เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
350,252   2,091,596

โรคเก๊าท์

ความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง โรคเก๊าท์

โดย นพ.สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ
อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 

1. โรคเก๊าท์คืออะไร?
    โรคเก๊าท์เป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของกรดยูริคในร่างกายเป็นระยะเวลานาน จนเกิดการตกผลึกของเกลือยูเรตในข้อ และเกิดข้ออักเสบตามมาในที่สุด
ในคำกล่าวทั่ว ๆ ไปคำว่าโรคเก๊าท์มักหมายถึงโรคข้ออักเสบเก๊าท์(รูปที่ 1) แต่ความจริงแล้วผลึกของเกลือยูเรตยังอาจสะสมในอวัยวะอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อได้ด้วย
เช่น สะสมที่ผิวหนังเรียกว่าปุ่มก้อนโทฟัส(รูปที่ 2) หากสะสมที่ไตจะทำให้เกิดนิ่วในไตหรือไตวายเรื้อรังได้

2. โรคเก๊าท์มีอาการอย่างไร?
    โรคเก๊าท์มักจะเป็นที่ข้อในบริเวณส่วนล่างของร่างกายคือเข่า ข้อเท้า ข้อนิ้วเท้า โดยข้อแรกสุดที่เป็นมักจะเป็นที่ข้อเท้า หรือข้อโคนหัวแม่เท้า ข้อที่เป็นมักจะอักเสบ
อย่างรุนแรงคือ ปวด บวม แดง และร้อน อาการปวดจะมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุดสูงสุดภายใน 24-48 ชม. หากอักเสบมากอาจมีไข้ร่วมด้วย หลังจากนั้นอาจจะทุเลาลงเองได้
แต่หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องต่อมาการอักเสบจะเกิดบ่อยขึ้น จำนวนข้อที่อักเสบจะมากขึ้น อาจลามมาถึงข้อในบริเวณส่วนบนของร่างกายได้ เช่น ข้อศอก
ข้อมือ ข้อนิ้วมือ การอักเสบแต่ละครั้งจะนานขึ้น รุนแรงขึ้น รักษาได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดอาจกลายเป็นข้ออักเสบเรื้อรังที่ไม่หายสนิทหรือเกิดการทำลายของข้อ
ทำให้เกิดความพิการตามมาได้

3. โรคเก๊าท์มีวิธีการวินิจฉัยอย่างไร
     การวินิจฉัยที่แน่นอนที่สุดสำหรับโรคนี้ คือการตรวจพบผลึกของเกลือยูเรตจากน้ำไขข้อซึ่งได้มาจากการเจาะตรวจน้ำไขข้อขณะที่มีการอักเสบ(รูปที่ 3)
 หรือจากปุ่มก้อนโทฟัสซึ่งได้มาจากการใช้ปลายเข็มสะกิดมาตรวจ แต่ในกรณีที่ไม่มีโอกาสได้ตรวจด้วยวิธีการข้างต้น แพทย์จะพิจารณาจากประวัติของผู้ป่วย
การตรวจร่างกาย และผลเลือดมาประกอบกันในการวินิจฉัยโรค

4. โรคเก๊าท์สามารถวินิจฉัยจากการตรวจเลือดได้หรือไม่
    มีความเข้าใจผิดกันมากว่าการตรวจเลือดเพื่อหาระดับกรดยูริคเป็นการวินิจฉัยโรคเก๊าท์ แท้ที่จริงแล้วการตรวจเลือดเพื่อหาระดับกรดยูริคนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบ
ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคเท่านั้น โดยต้องใช้ประกอบกับการซักประวัติ และการตรวจร่างกายโดยแพทย์ การตรวจพบระดับกรดยูริคในเลือดสูงเพียงอย่างเดียวมิได้
หมายความว่าผู้ป่วยจะต้องเป็นโรคเก๊าท์เสมอไป มีสาเหตุอื่น ๆ มากมายที่ทำให้ตรวจพบระดับกรดยูริคในเลือดสูงโดยที่ผู้ป่วยมิได้เป็นโรคเก๊าท์

5. ระดับกรดยูริคในเลือดควรมีค่าเท่าใด?
    ระดับกรดยูริคในเลือดที่มากกว่า 7 มก./ดล. ติดต่อกันหลายครั้งเรียกว่ามีระดับกรดยูริคในเลือดสูง ในผู้ป่วยโรคเก๊าท์แพทย์จะปรับยาลดกรดยูริคจนได้
ระดับต่ำกว่า 6 มก./ดล. ส่วนในรายที่มีปุ่มก้อนโทฟัสจะควบคุมระดับกรดยูริคในเลือดจนต่ำกว่า 5 มก./ดล. แต่ทั้งนี้แพทย์อาจปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้
ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย

6. โรคเก๊าท์มีวิธีการรักษาอย่างไร
    อันดับแรกสำหรับผู้ป่วยที่ติดสุราเรื้อรัง คือ ต้องเลิกสุราให้ได้เสียก่อน เพราะสุราทำให้ระดับกรดยูริคในเลือดสูง และการรักษาโรคเก๊าท์ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ป่วยอย่างมาก หากยังคงติดสุราเรื้อรังก็ยากที่จะรักษาโรคนี้ให้ได้ผลดี สำหรับอาหารบางชนิด เช่น เนื้อแดง สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์และอาหารทะเล
อาจทำให้กรดยูริคในเลือดสูงได้ ไม่ควรรับประทานมากเกินไป ส่วนพืชจำพวกยอดและหน่อ เช่น หน่อไม้ ผักบุ้ง ผักกระเฉด ไม่มีผลต่อโรคเก๊าท์
ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้ตามปกติ นอกจากนี้ผู้ป่วยควรดื่มน้ำมาก ๆ ดื่มนมไขมันต่ำเป็นประจำ และควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม

    ยาที่ใช้ในการรักษาโรคเก๊าท์แบ่งออกเป็นสามประเภท 
     • ยาประเภทแรกเป็นยาแก้ปวดและลดการอักเสบของข้อซึ่งจะใช้เป็นครั้งคราวเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อมีการกำเริบของโรค ยากลุ่มนี้ไม่ได้ช่วยให้โรคเก๊าท์ดีขึ้น
ในระยะยาว  
     • ยาประเภทที่สองเป็นยาป้องกันโรคเก๊าท์กำเริบ แพทย์มักจะสั่งให้รับประทานในขนาดน้อย ๆ ต่อเนื่องไปตลอดจนกว่าข้ออักเสบจะไม่กำเริบ ปุ่มก้อนโทฟัสยุบหายไป
และระดับกรดยูริคในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน
     • ยาประเภทที่สามเป็นยาลดกรดยูริค มีสองชนิดให้เลือก คือ ยาลดการสร้างกรดยูริค และยาขับกรดยูริคออกทางปัสสาวะ แพทย์จะตัดสินใจเลือกให้ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ป่วยจะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจึงจะช่วยให้โรคเก๊าท์รักษาหายขาดได้ รวมทั้งลดการถูกทำลายของข้อในระยะยาว

     ทั้งนี้แพทย์อาจปรับเปลี่ยนชนิดและวิธีการให้ยาทั้งสามประเภทให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

     นอกจากนี้ยังมีโรคอื่น ๆ ที่อาจพบร่วมด้วยในผู้ป่วยโรคเก๊าท์ เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคนิ่วในไตและโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังและตรวจติดตามไปพร้อมกัน

7. โรคเก๊าท์รักษาให้หายขาดได้หรือไม่ 
    โรคเก๊าท์เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ คือไม่มีการอักเสบของข้อซ้ำอีก เพียงแต่ผู้ป่วยจะต้องหยุดสุราให้ได้ รับประทานยาที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง และมาตรวจตามนัดสม่ำเสมอ ในการมาตรวจแต่ละครั้งแพทย์จะตรวจเลือดเพื่อติดตามระดับกรดยูริคในเลือดเพื่อช่วยในการปรับยาลดกรดยูริค รวมทั้งเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากยา
 และโรคร่วมอื่น ๆ ด้วย

8. หากรักษาโรคเก๊าท์ไม่ถูกต้องจะเป็นอย่างไร
     มีการกำเริบของโรคบ่อยขึ้น ทำให้มีโอกาสที่ต้องใช้ยาแก้ปวดบ่อยขึ้น ซึ่งยาในกลุ่มนี้หากใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจมีผลเสียต่อไตและตับได้ หรือบางรายเกิดแผล
ในกระเพาะทะลุ อาเจียนเป็นเลือดต้องมานอนรพ. นอกจากนี้โรคอาจเป็นรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดความพิการทางข้อ ส่งผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของผู้ป่วย

 
รูปที่ 1 แสดงการอักเสบของข้อโคนหัวแม่เท้า ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พบบ่อยในโรคเก๊าท์

 


รูปที่ 2 แสดงปุ่มก้อนตามผิวหนังที่เกิดจากการสะสมของผลึกของเกลือยูเรต เรียกว่าปุ่มก้อนโทฟัสรูปที่ 3 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์ ที่ได้จากการตรวจน้ำไขข้อของผู้ป่วยโรคเก๊าท์ ซึ่งเป็นวิธีการวินิจฉัยโรคที่แน่นอนที่สุด
          เห็นผลึกของเกลือยูเรตรูปร่างเป็นแท่งคล้ายเข็มภายในเม็ดเลือดขาว

 

 

 

http://www.cmed.cmu.ac.th

VOTED BY: ดาราวรรณ ฮาน้ำตาเล็ด, mon, mAMilliAmpere, Little Boy, ter suttipong
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 5,829 ครั้ง, โหวตแล้ว 8 ครั้ง / 40 คะแนน
โพสท์โดย: ผมชื่อโฟกัส ดู Hot Topic อื่นๆของ ผมชื่อโฟกัส
22:51 - 19 สิงหาคม 2556
แจ้งลบ
 
 

Comment!  

   
 
 
   
18:04 - 27 สิงหาคม 2556 +1 +LIKE disLIKE
13 ♛LPT♛ £onZii ✔ 【ชอบโ

A: ตัวเอง เค้าว่าจะเค้าจะเลิกกินไก่ละ

B: อ้าว ! ทัมใมล่ะ 

A: แค่นี้เค้า ก็เป่นโรค เก๊าละ ! (เก๊า รักตะเองน่ะ)

B: เอิ่ม ๆ !!! @ แหวะ จะอ้วก 

LIKE: ♛LPT♛ £onZii ✔ 【ชอบโ
ตอบความคิดเห็นนี้
23:44 - 20 สิงหาคม 2556 +LIKE disLIKE
12 NaeokaMiu

เหมือนขาเอเลี่ยนเลย

ตอบความคิดเห็นนี้
22:37 - 20 สิงหาคม 2556 +LIKE disLIKE
11 Audy

เก๊าท์.....ม่ายรักนะเพราะท่ารักกุคงม่ายปวดเป็นอยู่ค้าบคุมอาหารเลิกเหล้าอยากแดกไก่ก็กินยาตามมมมม

ตอบความคิดเห็นนี้
20:17 - 20 สิงหาคม 2556 +LIKE disLIKE
10 นกกะปูด

เหมือนแบบพี่เขยเราเลย ปูดตามข้อบวดบวม แต่เค้าบอกว่าคนเป็นเก๊าให้กินลูกเดือยช่วยได้อ่ะ

ตอบความคิดเห็นนี้
19:58 - 20 สิงหาคม 2556 +LIKE disLIKE
9 ....ติน....

เก๊า รักตังเองนะ

ตอบความคิดเห็นนี้
19:12 - 20 สิงหาคม 2556 +1 +LIKE disLIKE
8 เราเป็นคนดีนะ

นึกว่ามันแค่ปวดตามข้อ   ไม่นึกว่าจะน่ากลัวขนาดนี้

LIKE: เราเป็นคนดีนะ
ปวดจนเดินไม่ได้เลยครับ ถ้าเป็น
เจ็บมากๆๆ
น่ากลัวมากๆๆ
ตอบความคิดเห็นนี้
18:32 - 20 สิงหาคม 2556 +LIKE disLIKE
7 WidwinRiya

ผมก็เป็นทรมานเหมือนนิ้วเราซ้นอะ กินนู้นนี่นั่นก็ไม่ค่อยจะได้

ตอบความคิดเห็นนี้
17:20 - 20 สิงหาคม 2556 +1 +LIKE disLIKE
6 Addnite

มันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรือ

LIKE: oat, กัญชายังไม่ได้ยำ แฮร่่่
ตอบความคิดเห็นนี้
17:19 - 20 สิงหาคม 2556 +LIKE disLIKE
5 kareepup

ชั้นเป็น....เวลาอาการกำเริบนะทรมานมาก....ปวดทีนี่เดินไม่ได้เลยนะ...

LIKE: Nine
ตอบความคิดเห็นนี้
17:18 - 20 สิงหาคม 2556 +LIKE disLIKE
4 Moore

กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี ปวดข้อเท้าด้านขวามาสักพักแร่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบความคิดเห็นนี้
17:18 - 20 สิงหาคม 2556 +1 +LIKE disLIKE
3 ละอ่อนในกรุง

ผมก็เป็นนะโรคเก๊า  "เก๊ารักคนมีเจ้าของ"  อิอิ

LIKE: นายไข่หอม, Nine
เอ๋ วิ่ง ดิ เอ๋
มีกาบ้าด้วย 5555555555
ตอบความคิดเห็นนี้
17:16 - 20 สิงหาคม 2556 +LIKE disLIKE
2 Little Boy
พ่อเราก็เป็นโรคเก๊าท์
ตอบความคิดเห็นนี้
17:04 - 20 สิงหาคม 2556 -2 +LIKE disLIKE
1 khunchaitong

เค้าก็เป็นนะโรค  "เก๊ารักตะเองอะ"  อิอิ

LIKE: สัก「†」เหOะ → ÞíñĢẕ™♀ ÐÞµ ------ № ขี้เมา
555555+
ว่าแล้วต้องมีคนคิดเหมือนกัน
ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

จับ 2 คนร้าย ปาระเบิดใส่ กปปส.ที่ถนนบรรทัดทอง

เบื้องหลัง “แทค” ทาตัวดำ เป็นเงาะป่า ง้อ “ต้นหอม” เจ้าตัวลั่น “ทำไปไม่ได้คิดเลย” !

“น้องก้อย” รับอยากคืนทีมชาติ เตรียมขอขมา “โค้ชเช” พรุ่งนี้

ต้นกล้า ผู้ประกาศช่อง 7 ลุยงานหนัก เสี่ยงตายจนเรตติ้งกระฉูดชนะช่อง 3
ดู Hot Topic ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung