับอายในสังคม เหตุมีสะใภ้เป็นลาว จึงบังคับ เจ้าหญิงฟองแก้ว ตัดผมแบบชาวสยามเพื่อขจัดคำครหา แทนที่ ม...ปุ้ม จะปกป้อง กลับยื่นคำขาดแก่ เจ้าหญิงฟองแก้ว ให้ตัดผมทิ้งเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมือนคนทั่วไป ไม่เช่นนั้นจะแยกทางกับเจ้าหญิง เพื่อล้างความอับอายที่มี   เจ้าหญิงฟองแก้ว นำความกราบทูลพระราชชายา ซึ่งพระองค์ทรงกริ้วมาก และให้เจ้าหญิงแยกทางกับสามี มาอยู่ที่ตำหนักกับพระองค์เช่นเดิม 

LIKE: Christmaseve, monkey s, toonnm, คำผุย, เรืองระยับ
ตอบความคิดเห็นนี้
23:32 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +1 +LIKE disLIKE
7 แพงพวย

 เจ้าดารารัศมี ก็ถูกทรงตัวมาแต่งงาน เพื่อสัมพัน ไทย ล้านนา เป็นถึงเจ้าแต่ให้ยศ เป็นเจ้าจอม คือยศ สามัญชน เพราะ เป็นเจ้าต่างราชวงศ์ ต่อมา ถึง ตั้งยศให้ใหม่ เป็น พระราชชายา เป็นตำแห่ง สุดท้ายของมหเหสี ส่วน เจ้าทิพเกษร เป็น เจ้าจอม แถม ฝ่ายในยังดูถูก เรียก เจ้าลาว กันอีก

LIKE: monkey s, คำผุย
ซึ่งโดยแท้แล้วพระราชชายา ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงประสูติแต่พระอัครมเหสี แล้วหนำซ้ำพระอัยยิกา(ยาย) ของพระองค์ก็ยังทรงเป็นพระอัครมเหสีของกษัตริย์พระองค์ก่อน จึงนับว่าทรงมีพระยศสูงส่งมาแต่เดิม แต่กลับได้
มิหนำซ้ำ พระองค์ยังถูก ดูถูกว่าเป็นเจ้าหญิงเมืองลาว..ชาวสนามนั้นมีนิสัยดูถูก ล้านนา ล้านช้าง มาตั้งแต่อดีตแล้ว
@คำผุย แบ่งเลยๆ
เจ้าทิพเกษร ก็มียศเจ้า แต่ไม่ถูกแต่งตั้งยศใหม่ มียศเป็นเจ้าจอม ทั้งที่พระองค์ ก็มีพระโอรสชาย
@แพงพวย ฉันเชื่อว่าสักวัน พวกสยามจะแพ้ภัยตัวเองค่ะ...ดูทุกวันนี้ กรุงเทพ วุ่นวายรุนแรงมาก แต่บ้านเรายังสงบสุข
ตอบความคิดเห็นนี้
23:28 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
6 แพงพวย

 การรวบ อำนาจของทำ กำจัด สุต่าน ต่าง ๆ ปัตตานี ทำให้มีเหตุการแบ้งแยกดินแดนถึงทุกวันนนี้  

ช้วยสะเออะ ไปอ่าน สกุลของฮัจญีสุหลง นะไทยผนวกปัตตานี นรา สายบุรี ยะรา เป็น มญทลปัตตานี สุลต่านปัตตานีเตงกูอับดุล กาเดร์ ไม่ยอม ไทส่งกองทัพไปจับตัวมาขังที่ พิษณุโลก
เมืองที่สุลต่านปกครองถูกจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัด, อำเภอ, และยกขึ้นเป็นมณฑล อันเป็นการนำหัวเมืองเหล่านี้เข้าอยู่ในแนวเดียวกับเขตอื่นๆ ของประเทศ. กำจัด ระบบสุลต่านหมดไป
สุลต่าน ถูกบังคับให้เซ็นสัญญาได้รับเงินปี ตอบแทนลูกหลานหมด อำนาจสุลต่านไม่มีการปกคองแบบสุลต่านต่อไป ไม่นานนักสุลต่านก็หนีไปกลันตัน ลูกหลานเขายังดำเนินการต่อต้านต่อไป. และผู้นำทางศาสนา
monkey s ไอ้ห่านี่มันโชว์กากด่าคนอื่นเขาไปทั่วเลยหวะ เหอะ ๆ
ตอบความคิดเห็นนี้
20:03 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +1 +LIKE disLIKE
5 amzabzaa

แต่กว่าจะมาเป็นขวานไทยต้องเสียเลือดเสียเนื้อของบรรพบุรุษไทยไปมากมาย

เพราะฉนั้นจงสังวรณ์ไว้ว่าเราคือคนไทย ต้องรักแผ่นดินไทย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ต้องอยู่ในใจเสมอ และไทยต้องเป็นไทยตลอดไป จำไว้...

LIKE: Iam Cherubim, amzabzaa
ตอบความคิดเห็นนี้
19:20 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +3 +LIKE disLIKE
4 Iam Cherubim

เราเป็นนักศึกษาเอกประวัติศาสตร์ จากม.รามคำแหง
กล้าพูดเลยว่าตำราของม.ราม สอนประวัติศาสตร์อย่างเป็นกลางมากๆ
ทั้งความเก่งกาจ ฉลาด กล้าหาญ และความโหดเหี้ยมของทุกบุคคลค่ะ

และทั้งโลกก็เป็นแบบนี้  ไม่มีผู้ดีบริสุทธิ์100%ในประวัติศาสตร์

LIKE: toonnm, davidbramley, amzabzaa, คุณชายชุน
ตอบความคิดเห็นนี้
19:00 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +17 +LIKE disLIKE
3 As one in sky

 ประวัติศาสตร์เขียนให้ตัวเองดูดีเสมอ  ประศาสตร์ไม่เคยบอกเลยว่า

 -ไทยตีเวียงจันทร์เผาเวียงจันอยู่เกือบอาทิตย์

 - ไทยตีเขมรและจับกษัตริย์ฟันคอเอาเลือดล้างตี น

 -ไทยตีเชียงใหม่อยู่หลายระลอก ตั้งแต่ตั้งเมืองเวียงพิงค์มา

 - ไม่เคยเขียนว่า ทรัพย์ของมีค่า ที่ขนมาเวียงจันทร์ หลวงพระบาง เวียงพิงค์เชียงใหม่ เยอะขนาดไหน

และไม่เคยเขียนเลยว่า ไทย ยังคงยึดเอาล้านนาและล้านช้าง(ฝั่งขวา)อยู่จนถึงปัจจุบัน

LIKE: Christmaseve, Crystal Maiden, Tom Reed, เรืองระยับ, *AMPAIR*, Diamante, ไอ้เหนือ, The Queen B, แหนมตุ้มจิ๋ว, แพงพวย, paulla paully, bebebugbunny, ซาอิ, เอ๋ง ไม่ดัดจริต, Hopeme, นักดนตรี, As one in sky, daiiro, คุณคุณ, คุณชายชุน, คำผุย
มันเป็นไปตามกฎ ของการทำสงครมครับผม
*ว่าไทย เผานู้นี้นั้น...แล้วที่เราโดนเผาระตอนเสียกรุงไป มีมองมั้งไหม ควาย และอีอย่าง*คนไทยรึป่าว *ว่าได้แม้กระทั้งแผ่นดินของ* กูว่าหมามันยังชาติมากกว่า* ว่ะ ...*
มันเกี่ยวเนื่องถึงปัจจุบันค่ะ..ที่พวก คุณทั้งหลาย ยังดูถูกว่า ลาว
ที่จริงไม่อายหรอกครับ ที่เรียกว่า ลาว ถ้าเปลี่ยนเชื้อชาติในทะเบียนบ้านให้ตรงกับเชื้อชาติจริงๆยิ่งดี
ตอบความคิดเห็นนี้
17:46 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +1 +LIKE disLIKE
2 คุณชายชุน
ประวัติศาสตร์ของไทยหลายเรื่องก็ถูกบิดเบือน เวลาผมอ่านก็เลยอ่านเชิงนิพนธ์มากกว่า คือ อ่านลักษณะวิธีการเขียนหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเขียนออกมาอย่างนั้น จะได้ไม่โง่หรือเชื่อในเนื้อที่สักแต่อ่านแล้วจำ โดยไม่คิดวิเคราะห์ วงการประวัติศาสตร์ไทยต้องทำการสังคายาาอีกมากเพื่อให้เป็นสากล
LIKE: monkey s, นักดนตรี
ไทยบอกมังกะยอชวา โดนนเรศวรฟันคอขาด พม่าบอกช้างตกมันเอาไม่อยู่วิ่งฝ่าฝูงคน
ไม่แปลก ครับ จะศึกษาประวัติศาสตร์ ต้องอ่านเอกสารต่างชาติประกอบด้วยครับ จะอ่านแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคงไม่ได้
แล้วเรามา จากไหนช่วยตอบหน่อย ศึกษาเรา ต้องเปิดมุมกว่างครับเปิดใจ ด้วย
ตอบความคิดเห็นนี้
17:22 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
1 wewii

ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung