ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2557 .... ตรวจรางวัล คลิ๊ก
เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
725,911   2,833,613

ประวัติศาสตร์ไทย

วันนี้ก็จะมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยกันค่ะเพราะหลายคนหรือเด็กรุ้นใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ไททก็ขอให้อ่านและจดจำกันไปค่ะ q*021ประวัติศาสตร์ไทย เริ่มขึ้นตั้งแต่การอพยพย้ายเข้ามาของกลุ่มคนพูดภาษาไท-ลาวจากถิ่นบรรพบุรุษ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเดิมเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราวคริสต์ ศตวรรษที่ 10 อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่ก่อนแล้ว โดยมีมนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคหินเก่าเป็นต้นมา คือ ราว 10,000 ปีที่แล้ว แต่สำหรับรัฐของคนไทยแล้ว ตามตำนานโยนกได้บันทึกว่า การก่อตั้งอาณาจักรของคนไทยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 1400 [1]

การล่มสลายของจักรวรรดิขะแมร์ เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 ทำให้เกิดอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1781 นักประวัติศาสตร์จำนวนมากถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนับประวัติศาสตร์ไทย  [ต้องการอ้างอิง] ซึ่งตรงกับสมัยรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา และอาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรสุโขทัยขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่เริ่มอ่อนแอลงภายหลังการสวรรคตของพระองค์

พระเจ้าอู่ทองทรงก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยขึ้น ทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา การเข้าแทรกแซงสุโขทัยอย่างต่อเนื่องทำให้อาณาจักรสุโขทัยตกเป็นประเทศราช ของอาณาจักรอยุธยา ต่อมา ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงทำสงครามกับอาณาจักรล้านนาในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราชอยู่หลายปี และพระองค์ได้ทรงไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลก อันเป็นจุดสิ้นสุดของอาณาจักรสุโขทัย นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงปฏิรูปการปกครองโดยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง โดยมีบางส่วนใช้มาจนถึงปัจจุบัน

การยึดครองมะละกาของโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2054 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทำให้อยุธยาเริ่มการติดต่อกับชาติตะวันตก อย่างไรก็ตาม ราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อราชวงศ์ตองอูของพม่าเริ่มมีอำนาจมากขึ้น จึงได้เริ่มการขยายดินแดนมายังกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้และพระเจ้าบุเรงนอง การสงครามอันยาวนานนับตั้งแต่ พ.ศ. 2091 ส่งผลให้อยุธยาตกเป็นประเทศราชของ อาณาจักรตองอูในที่สุด แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงประกาศ อิสรภาพในเวลาไม่นานนัก

จากนั้น อยุธยากลายมาเป็นรัฐที่ทรงอำนาจมากที่สุดในภูมิภาค โดยมีอำนาจขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอยุธยารุ่งเรืองขึ้นอย่างมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อย่างไรก็ตาม ความสงสัยในตัวของคอนสแตนติน ฟอลคอน สมุหนายก จึงทำให้ถูกสังหารโดยพระเพทราชา ความสัมพันธ์กับต่างชาติก็เสื่อมโทรมลงนับตั้งแต่นั้น

อาณาจักรอยุธยาเริ่มเสื่อมอำนาจลงราวพุทธศตวรรษที่ 24 การทำสงครามกับพม่าหลังจากนั้นส่งผลทำให้อยุธยาถูกปล้นสะดมและเผาทำลาย เมื่อปี พ.ศ. 2310 ในที่สุด พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลกอบกู้เอกราช และย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงธนบุรี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของคนไทยเป็นเวลานาน 15 ปี จนกระทั่ง พระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว เซอร์จอห์น เบาริ่ง ราชทูตอังกฤษ ได้เข้ามาทำสนธิสัญญาเบาว์ริง อันเป็นสนธิสัญญาซึ่งไม่เป็นธรรมฉบับแรกที่ทำกับต่างชาติ ตามด้วยการทำสนธิสัญญาอีกหลายฉบับ ต่อมา การคุกคามของฝรั่งเศสและอังกฤษทำให้สยามเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสและ อังกฤษ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากแต่อาณาจักรสยามยังคงสามารถธำรงตนเป็นรัฐซึ่งไม่ตกเป็นอาณานิคมของชาติ ตะวันตกได้

กุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ทำให้ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายพันธมิตร ทำให้สยามได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นำมาซึ่งการแก้ไขสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมทั้งหลายเพื่อให้ชาติมีอธิปไตยอย่างแท้จริง แต่กว่าจะเสร็จก็ล่วงถึงรัชสมัยพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล [2]

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย ทำให้คณะราษฎรเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้ลงนามเป็นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่น และประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร แต่เนื่องจากประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรให้การยอมรับในขบวนการเสรีไทย ประเทศไทยจึงรอดพ้นจากสถานะประเทศผู้แพ้สงคราม

ในช่วงสงครามเย็น ประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา โดยมีนโยบายในการต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค และส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม ต่อมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในประเทศ แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของประเทศมากนัก

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศไทยยังถือได้ว่าอยู่ในระบอบเผด็จการในทางปฏิบัติอยู่หลายทศวรรษ นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนแรกเป็นผลมาจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2516 ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ซึ่งในช่วงเวลานั้น ประเทศไทยประสบกับความไร้เสถียรภาพทางการเมือง และได้มีการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหารผ่านการก่อรัฐประหารหลายสิบครั้ง อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นได้มีเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยครั้งสำคัญในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ประชาธิปไตยในประเทศเริ่มมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากวิกิพีเดียค่ะ q*104

VOTED BY: brawut, คุณหนูนอนเช้า, toonnm, Tom Reed, ซาอิ, นักดนตรี, TypeAlphaIkaros
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 2,821 ครั้ง, โหวตแล้ว 7 ครั้ง / 35 คะแนน
โพสท์โดย: I sea u ดู Hot Topic อื่นๆของ I sea u
11:09 - 7 กุมภาพันธ์ 2557
Tags ที่เกี่ยวข้อง : ประวัติศาสตร์ไทย
แจ้งลบ
 
 

Comment!  

   
 
 
   

ความคิดเห็นยอดนิยม

19:00 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +17 +LIKE disLIKE
3 As one in sky

 ประวัติศาสตร์เขียนให้ตัวเองดูดีเสมอ  ประศาสตร์ไม่เคยบอกเลยว่า

 -ไทยตีเวียงจันทร์เผาเวียงจันอยู่เกือบอาทิตย์

 - ไทยตีเขมรและจับกษัตริย์ฟันคอเอาเลือดล้างตี น

 -ไทยตีเชียงใหม่อยู่หลายระลอก ตั้งแต่ตั้งเมืองเวียงพิงค์มา

 - ไม่เคยเขียนว่า ทรัพย์ของมีค่า ที่ขนมาเวียงจันทร์ หลวงพระบาง เวียงพิงค์เชียงใหม่ เยอะขนาดไหน

และไม่เคยเขียนเลยว่า ไทย ยังคงยึดเอาล้านนาและล้านช้าง(ฝั่งขวา)อยู่จนถึงปัจจุบัน

LIKE: Christmaseve, Crystal Maiden, Tom Reed, เรืองระยับ, *AMPAIR*, Diamante, ไอ้เหนือ, The Queen B, แหนมตุ้มจิ๋ว, แพงพวย, paulla paully, bebebugbunny, ซาอิ, เอ๋ง ไม่ดัดจริต, Hopeme, นักดนตรี, As one in sky, daiiro, คุณคุณ, คุณชายชุน, คำผุย
ตอบความคิดเห็นนี้
04:26 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 +4 +LIKE disLIKE
9 a rms
จำได้ง่าประวัติศาสตร์ ที่เวียงจันทร์โดนตีราบคาบเพราะว่าทำตัวเป็นกบฏกับไทย ไปหาอ่านให้ดีไม่ใช่อยู่ดีๆไทยไปเผาทำลายพวกเขาเองก็จ้องทำลายไทยตลอด
พม่า เขมร สมัยก่อนสงคราม เขาก็เคยมาเผาบ้านเผาเมืองเราจนราบเช่นกันและเคยจีบหน่อเนื้อราชวงค์ไทยไปเป็นตัวแระกันเช่นกัน มันคือสงคราม และไทยคือไทยตั้งอาณาเขตได้เป็นไทยทุกวันนี้ก็บุญแล้วไม่เัยเป็นเมืองขึ้นใคร มีแผ่นดินเยอะแยะ ทั้งลาว พม่า เวียดนาม มาเล บางส่วนที่ต้องสละไป ส่วนคนลาวมักเข้าใจว่า ไทยขโมยพระแก้วซึ่งมันค้นพบในไทยอต่อรกและถูกอันเชิญไปเวียงจันทร์ก่อนอัญเชิญกลับไทยอีกคราว และวัดพระแก้วและวัดศรีษะเกษที่ลาว ไทยเป็นฝ่ายสร้างจึงไม่ถูกเผาพร้อมเวียงจันที์ คนลาวถูกสอนให้เกลียดไทย ไม่ค่อยคิดรุ่นหลังๆมันก็ได้รับข้อมูลบิดเบือนมาตลอด
LIKE: ปลาทอง คับ, Christmaseve, monkey s, Iam Cherubim, กานต์
ตอบความคิดเห็นนี้
01:13 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 +4 +LIKE disLIKE
8 แพงพวย

เจ้าหญิงฟองแก้ว ตามเสด็จ เจ้าดารารัศมีแต่ยังเล็ก ชีวิตส่วนใหญ่ในตำหนักของพระราชชายา เรื่องคือ ...ปุ้ม มาลากุล ณ อยุธยา ขอเจ้าหญฺิงฟองแก้ว สมรส พระราชชายา อนุญาต ทั้ง 2 สมรส คนสมัยนั้น มองเชื้อสายฝ่ายเหนือทั้งหมดนั้นเป็น ลาว มองในแง่ลบ เหยียดหยามว่าต่างชั้นต้อยต่ำกว่าชาวสยาม ผู้ใหญ่ทางสามีไม่พอใจการสมรสกันของทั้ง2 อับอายในสังคม เหตุมีสะใภ้เป็นลาว จึงบังคับ เจ้าหญิงฟองแก้ว ตัดผมแบบชาวสยามเพื่อขจัดคำครหา แทนที่ ม...ปุ้ม จะปกป้อง กลับยื่นคำขาดแก่ เจ้าหญิงฟองแก้ว ให้ตัดผมทิ้งเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมือนคนทั่วไป ไม่เช่นนั้นจะแยกทางกับเจ้าหญิง เพื่อล้างความอับอายที่มี   เจ้าหญิงฟองแก้ว นำความกราบทูลพระราชชายา ซึ่งพระองค์ทรงกริ้วมาก และให้เจ้าหญิงแยกทางกับสามี มาอยู่ที่ตำหนักกับพระองค์เช่นเดิม 

LIKE: Christmaseve, monkey s, toonnm, คำผุย, เรืองระยับ
ตอบความคิดเห็นนี้
13:30 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 -1 +LIKE disLIKE
10 namoli

*ว่าไทย เผานู้นี้นั้น...แล้วที่เราโดนเผาระตอนเสียกรุงไป มีมองมั้งไหม ควาย และอีอย่าง*คนไทยรึป่าว *ว่าได้แม้กระทั้งแผ่นดินของ* กูว่าหมามันยังชาติมากกว่า* ว่ะ ...*

ตอบความคิดเห็นนี้
04:26 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 +4 +LIKE disLIKE
9 a rms
จำได้ง่าประวัติศาสตร์ ที่เวียงจันทร์โดนตีราบคาบเพราะว่าทำตัวเป็นกบฏกับไทย ไปหาอ่านให้ดีไม่ใช่อยู่ดีๆไทยไปเผาทำลายพวกเขาเองก็จ้องทำลายไทยตลอด
พม่า เขมร สมัยก่อนสงคราม เขาก็เคยมาเผาบ้านเผาเมืองเราจนราบเช่นกันและเคยจีบหน่อเนื้อราชวงค์ไทยไปเป็นตัวแระกันเช่นกัน มันคือสงคราม และไทยคือไทยตั้งอาณาเขตได้เป็นไทยทุกวันนี้ก็บุญแล้วไม่เัยเป็นเมืองขึ้นใคร มีแผ่นดินเยอะแยะ ทั้งลาว พม่า เวียดนาม มาเล บางส่วนที่ต้องสละไป ส่วนคนลาวมักเข้าใจว่า ไทยขโมยพระแก้วซึ่งมันค้นพบในไทยอต่อรกและถูกอันเชิญไปเวียงจันทร์ก่อนอัญเชิญกลับไทยอีกคราว และวัดพระแก้วและวัดศรีษะเกษที่ลาว ไทยเป็นฝ่ายสร้างจึงไม่ถูกเผาพร้อมเวียงจันที์ คนลาวถูกสอนให้เกลียดไทย ไม่ค่อยคิดรุ่นหลังๆมันก็ได้รับข้อมูลบิดเบือนมาตลอด
LIKE: ปลาทอง คับ, Christmaseve, monkey s, Iam Cherubim, กานต์
ตอบความคิดเห็นนี้
01:13 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 +4 +LIKE disLIKE
8 แพงพวย

เจ้าหญิงฟองแก้ว ตามเสด็จ เจ้าดารารัศมีแต่ยังเล็ก ชีวิตส่วนใหญ่ในตำหนักของพระราชชายา เรื่องคือ ...ปุ้ม มาลากุล ณ อยุธยา ขอเจ้าหญฺิงฟองแก้ว สมรส พระราชชายา อนุญาต ทั้ง 2 สมรส คนสมัยนั้น มองเชื้อสายฝ่ายเหนือทั้งหมดนั้นเป็น ลาว มองในแง่ลบ เหยียดหยามว่าต่างชั้นต้อยต่ำกว่าชาวสยาม ผู้ใหญ่ทางสามีไม่พอใจการสมรสกันของทั้ง2 อับอายในสังคม เหตุมีสะใภ้เป็นลาว จึงบังคับ เจ้าหญิงฟองแก้ว ตัดผมแบบชาวสยามเพื่อขจัดคำครหา แทนที่ ม...ปุ้ม จะปกป้อง กลับยื่นคำขาดแก่ เจ้าหญิงฟองแก้ว ให้ตัดผมทิ้งเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมือนคนทั่วไป ไม่เช่นนั้นจะแยกทางกับเจ้าหญิง เพื่อล้างความอับอายที่มี   เจ้าหญิงฟองแก้ว นำความกราบทูลพระราชชายา ซึ่งพระองค์ทรงกริ้วมาก และให้เจ้าหญิงแยกทางกับสามี มาอยู่ที่ตำหนักกับพระองค์เช่นเดิม 

LIKE: Christmaseve, monkey s, toonnm, คำผุย, เรืองระยับ
ตอบความคิดเห็นนี้
23:32 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +1 +LIKE disLIKE
7 แพงพวย

 เจ้าดารารัศมี ก็ถูกทรงตัวมาแต่งงาน เพื่อสัมพัน ไทย ล้านนา เป็นถึงเจ้าแต่ให้ยศ เป็นเจ้าจอม คือยศ สามัญชน เพราะ เป็นเจ้าต่างราชวงศ์ ต่อมา ถึง ตั้งยศให้ใหม่ เป็น พระราชชายา เป็นตำแห่ง สุดท้ายของมหเหสี ส่วน เจ้าทิพเกษร เป็น เจ้าจอม แถม ฝ่ายในยังดูถูก เรียก เจ้าลาว กันอีก

LIKE: monkey s, คำผุย
ซึ่งโดยแท้แล้วพระราชชายา ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงประสูติแต่พระอัครมเหสี แล้วหนำซ้ำพระอัยยิกา(ยาย) ของพระองค์ก็ยังทรงเป็นพระอัครมเหสีของกษัตริย์พระองค์ก่อน จึงนับว่าทรงมีพระยศสูงส่งมาแต่เดิม แต่กลับได้
มิหนำซ้ำ พระองค์ยังถูก ดูถูกว่าเป็นเจ้าหญิงเมืองลาว..ชาวสนามนั้นมีนิสัยดูถูก ล้านนา ล้านช้าง มาตั้งแต่อดีตแล้ว
@คำผุย แบ่งเลยๆ
เจ้าทิพเกษร ก็มียศเจ้า แต่ไม่ถูกแต่งตั้งยศใหม่ มียศเป็นเจ้าจอม ทั้งที่พระองค์ ก็มีพระโอรสชาย
@แพงพวย ฉันเชื่อว่าสักวัน พวกสยามจะแพ้ภัยตัวเองค่ะ...ดูทุกวันนี้ กรุงเทพ วุ่นวายรุนแรงมาก แต่บ้านเรายังสงบสุข
ตอบความคิดเห็นนี้
23:28 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
6 แพงพวย

 การรวบ อำนาจของทำ กำจัด สุต่าน ต่าง ๆ ปัตตานี ทำให้มีเหตุการแบ้งแยกดินแดนถึงทุกวันนนี้  

ช้วยสะเออะ ไปอ่าน สกุลของฮัจญีสุหลง นะไทยผนวกปัตตานี นรา สายบุรี ยะรา เป็น มญทลปัตตานี สุลต่านปัตตานีเตงกูอับดุล กาเดร์ ไม่ยอม ไทส่งกองทัพไปจับตัวมาขังที่ พิษณุโลก
เมืองที่สุลต่านปกครองถูกจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัด, อำเภอ, และยกขึ้นเป็นมณฑล อันเป็นการนำหัวเมืองเหล่านี้เข้าอยู่ในแนวเดียวกับเขตอื่นๆ ของประเทศ. กำจัด ระบบสุลต่านหมดไป
สุลต่าน ถูกบังคับให้เซ็นสัญญาได้รับเงินปี ตอบแทนลูกหลานหมด อำนาจสุลต่านไม่มีการปกคองแบบสุลต่านต่อไป ไม่นานนักสุลต่านก็หนีไปกลันตัน ลูกหลานเขายังดำเนินการต่อต้านต่อไป. และผู้นำทางศาสนา
monkey s ไอ้ห่านี่มันโชว์กากด่าคนอื่นเขาไปทั่วเลยหวะ เหอะ ๆ
ตอบความคิดเห็นนี้
20:03 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +1 +LIKE disLIKE
5 amzabzaa

แต่กว่าจะมาเป็นขวานไทยต้องเสียเลือดเสียเนื้อของบรรพบุรุษไทยไปมากมาย

เพราะฉนั้นจงสังวรณ์ไว้ว่าเราคือคนไทย ต้องรักแผ่นดินไทย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ต้องอยู่ในใจเสมอ และไทยต้องเป็นไทยตลอดไป จำไว้...

LIKE: Iam Cherubim, amzabzaa
ตอบความคิดเห็นนี้
19:20 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +3 +LIKE disLIKE
4 Iam Cherubim

เราเป็นนักศึกษาเอกประวัติศาสตร์ จากม.รามคำแหง
กล้าพูดเลยว่าตำราของม.ราม สอนประวัติศาสตร์อย่างเป็นกลางมากๆ
ทั้งความเก่งกาจ ฉลาด กล้าหาญ และความโหดเหี้ยมของทุกบุคคลค่ะ

และทั้งโลกก็เป็นแบบนี้  ไม่มีผู้ดีบริสุทธิ์100%ในประวัติศาสตร์

LIKE: toonnm, davidbramley, amzabzaa, คุณชายชุน
ตอบความคิดเห็นนี้
19:00 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +17 +LIKE disLIKE
3 As one in sky

 ประวัติศาสตร์เขียนให้ตัวเองดูดีเสมอ  ประศาสตร์ไม่เคยบอกเลยว่า

 -ไทยตีเวียงจันทร์เผาเวียงจันอยู่เกือบอาทิตย์

 - ไทยตีเขมรและจับกษัตริย์ฟันคอเอาเลือดล้างตี น

 -ไทยตีเชียงใหม่อยู่หลายระลอก ตั้งแต่ตั้งเมืองเวียงพิงค์มา

 - ไม่เคยเขียนว่า ทรัพย์ของมีค่า ที่ขนมาเวียงจันทร์ หลวงพระบาง เวียงพิงค์เชียงใหม่ เยอะขนาดไหน

และไม่เคยเขียนเลยว่า ไทย ยังคงยึดเอาล้านนาและล้านช้าง(ฝั่งขวา)อยู่จนถึงปัจจุบัน

LIKE: Christmaseve, Crystal Maiden, Tom Reed, เรืองระยับ, *AMPAIR*, Diamante, ไอ้เหนือ, The Queen B, แหนมตุ้มจิ๋ว, แพงพวย, paulla paully, bebebugbunny, ซาอิ, เอ๋ง ไม่ดัดจริต, Hopeme, นักดนตรี, As one in sky, daiiro, คุณคุณ, คุณชายชุน, คำผุย
มันเป็นไปตามกฎ ของการทำสงครมครับผม
*ว่าไทย เผานู้นี้นั้น...แล้วที่เราโดนเผาระตอนเสียกรุงไป มีมองมั้งไหม ควาย และอีอย่าง*คนไทยรึป่าว *ว่าได้แม้กระทั้งแผ่นดินของ* กูว่าหมามันยังชาติมากกว่า* ว่ะ ...*
มันเกี่ยวเนื่องถึงปัจจุบันค่ะ..ที่พวก คุณทั้งหลาย ยังดูถูกว่า ลาว
ที่จริงไม่อายหรอกครับ ที่เรียกว่า ลาว ถ้าเปลี่ยนเชื้อชาติในทะเบียนบ้านให้ตรงกับเชื้อชาติจริงๆยิ่งดี
ตอบความคิดเห็นนี้
17:46 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +1 +LIKE disLIKE
2 คุณชายชุน
ประวัติศาสตร์ของไทยหลายเรื่องก็ถูกบิดเบือน เวลาผมอ่านก็เลยอ่านเชิงนิพนธ์มากกว่า คือ อ่านลักษณะวิธีการเขียนหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเขียนออกมาอย่างนั้น จะได้ไม่โง่หรือเชื่อในเนื้อที่สักแต่อ่านแล้วจำ โดยไม่คิดวิเคราะห์ วงการประวัติศาสตร์ไทยต้องทำการสังคายาาอีกมากเพื่อให้เป็นสากล
LIKE: monkey s, นักดนตรี
ไทยบอกมังกะยอชวา โดนนเรศวรฟันคอขาด พม่าบอกช้างตกมันเอาไม่อยู่วิ่งฝ่าฝูงคน
ไม่แปลก ครับ จะศึกษาประวัติศาสตร์ ต้องอ่านเอกสารต่างชาติประกอบด้วยครับ จะอ่านแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคงไม่ได้
แล้วเรามา จากไหนช่วยตอบหน่อย ศึกษาเรา ต้องเปิดมุมกว่างครับเปิดใจ ด้วย
ตอบความคิดเห็นนี้
17:22 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 +LIKE disLIKE
1 wewii

ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

คน - รถไฟใต้ดิน สองสิ่งนี้อะไรเร็วกว่ากัน?

เฮอริเคนโอดิเลถล่มเม็กซิโก ประชาชนแห่ปล้นสะดมเพียบ

สถิติโลกต่างๆของกินเนสส์ เวิลด์ เรคอร์ด ปี 2015

"เทย์เลอร์ สวิฟต์" กับลุคสง่างาม
ดู Hot Topic ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung