เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
569,787   2,227,944

ยาคุมฉุกเฉิน......ลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้ 75%

โดยนายแพทย์รุ่งโรจน์ ตรีนิติ

ยาคุมฉุกเฉิน / ยาคุมหลังร่วม ไม่ใช่ยาคุมธรรมดาซึ่งที่ต้องกินเป็นประจำทุกวัน หากแต่ยาคุมฉุกเฉินมีปริมาณฮอร์โมนสุงกว่า เพราะผลิตขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญหาให้แก่ผูหญิงที่ไม่ต้องการตั้งครรภ์ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

  • มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ
  • ใช้ถุงยางแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่ารั่ว/แตก/หลุดหรือไม่
  • กินยาคุมชนิดธรรมดาอยู่ แต่ลืมเกินไป วันสองวันหรือนานกว่านั้น
  • ใส่ห่วงคุมกำเนิดแล้ว แต่มันหลุด
  • นับระยะปลอดภัย (หน้าเจ็ดหลังเจ็ด) ผิดพลาด
  • ถูกข่มขืน, มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ ไม่เต็มใจ

ในภาวะฉุกเฉินที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ การกินยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกวิธี หลังจากมีเพศสัมพันธ์จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% แต่ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจำ หรือมีเป็นระยะๆ คุณควรจะใช้วิธีคุมกำเนิดแบบธรรมดา ซึ่งจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่าการกินยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉินป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างไร

การออกฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนั้นมีลักษณะเดียวกัน กับยาเม็ดคุมกำเนิดแบบธรรมดา จากการศึกษาเชิงสถิติพบว่า ยาคุมฉุกเฉินมีการทำงานหลายอย่างพร้อมๆ กัน อาทิเช่น ขัดขวางการตกไข่, ทำให้การตกไข่ช้าลงกว่าเดิม ขัดขวางการปฏิสนธิโดยสร้างเมือกขึ้นในท่อนำไข่ ทำให้อสุจิและไข่เคลื่อนที่เข้าหากันลำบากขึ้น ขัดขวางการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว เป็นต้น กลไกการทำงานหลายทางนี้ทำให้ยาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันการตั้งครรภ์ค่อนข้างสูง ถ้าใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินจริงๆ เท่านั้น

ยาคุมฉุกเฉินมี 2 แบบ  

1. ยาคุมฉุกเฉินฮอร์โมนผสม ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสตินผสมกัน (Combined Pill Regimens : Yuzpe Method) ปริมาณยาที่กินแต่ละครั้งต้องมีฮอรฺโมนเอธิลเอสตราดิออล (ethinyl estradiol) อย่างน้อย 0.1 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนเลวอนอร์เจสเตรล (levonorgestrel) อย่างน้อย 0.5 มิลลิกรัม

2. ยาคุมฉุกเฉินฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งมีฮอร์โมนโปรเจสตินเพียงอย่างเดียว (Progestin-Only Pill Regimens) ปริมาณยาที่กินแต่ละครั้งต้องมีฮอร์โมนเลวอนอร์เจสเตรล (levonorgestrel) อย่างน้อย 0.75 มิลลิกรัม

หาซื้อได้ที่ไหน

เป็นยาที่ถูกต้องตามกฏหมาย หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ในชื่อ โพสตินอร์ หรือ มาดอนนา หรือร้านขายยาในห้างสรรพสินค้าก็มี ร้านวัตต์สัน ร้านบูท ก็มี ราคา ประมาณ 40 บาท (มาดอนนาถูกกว่าราว 30 บาท) มี 2 เม็ด ต้องกินให้หมดทั้ง 2 เม็ด โดยเม็ดแรกกินเร็วที่สุดจะได้ผลดีที่สุด

วิธีการกินยา

ตามข้อมูลทางวิชาการ การกินยาคุมฉุกเฉินทั้งแบบฮอร์โมนผสม และแบบที่มีฮอร์โมนเดี่ยว มีวิธีการกินเหมือนกันคือ ต้องกิน 2 ครั้ง

  • ครั้งแรกภายในเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์
  • ครั้งที่สอง กินหลังจากที่กินครั้งแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง

หมายความว่า ถ้ามีเพศสัมพันธ์ตอนสองทุ่ม และกินยาเม็ดแรกตอน 5 ทุ่ม จะต้องกินยาเม็ดที่สองตอน 11 โมงเช้าซึ่งก็คือ 12 ชั่วโมงถัดมานั่นเอง

อาการข้างเคียง

จากการศึกษาวิจัยพบว่า หลังจากกินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปแล้ว ผู้หญิง 1 ใน 2 คนจะมีอาการคลื่นไส้และผู้หญิง 1 ใน 5 คนอาเจียน หากกินยาพร้อมกับกินอาหารตามเข้าไปด้วยก็จะช่วยลดอาการคลื่นไส้ลงได้บ้าง แต่ถ้าอาเจียนในช่วง 2 ชั่วโมงแรกหลังจากการกินยาเม็ดแรก ก็อาจจะต้องกินเม็ดแรกซ้ำอีกครั้ง

หลังการกินยานี้แล้ว ประจำเดือนควรจะมาภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่ถ้าประจำเดือนไม่มาภายในเวลาดังกล่าวและมีอาการต่อไปนี้คือ

* ปวดท้อง * เจ็บหน้าอก ไอ หรือหายใจขัด * ปวดหัวมาก วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย มึนงง * มองเห็นไม่ชัด * ปวดน่องหรือโคนขาอย่างหนัก

ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นการบ่งชี้ถึงการตั้งครรภ์ หรืออาการแทรกซ้อนที่จำเป็นต้องให้แพทย์วินิจฉัย อาการข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉิน (postinor, madonna) คลื่นไส้อาเจียน คลื่นไส้พบได้ 30 -50 % ส่วนอาเจียน พบได้ 15 – 25 % นอกจากนี้อาจมีอาการต่อไปนี้ด้วยในบางคน เช่น เหนื่อย เจ็บหรือคัดเต้านม ปวดศีรษะ ปวดท้อง เวียนหน้า อาการจะหายไปเองภายใน 1- 2 วัน ยาแก้อาเจียนก่อนกินยาคุมฉุกเฉินช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้

ยังไม่มีงานวิจัยว่าถ้ากินแล้วอาเจียนภายใน 1 – 3 ชั่วโมง จะต้องกินซ้ำหรือเปล่า ถ้าไม่กินซ้ำจะได้ผลไหม กรณีนี้อาจใช้ยาสอดช่องคลอดแทนกินซ้ำก็น่าจะดีกว่ากินซ้ำ

 

สำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคลมชัก, โรคหัวใจ, โลหิตแข็งตัว หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นเลือดหัวใจอาจจะต้องปรึกษาแพทย์เสียก่อน หรืออาจจะใช้ยาคุมฉุกเฉินชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งปลอดภัยกว่าชนิดฮอร์โมนผสม อย่างไรก็ตาม ประมาณ 20 ปีที่การผลิตยานี้ขึ้นมาใช้ ยังไม่พบว่ามีรายงานการเสียชีวิต หรืออาการแทรกซ้อนร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน

หลังกินยา 3 – 5 วัน อาจจะมีเลือดออกจากระดับยาที่ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่บางคนไม่มีเลือดก็มี ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด

หลังกินยา 3 สัปดาห์ควรตรวจปัสสาวะดูการตั้งครรภ์  เพราะยานี้ได้ผลไม่ถึง 100 % กรณีที่มีเลือดออกหลังกินยาคุมฉุกเฉินแล้วจะเริ่มกินยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ  21/28 เม็ดตามปกติก็ได้ แต่แผงแรกต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย เช่นถุงยางอนามัย และเมื่อถึงแผงที่สองยาเม็ดคุมกำเนิดก็มีประสิทธิภาพเต็มที่แล้ว

 

(การ “หลั่งนอก” ในหนังโป๊ไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง เด็กนักเรียนไทยท้องและทำแท้งกันปีละเป็นแสนก็เพราะการคุมกำเนิดผิดๆ)

ที่มา:
VOTED BY: WOO HOO, I AM THOR
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 8,730 ครั้ง, โหวตแล้ว 7 ครั้ง / 30 คะแนน
โพสท์โดย: ทิมมี่ ทิมมี่ นักโพสท์อันดับ 8ดู Hot Topic อื่นๆของ ทิมมี่ ทิมมี่
01:55 - 2 กันยายน 2556
แจ้งลบ
 
 

Comment!  

   
 
 
   

ความคิดเห็นยอดนิยม

18:20 - 2 กันยายน 2556 +9 +LIKE disLIKE
6 ผมชื่อโฟกัส

แฟนผมไม่มีรังไข่ มีแต่รังขี้ 

LIKE: Noknoy, yokplaygirl, เดเนียล ไอ เคร็กๆ, seekza, llzMintzll in Blue, Roomjo bluesky, โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก, happyfreeze, ผมชื่อโฟกัส, บุรุษกึ่งเทพ
ตอบความคิดเห็นนี้
19:29 - 2 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
8 eplawba

เพิ่งกินไปเมื่อวาน

เค้าบอกให้กินแบบรายเดือนก็ไม่ยอม ชิ
กระทันหันอ่าดิรอรอบเดือนหน้ามาก่อนค่อยกิน
เครๆ ถ้าท้องเค้าพาไปฝากครรณ์นะ จุ๊ฟๆ
ฮาๆๆจิงป่าวจ๊ะ
ตอบความคิดเห็นนี้
18:28 - 2 กันยายน 2556 +4 +LIKE disLIKE
7 บุรุษกึ่งเทพ

แม่งตูขำรังขี้กระทู้ข้างล่างเป็นพักอะ 

VVVVV

VVVV

VVV

VV

v

LIKE: บุรุษกึ่งเทพ, WHITESHARK, กัญชายังไม่ได้ยำ แฮร่่่, llzMintzll in Blue
ตอบความคิดเห็นนี้
18:20 - 2 กันยายน 2556 +9 +LIKE disLIKE
6 ผมชื่อโฟกัส

แฟนผมไม่มีรังไข่ มีแต่รังขี้ 

LIKE: Noknoy, yokplaygirl, เดเนียล ไอ เคร็กๆ, seekza, llzMintzll in Blue, Roomjo bluesky, โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก, happyfreeze, ผมชื่อโฟกัส, บุรุษกึ่งเทพ
ตอบความคิดเห็นนี้
17:56 - 2 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
5 lCRZlaPPlE

กินยง กินยาอะไร

แฟนสักคน

ยังไม่มีเลย ฮ่ ะๆๆ

LIKE: llzMintzll in Blue
ตอบความคิดเห็นนี้
17:19 - 2 กันยายน 2556 +3 +LIKE disLIKE
4 DEVIL BAPHOMET

ทุกวันนี้ก็สดนะคะไม่ท้องซักที อิอิ

คนอยากมี ไม่มี แต่ไอ้พวกที่มีแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงนี่ลูกดกกันจัง

LIKE: กัญชายังไม่ได้ยำ แฮร่่่, seekza, ไรครับ
ตอบความคิดเห็นนี้
16:35 - 2 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
3 Ryuzuke

อย่าใช้ติดต่อกันบ่อยๆ นะ เพราะยานี้มันไปทำปฏิกิริยาให้ผนังมดลูกลอกตัวไม่ให้ตัวอ่อนไปฝังได้ แต่ถ้าใช้บ่อยๆ ปกติเวลาเป็นเมนส์ผนังมดลูกมันจะหนา ก่อนที่มันจะลอก แต่แบบนี้มันอาจทำให้ผนังมดลูกบาง ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากก็ได้นะ

ยืดอก พกถุง ดีกว่านะ

ตอบความคิดเห็นนี้
16:30 - 2 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
2 I AM THOR

 อยากรู้ต้องโทรหาถาม น้องดาว  ฮอร์โมน

LIKE: สัก「†」เหOะ → ÞíñĢẕ™♀ ÐÞµ ------ № ขี้เมา
ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

ภาพหาดูยาก!! ในปี 1947 มี 10 นักวาดการ์ตูนชื่อดังถูกขอให้ "ปิดตาวาด"

นักข่าวฮาวงแตก บิ๊กตู่ สวนกลับขำขำ “เดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียม“

21 ภาพถ่ายท้องฟ้าในช่วงหน้าฝน ชอุ่มใจสบายตา

อัดคลิปด่าสั่งสอนเรื่องมารยาท พนักงาน แล้วเอามาประจาน !!
ดู Hot Topic ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung