เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
922,054   3,022,547

ทำไมเด็กไทยจึงต้องใส่ชุดนักศึกษา

                                                    

       ทำไมนักศึกษาในประเทศไทยจึงยังต้องใส่ชุดเครื่องแบบนักศึกษาอยู่ ในขณะที่ต่างประเทศสามารถไปเรียนด้วยชุดลำลองที่สุภาพก็ได้ การเรียนในมหาวิทยาลัยควรจะให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่หรือ?


ทำไมนักศึกษาจึงแต่งกายในชุดปกติที่สุภาพมาเรียนไม่ได้? 


ทำไมต้องให้ใครมาบังคับจำกัดเสรีภาพในการแต่งตัวของเราเอง? 


ในเมื่อการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วจุดประสงค์ในการเรียนในมหาวิทยาลัยก็ควรจะเป็นการศึกษาหาความรู้ใช่หรือไม่?ปัจจุบันนักศึกษาไทยยังคงใส่ชุดนักศึกษาอยู่ ในขณะที่นักศึกษาในต่างประเทศสามารถแต่งตัวด้วยชุดลำลองที่สุภาพไปเรียนได้ 

หลายๆสถาบันการศึกษาอ้างถึงเหตุผลในการใส่ชุดนักศึกษาของนักศึกษาไทยว่า 

     ชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความมีเกียรติ

     ชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความมีระเบียบ วินัย 

     ชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ดังนั้น การที่นักศึกษาไม่แต่งเครื่องแบบนักศึกษามาเรียนจึงถูกตีความไปว่า เป็นเด็กเกเร ไม่ใส่ใจการเรียน ไม่ให้เกียรติสถาบัน ขาดระเบียบวินัย 

           แต่ถ้ามองในมุมกลับกันแล้ว

การที่บอกว่าชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความมีเกียรติ และเป็นปัญญาชน 

หลายๆสถาบันกล่าวว่าชุดนักศึกษาเป็นสิ่งที่มีเกียรติ เพื่อใช้สำหรับแสดงตนให้ผู้อื่นเห็นว่ามีการศึกษาและกำลังจะก้าวไปเป็นปัญญาชน 

แต่ในทางกลับกันชุดนักศึกษาก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนา ที่จะแยกตัวเองออกมาให้แตกต่างจากผู้คนซึ่งไร้การศึกษา 

ดังนั้น เครื่องแบบนักศึกษาจึงเป็นเขตแดนที่แบ่งแยกระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยกับผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษา

ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะไม่เป็นการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมอย่างนั้นหรือชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความมีระเบียบ วินัย 

ปัจจุบัน ปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบของนักศึกษา ยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งเสื้อที่รัดรูปและกระโปรงทรงเอที่สั้นจนเกินไป จึงไม่น่าจะกล่าวได้ว่า การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัย ถ้ากระโปรงทรงเอที่สั้นและเสื้อนักศึกษาที่รัดและบาง ยังเป็นชุดนักศึกษาอยู่ชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

กล่าวคือแต่ละสถาบันต่างก็มีชุดนักศึกษาที่แสดงถึงสถาบันของตน ซึ่งอีกนัยหนึ่งถือเป็นการแบ่งแยกกลุ่มของนักศึกษา จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ เช่นการยกพวกตีกันของในกรณีของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ยกพวกตีกันโดยดูจากชุดเป็นหลัก ซี่งพลอยทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับความเดือดร้อน เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของชีวิต จิตใจและทรัพย์สินจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรป หรือเอเชีย ได้เปิดกว้างให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตัวเองผ่านการทดลองการแต่งกาย การทำกิจกรรม และการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ กันไป ทั้งนี้รวมไปถึงการที่นักศึกษาจะยืนยันเครื่องแต่งกายอันซอมซ่อสมฐานะ หรือการขวนขวายแต่งแบบหรูหราฟู่ฟ่า แต่การศึกษาของประเทศนั้นก็ยังดีกว่าเรา แทบจะมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงยึดติดกับเครื่องแบบนักศึกษา 

หรือในความเป็นจริงแล้วก็คือประเทศไทย แทบจะกลายเป็นกรณีพิเศษหนึ่งเดียวในโลก ต่อการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบนักศึกษาไม่เฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศยุโรปเท่านั้น หากแต่รวมถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียเองก็ด้วยเช่นกัน

ในความคิดเห็นของนักศึกษาต่างประเทศที่มีต่อการใส่เครื่องแบบนักศึกษา กลับมองว่า การที่ทางมหาวิทยาลัยหรือทางรัฐบาลบังคับหรือมีกฎให้นักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาถือเป็นการ “การคุกคามสิทธิมนุษยชน” และการควบคุมให้นักศึกษาแต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษานั้นถือเป็น “เรื่องใหญ่” เรื่องหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

เคยมีใครฉุกคิดบ้างหรือไม่ว่า?

เครื่องแบบคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำลายล้างความเป็นปัจเจก และพร้อมกันนั้นก็คือการบังคับให้ต้องเป็นแบบเดียวกัน (uniformity) ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเครื่องแบบนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะบังคับใช้กันในองค์กรหรือสถาบันซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การสลายความเป็นตัวของตัวเองของสมาชิก หรือจะกล่าวว่าชุดนักศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทำให้นักศึกษาอยู่ในกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

การสวมใส่เครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัย จึงเต็มไปด้วยการให้ทำตามเหมือนๆ กัน ซึ่งถือเป็นการปิดกั้นความเป็นตัวของตัวเอง ปิดกั้นการสร้างสรรค์และการคิดในเชิงวิพากษ์ 

ท่ามกลางยุคสมัยระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และภูมิปัญญา ซึ่งมีการแข่งขันกันเป็นอย่างสูงในระดับโลกเช่นทุกวันนี้ สถาบันมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบ ที่จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ให้ทักษะความรู้ที่จักต้องไม่ล้าสมัยแก่พวกเขา เท่าที่สถาบันการศึกษาจะสามารถจัดหาให้ได้ 

แต่คนส่วนมากมักให้ความสำคัญกับเครื่องแบบแทนที่จะให้ความสนใจกับเนื้อหาความรู้มากกว่า ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญกว่าในการที่จะนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมนานาชาติ

ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่สถาบันต่างๆ ในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาให้มีความสอดคล้องและเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาการศึกษาให้เท่าเทียมกับทั่วโลกได้แทนที่จะมาจมปลักอยู่กับเรื่องการแต่งกายที่ไม่ถูกระเบียบของนักศึกษา

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะคิดได้ว่ามีความจำเป็นแค่ไหนที่เราต้องใส่ชุดนักศึกษามา

เรียนทั้งๆที่เราไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาเราก็สามารถเรียนจนจบปริญญาตรีได้การที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยเราสามารถเลือกได้เองว่าเราอยากจะเรียนอะไรมีอิสระในการเลือกสาขาวิชา เลือกคณะ โดยที่ไม่มีใครมาบังคับเรา แต่ในเรื่องการแต่งกายทำไมเราไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแต่งตัว 

มีคำกล่าวที่ว่า ทำอะไร ตามใจคือไทยแท้ และอีกคำกล่าว คือ ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย คนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน มีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่ากัน แล้วทำไมคนอื่นต้องมาเอาเปรียบเราเรื่องการกายแต่งกายของเราด้วย 

         ถึงเวลาหรือยังที่วัฒนธรรมอำนาจซึ่งแสดงผ่านเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นสมควรที่จะหมดไปจากสังคมไทยเสียที 

VOTED BY: ณัฎฐ์เทพ, Kenkung, Papee, kittyviolin, ลูกกำนันนวย, MuFoN, toto
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 7,828 ครั้ง, โหวตแล้ว 9 ครั้ง / 38 คะแนน
โพสท์โดย: Papee ดู Hot Topic อื่นๆของ Papee
00:03 - 16 กันยายน 2556
แจ้งลบ
 
 

Comment!  

   
 
 
   

ความคิดเห็นยอดนิยม

09:01 - 16 กันยายน 2556 +37 +LIKE disLIKE
7 IronFisT

ยกเลิกไปครัช แหม๋ พวกท่านยกเลิกชุดนิสิตนักศึกษา อีกหน่อย ตำรวจทหารพยาบาล พระ อยากยกเลิกยูนิฟอร์มบ้าง คงจะเจริญละทีนี้ แยกไม่ออกเลย วุ่นวาย ฝัด ทำไรไม่คิด

LIKE: บ้า บ้า บ้า, เวลซ์ คอร์กี้, oclock, JJnoodle, จิ๊บจิ๊บ, NNoree, คินดร๊าฟซ์, popo, Puffyzii, น้องผาแต้ม แมวขี้เล่น, มินาโตะ หะฮะฮ้า, ปลวกซ่า, คุณชาย โลโซ, zerladiizz, Meeny Patcharporn Gs, hibvc, kittyviolin, นายกะหล่ำปลี, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, กอกระดุม, Pukkung, pitaknapapol, Toeyzteerawat, หมูหัน, วัวน้อย, สุดยอดกะปิ, SiamLover, ram, whoareu, MizSushi, Intel, njack, แอนตี้ โลกาภิวัตน์, DA30, NeverHide, IronFisT, PoNd Piyasak
ตอบความคิดเห็นนี้
08:44 - 16 กันยายน 2556 +29 +LIKE disLIKE
4 Sarawut Singkiporn

ความเห็นนะ ครับ

การที่ใส่ชุดเหมือนกัน จะช่วยลด ความแตกต่างของชนชั้น

เหมือนนักเรียนอีกคนใส่ชุด สวย นาฬิกาแพง รองเท้าแพง อีกคนใส่ของเก่า

ทำให้สร้างความแตกต่างของจิตใจ ยิ่งคนไทยเดี่ยวนี้ เป็นคนชอบอวด

ผมว่าไม่เหมาะอย่างยิ่ง 

LIKE: บ้า บ้า บ้า, Nakal, จิ๊บจิ๊บ, NNoree, โสดได้โสดไป, _*-+-MonZa-+-*_, มินาโตะ หะฮะฮ้า, OoPRINoO, fierce, ปลวกซ่า, กิติพงษ์ อุ่นคำมี, คุณชาย โลโซ, zerladiizz, Meeny Patcharporn Gs, hibvc, Tabebuia, PM_a, TATU, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, Silent sea, กอกระดุม, pitaknapapol, Bruce Wayne, Atommyka, หมูหัน, วัวน้อย, สุดยอดกะปิ, SiamLover, DA30, PoNd Piyasak
ตอบความคิดเห็นนี้
08:59 - 16 กันยายน 2556 +14 +LIKE disLIKE
6 kunnoi

ไม่ต้องใส่ชุดน่ะดีที่สุด

LIKE: MizSushi, เวลซ์ คอร์กี้, ลูกกำนันนวย, น้องผาแต้ม แมวขี้เล่น, ปลวกซ่า, คุณชาย โลโซ, Lucent, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, กอกระดุม, pitaknapapol, Bruce Wayne, วัวน้อย, ชายแม็ก, Pimza, PoNd Piyasak
ตอบความคิดเห็นนี้
13:25 - 16 กันยายน 2556 +8 +LIKE disLIKE
25 ลูกกำนันนวย

มีให้ใส่ก็บุญเร้วว อย่าดราม่า จนเปนวาระแห่งชาติ

LIKE: เวลซ์ คอร์กี้, JJnoodle, ลูกกำนันนวย, จิ๊บจิ๊บ, น้องผาแต้ม แมวขี้เล่น, ปลวกซ่า, เอ๊ะยังไง, TATU
ตอบความคิดเห็นนี้
16:46 - 16 กันยายน 2556 +7 +LIKE disLIKE
34 ปลวกซ่า

ผมแนะนำนะครับว่า อย่าเรียนง่ายกว่า 

LIKE: JJnoodle, manstory, จิ๊บจิ๊บ, นู๋ปุ๊, JanuaryUn, Realseason, ปลวกซ่า
ตอบความคิดเห็นนี้
06:11 - 17 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
46 MOMO sweet hot

ที่จริงก็ไม่ต้องไปเรียนก็ได้นิค่ะ หรือไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่เค้าไม่ให้ใส่สิค่ะ 

ตอบความคิดเห็นนี้
06:09 - 17 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
45 MOMO sweet hot

แล้วคิดว่าการไม่ใส่ชุด นศ จะทำให้อะไรดีขึ้นหรอค่ะ อยากรู้มากๆ ทำให้เรียนเก่งขึ้นหล่อขึ้นหรือสวยขึ้นค่ะ หรือไม่ใส่แล้วจะได้เกียรตินิยมค่ะ ยัง งงๆ อยู่เลยค่ะ ช่วยตอบทีนะว่ามันจะทำให้อะไรดีขึ้นแตกต่างจากไม่ใส่บ้างค่ะ

ตอบความคิดเห็นนี้
05:04 - 17 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
44 Country Boy

ทำไมเขาใส่มาเป็นร้อยปีไม่เห็นจะมีปัญหา

แต่พอมาถึงปีนี้ *จะมีปัญหาอะไรนักหนา

ไม่อยากใส่ก็ไปเรียนที่ๆ เขาไม่ให้ใส่สิฟระ

ตอบความคิดเห็นนี้
00:47 - 17 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
43 manstory

จงตอบคำภาม

คำถาม : 1. จงบอกผลดีหรือประโยชน์ของการที่ไม่ใส่ชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษา ?

คำถาม  : 2 จงบอกผลเสียของการสวมชุดนักศึกษา ?

LIKE: manstory
ตอบความคิดเห็นนี้
00:38 - 17 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
42 manstory

อย่าไปตามใจพวกมัน......เด็กสมัยนี้ เอาแต่ได้..... กินนมวัวนมความยเยอะ++55555  เพลียกะเด็กสมัยนี้....

LIKE: manstory
ตอบความคิดเห็นนี้
21:14 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
41 ลิเวอร์พูลแฟนคลับ
แนะนำครับ ไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องมาเรียน สถาบันที่ผมเรียนก็ไม่บังคับครับ
ลาออกแล้วไปเรียน มสธ.ครับ แต่ก็มีข้บังคับนิดหน่อยครับ คือตอนสอบ
ต้องใส่เสื้อคอปก รองเท้าหัุมส้น ผู้หญิงต้องใส่กระโปรง แค่นั้นเองครับ
น่าจะทำได้ ไม่ยาก
ตอบความคิดเห็นนี้
21:06 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
40 Puffyzii

คนที่เค้าไม่มีโอกาสที่จะได้ใส่ ยังไม่มีจะใส่เลย แต่เราคนที่มีโอกาสใส่ตั้งหลายๆตัวกลับไม่เห็นค่าของชุดเลย 

ตอบความคิดเห็นนี้
20:49 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
39 ThunDerWolF

ประวัติศาสตร์มีจารึกไว้อยู่ สมัยก่อนคนไทยเรียกร้องให้มียูนิฟอร์ม ร.5ทรงเห้นว่าเป็นสากลท่านเลยทรงออกแบบชุดให้จนกลายมาเป้นชุดราชประแตนที่เรียกกันทุกวันนี้ ต่อมาก็ต่อยอดมีเครื่องแบบนักศึกษา มีเครื่องแบบทหาร-ตำรวจทุกวันนี้ ทำไมไม่คิดถึงบุญคุณกันบ้างวะ ปัจจุบันมีแต่อยากให้ยกเลิก ผมมองว่าถ้าชาติอื่นไม่มีเครื่องแบบแล้วเหลือแต่เราผมมองว่าเป้น Thailand Only นะ

LIKE: Manhood
ตอบความคิดเห็นนี้
20:47 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
38 ดราม่าคิงรีบอร์น

ถาม - เราว่านะ ถ้าไม่อยากถูกบังคับก็ต้องอ่านระเบียบของมหาลัยก่อน ค่อยสอบเข้า แล้วค่อยเข้าไปเรียน มหาลัยไหนเค้าบังคับให้ใส่ก็ไม่ต้องไปเลือก ไม่ต้องไปเรียน จะได้ไม่ต้องไปประท้วงเค้า

ตอบแต่ที่เค้าจุดประเด็นคือ มธ.ไม่ได้บังคับให้ใส่แล้วมีอาจารย์วิชานึงมาบังคับ ตกลงเด็กหรืออาจารย์ทำผิดกฏมหาลัยล่ะครับ เห็นมีแต่กระทู้ด่าอั้มเนโกะทั้งนั้น

ถาม
ประเด็นคุณอั้มเราคิดว่ารายวิชานั้นน่าจะมีเรียนไม่เกินสามคาบต่อสัปดาห์ที่บังคับให้สวมชุม นศ. ซึ่งมันก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองกับการใส่ชุดนักศึกษา อาจารย์เองเค้าคงอยากเห็นความเป็นระเบียบของนักศึกษาบ้าง 

ตอบ
มันไม่เกี่ยวครับว่าจะมีเรียนกี่คาบต่อสัปดาห์แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า "อาจารย์ทำผิดกฏมหาวิทยาลัย"ใช่หรือไม่ใช่ครับ ถ้าจะใช้ตรรกะที่ว่า"อาจารย์เองเค้าคงอยากเห็นความเป็นระเบียบของนักศึกษาบ้าง" แบบนี้วันไหนที่ผมหื่นบ้างผมก็สามารถบังคับข่มขืนคนอื่นได้เช่นกันใช่ไหมครับอาทิตย์นึงผมอาจจะหื่นสักสองชม.เอง แค่นั้น

LIKE: Realseason
อาจริงๆนะครับ ผมก็ว่าถ้าผมไปดีเบทกับใครคงไม่มีใครมันโง่ขนาดที่จะตีความกะอีแค่ประโยคเปรียบเทียบที่รูปประโยคมันชัดขนาดนี้ไม่ออกหรอกครับ
กฏระเบียบธรรมศาสตร์ ยังใช้ ระเบียบ พ.ศ. 2549 http://203.131.222.109/system.html คุณลองหากฏระเบียบธรรมศาสตร์ที่บอกว่ายกเลิกเครื่องแบบมาให้ดูหน่อยซิ ประกาศมหาวิทยาลัย
มีข้อความตรงไหนที่ผมบอกว่ามีการยกเลิกเครื่องแบบครับ
ดูท่าทางว่าจะงงสับสนนะครับ กฏมหาลัยไม่มีข้อไหนที่บังคับให้นักศึกษาแต่งชุดมหาวิทยาลัยยกเว้นงานทั่วไปและงานพิธีนะครับ แล้วผมก็พูดถึงแค่ประเด็นการแต่งกายเข้าเรียนนะครับ รบกวนอ่านใหม่ซ้ำอีกสักสองรอบครับ
ไหนคุณลองหาว่าข้อความไหนของผมที่บอกว่ายกเลิกเครื่องแบบมาหน่อยสิครับ
ตอบความคิดเห็นนี้
20:30 - 16 กันยายน 2556 +2 +LIKE disLIKE
37 Nubneung

ชุดนักศึกษา...ไม่อยากใส่ก้ไม่ต้องมาสมัครเรียนสิ!!!

แหม่ เรื่องง่ายๆทำให้ยุ่งยาก ใส่เเล้วเทห์จะตาย

LIKE: Nubneung, Manhood
ตอบความคิดเห็นนี้
18:24 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
35 Andre Bishop

จุดเริ่มต้นของชุดนักศึกษา คือ ทหารบังคับเมื่อนานมาแล้ว

LIKE: Andre Bishop
ตอบความคิดเห็นนี้
16:46 - 16 กันยายน 2556 +7 +LIKE disLIKE
34 ปลวกซ่า

ผมแนะนำนะครับว่า อย่าเรียนง่ายกว่า 

LIKE: JJnoodle, manstory, จิ๊บจิ๊บ, นู๋ปุ๊, JanuaryUn, Realseason, ปลวกซ่า
ให้นึกถึงคนที่ไม่มีปัญญาได้ใส่ชุดนักเรียน - นักศึกษา
ตอบความคิดเห็นนี้
16:39 - 16 กันยายน 2556 +3 +LIKE disLIKE
33 ๐วอร์แวร์๐

ตอบกูที ยกเลิกใส่ชุดแล้ว ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นหรอ มิงเอาไรมาพิสูจ

LIKE: Manhood, JanuaryUn, Realseason
ตอบความคิดเห็นนี้
15:44 - 16 กันยายน 2556 +2 +LIKE disLIKE
31 อ่าเนอะ

เวลาเรียนไม่อยากใส่ชุดนักศึกษาไปเรียน

เวลารับใบประกาศอยากใส่ชุดครุยไปรับปริญญา

ไม่รู้หรอไงว่า ภายใต้ชุดครุย เป็นชุดอะไร

อนาคตคงจะใส่ชุดลำลอง คลุมด้วยชุดครุย ปะ...รับปริญญา

อย่าบอกนะว่าใส่ชุดสูท งั้นก้อใส่ชุดสูทไปเรียนเลยสิ

LIKE: Manhood, manstory
เวลาจบ..ก้อให้มันใส่บีกินนี่ รับปริญญา คงจะเจริญตาดี นะ..+555
ตอบความคิดเห็นนี้
15:13 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
28 ไม่สวยและจนด้วย

เป็นเหิ้ยอะไรกัน พวกเด็กเป.รต โคตรพ่อ โคตรแม่ * ใส่เรียนจนจบ

เขาเคยบ่นอะไรกันไหม เขาจบมาจนเลี้ยง มืงมาให้มาเห่า อยู่แบบนี้ น่ะ

พ่อแม่มืง สอนไหมว่าทำไม บอกไหมว่าทำไมต้องใส่

มี2 อย่างที่คิดต่อตัวมืงได้ 1.พ่อแม่มืงก็เหิ้ย

2. มืงเป็นเด็กจากสถานสงเคราะห์

LIKE: hibvc
ขอด่าเหอะ อย่าว่าเราใจร้ายเลย
แหม่ กล้าที่จะด่าคนอื่นแต่พอคนอื่นเค้ามาแย้งนี่ถึงขนาดแจ้งลบความเห็น คุณแม่งโคดเจ๋งเลยฮะ
ใครลบไม่เคยลบจ๊ะ อย่าเข้าใจอะไรผิด นะ ไม่เคยลบอยู่แล้ว เพราะ ไม่ได้มีแต่เห่า ด่าก็ด่าแค่เรื่องนั้นๆ ไม่มีมาตามด่าทุกกระทู้แบบทำตัวไร้สาระน่ะปัญญาอ่อน แบบมีอคติ
โตเป็นคว.ายแต่ไม่แยกแยะไง
บอกเลยว่า ไม่เคย ลบเม้นใคร
ตอบความคิดเห็นนี้
15:11 - 16 กันยายน 2556 +3 +LIKE disLIKE
27 bomb

ตลกนะสมัยนี้มานั่งเถียงกันเรื่องไร้สาระ ใส่ ไม่ใส ใส่ ไม่ใส่  ทีเรื่องใหญ่ปัญหาระดับชาติ ไม่เห็นอยากมาเถียงกันเอาเป็นเอาตายอย่างเรื่องพวกนี้เลย

LIKE: Manhood, manstory, hibvc
ตอบความคิดเห็นนี้
14:15 - 16 กันยายน 2556 +2 +LIKE disLIKE
26 plukpolo

ตูว่าในนี้มี เนติวิทย์ 

LIKE: Manhood, เอ๊ะยังไง
ตอบความคิดเห็นนี้
13:25 - 16 กันยายน 2556 +8 +LIKE disLIKE
25 ลูกกำนันนวย

มีให้ใส่ก็บุญเร้วว อย่าดราม่า จนเปนวาระแห่งชาติ

LIKE: เวลซ์ คอร์กี้, JJnoodle, ลูกกำนันนวย, จิ๊บจิ๊บ, น้องผาแต้ม แมวขี้เล่น, ปลวกซ่า, เอ๊ะยังไง, TATU
ตอบความคิดเห็นนี้
13:11 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
24 dedex

ขนาดเด็กส่งพิชซ่า  เด็กเสริฟโต๊ะจีน สาวเชเว่น เค้ายังมีชุดของเค้าเลย   แค่ให้ใส่ชุดนัก

  เรียนพวกมุงยัง  ทํากันไม่ได้ชาตินี้กุว่ามุงไม่ต้องไปทํามาหากินอะไรล่ะ    

LIKE: hibvc
ตรรกะวิบัติแบบนี้ยังมีอยู่แฮะ 55555 ใส่ชุดนักศึกษานี่ได้เงินแบบชุดที่คุณยกมาด้วยมั้ยครับ
ตอบความคิดเห็นนี้
13:08 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
23 MuFoN

แต่เค๊าชอบนะ   พวกที่มันอยากแปลกแยกนี่มันกะแปลกนะ เออ  ถ้ามุงไม่ใส่ก็ไม่ใส่ไปคนเดียวดิ บ้า เปล่า

LIKE: JanuaryUn
วันหลังอย่าเจอเลยครับ ไม่ใช่กลัวหรืออะไรนะครับ รำคาญพวกโง่แบบโง่บัวเต่าถุย แล้วมาถามปัญญาอ่อนครับ มันไม่ได้ฝึกสมองครับ
ขอบคุณคับ เดินทางดโดยปลอดภัยนะครับ
เช่นกันนะครับ
มายุ่งอะไรกับเม้นกุคะ
จงหาความหมายของคำว่า"เว็บบอร์ดสาธารณะ"
ตอบความคิดเห็นนี้
12:58 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
21 Mireya Luis

เค้าทำสารคดีเกี่ยวกับเครื่องแบบไว้ดีมาก

อย่างเช่น แอร์โอสเตส ต้องใส่เครื่องแบบเพื่อจะได้ลดทอนความเป็นตัวตนของพนักงานและขับภาพลักษณ์ขององค์กรให้ชัดขึ้น ทำให้องค์กรควบคุมคนคนนั้นได้มากขึ้น

เครื่องแบบตำรวจหรือทหารทำให้คนใส่มีอำนาจมากกว่าคนทั่วไป ควบคุมความประพฤติ

ในสารคดีเค้าบอกว่าชุดนักเรียนมีเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย แต่เค้าบอกว่าระเบียบวินัยสร้างได้ด้วยวิธีอื่น ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบ 

ดูจบแล้วเราอาจตอบตัวเองได้ว่า เราต้องใส่หรือไม่ต้องใส่เครื่องแบบ

LIKE: ดราม่าคิงรีบอร์น
ตอบความคิดเห็นนี้
12:01 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
19 puy

ควายมันอยากใส่ชุดแต่ไม่มีชุดให้มันใส่

แต่ทำมั้ย...................ไม่อยากใส่ว่ะ

รู้ได้ไงครับ ว่าควายมันอยากใส่ งง เสือ กไปรู้แทนควายซะงั้น เถียงได้ตรรกะโคตรเด็กปัญญาอ่อนชิบ
ตอบความคิดเห็นนี้
11:47 - 16 กันยายน 2556 +2 +LIKE disLIKE
18 ballmaza

ถ้าชอบ นักคุณโต ขึ้น ก็มาเปิด โรงเรียน ที่ใส่ชุดธรรมดามาเรียน ก็ดูว่าจะมีคนมาสมัครเยอะไหม ถ้ามันดี เดวเค้าก็เปลียนตาม*เองเละ

LIKE: กอกระดุม, ballmaza
ตอบความคิดเห็นนี้
11:39 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
17 เอ๊ะยังไง
จะตั้งข้อสงสัยอะไรกันนักหนา บางทีกะเพลียนะครับ
LIKE: manstory
เอาเถอะครับมันไม่ใช่เรื่องที่มันลำบากลำบนอะไรเลย เรื่องนี้มันเปนประเดนวงกว้าง เถียงกันยกหาเหตุผลมามันก็ไม่จบ
ทำไมมันจะไม่จบล่ะครับถ้าเถียงกันโดยยกเหตุผลมาเถียงกัน ที่มันจะไม่จบก็เราะว่าไม่ยอมรับเหตุผลกันมากกว่า
ถ้าจะใช้ตรรกะว่าเถียงกันยกหาเหตุผลมามันก็ไม่จบ บ้านเมืองคงจะวุ่นวายนะครับ ถ้าไม่ยอมรับเหตุผลเนี่ย เพิ่งรู้นะครับว่าการใช้เหตุผลมันไม่ได้ทำให้ปัญญหาจบ
ต่างคนก็ต่างจะให้ยอมรับเหตุผลกันทั้งนั้นละครับ
ในเรื่องนี้ผมยังไม่เห็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย จะหาเหตุผลมาแย้งฝ่ายที่อยาก"ให้เลิกการบังคับให่ใส่ชุดนศ."เลยนะครับ มีแต่ไล่ให้ไปเรียนประเทศอื่นบ้าง ด่าบ้าง อะไรพวกๆนี้
ตอบความคิดเห็นนี้
11:30 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
16 Bruce Wayne

ใส่ก็น่ารักดีนี่ 

ตอบความคิดเห็นนี้
11:01 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
15 จั๊กกะจี้ อกฟู รูฟิต

ประเทศอื่นที่เขาไม่ใส่ไม่ใช่เพราะพัฒนาแล้ว แต่เขาหนาวจะตายห่าอยู่แล้ว เขาเลยไม่ใส่ 

แต่บางชาติ อย่าง ญุี่ปุ่น เกาหลี ถึงหนาวเขายังชอบใส่กันทั้งนั้น

ปล. นอกเรื่องคะ ดูการ์ตูนญี่ปุ่น เกาหลี สิ ตัวเองใส่แต่ชุดนักเรียน 55

LIKE: OverDrive
ตอบความคิดเห็นนี้
11:00 - 16 กันยายน 2556 +2 +LIKE disLIKE
14 toto

ก็นี่มันชาติไทย ทำไมต้องเหมือนชาติอื่น  เอ้อออ

LIKE: กอกระดุม, นายกระดุ๊บ
ตอบความคิดเห็นนี้
10:48 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
13 เก็บตังค์เป็นหมาตัวหนึ่ง

อย่างน้อยๆป๋มว่า การที่แต่งตัวนักศึกษา ไม่ต้องมานั่งนึกว่า วันนี้จะแต่งตัวอะไรดี กางเกงจะเข้ากับเสื้อรึป่าว รองเท้าจะเวิร์กมั้ย

LIKE: กอกระดุม
จะบอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ถูกน่ะ เพราะ หลายๆคนกว่าจะแต่งตัวเสร็จ ก็เพราะว่าเลือกชุดนี้แหละ ไม่เหมือนชุดนักศึกษาหยิบปุ๊บใส่ปั๊ปก็จบ
แล้วที่คุณบอกว่า เดี๋ยวนี้คิดว่า รองเท้าจะเข้ากับนู้นนี้นั้นมั้ย ถ้าไม่มีชุดนักศึกษา มันก็หนักกว่าเดิมอีก
ถามแค่นี้ว่าเคยมีเมียใส่ชุดนักศึกษามั้ยครับ
เคย
ครับ
ตอบความคิดเห็นนี้
10:36 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
12 ducgnam

เพราะเรามักคิดว่าเด็กไทยโง่เกินกว่าจะคิดเองเป็น (me/ล่อเป้า)

LIKE: ดราม่าคิงรีบอร์น
ตอบความคิดเห็นนี้
10:32 - 16 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
11 Misuno Ami

ที่ฮอกวอต ของแฮร์รี่ยังใส่เลย

LIKE: กอกระดุม
ตอบความคิดเห็นนี้
10:20 - 16 กันยายน 2556 +3 +LIKE disLIKE
10 SiamLover

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน มีการแต่งผิดกฎระเบียบไป แต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งว่า เราจะทำอะไรก็ต้องรู้จักกาลเทศะ คนไทยขาดระเบียบวินัยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ประเทศที่กล่าวมามันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว กฎระเบียบมันเคร่งครัดกว่าแต่ให้สิทธิเสรีภาพตามความเหมาะสม ประเทศไทย กฎหมายกฎระเบียบมันอ่อนมาก ประกอบกับศีลธรรม มันทำให้กฎหมายไทยแย่กว่าเดิมอีก การทำต้องวางกรอบเพื่อไม่ให้มีการละเมิดซึ่งกันและกัน และเป็นรากฐานของสังคมที่เข้มแข็งพร้อมที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

http://achick2.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

LIKE: IronFisT, กอกระดุม, หมูหัน
ตอบความคิดเห็นนี้
10:16 - 16 กันยายน 2556 -1 +LIKE disLIKE
9 InnoRock

เสื้อตราสมอ กางเกงผ้าเสิจ นันยางขาดๆ เท่สุดๆ

ตอบความคิดเห็นนี้
09:45 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
8 ieak

ใส่บิกินี จีสติงไปเรียน คงทำให้สมองแล่นเวลาเรียน

ตอบความคิดเห็นนี้
09:01 - 16 กันยายน 2556 +37 +LIKE disLIKE
7 IronFisT

ยกเลิกไปครัช แหม๋ พวกท่านยกเลิกชุดนิสิตนักศึกษา อีกหน่อย ตำรวจทหารพยาบาล พระ อยากยกเลิกยูนิฟอร์มบ้าง คงจะเจริญละทีนี้ แยกไม่ออกเลย วุ่นวาย ฝัด ทำไรไม่คิด

LIKE: บ้า บ้า บ้า, เวลซ์ คอร์กี้, oclock, JJnoodle, จิ๊บจิ๊บ, NNoree, คินดร๊าฟซ์, popo, Puffyzii, น้องผาแต้ม แมวขี้เล่น, มินาโตะ หะฮะฮ้า, ปลวกซ่า, คุณชาย โลโซ, zerladiizz, Meeny Patcharporn Gs, hibvc, kittyviolin, นายกะหล่ำปลี, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, กอกระดุม, Pukkung, pitaknapapol, Toeyzteerawat, หมูหัน, วัวน้อย, สุดยอดกะปิ, SiamLover, ram, whoareu, MizSushi, Intel, njack, แอนตี้ โลกาภิวัตน์, DA30, NeverHide, IronFisT, PoNd Piyasak
ถ้าใช้ตรรกะที่ว่านักเรียนยังดูเป็นนักเรียนที่อยู่ในชุดนักเรียน แต่ทำไมครูที่ไม่ใส่ชุดราชการสีกากีมาสอนทุกวันแต่ทำไมถึงยังดูเป็นครูล่ะครับ
ไหนลองตอบให้ได้หน่อยสิครับ โต้กันด้วยเหตุผลเลยนะครับอันนี้ ถ้าเห็นว่าผมพิมพ์อะไรผิดแย้งได้และถามกลับได้เช่นกันครับ
1 คุณรู้ได้ไงว่าปัญหาไม่จะไม่เกิด 2 คุณจะรอให้ปัญหาเกิดทั้งที่รู้แน่ๆว่ามันจะเกิดแล้วค่อยหาทางแก้ใช่มั้ย
เราคิดตามนะในคอมเม้นของของคุณเราไม่ได้อ่านเฉยๆ บางทีเรายังแอบสงสัยเลยว่าการที่คุณอั้มมาต่อต้านแบบนี้มันก็ไม่ผิดเพียงแต่มันอาจจะผิดวิธีไปบ้าง เพราะการนำเสนอรูปแบบการต่อต้านมันออกมาทางเสียดสีสังคม
และมันดูค่อนข้างแรงนะ และก็เข้าใจด้วยว่า หากกระเเสไม่แรงพอก็จะไม่มีคนหันมาสนใจ หากฏข้อนั้นให้เราอ่านหน่อยได้มั้ยข้อที่เป็นประเด็นนะตอนนี้
ตอบความคิดเห็นนี้
08:59 - 16 กันยายน 2556 +14 +LIKE disLIKE
6 kunnoi

ไม่ต้องใส่ชุดน่ะดีที่สุด

LIKE: MizSushi, เวลซ์ คอร์กี้, ลูกกำนันนวย, น้องผาแต้ม แมวขี้เล่น, ปลวกซ่า, คุณชาย โลโซ, Lucent, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, กอกระดุม, pitaknapapol, Bruce Wayne, วัวน้อย, ชายแม็ก, Pimza, PoNd Piyasak
555
ตอบความคิดเห็นนี้
08:58 - 16 กันยายน 2556 -1 +LIKE disLIKE
5 pumypumy

เราคนไทย จะต้องดราม่าให้ถึงที่สุด

ตอบความคิดเห็นนี้
08:44 - 16 กันยายน 2556 +29 +LIKE disLIKE
4 Sarawut Singkiporn

ความเห็นนะ ครับ

การที่ใส่ชุดเหมือนกัน จะช่วยลด ความแตกต่างของชนชั้น

เหมือนนักเรียนอีกคนใส่ชุด สวย นาฬิกาแพง รองเท้าแพง อีกคนใส่ของเก่า

ทำให้สร้างความแตกต่างของจิตใจ ยิ่งคนไทยเดี่ยวนี้ เป็นคนชอบอวด

ผมว่าไม่เหมาะอย่างยิ่ง 

LIKE: บ้า บ้า บ้า, Nakal, จิ๊บจิ๊บ, NNoree, โสดได้โสดไป, _*-+-MonZa-+-*_, มินาโตะ หะฮะฮ้า, OoPRINoO, fierce, ปลวกซ่า, กิติพงษ์ อุ่นคำมี, คุณชาย โลโซ, zerladiizz, Meeny Patcharporn Gs, hibvc, Tabebuia, PM_a, TATU, ²゙★ミ♀↔…noobewza™…↔♂♥, Silent sea, กอกระดุม, pitaknapapol, Bruce Wayne, Atommyka, หมูหัน, วัวน้อย, สุดยอดกะปิ, SiamLover, DA30, PoNd Piyasak
การใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาทุกวันนี้มันก็เหยียดกันที่ชุดของสถาบันครับ โลกสวยดีจังความเห็นนี้
ตอบความคิดเห็นนี้
08:42 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
3 นางพญาบวยอมคาน

เพราะว่า  ก.ร ประเทศไทยไม่เยอะค่ะ บางที่ก่อมาในคราบนักสึกษา เพื่อแยกแยะออกมาอันไหนนักสึกษาอันไหน ก.ร ค่ะ

ตอบความคิดเห็นนี้
08:42 - 16 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
2 Korat

*ไม่ไปเรียนตา่งประเทศว่ะ

ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

เปิดไหแดนกิมจิ กับ 5 เมนู เปิบพิสดาร

เชื่อหรือไม่? เขา คือ เธอ (นิทรรศการสตรีข้ามเพศที่โตรอนโต)

คอลเกตเป็นห่วงฟัน แถมยาสีฟันฟรีทุกครั้งเมื่อกดซื้อขนมจากตู้

สยามไม่สิ้นตำรวจดี ..ตำรวจรวบรวมเงินส่งยายกลับบ้าน
ดู Hot Topic ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung