เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
385,199   1,926,734
 

ทำไมเด็กไทยจึงต้องใส่ชุดนักศึกษา

                                                    

       ทำไมนักศึกษาในประเทศไทยจึงยังต้องใส่ชุดเครื่องแบบนักศึกษาอยู่ ในขณะที่ต่างประเทศสามารถไปเรียนด้วยชุดลำลองที่สุภาพก็ได้ การเรียนในมหาวิทยาลัยควรจะให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่หรือ?


ทำไมนักศึกษาจึงแต่งกายในชุดปกติที่สุภาพมาเรียนไม่ได้? 


ทำไมต้องให้ใครมาบังคับจำกัดเสรีภาพในการแต่งตัวของเราเอง? 


ในเมื่อการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วจุดประสงค์ในการเรียนในมหาวิทยาลัยก็ควรจะเป็นการศึกษาหาความรู้ใช่หรือไม่?ปัจจุบันนักศึกษาไทยยังคงใส่ชุดนักศึกษาอยู่ ในขณะที่นักศึกษาในต่างประเทศสามารถแต่งตัวด้วยชุดลำลองที่สุภาพไปเรียนได้ 

หลายๆสถาบันการศึกษาอ้างถึงเหตุผลในการใส่ชุดนักศึกษาของนักศึกษาไทยว่า 

     ชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความมีเกียรติ

     ชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความมีระเบียบ วินัย 

     ชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ดังนั้น การที่นักศึกษาไม่แต่งเครื่องแบบนักศึกษามาเรียนจึงถูกตีความไปว่า เป็นเด็กเกเร ไม่ใส่ใจการเรียน ไม่ให้เกียรติสถาบัน ขาดระเบียบวินัย 

           แต่ถ้ามองในมุมกลับกันแล้ว

การที่บอกว่าชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความมีเกียรติ และเป็นปัญญาชน 

หลายๆสถาบันกล่าวว่าชุดนักศึกษาเป็นสิ่งที่มีเกียรติ เพื่อใช้สำหรับแสดงตนให้ผู้อื่นเห็นว่ามีการศึกษาและกำลังจะก้าวไปเป็นปัญญาชน 

แต่ในทางกลับกันชุดนักศึกษาก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนา ที่จะแยกตัวเองออกมาให้แตกต่างจากผู้คนซึ่งไร้การศึกษา 

ดังนั้น เครื่องแบบนักศึกษาจึงเป็นเขตแดนที่แบ่งแยกระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยกับผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษา

ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะไม่เป็นการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมอย่างนั้นหรือชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความมีระเบียบ วินัย 

ปัจจุบัน ปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบของนักศึกษา ยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งเสื้อที่รัดรูปและกระโปรงทรงเอที่สั้นจนเกินไป จึงไม่น่าจะกล่าวได้ว่า การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัย ถ้ากระโปรงทรงเอที่สั้นและเสื้อนักศึกษาที่รัดและบาง ยังเป็นชุดนักศึกษาอยู่ชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

กล่าวคือแต่ละสถาบันต่างก็มีชุดนักศึกษาที่แสดงถึงสถาบันของตน ซึ่งอีกนัยหนึ่งถือเป็นการแบ่งแยกกลุ่มของนักศึกษา จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ เช่นการยกพวกตีกันของในกรณีของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ยกพวกตีกันโดยดูจากชุดเป็นหลัก ซี่งพลอยทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับความเดือดร้อน เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของชีวิต จิตใจและทรัพย์สินจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรป หรือเอเชีย ได้เปิดกว้างให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตัวเองผ่านการทดลองการแต่งกาย การทำกิจกรรม และการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ กันไป ทั้งนี้รวมไปถึงการที่นักศึกษาจะยืนยันเครื่องแต่งกายอันซอมซ่อสมฐานะ หรือการขวนขวายแต่งแบบหรูหราฟู่ฟ่า แต่การศึกษาของประเทศนั้นก็ยังดีกว่าเรา แทบจะมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงยึดติดกับเครื่องแบบนักศึกษา 

หรือในความเป็นจริงแล้วก็คือประเทศไทย แทบจะกลายเป็นกรณีพิเศษหนึ่งเดียวในโลก ต่อการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบนักศึกษาไม่เฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศยุโรปเท่านั้น หากแต่รวมถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียเองก็ด้วยเช่นกัน

ในความคิดเห็นของนักศึกษาต่างประเทศที่มีต่อการใส่เครื่องแบบนักศึกษา กลับมองว่า การที่ทางมหาวิทยาลัยหรือทางรัฐบาลบังคับหรือมีกฎให้นักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาถือเป็นการ “การคุกคามสิทธิมนุษยชน” และการควบคุมให้นักศึกษาแต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษานั้นถือเป็น “เรื่องใหญ่” เรื่องหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

เคยมีใครฉุกคิดบ้างหรือไม่ว่า?

เครื่องแบบคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำลายล้างความเป็นปัจเจก และพร้อมกันนั้นก็คือการบังคับให้ต้องเป็นแบบเดียวกัน (uniformity) ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเครื่องแบบนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะบังคับใช้กันในองค์กรหรือสถาบันซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การสลายความเป็นตัวของตัวเองของสมาชิก หรือจะกล่าวว่าชุดนักศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทำให้นักศึกษาอยู่ในกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

การสวมใส่เครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัย จึงเต็มไปด้วยการให้ทำตามเหมือนๆ กัน ซึ่งถือเป็นการปิดกั้นความเป็นตัวของตัวเอง ปิดกั้นการสร้างสรรค์และการคิดในเชิงวิพากษ์ 

ท่ามกลางยุคสมัยระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และภูมิปัญญา ซึ่งมีการแข่งขันกันเป็นอย่างสูงในระดับโลกเช่นทุกวันนี้ สถาบันมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบ ที่จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ให้ทักษะความรู้ที่จักต้องไม่ล้าสมัยแก่พวกเขา เท่าที่สถาบันการศึกษาจะสามารถจัดหาให้ได้ 

แต่คนส่วนมากมักให้ความสำคัญกับเครื่องแบบแทนที่จะให้ความสนใจกับเนื้อหาความรู้มากกว่า ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญกว่าในการที่จะนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมนานาชาติ

ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่สถาบันต่างๆ ในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาให้มีความสอดคล้องและเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาการศึกษาให้เท่าเทียมกับทั่วโลกได้แทนที่จะมาจมปลักอยู่กับเรื่องการแต่งกายที่ไม่ถูกระเบียบของนักศึกษา

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะคิดได้ว่ามีความจำเป็นแค่ไหนที่เราต้องใส่ชุดนักศึกษามา

เรียนทั้งๆที่เราไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาเราก็สามารถเรียนจนจบปริญญาตรีได้การที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยเราสามารถเลือกได้เองว่าเราอยากจะเรียนอะไรมีอิสระในการเลือกสาขาวิชา เลือกคณะ โดยที่ไม่มีใครมาบังคับเรา แต่ในเรื่องการแต่งกายทำไมเราไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแต่งตัว 

มีคำกล่าวที่ว่า ทำอะไร ตามใจคือไทยแท้ และอีกคำกล่าว คือ ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย คนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน มีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่ากัน แล้วทำไมคนอื่นต้องมาเอาเปรียบเราเรื่องการกายแต่งกายของเราด้วย 

         ถึงเวลาหรือยังที่วัฒนธรรมอำนาจซึ่งแสดงผ่านเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นสมควรที่จะหมดไปจากสังคมไทยเสียที 

VOTED BY: ณัฎฐ์เทพ, Kenkung, Papee, kittyviolin, ลูกกำนันนวย, MuFoN, toto
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 8,865 ครั้ง, โหวตแล้ว 10 ครั้ง / 43 คะแนน
โพสท์โดย: Papee ดู Hot Topic อื่นๆของ Papee
00:03 - 16 กันยายน 2556
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
 
   

ความคิดเห็นยอดนิยม

09:01 - 16 กันยายน 2556 +37 +LIKE disLIKE
7 IronFisT

ยกเลิกไปครัช แหม๋ พวกท่านยกเลิกชุดนิสิตนักศึกษา อีกหน่อย ตำรวจทหารพยาบาล พระ อยากยกเลิกยูนิฟอร์มบ้าง คงจะเจริญละทีนี้ แยกไม่ออกเลย วุ่นวาย ฝัด ทำไรไม่คิด

LIKE: บ้า บ้า บ้า, เวลซ์ คอร์กี้, oclock, JJnoodle, จิ๊บจิ๊บ, NNoree, คินดร๊าฟซ์, popo, Puffyzii, น้องผาแต้ม แมวขี้เล่น, มินาโตะ หะฮะฮ้า, ปลวกซ่า, คุณชาย โลโซ, zerladiizz, Meeny Patcharporn Gs, hibvc, kittyviolin, นายกะหล่ำปลี, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, กอกระดุม, Pukkung, pitaknapapol, Toeyzteerawat, หมูหัน, วัวน้อย, สุดยอดกะปิ, SiamLover, ram, whoareu, MizSushi, Intel, njack, แอนตี้ โลกาภิวัตน์, DA30, NeverHide, IronFisT, PoNd Piyasak
ตอบความคิดเห็นนี้
08:44 - 16 กันยายน 2556 +29 +LIKE disLIKE
4 Sarawut Singkiporn

ความเห็นนะ ครับ

การที่ใส่ชุดเหมือนกัน จะช่วยลด ความแตกต่างของชนชั้น

เหมือนนักเรียนอีกคนใส่ชุด สวย นาฬิกาแพง รองเท้าแพง อีกคนใส่ของเก่า

ทำให้สร้างความแตกต่างของจิตใจ ยิ่งคนไทยเดี่ยวนี้ เป็นคนชอบอวด

ผมว่าไม่เหมาะอย่างยิ่ง 

LIKE: บ้า บ้า บ้า, Nakal, จิ๊บจิ๊บ, NNoree, โสดได้โสดไป, _*-+-MonZa-+-*_, มินาโตะ หะฮะฮ้า, OoPRINoO, fierce, ปลวกซ่า, กิติพงษ์ อุ่นคำมี, คุณชาย โลโซ, zerladiizz, Meeny Patcharporn Gs, hibvc, Tabebuia, PM_a, TATU, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, Silent sea, กอกระดุม, pitaknapapol, Bruce Wayne, Atommyka, หมูหัน, วัวน้อย, สุดยอดกะปิ, SiamLover, DA30, PoNd Piyasak
ตอบความคิดเห็นนี้
08:59 - 16 กันยายน 2556 +14 +LIKE disLIKE
6 kunnoi

ไม่ต้องใส่ชุดน่ะดีที่สุด

LIKE: MizSushi, เวลซ์ คอร์กี้, ลูกกำนันนวย, น้องผาแต้ม แมวขี้เล่น, ปลวกซ่า, คุณชาย โลโซ, Lucent, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, กอกระดุม, pitaknapapol, Bruce Wayne, วัวน้อย, ชายแม็ก, Pimza, PoNd Piyasak
ตอบความคิดเห็นนี้
16:46 - 16 กันยายน 2556 +7 +LIKE disLIKE
34 ปลวกซ่า

ผมแนะนำนะครับว่า อย่าเรียนง่ายกว่า 

LIKE: JJnoodle, manstory, จิ๊บจิ๊บ, นู๋ปุ๊, JanuaryUn, Realseason, ปลวกซ่า
ตอบความคิดเห็นนี้
16:39 - 16 กันยายน 2556 +3 +LIKE disLIKE
33 ๐วอร์แวร์๐

ตอบกูที ยกเลิกใส่ชุดแล้ว ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นหรอ มิงเอาไรมาพิสูจ

LIKE: Manhood, JanuaryUn, Realseason
ตอบความคิดเห็นนี้
06:11 - 17 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
46 MOMO sweet hot

ที่จริงก็ไม่ต้องไปเรียนก็ได้นิค่ะ หรือไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่เค้าไม่ให้ใส่สิค่ะ 

ตอบความคิดเห็นนี้
06:09 - 17 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
45 MOMO sweet hot

แล้วคิดว่าการไม่ใส่ชุด นศ จะทำให้อะไรดีขึ้นหรอค่ะ อยากรู้มากๆ ทำให้เรียนเก่งขึ้นหล่อขึ้นหรือสวยขึ้นค่ะ หรือไม่ใส่แล้วจะได้เกียรตินิยมค่ะ ยัง งงๆ อยู่เลยค่ะ ช่วยตอบทีนะว่ามันจะทำให้อะไรดีขึ้นแตกต่างจากไม่ใส่บ้างค่ะ

ตอบความคิดเห็นนี้
05:04 - 17 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
44 Country Boy

ทำไมเขาใส่มาเป็นร้อยปีไม่เห็นจะมีปัญหา

แต่พอมาถึงปีนี้ *จะมีปัญหาอะไรนักหนา

ไม่อยากใส่ก็ไปเรียนที่ๆ เขาไม่ให้ใส่สิฟระ

ตอบความคิดเห็นนี้
00:47 - 17 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
43 manstory

จงตอบคำภาม

คำถาม : 1. จงบอกผลดีหรือประโยชน์ของการที่ไม่ใส่ชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษา ?

คำถาม  : 2 จงบอกผลเสียของการสวมชุดนักศึกษา ?

LIKE: manstory
ตอบความคิดเห็นนี้
00:38 - 17 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
42 manstory

อย่าไปตามใจพวกมัน......เด็กสมัยนี้ เอาแต่ได้..... กินนมวัวนมความยเยอะ++55555  เพลียกะเด็กสมัยนี้....

LIKE: manstory
ตอบความคิดเห็นนี้
21:14 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
41 ลิเวอร์พูลแฟนคลับ
แนะนำครับ ไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องมาเรียน สถาบันที่ผมเรียนก็ไม่บังคับครับ
ลาออกแล้วไปเรียน มสธ.ครับ แต่ก็มีข้บังคับนิดหน่อยครับ คือตอนสอบ
ต้องใส่เสื้อคอปก รองเท้าหัุมส้น ผู้หญิงต้องใส่กระโปรง แค่นั้นเองครับ
น่าจะทำได้ ไม่ยาก
ตอบความคิดเห็นนี้
21:06 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
40 Puffyzii

คนที่เค้าไม่มีโอกาสที่จะได้ใส่ ยังไม่มีจะใส่เลย แต่เราคนที่มีโอกาสใส่ตั้งหลายๆตัวกลับไม่เห็นค่าของชุดเลย 

ตอบความคิดเห็นนี้
20:49 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
39 ThunDerWolF

ประวัติศาสตร์มีจารึกไว้อยู่ สมัยก่อนคนไทยเรียกร้องให้มียูนิฟอร์ม ร.5ทรงเห้นว่าเป็นสากลท่านเลยทรงออกแบบชุดให้จนกลายมาเป้นชุดราชประแตนที่เรียกกันทุกวันนี้ ต่อมาก็ต่อยอดมีเครื่องแบบนักศึกษา มีเครื่องแบบทหาร-ตำรวจทุกวันนี้ ทำไมไม่คิดถึงบุญคุณกันบ้างวะ ปัจจุบันมีแต่อยากให้ยกเลิก ผมมองว่าถ้าชาติอื่นไม่มีเครื่องแบบแล้วเหลือแต่เราผมมองว่าเป้น Thailand Only นะ

LIKE: Manhood
ตอบความคิดเห็นนี้
20:47 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
38 ดราม่าคิงรีบอร์น

ถาม - เราว่านะ ถ้าไม่อยากถูกบังคับก็ต้องอ่านระเบียบของมหาลัยก่อน ค่อยสอบเข้า แล้วค่อยเข้าไปเรียน มหาลัยไหนเค้าบังคับให้ใส่ก็ไม่ต้องไปเลือก ไม่ต้องไปเรียน จะได้ไม่ต้องไปประท้วงเค้า

ตอบแต่ที่เค้าจุดประเด็นคือ มธ.ไม่ได้บังคับให้ใส่แล้วมีอาจารย์วิชานึงมาบังคับ ตกลงเด็กหรืออาจารย์ทำผิดกฏมหาลัยล่ะครับ เห็นมีแต่กระทู้ด่าอั้มเนโกะทั้งนั้น

ถาม
ประเด็นคุณอั้มเราคิดว่ารายวิชานั้นน่าจะมีเรียนไม่เกินสามคาบต่อสัปดาห์ที่บังคับให้สวมชุม นศ. ซึ่งมันก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองกับการใส่ชุดนักศึกษา อาจารย์เองเค้าคงอยากเห็นความเป็นระเบียบของนักศึกษาบ้าง 

ตอบ
มันไม่เกี่ยวครับว่าจะมีเรียนกี่คาบต่อสัปดาห์แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า "อาจารย์ทำผิดกฏมหาวิทยาลัย"ใช่หรือไม่ใช่ครับ ถ้าจะใช้ตรรกะที่ว่า"อาจารย์เองเค้าคงอยากเห็นความเป็นระเบียบของนักศึกษาบ้าง" แบบนี้วันไหนที่ผมหื่นบ้างผมก็สามารถบังคับข่มขืนคนอื่นได้เช่นกันใช่ไหมครับอาทิตย์นึงผมอาจจะหื่นสักสองชม.เอง แค่นั้น

LIKE: Realseason
อาจริงๆนะครับ ผมก็ว่าถ้าผมไปดีเบทกับใครคงไม่มีใครมันโง่ขนาดที่จะตีความกะอีแค่ประโยคเปรียบเทียบที่รูปประโยคมันชัดขนาดนี้ไม่ออกหรอกครับ
กฏระเบียบธรรมศาสตร์ ยังใช้ ระเบียบ พ.ศ. 2549 http://203.131.222.109/system.html คุณลองหากฏระเบียบธรรมศาสตร์ที่บอกว่ายกเลิกเครื่องแบบมาให้ดูหน่อยซิ ประกาศมหาวิทยาลัย
มีข้อความตรงไหนที่ผมบอกว่ามีการยกเลิกเครื่องแบบครับ
ดูท่าทางว่าจะงงสับสนนะครับ กฏมหาลัยไม่มีข้อไหนที่บังคับให้นักศึกษาแต่งชุดมหาวิทยาลัยยกเว้นงานทั่วไปและงานพิธีนะครับ แล้วผมก็พูดถึงแค่ประเด็นการแต่งกายเข้าเรียนนะครับ รบกวนอ่านใหม่ซ้ำอีกสักสองรอบครับ
ไหนคุณลองหาว่าข้อความไหนของผมที่บอกว่ายกเลิกเครื่องแบบมาหน่อยสิครับ
ตอบความคิดเห็นนี้
20:30 - 16 กันยายน 2556 +2 +LIKE disLIKE
37 Nubneung

ชุดนักศึกษา...ไม่อยากใส่ก้ไม่ต้องมาสมัครเรียนสิ!!!

แหม่ เรื่องง่ายๆทำให้ยุ่งยาก ใส่เเล้วเทห์จะตาย

LIKE: Nubneung, Manhood
ตอบความคิดเห็นนี้
18:24 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
35 Andre Bishop

จุดเริ่มต้นของชุดนักศึกษา คือ ทหารบังคับเมื่อนานมาแล้ว

LIKE: Andre Bishop
ตอบความคิดเห็นนี้
16:46 - 16 กันยายน 2556 +7 +LIKE disLIKE
34 ปลวกซ่า

ผมแนะนำนะครับว่า อย่าเรียนง่ายกว่า 

LIKE: JJnoodle, manstory, จิ๊บจิ๊บ, นู๋ปุ๊, JanuaryUn, Realseason, ปลวกซ่า
ให้นึกถึงคนที่ไม่มีปัญญาได้ใส่ชุดนักเรียน - นักศึกษา
ตอบความคิดเห็นนี้
16:39 - 16 กันยายน 2556 +3 +LIKE disLIKE
33 ๐วอร์แวร์๐

ตอบกูที ยกเลิกใส่ชุดแล้ว ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นหรอ มิงเอาไรมาพิสูจ

LIKE: Manhood, JanuaryUn, Realseason
ตอบความคิดเห็นนี้
15:44 - 16 กันยายน 2556 +2 +LIKE disLIKE
31 อ่าเนอะ

เวลาเรียนไม่อยากใส่ชุดนักศึกษาไปเรียน

เวลารับใบประกาศอยากใส่ชุดครุยไปรับปริญญา

ไม่รู้หรอไงว่า ภายใต้ชุดครุย เป็นชุดอะไร

อนาคตคงจะใส่ชุดลำลอง คลุมด้วยชุดครุย ปะ...รับปริญญา

อย่าบอกนะว่าใส่ชุดสูท งั้นก้อใส่ชุดสูทไปเรียนเลยสิ

LIKE: Manhood, manstory
เวลาจบ..ก้อให้มันใส่บีกินนี่ รับปริญญา คงจะเจริญตาดี นะ..+555
ตอบความคิดเห็นนี้
15:13 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
28 ไม่สวยและจนด้วย

เป็นเหิ้ยอะไรกัน พวกเด็กเป.รต โคตรพ่อ โคตรแม่ * ใส่เรียนจนจบ

เขาเคยบ่นอะไรกันไหม เขาจบมาจนเลี้ยง มืงมาให้มาเห่า อยู่แบบนี้ น่ะ

พ่อแม่มืง สอนไหมว่าทำไม บอกไหมว่าทำไมต้องใส่

มี2 อย่างที่คิดต่อตัวมืงได้ 1.พ่อแม่มืงก็เหิ้ย

2. มืงเป็นเด็กจากสถานสงเคราะห์

LIKE: hibvc
ขอด่าเหอะ อย่าว่าเราใจร้ายเลย
แหม่ กล้าที่จะด่าคนอื่นแต่พอคนอื่นเค้ามาแย้งนี่ถึงขนาดแจ้งลบความเห็น คุณแม่งโคดเจ๋งเลยฮะ
ใครลบไม่เคยลบจ๊ะ อย่าเข้าใจอะไรผิด นะ ไม่เคยลบอยู่แล้ว เพราะ ไม่ได้มีแต่เห่า ด่าก็ด่าแค่เรื่องนั้นๆ ไม่มีมาตามด่าทุกกระทู้แบบทำตัวไร้สาระน่ะปัญญาอ่อน แบบมีอคติ
โตเป็นคว.ายแต่ไม่แยกแยะไง
บอกเลยว่า ไม่เคย ลบเม้นใคร
ตอบความคิดเห็นนี้
15:11 - 16 กันยายน 2556 +3 +LIKE disLIKE
27 bomb

ตลกนะสมัยนี้มานั่งเถียงกันเรื่องไร้สาระ ใส่ ไม่ใส ใส่ ไม่ใส่  ทีเรื่องใหญ่ปัญหาระดับชาติ ไม่เห็นอยากมาเถียงกันเอาเป็นเอาตายอย่างเรื่องพวกนี้เลย

LIKE: Manhood, manstory, hibvc
ตอบความคิดเห็นนี้
14:15 - 16 กันยายน 2556 +2 +LIKE disLIKE
26 plukpolo

ตูว่าในนี้มี เนติวิทย์ 

LIKE: Manhood, เอ๊ะยังไง
ตอบความคิดเห็นนี้
13:11 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
24 dedex

ขนาดเด็กส่งพิชซ่า  เด็กเสริฟโต๊ะจีน สาวเชเว่น เค้ายังมีชุดของเค้าเลย   แค่ให้ใส่ชุดนัก

  เรียนพวกมุงยัง  ทํากันไม่ได้ชาตินี้กุว่ามุงไม่ต้องไปทํามาหากินอะไรล่ะ    

LIKE: hibvc
ตรรกะวิบัติแบบนี้ยังมีอยู่แฮะ 55555 ใส่ชุดนักศึกษานี่ได้เงินแบบชุดที่คุณยกมาด้วยมั้ยครับ
ตอบความคิดเห็นนี้
13:08 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
23 MuFoN

แต่เค๊าชอบนะ   พวกที่มันอยากแปลกแยกนี่มันกะแปลกนะ เออ  ถ้ามุงไม่ใส่ก็ไม่ใส่ไปคนเดียวดิ บ้า เปล่า

LIKE: JanuaryUn
วันหลังอย่าเจอเลยครับ ไม่ใช่กลัวหรืออะไรนะครับ รำคาญพวกโง่แบบโง่บัวเต่าถุย แล้วมาถามปัญญาอ่อนครับ มันไม่ได้ฝึกสมองครับ
ขอบคุณคับ เดินทางดโดยปลอดภัยนะครับ
เช่นกันนะครับ
มายุ่งอะไรกับเม้นกุคะ
จงหาความหมายของคำว่า"เว็บบอร์ดสาธารณะ"
ตอบความคิดเห็นนี้
12:58 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
21 Mireya Luis

เค้าทำสารคดีเกี่ยวกับเครื่องแบบไว้ดีมาก

อย่างเช่น แอร์โอสเตส ต้องใส่เครื่องแบบเพื่อจะได้ลดทอนความเป็นตัวตนของพนักงานและขับภาพลักษณ์ขององค์กรให้ชัดขึ้น ทำให้องค์กรควบคุมคนคนนั้นได้มากขึ้น

เครื่องแบบตำรวจหรือทหารทำให้คนใส่มีอำนาจมากกว่าคนทั่วไป ควบคุมความประพฤติ

ในสารคดีเค้าบอกว่าชุดนักเรียนมีเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย แต่เค้าบอกว่าระเบียบวินัยสร้างได้ด้วยวิธีอื่น ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบ 

ดูจบแล้วเราอาจตอบตัวเองได้ว่า เราต้องใส่หรือไม่ต้องใส่เครื่องแบบ

LIKE: ดราม่าคิงรีบอร์น
ตอบความคิดเห็นนี้
12:01 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
19 puy

ควายมันอยากใส่ชุดแต่ไม่มีชุดให้มันใส่

แต่ทำมั้ย...................ไม่อยากใส่ว่ะ

รู้ได้ไงครับ ว่าควายมันอยากใส่ งง เสือ กไปรู้แทนควายซะงั้น เถียงได้ตรรกะโคตรเด็กปัญญาอ่อนชิบ
ตอบความคิดเห็นนี้
11:47 - 16 กันยายน 2556 +2 +LIKE disLIKE
18 ballmaza

ถ้าชอบ นักคุณโต ขึ้น ก็มาเปิด โรงเรียน ที่ใส่ชุดธรรมดามาเรียน ก็ดูว่าจะมีคนมาสมัครเยอะไหม ถ้ามันดี เดวเค้าก็เปลียนตาม*เองเละ

LIKE: กอกระดุม, ballmaza
ตอบความคิดเห็นนี้
11:39 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
17 เอ๊ะยังไง
จะตั้งข้อสงสัยอะไรกันนักหนา บางทีกะเพลียนะครับ
LIKE: manstory
เอาเถอะครับมันไม่ใช่เรื่องที่มันลำบากลำบนอะไรเลย เรื่องนี้มันเปนประเดนวงกว้าง เถียงกันยกหาเหตุผลมามันก็ไม่จบ
ทำไมมันจะไม่จบล่ะครับถ้าเถียงกันโดยยกเหตุผลมาเถียงกัน ที่มันจะไม่จบก็เราะว่าไม่ยอมรับเหตุผลกันมากกว่า
ถ้าจะใช้ตรรกะว่าเถียงกันยกหาเหตุผลมามันก็ไม่จบ บ้านเมืองคงจะวุ่นวายนะครับ ถ้าไม่ยอมรับเหตุผลเนี่ย เพิ่งรู้นะครับว่าการใช้เหตุผลมันไม่ได้ทำให้ปัญญหาจบ
ต่างคนก็ต่างจะให้ยอมรับเหตุผลกันทั้งนั้นละครับ
ในเรื่องนี้ผมยังไม่เห็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย จะหาเหตุผลมาแย้งฝ่ายที่อยาก"ให้เลิกการบังคับให่ใส่ชุดนศ."เลยนะครับ มีแต่ไล่ให้ไปเรียนประเทศอื่นบ้าง ด่าบ้าง อะไรพวกๆนี้
ตอบความคิดเห็นนี้
11:30 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
16 Bruce Wayne

ใส่ก็น่ารักดีนี่ 

ตอบความคิดเห็นนี้
11:01 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
15 จั๊กกะจี้ อกฟู รูฟิต

ประเทศอื่นที่เขาไม่ใส่ไม่ใช่เพราะพัฒนาแล้ว แต่เขาหนาวจะตายห่าอยู่แล้ว เขาเลยไม่ใส่ 

แต่บางชาติ อย่าง ญุี่ปุ่น เกาหลี ถึงหนาวเขายังชอบใส่กันทั้งนั้น

ปล. นอกเรื่องคะ ดูการ์ตูนญี่ปุ่น เกาหลี สิ ตัวเองใส่แต่ชุดนักเรียน 55

LIKE: OverDrive
ตอบความคิดเห็นนี้
11:00 - 16 กันยายน 2556 +2 +LIKE disLIKE
14 toto

ก็นี่มันชาติไทย ทำไมต้องเหมือนชาติอื่น  เอ้อออ

LIKE: กอกระดุม, นายกระดุ๊บ
ตอบความคิดเห็นนี้
10:48 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
13 เก็บตังค์เป็นหมาตัวหนึ่ง

อย่างน้อยๆป๋มว่า การที่แต่งตัวนักศึกษา ไม่ต้องมานั่งนึกว่า วันนี้จะแต่งตัวอะไรดี กางเกงจะเข้ากับเสื้อรึป่าว รองเท้าจะเวิร์กมั้ย

LIKE: กอกระดุม
จะบอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ถูกน่ะ เพราะ หลายๆคนกว่าจะแต่งตัวเสร็จ ก็เพราะว่าเลือกชุดนี้แหละ ไม่เหมือนชุดนักศึกษาหยิบปุ๊บใส่ปั๊ปก็จบ
แล้วที่คุณบอกว่า เดี๋ยวนี้คิดว่า รองเท้าจะเข้ากับนู้นนี้นั้นมั้ย ถ้าไม่มีชุดนักศึกษา มันก็หนักกว่าเดิมอีก
ถามแค่นี้ว่าเคยมีเมียใส่ชุดนักศึกษามั้ยครับ
เคย
ครับ
ตอบความคิดเห็นนี้
10:36 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
12 ducgnam

เพราะเรามักคิดว่าเด็กไทยโง่เกินกว่าจะคิดเองเป็น (me/ล่อเป้า)

LIKE: ดราม่าคิงรีบอร์น
ตอบความคิดเห็นนี้
10:32 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
11 Misuno Ami

ที่ฮอกวอต ของแฮร์รี่ยังใส่เลย

LIKE: กอกระดุม
ตอบความคิดเห็นนี้
10:20 - 16 กันยายน 2556 +3 +LIKE disLIKE
10 SiamLover

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน มีการแต่งผิดกฎระเบียบไป แต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งว่า เราจะทำอะไรก็ต้องรู้จักกาลเทศะ คนไทยขาดระเบียบวินัยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ประเทศที่กล่าวมามันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว กฎระเบียบมันเคร่งครัดกว่าแต่ให้สิทธิเสรีภาพตามความเหมาะสม ประเทศไทย กฎหมายกฎระเบียบมันอ่อนมาก ประกอบกับศีลธรรม มันทำให้กฎหมายไทยแย่กว่าเดิมอีก การทำต้องวางกรอบเพื่อไม่ให้มีการละเมิดซึ่งกันและกัน และเป็นรากฐานของสังคมที่เข้มแข็งพร้อมที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

http://achick2.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

LIKE: IronFisT, กอกระดุม, หมูหัน
ตอบความคิดเห็นนี้
10:16 - 16 กันยายน 2556 -1 +LIKE disLIKE
9 InnoRock

เสื้อตราสมอ กางเกงผ้าเสิจ นันยางขาดๆ เท่สุดๆ

ตอบความคิดเห็นนี้
09:45 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
8 ieak

ใส่บิกินี จีสติงไปเรียน คงทำให้สมองแล่นเวลาเรียน

ตอบความคิดเห็นนี้
09:01 - 16 กันยายน 2556 +37 +LIKE disLIKE
7 IronFisT

ยกเลิกไปครัช แหม๋ พวกท่านยกเลิกชุดนิสิตนักศึกษา อีกหน่อย ตำรวจทหารพยาบาล พระ อยากยกเลิกยูนิฟอร์มบ้าง คงจะเจริญละทีนี้ แยกไม่ออกเลย วุ่นวาย ฝัด ทำไรไม่คิด

LIKE: บ้า บ้า บ้า, เวลซ์ คอร์กี้, oclock, JJnoodle, จิ๊บจิ๊บ, NNoree, คินดร๊าฟซ์, popo, Puffyzii, น้องผาแต้ม แมวขี้เล่น, มินาโตะ หะฮะฮ้า, ปลวกซ่า, คุณชาย โลโซ, zerladiizz, Meeny Patcharporn Gs, hibvc, kittyviolin, นายกะหล่ำปลี, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, กอกระดุม, Pukkung, pitaknapapol, Toeyzteerawat, หมูหัน, วัวน้อย, สุดยอดกะปิ, SiamLover, ram, whoareu, MizSushi, Intel, njack, แอนตี้ โลกาภิวัตน์, DA30, NeverHide, IronFisT, PoNd Piyasak
ถ้าใช้ตรรกะที่ว่านักเรียนยังดูเป็นนักเรียนที่อยู่ในชุดนักเรียน แต่ทำไมครูที่ไม่ใส่ชุดราชการสีกากีมาสอนทุกวันแต่ทำไมถึงยังดูเป็นครูล่ะครับ
ไหนลองตอบให้ได้หน่อยสิครับ โต้กันด้วยเหตุผลเลยนะครับอันนี้ ถ้าเห็นว่าผมพิมพ์อะไรผิดแย้งได้และถามกลับได้เช่นกันครับ
1 คุณรู้ได้ไงว่าปัญหาไม่จะไม่เกิด 2 คุณจะรอให้ปัญหาเกิดทั้งที่รู้แน่ๆว่ามันจะเกิดแล้วค่อยหาทางแก้ใช่มั้ย
เราคิดตามนะในคอมเม้นของของคุณเราไม่ได้อ่านเฉยๆ บางทีเรายังแอบสงสัยเลยว่าการที่คุณอั้มมาต่อต้านแบบนี้มันก็ไม่ผิดเพียงแต่มันอาจจะผิดวิธีไปบ้าง เพราะการนำเสนอรูปแบบการต่อต้านมันออกมาทางเสียดสีสังคม
และมันดูค่อนข้างแรงนะ และก็เข้าใจด้วยว่า หากกระเเสไม่แรงพอก็จะไม่มีคนหันมาสนใจ หากฏข้อนั้นให้เราอ่านหน่อยได้มั้ยข้อที่เป็นประเด็นนะตอนนี้
ตอบความคิดเห็นนี้
08:59 - 16 กันยายน 2556 +14 +LIKE disLIKE
6 kunnoi

ไม่ต้องใส่ชุดน่ะดีที่สุด

LIKE: MizSushi, เวลซ์ คอร์กี้, ลูกกำนันนวย, น้องผาแต้ม แมวขี้เล่น, ปลวกซ่า, คุณชาย โลโซ, Lucent, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, กอกระดุม, pitaknapapol, Bruce Wayne, วัวน้อย, ชายแม็ก, Pimza, PoNd Piyasak
555
ตอบความคิดเห็นนี้
08:58 - 16 กันยายน 2556 -1 +LIKE disLIKE
5 pumypumy

เราคนไทย จะต้องดราม่าให้ถึงที่สุด

ตอบความคิดเห็นนี้
08:44 - 16 กันยายน 2556 +29 +LIKE disLIKE
4 Sarawut Singkiporn

ความเห็นนะ ครับ

การที่ใส่ชุดเหมือนกัน จะช่วยลด ความแตกต่างของชนชั้น

เหมือนนักเรียนอีกคนใส่ชุด สวย นาฬิกาแพง รองเท้าแพง อีกคนใส่ของเก่า

ทำให้สร้างความแตกต่างของจิตใจ ยิ่งคนไทยเดี่ยวนี้ เป็นคนชอบอวด

ผมว่าไม่เหมาะอย่างยิ่ง 

LIKE: บ้า บ้า บ้า, Nakal, จิ๊บจิ๊บ, NNoree, โสดได้โสดไป, _*-+-MonZa-+-*_, มินาโตะ หะฮะฮ้า, OoPRINoO, fierce, ปลวกซ่า, กิติพงษ์ อุ่นคำมี, คุณชาย โลโซ, zerladiizz, Meeny Patcharporn Gs, hibvc, Tabebuia, PM_a, TATU, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, Silent sea, กอกระดุม, pitaknapapol, Bruce Wayne, Atommyka, หมูหัน, วัวน้อย, สุดยอดกะปิ, SiamLover, DA30, PoNd Piyasak
การใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาทุกวันนี้มันก็เหยียดกันที่ชุดของสถาบันครับ โลกสวยดีจังความเห็นนี้
ตอบความคิดเห็นนี้
08:42 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
3 นางพญาบวยอมคาน

เพราะว่า  ก.ร ประเทศไทยไม่เยอะค่ะ บางที่ก่อมาในคราบนักสึกษา เพื่อแยกแยะออกมาอันไหนนักสึกษาอันไหน ก.ร ค่ะ

ตอบความคิดเห็นนี้
08:42 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
2 Korat

*ไม่ไปเรียนตา่งประเทศว่ะ

ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung