เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
ตั้งกระทู้
ส่งขึ้น Hot Topic
ตั้งกระทู้

เปิดประวัติหลวงปู่พุทธะอิสระ

แชร์ให้เพื่อนดู
  ↓ ติดตาม POSTJUNG บน FACEBOOK
 
 

ประวัติหลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (ฉายาปัจจุบัน) ท่านเป็นชาวกรุงเทพฯ โดยกำเนิด แต่บรรพบุรุษตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดนครปฐม โยมพ่อชื่อนายชมภู โยมแม่ชื่อนางอัมพร นามสกุล ทองประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2499 แต่ได้ไปแจ้งเกิดช้า ดังนั้นในใบสุทธิพระจึงระบุว่าเกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2502 

 

เปิดประวัติหลวงปู่พุทธะอิสระการศึกษาเล่าเรียนทางธรรมนั้นจบนักธรรมเอก ท่านเริ่มบวชเรียนครั้งแรกเมื่ออายุ 20 ปี โดยบวชที่วัดคลองเตยใน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมี พระครูธีราภินันท์ เจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน เป็นพระอุปัชฌาย์ บวชได้เพียงพรรษาเดียวก็สึกออกไปเป็นทหาร 2 ปี

หลังเสร็จภารกิจทางทหาร ก็กลับมาบวชใหม่ที่วัดเดิม คือ วัดคลองเตยใน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2526 โดยมี พระครูธีราภินันท์ เจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน เป็นพระอุปัชฌาย์ เช่นเดิม และ พระครูวรกิจวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดภาษี เขตคลองเตย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวินัยธรสมพงษ์ วัดคลองเตยใน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ธมฺมธีโร แปลว่า ปราชญ์ทางธรรม"

ช่วงที่อยู่วัดคลองเตยใน มีผู้คนมากมายมาฟังท่านแสดงธรรม จนมีครั้งหนึ่งท่านได้มีโอกาสแสดงธรรมที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี การแสดงธรรมครั้งนั้นจับใจผู้ฟัง ซึ่งไม่คิดว่าพระหนุ่มพรรษาไม่มากจะแสดงธรรมได้ดีถึงเพียงนี้ น่าจะเป็นพระอาวุโสมากกว่า จึงเรียกท่านว่า "หลวงปู่" แล้วก็เรียกกันต่อๆ มา

แม้มีคนเคยมาถามหลวงปู่ว่า ทำไมหลวงปู่จึงยังดูหนุ่ม แต่คนเรียกหลวงปู่  ท่านมักตอบตามสุภาษิตโบราณว่า "คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้า คนจะสวยสวยจรรยาใช่ตาหวาน คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาน คนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านโต"

 

เปิดประวัติหลวงปู่พุทธะอิสระ

 

ท่านอยู่วัดคลองเตยในได้ประมาณ 6 ปี ก็มาสร้างวัดอ้อน้อย ที่ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในปี 2532 โดย อุบาสิกาทองห่อ วิสุทธิผล เป็นผู้บริจาคที่ดินผืนนี้ให้ สร้างวัดเสร็จเป็นรูปเป็นร่างภายใน 3 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ยกฐานะขึ้นเป็นวัด ชื่อว่า "วัดอ้อน้อย" (เดิมได้ทำเรื่องขอใช้ชื่อวัดว่า "วัดธรรมอิสระ" แต่ก็มีเหตุขัดข้องบางประการ) เมื่อสร้างวัดเรียบร้อยท่านก็ให้พระลูกศิษย์ดูแลวัด ส่วนท่านก็ออกธุดงค์เพื่อฝึกฝนปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลากว่า 5 ปี

หลวงปู่พุทธะอิสระกลับมาปกครองดูแลวัดอ้อน้อยอีกครั้ง เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 ท่านได้ทำนุบำรุงวัดจนเจริญเรื่อยมาและเมื่อพระอุโบสถสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงได้จัดพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542 โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย ในพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตของพระอุโบสถ

 

เปิดประวัติหลวงปู่พุทธะอิสระ

 

กิจการการงานที่ผ่านมาของหลวงปู่พุทธะอิสระ

ตั้งแต่บวชอยู่ที่วัด คลองเตยใน ท่านก็แสดงธรรมให้ญาติโยมที่มาทำบุญได้ฟังธรรมจนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของผู้คน รวมทั้งได้จัดอุปสมบทพระเณรภาคฤดูร้อนขึ้นด้วย เมื่อมาเป็นเจ้าอาวาส วัดอ้อน้อย และเจ้าคณะตำบลห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ท่านได้ริเริ่มจัดทำโครงการต่างๆ มากมาย และบางงานก็ยังสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันดังนี้

1. การแสดงธรรม ท่านได้ไปแสดงธรรมโปรดญาติโยมและพุทธศาสนิกชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สถานศึกษา โรงพยาบาล วัด มากกว่า 100 แห่ง รวมทั้งการแสดงธรรมทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นประจำที่วัดอ้อน้อย

2. โครงการเผยแผ่ธรรม ด้วยหนังสือธรรมะและเทปเสียง ซึ่งประกอบด้วยหนังสือธรรมะประมาณ 40 เรื่อง และเทปเสียงประมาณมากกว่า 500 กว่าเรื่องแล้ว

3. โครงการเผยแผ่ธรรม ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดทำเวปไซต์ วัดอ้อน้อย www.onoi.org เพื่อนำเสนอธรรมะและกิจกรรมทางพุทธศาสนาของวัดอ้อน้อย

4. โครงการเผยแผ่ธรรม ทางหนังสือพิมพ์ธรรมลีลา รายเดือน เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานของพระสงฆ์ดีๆ ที่ยังมีอีกมากมายในสังคม โดยส่วนหนึ่งได้จัดส่งให้กับวัด สถานศึกษา ห้องสมุด ทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

5. โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ โดยท่านได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการของศูนย์พระวิปัสสนาจารย์ จังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ให้กับงานนี้ เพราะเป็นงานที่ท่านรักมากที่สุดในชีวิต (ปัจจุบันท่านได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวนี้แล้ว)

6. โครงการศากยบุตรกู้วิกฤต เนื่องจากท่านเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจของบ้านเมืองทำให้ผู้คนหมดหวัง หมดที่พึ่ง ดังนั้นท่านจึงเปิดรับคนเข้ามาบวชในโครงการศากยบุตรกู้วิกฤต และอบรมให้มีความรู้มีวิชาชีพ จากนั้นจึงส่งไปเผยแผ่ธรรมและให้ความรู้แก่ประชาชนในชนบท

7. โครงการบรรพฃาและอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ซึ่งท่านเคยทำมาตั้งแต่อยู่วัดคลองเตยใน ท่านก็สานต่อโครงการนี้เรื่อยมา โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

8. โครงการธรรมศึกษาในโรงเรียน ได้ดำเนินการร่วมกับศึกษาธิการอำเภอกำแพงแสน โดยจัดส่งพระภิกษุไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ สนับสนุนการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง และจัดตั้งกองทุนค่าพาหนะแก่พระสงฆ์ที่ไปสอน

9. โครงการค่ายจริยธรรม ท่านได้ให้พระเณรในวัดอ้อน้อย จัดค่ายอบรมจริยธรรมคุณธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในช่วงปิดเทอม มีผู้มาเข้าค่ายปีละ 3,000 กว่าคน

10. โครงการมอบทุนการศึกษา ท่านได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการธรรมศึกษา นักเรียนที่ยากไร้ รวมทั้งพระนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของสงฆ์ เป็นประจำทุกปี

11. โครงการกลุ่มออมทรัพย์วัดอ้อน้อย เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้เรียนรู้อาชีพ มีทุนประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้ในท้องถิ่น

12. โครงการแจกมหาทานแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ โดยจัดมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค และเงินจำนวนหนึ่ง เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันสำคัญทางศาสนา หรือเมื่อประชาชนประสบปัญหา เช่น อุทกภัย

13. กองทุนดูแลพระสงฆ์อาพาธจังหวัดนครปฐม โดยบริจาคเงินกองทุนเริ่มแรก 500,000 บาท

14. โครงการอนุรักษ์อุทยานธรรมชาติและศาสนา จัดให้มีการปลูกป่าในวันสำคัญต่างๆ ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมหลายแห่ง

15. โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมอิสระ ด้วยเล็งเห็นว่ายังมีเด็กที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสอีกมากมายท่านจึงได้ตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมอิสระขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กยากจนได้รับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้ทุกคนพึ่งตนเองได้ และเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้

16. โครงการสถานบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพด้วยธรรมชาติ และศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณเชิงท่องเที่ยว เพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย โดยใช้วิธีธรรมชาติบำบัด และเป็นสถานที่พักผ่อน เรียนรู้ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น และเรียนรู้การฝึกจิตวิญญาณของต้นด้วยการปฏิบัติธรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาสถานที่ ที่อำเภอทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

 

เปิดประวัติหลวงปู่พุทธะอิสระ

 

จนมาถึงในปัจจุบันเราคงได้เห็นหลวงปู่ได้เข้ามามีบทบาททางการเมือง โดยหลวงปู่นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในแกนนำที่ไปปรากฏตัวบนเวทีการชุมนุมของ กปปส. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยได้ขึ้นเวทีกล่าวโจมตีการทำงานของรัฐบาล และชักชวนให้พระสงฆ์ทั่วประเทศออกมาช่วยชาติเรื่องนี้ เรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไป...

 

ขอบคุณ : Sanook

 โพสท์โดย: itplaza ดู Hot Topic อื่นๆของ itplaza
09:34 - 28 มกราคม 2557 IP
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
35 VOTES
 

 

Comment ด้วย facebook

Comment!  

   
 
 
   

ความคิดเห็นยอดนิยม

09:48 - 28 มกราคม 2557 +43 +LIKE disLIKE
7 F e e l G o o d

ขอชื่นชมในประวัติของท่าน 

มานั่งคิดแปบนึง ที่ท่านออกมาร่วมเป็นแกนนำ บางทีท่านอาจจะมองเห็นด้วยนิมิตหรืออะไรก็ตามว่าทักษิณเลว ทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่ง เหมือนที่หลวงตามหาบัวท่านก็เคยพูดไว้ก่อนที่จะเกิดการเผาบ้านเผาเมืองซะอีกว่าบ้านเมืองจะเป็นไฟเพราะทักษิณ  

แต่ด้วยประการฉะนี้ ประเด็นนี้ทักษิณมันจบไปแล้ว ประเด็นตอนนี้คือกปปส.หรือต่างชาติเรียกว่าม็อบต่อต้านประชาธิปไตย แมร่งน่าเบื่อสัสมาปิดล้อมกทม.หลายๆพื้นที่เศรษฐกิจเสียหายสุดๆ ประชาชนแบ่งแยกกันอย่างเห็นได้ชัด มีการแบ่งชนชั้นกันอย่างสุดขั้ว ท่านน่าจะอยู่วัดแสดงธรรมให้ญาติโยมมันจะดูน่าศรัทธาเลื่อมใสกว่า  พอท่านออกมาเป็นแกนนำกปปส.เนี่ย มันดูแล้วเสื่อมครับท่าน

LIKE: มิสเตอร์เด๋อด๋า, จิ๊บจิ๊บ, Big Boy, FullBest LookPuDee, พอใจ ชีวิต, hideko, NooHarnBee, สรพงศ์, Bomkrabpom LifeEd, TheNongnong, Sperm ware, ผมรักเทเลอร์ จัง, Beyonce Knowles, jimmywerty, BaDBoYKaRn, a man, Crystal Maiden, dekzaza, Chat, SiamLover, TOPDekDona, mzataro, ริม, uta, maijung, Nicky Barbie, GreyRey, leefangyong, pitula, Momo TaroMomo Taro fb, NeWss, I Hate u, heroiii, Rjung, sapata, ตะวันทอแสง นางมารน้อ, Kinnies, Syam, หลานชายป้าช้อย, IAryl, Cannabit, Lhin, BM uางมาsร้าย, เด็กกายวิภาค
ตอบความคิดเห็นนี้
09:41 - 28 มกราคม 2557 +25 +LIKE disLIKE
2 หลานชายป้าช้อย

สึกก่อนได้มั้ยคร้าบบบบบ แล้วทีนี้ท่านะทำอะไรก็เชิญเล้ยยยยย

LIKE: Big Boy, พอใจ ชีวิต, NooHarnBee, Intel, สรพงศ์, Bomkrabpom LifeEd, Beyonce Knowles, As one in sky, nanonano, dekzaza, ริม, uta, maijung, ManTisSA, Momo TaroMomo Taro fb, Pasin W, Rjung, Marwind, Kinnies, ใบจาก, Syam, ดอกไม้ริมทาง, IAryl, Cannabit, Lhin, BM uางมาsร้าย, เด็กกายวิภาค
ตอบความคิดเห็นนี้
09:41 - 28 มกราคม 2557 +23 +LIKE disLIKE
1 นักดนตรี
นับถือไม่ลง (คหสต)
LIKE: wutilee, Big Boy, พอใจ ชีวิต, NooHarnBee, ขอใจแลกเบอร์, สรพงศ์, Bomkrabpom LifeEd, Beyonce Knowles, nanonano, BaDBoYKaRn, dekzaza, เด็กบ้านนอก ลูกคนสวน, uta, ManTisSA, Momo TaroMomo Taro fb, Pasin W, Rjung, Marwind, Kinnies, ใบจาก, Syam, ดอกไม้ริมทาง, MAXCOP, trueboy vich, IAryl, Cannabit, Lhin, BM uางมาsร้าย, เด็กกายวิภาค, KIMHEECHUL
ตอบความคิดเห็นนี้
09:47 - 28 มกราคม 2557 +11 +LIKE disLIKE
6 นายเก่งคุง

ถ้าตัดเรื่องการเมืองออกไปถือว่าพระรูปนี้ได้สร้างโครงการดีๆขึ้นมากมายเลยนะ ขอบคุณเจ้าของกระทู้

LIKE: จิ๊บจิ๊บ, Big Boy, the d, Bomkrabpom LifeEd, wankaewjung, Sperm ware, Nancysandee, ปัญญาชนหลังม่าน, ชายมาร์ช, ชายรักชาย....คือยอดชาย...ว่าปะ, ดอกไม้ริมทาง, IAryl
ตอบความคิดเห็นนี้
09:43 - 28 มกราคม 2557 +11 +LIKE disLIKE
3 KIMHEECHUL

เสื่อมเสียพุทธศานาหมดคะ 

LIKE: Big Boy, พอใจ ชีวิต, NooHarnBee, สรพงศ์, Bomkrabpom LifeEd, Beyonce Knowles, กินตับ มิยาบิ มาแล้ว, nanonano, Rjung, Kinnies, ดอกไม้ริมทาง, IAryl, Lhin
ตอบความคิดเห็นนี้
00:27 - 29 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
42 บดินทร์ เทวราชบัญชา

สึกซะ....จะให้เสื่อมไปถึงไหน  ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พุทธบริษัทจำกัด...

ตอบความคิดเห็นนี้
23:29 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
41 jackjackjack

ทางสายกลางคร้าบ ทางสายกลาง

ตอบความคิดเห็นนี้
22:17 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
40 วอร์ม

สาธุ กราบไอดอลของหนู

ตอบความคิดเห็นนี้
21:52 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
39 amzabzaa

สาธุ สาธุ ท่านมาโปรดแท้ๆ ไอ้เฮี้ยยยยย

ตอบความคิดเห็นนี้
21:00 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
38 ariira

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

ตอบความคิดเห็นนี้
18:04 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
37 เเมงเฌอแตม

เสือม.......

LIKE: พอใจ ชีวิต
ตอบความคิดเห็นนี้
17:35 - 28 มกราคม 2557 +1 +LIKE disLIKE
36 ต้นหมาก

เฮียพุทธะอิสระ(เฮียสุวิทย์)ครับ.....!!!

พอสมเด็จพระญาณสังวรฯ พระองค์ไม่อยู่แล้ว  เฮียสุวิทย์เริ่มทำตัวแปลกๆๆนะครับ

คุณธรรมขั้นพื้นฐานในการเลี้ยงดูมารดา ท่านยังไม่มีเลย  ปล่อยให้ท่านชราภาพต้องหาเลี้ยงตัวเองในยามแก่  กลับไปบอกตัวเองในข้อนี้ก่อนไหม  ไม่ใช่มั่วแต่ไปทำให้คนอื่นเขาแตกแยกกันเพิ่มขึ้นนะ

บาปมากนะครับ  พุทธภูมิไม่ใช่เหรอ  น่าจะรู้ดีนิ

LIKE: ต่อตี้, ต้นหมาก
ตอบความคิดเห็นนี้
15:21 - 28 มกราคม 2557 -2 +LIKE disLIKE
35 กูเนี่ย

เอาเสื้อยืด เกงยีนต์มาใส่เหอะ ไอ่โล้น

LIKE: พอใจ ชีวิต
ตอบความคิดเห็นนี้
14:31 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
34 อ้ายทิดแหล่

ก็แค่....หว่านพืช  หวังผล....นั่นแหล่ะ

ตอบความคิดเห็นนี้
14:11 - 28 มกราคม 2557 +1 +LIKE disLIKE
33 cheraim

ถ้าเปรียบเทียบงานที่ทำ กับพระสายที่เป็นพระนักพัฒนา ก็ถือว่า ยังน้อยมากครับ

พระบางรูป อยู่ในทางธรรม มากซะจนไม่รู้ว่าทางโลก มันมีที่มาที่ไป มันมีตื้นลึกหนาบาง

กลับไปปฏิบัติธรรมและเป็นพระนักพัฒนาต่อเถอะครับ อย่าออกมาเลย

เสื่อมเองนะท่าน....

LIKE: พอใจ ชีวิต, สรพงศ์
ตอบความคิดเห็นนี้
13:09 - 28 มกราคม 2557 +2 +LIKE disLIKE
32 นอนน้อย

จะพูดจะจาอะไรระวังกันด้วยนะครับ 

โทษว่าผ้าเหลืองนี่บาปหนัก เราไม่รู้เรื่องที่แท้จริง ถึงท่านจะผิดหรือไม่ผิด แต่บาปจะเข้าตัวเราเองนะครับ

ผมคิดยังไม่พูดเบยยยย

LIKE: khunya, wankaewjung
ตอบความคิดเห็นนี้
13:07 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
31 กินตับ มิยาบิ มาแล้ว

พระที่มียังมีกิเลส เราไม่นับถือครับ

  ขอบคุณครับ

LIKE: NEOFOX, กูเนี่ย
ตอบความคิดเห็นนี้
12:03 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
29 dekzaza

พระเทวทัตมาเกิดชัดๆ

ยังหรอกยัง
ตอบความคิดเห็นนี้
11:59 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
28 KLM AirFrance BKK

สึกเถอะแล้วมาเล่นเต็มตัวมันดูแมนกว่านะที่จะเอาผ้าเหลืองมาเป็นตัวเรียกร้องบางสิ่งบางอย่าง

ตอบความคิดเห็นนี้
11:47 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
27 North Bkk

LIKE: Pasin W
ตอบความคิดเห็นนี้
11:37 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
26 moonui

นับถือไม่ลงเช่นกัน ปลงไม่ได้ไปบวชทำไม

ตอบความคิดเห็นนี้
11:35 - 28 มกราคม 2557 +2 +LIKE disLIKE
25 เฉิดโฉม ณ สวัสดีทวีสุข

เหมือนสุเทพ เลยคร้า....เป็นคน กทม.โดยกำเนิด ที่ไปเกิดอยู่ภาคใต้ และบรรพบุรุษอยู่สุราษฎร์ธานี

....อื้ม...สมเหตุสมผล....ปิดกรุงเทพต่อเลยคร้าาาาา

LIKE: เอ๋ง ไม่ดัดจริต, กินตับ มิยาบิ มาแล้ว
ตอบความคิดเห็นนี้
11:35 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
24 เด็กบ้านนอก ลูกคนสวน

ไม่ีเคยเห็นว่ามันเป็นพระ อาศัยผ้าเหลืองชัดๆ

ตอบความคิดเห็นนี้
11:35 - 28 มกราคม 2557 +1 +LIKE disLIKE
23 FURQAN

แทนที่จะสอนคนไห้มีสติ  กลับมาร่วมไห้คนวุ่นวาย

LIKE: happyy
ตอบความคิดเห็นนี้
11:19 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
22 Amp Rkom

ขอร้อง สึกเถอะค่ะ หลวงปู่

ตอบความคิดเห็นนี้
11:15 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
21 modsmania

พระองค์นี้ไม่ใช่หรอ ที่ ตบหน้าพระพุทธชินราช แล้วบอกว่าอย่าไปกราบมัน!!

ผิดแหละ นั่นหลวงพ่อเกษม ไม่ใช่หลอครับ
ใช่นั่นหลวงพ่อเกษม
งั้นผิดเองครับ ขออภัย จำสับสน ครับ
ผมจำผิด เพราะ จำไ่ได้ว่าองค์ไหน เห็นมีข่าวว่าจะไฟ้วกัน
ไม่ใช่จะ
ตอบความคิดเห็นนี้
11:07 - 28 มกราคม 2557 +1 +LIKE disLIKE
20 ปัญญาชนหลังม่าน

สาธุครับ  หลวงปูไม่ได้บิณบาตรข้าวอย่างเดียวแต่ยังให้ทานกลับสู่ประชาชนที่ยากไร้อีกด้วย

เยี่ยมมากครับ  โครงการที่ทำมามากมายกว่านักการเมืองบางคนด้วยซ้ำที่เคยทำอะไรเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวมมากขนาดนี้  นี้และพระยุคใหม่ 

LIKE: wankaewjung, Sperm ware
ตอบความคิดเห็นนี้
10:51 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
19 porlandmark

รีบๆ สึก ออกมาเถอะ แล้วปฎิรูปตัวเองให้ดีก่อนนะ 

ตอบความคิดเห็นนี้
10:38 - 28 มกราคม 2557 +2 +LIKE disLIKE
18 LIDA

ดิฉันไม่เห็นด้วยกับการที่พระมายุ่งกับการเมือง  แต่ในเมื่อการเมืองมันส่งผลถึงประชาชนบางอย่างก็ต้องยื่นมือเข้ามายุ่งแต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตุ แบบว่าโลกสวยสุดๆค่ะ  

LIKE: wankaewjung, Momo TaroMomo Taro fb
เขตไม่ต้องมี" ุ " นะจ้ะ^ ^
ตอบความคิดเห็นนี้
10:24 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
17 JLo

เชิญกลับวัดได้แล้วค่ะ ถ้าไม่กลับวัดก็ถอดจีวรออกค่ะ อิดรวก

ตอบความคิดเห็นนี้
10:23 - 28 มกราคม 2557 +2 +LIKE disLIKE
16 kangg

บาปบุญหักล้างกันไม่ได้หรอกครับ

LIKE: สรพงศ์, dekzaza
ตอบความคิดเห็นนี้
10:15 - 28 มกราคม 2557 +3 +LIKE disLIKE
15 อะรัยซิ๊

บางเรื่องก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์นะค่ะ 

LIKE: สรพงศ์, dekzaza, Rjung
ตอบความคิดเห็นนี้
10:05 - 28 มกราคม 2557 +4 +LIKE disLIKE
14 Momo TaroMomo Taro fb

ท่านบวชมาก็หลายพรรษาศึกษาธรรมก็หลายปีลูกศิษย์ลูกหาก็มากมาย ท่านเชื่อไหมนับตั้งแต่ท่านมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ผมมองไม่เห็นว่าท่านคงความเป็นพระเหลืออยู่เลยเห็นแต่ก็แค่ชายคนนึงที่เอาผ้าเหลืองมาห่มเท่านั้น "คอมเม้นต์นี้ไม่เกี่ยวกับกปปสและมวลมหาประชาชนทั้งสิ้นแค่เป็นเพียงชาวพุทธคนหนึ่งซึ่งมองว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมันไม่เหมาะสม"

LIKE: สรพงศ์, dekzaza, Rjung, Kinnies
ตอบความคิดเห็นนี้
10:02 - 28 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
13 Leon Scott Kennedy

ไม่อยากได้ยินข่าว เปิด อยากได้ยินข่าวปิดมากกว่า 

ตอบความคิดเห็นนี้
10:01 - 28 มกราคม 2557 +3 +LIKE disLIKE
12 MAXCOP

จะว่าบาปก็ได้นะ บอกตรงๆ เห็นหน้าตาไม่ต้องพูดออกมา ก็ไม่ค่อยชอบหน้าแล้วพระองค์นี้

LIKE: สรพงศ์, Rjung, Kinnies
ตอบความคิดเห็นนี้
09:55 - 28 มกราคม 2557 +6 +LIKE disLIKE
11 trueboy vich

บวชมาตั้งนาน แต่ทำไมยังไม่ค้นธรรมะ  ว่าแท้จริงแล้วสอนอะไร ทางโลกทางธรรมแยกไม่ออกหรือยังใง หน้าที่ของพระสงฆ์คืออะไร 

LIKE: NEOFOX, สรพงศ์, Rjung, Kinnies, ดอกไม้ริมทาง, MAXCOP
ตอบความคิดเห็นนี้
09:54 - 28 มกราคม 2557 +4 +LIKE disLIKE
10 ไม่สวยและจนด้วย

ไม่ใช่กิจของสงฆ์ 

เราคิดแบบนี้น่ะ ต่อให้รักประเทศชาติแค่ไหน ดูบางระจัน ไหม 

พระที่ อยู่ในโบสถ์ ที่โดนตัดหัวหรือเปล่า พระท่านนั้นก็รัก บ้านรักเมืองเหมือนกัน 

แต่ทำไมท่านไม่ออกไปช่วยรบ เพราะอะไร 

นั่นน่ะสิ มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ละทางโลกแล้วใช่หรือไม่ ด่าก็ ได้นะยอมโดนตราหน้า

ว่า เป็นคนบาป แต่คิดว่าสิ่งที่เกิดมันผิดจากคำว่า กิจของสงฆ์

LIKE: Rjung, ไม่สวยและจนด้วย, ดอกไม้ริมทาง, trueboy vich
ตอบความคิดเห็นนี้
09:48 - 28 มกราคม 2557 +43 +LIKE disLIKE
7 F e e l G o o d

ขอชื่นชมในประวัติของท่าน 

มานั่งคิดแปบนึง ที่ท่านออกมาร่วมเป็นแกนนำ บางทีท่านอาจจะมองเห็นด้วยนิมิตหรืออะไรก็ตามว่าทักษิณเลว ทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่ง เหมือนที่หลวงตามหาบัวท่านก็เคยพูดไว้ก่อนที่จะเกิดการเผาบ้านเผาเมืองซะอีกว่าบ้านเมืองจะเป็นไฟเพราะทักษิณ  

แต่ด้วยประการฉะนี้ ประเด็นนี้ทักษิณมันจบไปแล้ว ประเด็นตอนนี้คือกปปส.หรือต่างชาติเรียกว่าม็อบต่อต้านประชาธิปไตย แมร่งน่าเบื่อสัสมาปิดล้อมกทม.หลายๆพื้นที่เศรษฐกิจเสียหายสุดๆ ประชาชนแบ่งแยกกันอย่างเห็นได้ชัด มีการแบ่งชนชั้นกันอย่างสุดขั้ว ท่านน่าจะอยู่วัดแสดงธรรมให้ญาติโยมมันจะดูน่าศรัทธาเลื่อมใสกว่า  พอท่านออกมาเป็นแกนนำกปปส.เนี่ย มันดูแล้วเสื่อมครับท่าน

LIKE: มิสเตอร์เด๋อด๋า, จิ๊บจิ๊บ, Big Boy, FullBest LookPuDee, พอใจ ชีวิต, hideko, NooHarnBee, สรพงศ์, Bomkrabpom LifeEd, TheNongnong, Sperm ware, ผมรักเทเลอร์ จัง, Beyonce Knowles, jimmywerty, BaDBoYKaRn, a man, Crystal Maiden, dekzaza, Chat, SiamLover, TOPDekDona, mzataro, ริม, uta, maijung, Nicky Barbie, GreyRey, leefangyong, pitula, Momo TaroMomo Taro fb, NeWss, I Hate u, heroiii, Rjung, sapata, ตะวันทอแสง นางมารน้อ, Kinnies, Syam, หลานชายป้าช้อย, IAryl, Cannabit, Lhin, BM uางมาsร้าย, เด็กกายวิภาค
นามท่านคือหลวงปู่ "อินดี้"
มีด้วยหรอ ห๊ะ 5555
ตอบความคิดเห็นนี้
09:47 - 28 มกราคม 2557 +11 +LIKE disLIKE
6 นายเก่งคุง

ถ้าตัดเรื่องการเมืองออกไปถือว่าพระรูปนี้ได้สร้างโครงการดีๆขึ้นมากมายเลยนะ ขอบคุณเจ้าของกระทู้

LIKE: จิ๊บจิ๊บ, Big Boy, the d, Bomkrabpom LifeEd, wankaewjung, Sperm ware, Nancysandee, ปัญญาชนหลังม่าน, ชายมาร์ช, ชายรักชาย....คือยอดชาย...ว่าปะ, ดอกไม้ริมทาง, IAryl
เห้นด้วยอย่างยิ่ง ผมกำลังจะเม้น ข้อความเดียวกับที่คุณเม้นไว้เลย
^_^
ผมพยายามแยกท่านจากสองเหตุการ
ตอบความคิดเห็นนี้
09:47 - 28 มกราคม 2557 +2 +LIKE disLIKE
5 ซามูสบู่หมา

อย่าเข้าใจผิดนะ มันไม่ใช้พระ มั่นใจ

LIKE: Rjung, ดอกไม้ริมทาง
ตอบความคิดเห็นนี้
09:43 - 28 มกราคม 2557 +11 +LIKE disLIKE
3 KIMHEECHUL

เสื่อมเสียพุทธศานาหมดคะ 

LIKE: Big Boy, พอใจ ชีวิต, NooHarnBee, สรพงศ์, Bomkrabpom LifeEd, Beyonce Knowles, กินตับ มิยาบิ มาแล้ว, nanonano, Rjung, Kinnies, ดอกไม้ริมทาง, IAryl, Lhin
ตอบความคิดเห็นนี้
09:41 - 28 มกราคม 2557 +25 +LIKE disLIKE
2 หลานชายป้าช้อย

สึกก่อนได้มั้ยคร้าบบบบบ แล้วทีนี้ท่านะทำอะไรก็เชิญเล้ยยยยย

LIKE: Big Boy, พอใจ ชีวิต, NooHarnBee, Intel, สรพงศ์, Bomkrabpom LifeEd, Beyonce Knowles, As one in sky, nanonano, dekzaza, ริม, uta, maijung, ManTisSA, Momo TaroMomo Taro fb, Pasin W, Rjung, Marwind, Kinnies, ใบจาก, Syam, ดอกไม้ริมทาง, IAryl, Cannabit, Lhin, BM uางมาsร้าย, เด็กกายวิภาค
ตอบความคิดเห็นนี้
09:41 - 28 มกราคม 2557 +23 +LIKE disLIKE
1 นักดนตรี
นับถือไม่ลง (คหสต)
LIKE: wutilee, Big Boy, พอใจ ชีวิต, NooHarnBee, ขอใจแลกเบอร์, สรพงศ์, Bomkrabpom LifeEd, Beyonce Knowles, nanonano, BaDBoYKaRn, dekzaza, เด็กบ้านนอก ลูกคนสวน, uta, ManTisSA, Momo TaroMomo Taro fb, Pasin W, Rjung, Marwind, Kinnies, ใบจาก, Syam, ดอกไม้ริมทาง, MAXCOP, trueboy vich, IAryl, Cannabit, Lhin, BM uางมาsร้าย, เด็กกายวิภาค, KIMHEECHUL
ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung