เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
หน้าแรกเว็บบอร์ด กระทู้ของฉันค้นหากระทู้ ตั้งกระทู้ใหม่

รวม สูตรในวิชาฟิสิกส์

  Share

 

สูตรในวิชาฟิสิกส์

 

สำหรับ  ม.4  เทอม  1    

เนื้อหาที่มีสูตร คือ  

-เรื่องการวัดและแปรความหมายข้อมูล

 -เรื่องแสงและการเห็น

-ปรากฏการณ์คลื่น

-การวัดและแปลความหมายข้อมูล

สูตร    เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

A%    =     * 100%

A       =     * A

 

สูตร    การบวก - ลบ - คูณ - หาร - ความคลาดเคลื่อน

บวก    ( A A ) + ( B B )    =    ( A + B ) ( A + B )

ลบ     ( A A ) - ( B B )    =    ( A - B ) ( A + B )

คูณ    ( A A )  ( B B )    =    ( A * B ) ( A B + B A )

หาร                            =            

 

สูตร    เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของเลขยกกำลัง

X%    =    pA% + q B% + r C%

X    =    

( A )n    =    An n A * 100%

A    -    ค่าที่วัดได้

A    -    ความคลาดเคลื่อนของการวัด

 

สูตร    สมการเส้นตรง

y    =    mx + c

m    -    ค่าคงที่ ( ความชัน )

y    -    ตัวแปรตาม

x    -    ตัวแปรต้น

c    -    ค่าคงตัวมีขนาดเท่ากับระยะที่กราฟตัดแกน y

 

สูตร    การหาค่าความชันบนเส้นกราฟ

m    =    tan    =    

y    -    ผลต่างที่เกิดขึ้นบนแกน y

x    -    ผลต่างที่เกิดขึ้นบนแกน x

 

แสงและการมองเห็น

สูตร    การหามุมวิกฤต

=    

=    nน้อย / nมาก

Sin 90 ํ    =    1

 

สูตร    ลึกจริง ลึกปรากฏ

=        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง    =    ระยะภาพ / ระยะวัตถุ

 

สูตร    การเปรียบเทียบดรรชนีหักเห

มองเฉียง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง

มองตรง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง

n1    =                    n2    =    

n1    -    ดรรชนีหักเหของวัตถุ

n2    -    ดรรชนีหักเหของอากาศ

c    -    อัตราเร็วของแสง ( 3*108 m/s )

v    -    ความเร็วของแสงในวัตถุ

 

สูตร    การหาความยาวโฟกัส

f    =    

=    

u    =    

v    =    

 

ปรากฎการณ์คลื่น

 

 

สูตร    การสะท้อนของแสง

i    =    r

i    -    รังสีตกกระทบ

r    -    รังสีสะท้อน

 

สูตร    เลื่อนกระจก

อัตราเร็วของภาพในกระจก    =    2 เท่าของอัตราเร็วของกระจก

 

สูตร    การเกิดภาพในกระจกเงาราบ

 

-    ความสูงของภาพ

O    -    ความสูงของวัตถุ

V ,    -    ระยะภาพ

U , S    -    ระยะวัตถุ

เมื่อหมุนกระจกเงาระนาบเป็นมุม มุมบ่ายเบนจะเปลี่ยนไปจากเดิม 2

ถ้าต้องการเห็นภาพของตนเองในกระจกเต็มตัว จะใช้กระจกสูงเพียง ของความสูงของตนเอง

 

สูตร    การคำนวณหาจำนวนภาพ เมื่อกระจกทำมุม ใด ๆ ต่อกัน

จำนวนภาพ ( n )    =    

 

สูตร    การหักเหของแสง

=        =        =        =    

=    

-    แสงผ่านจากตัวกลางที่ 1 ไปยังตัวกลางที่ 2

-    แสงผ่านจากตัวกลางที่ 2 ไปยังตัวกลางที่ 1

n1    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ 1

n2    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ 2

v    -    อัตราเร็วของแสงในตัวกลางใด ๆ

-    ความยาวคลื่น

-    มุมตกกระทบ

-    มุมหักเห

n    =    

n    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางเทียบกับอากาศ

c    -    ความเร็วของแสงในสูญญากาศ

v    -    ความเร็วของแสงในตัวกลางใด ๆ

----------------------------

 

สูตร    การหามุมวิกฤต

=    

=    nน้อย / nมาก

Sin 90 ํ    =    1

 

สูตร    ลึกจริง ลึกปรากฏ

=        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง    =    ระยะภาพ / ระยะวัตถุ

 

สูตร    การเปรียบเทียบดรรชนีหักเห

มองเฉียง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง

มองตรง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง

n1    =                    n2    =    

n1    -    ดรรชนีหักเหของวัตถุ

n2    -    ดรรชนีหักเหของอากาศ

c    -    อัตราเร็วของแสง ( 3*108 m/s )

v    -    ความเร็วของแสงในวัตถุ

 

สูตร    การหาความยาวโฟกัส

f    =    

=    

u    =    

v    =    

---------------------------------------------------

สูตร    หากำลังขยาย

m    =        =        =        =    

f    -    ความยาวโฟกัส

R    -    รัศมีความโค้งของเลนส์

v    -    ระยะภาพ

u    -    ระยะวัตถุ

m    -    กำลังขยาย

I    -    ขนาดภาพ

O    -    ขนาดวัตถุ

 

สูตร    กล้องจุลทรรศน์

กำลังขยายกล้องจุลทรรศน์    =    mo * me

ความยาวของกล้องจุลทรรศน์    =    S'o * Se

me    -    กำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา

mo    -    กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ

S'o    -    ระยะภาพของเลนส์ใกล้วัตถุ

Se    -    ระยะภาพของเลนส์ใกล้ตา

 

สูตร    กล้องโทรทรรศน์

กำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์    =    

ความยาวของบกล้องโทรทรรศน์    =    fo + fe

fo    -    ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุ

fe    -    ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตา

 

สูตร    การหาความสว่าง

E    =    

E    -    ความสว่าง

F    -    อัตราพลังงานที่แสงตกพื้น

A    -    พื้นที่รับแสง

 

สูตร    ประสิทธิภาพของหลอดไฟ

ประสิทธิภาพของหลอดไฟ    =    ปริมาณแสงที่เปล่งออกมา / กำลังวัตต์ที่เข้าไป

 

กฏของแลมเบิร์ตโคไซน์

E2    =    E1 Cos   0

E1    -    ความสว่างบนพื้นที่ผิวรับแสง

E2    -    ความสว่างบนพื้นที่ผิวรับเอียงแสง

-    มุมที่พื้นที่รับแสงเอียงไปจากแนวฉาก

สำหรับม.4 เทอม 2 นั้นจะมีบทเรียนดังนี้

- เรื่องเสียงและการได้ยิน จะคล้ายกับเรื่องปรากฎการณ์คลื่น

- และเรื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่  จะเรียนเรื่องกฎของนิวตัน

เสียงและการได้ยิน

สูตร    การหาความเร็วของเสียงในอากาศ

vt    =    331 + 0.6t

vt    -    อัตราเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ t ใด ๆ ( m / s )

t    -    อุณหภูมิของอากาศ ( ํc ) ต้องน้อยกว่า 45 ํc

 

สูตร    การหาระยะทางของการสะท้อนของเสียง

s    =    

s    -    ระยะทาง

v    -    ความเร็ว

t    -    เวลา

 

สูตร    การหาความถี่ของคลื่นลัพธ์

   =    

   -    ค่าเฉลี่ยของความถี่ที่เกิดขึ้น

f1    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด

f2    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด

 

สูตร    การหาความถี่บีตส์

fB    =        =    

fB    -    ความถี่บีตส์

   -    ผลต่างของความถี่บีตส์ , ความถี่บีตส์

 

 

สูตร    การหาความยาวคลื่น

   =    

l    -    ความยาวเชือก

n    -    จำนวน loop , จำนวนนับ

 

สูตร    การหาความเร็วของคลื่นตามขวาง

v    =    

T    -    แรงตึงในเชือก ( นิวตัน )

   -    มวล / ความยาว ( kg / m )

 

สูตร    การหาความถี่ในท่อปลายเปิด

fn    =    

 fn    -    ความถี่

n    -    จำนวนนับ

u    -    อัตราเร็ว

l    -    ความยาวของท่อ

 

สูตร    การหาความถี่ในท่อปลายปิด

fn    =    

n    -    จำนวนนับ ( แต่ต้องเป็นเลขคี่ )

 

สูตร    การหาความเข้มเสียง

I    =    

I    -    ความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ( วัตต์ / ตารางเมตร )

P    -    กำลังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง ( วัตต์ )

R    -    ระยะระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับตำแหน่งที่หาความเข้มเสียง ( เมตร )

 

 

สูตร    การหาความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

f '    =    fo

f '    -    ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

fo    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด

vl    -    ความเร็วของผู้ฟัง

vs    -    ความเร็วของแหล่งกำเนิด

 

สูตร    การหาความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิด และแหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง

fL    =    

เมื่อผู้สังเกตุเคลื่อนที่ห่างแหล่งกำเนิด และแหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง

fL    =    

fL    -    ความถี่ผู้สังเกตุ , ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

u    -    ความเร็วเสียงในอากาศ

vL    -    ความเร็วของผู้ฟัง

 

สูตร    การหาความยาวคลื่นเสียงเมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่

เมื่อแหล่งกำเนิดวิ่งเข้าหาผู้ฟัง ( ด้านหน้า )

    =    

เมื่อแหล่งกำเนิดวิ่งห่างจากผู้ฟัง ( ด้านหลัง )

    =    

    -    ความยาวคลื่นด้านหน้า

    -    ความยาวคลื่นด้านหลัง

 

สูตร    การหาเลขมัค ( Mach nuber )

เลขมัค    =        =        =    

 

สูตร    การหาความเร็วของเครื่องบินซุปเปอร์โซนิค

v    =    u * เลขมัค

  

 

การเคลื่อนที่แนวตรง

 สูตร    การหาความเร็ว

v    =        =    

v    -    ความเร็วเฉลี่ย

s, s2    -    การกระจัด

t1 , t2    -    เวลา

   -    ผลต่างของการกระจัด

   -    ผลต่างของเวลา

vขณะหนึ่ง    =              0

vขณะหนึ่ง    -    ความเร็วขณะหนึ่ง

การหาอัตราเร็วเฉลี่ย และอัตราเร็วขณะหนึ่ง มีสูตรเหมือนความเร็ว แต่เป็นปริมาณสเกลาร์

 

สูตร    การหาความเร่ง

a    =        =        

a    -    ความเร่งเฉลี่ย

aขณะหนึ่ง    =              0

aขณะหนึ่ง    -    ความเร่งเฉลี่ยขณะหนึ่ง

สูตร    การหาการกระจัด และระยะทาง

s    =    ut +    =        =    

 

 

สูตร    การหาความเร็วปลาย

v    =    u + at

v2    =    u2 + 2as

 

สูตร    การหาความเร่ง

a    =        =        =    

s    -    ระยะทาง ( ไม่คิดเครื่องหมาย )

s    -    การกระจัด ( คิดเครื่องหมาย )

v    -    ความเร็วปลาย

t    -    เวลา

u    -    ความเร็วต้น

a    -    ความเร่ง , ความเร่งเฉลี่ย

   -    ความเร็วที่เปลี่ยนไป

   -    ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

  

แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่

 สูตร    แรงที่กระทำต่อวัตถุ

F    =    ma

F    -    แรงที่กระทำ

m    -    มวล

a    -    ความเร่ง

 

สูตร    การหาน้ำหนัก

W    =    mg

W    -    น้ำหนัก

m    -    มวล

g    -    แรงโน้มถ่วงโลก หรือ ความเร่ง

 

สูตร    อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของมวล 2 ก้อน เมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกัน

   =    

W1    -    น้ำหนักมวลก้อน 1

W2    -     น้ำหนักมวลก้อน 2

m1    -    มวลก้อน 1

m2    -    มวลก้อน 2

 

สูตร    กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน

FG    =    

FG    -    ขนาดของแรงดึงดูด

G    -    ค่าคงตัวความโน้มถ่วงสากล
ค่า = 6.673*10-11 Nm2 / kg2

m1 , m2    -    มวลของวัตถุ

R    -    ระยะห่างของวัตถุทั้ง 2

 

 

สูตร    ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งที่ห่างจากผิวโลก

g    =    

me    -    มวลโลก

Re    -    ระยะจากจุดศูนย์กลางถึงตำแหน่งต่าง ๆ

 

สูตร    อัตราส่วนความเร่งกับระยะห่างของวัตถุทั้ง 2

   =        =    

g1 , g2    -    ความเร่งของวัตถุทั้ง 2

R1 , R2    -    ระยะห่างของวัตถุทั้ง 2

h    -    ความสูง

 

สูตร    การหาแรงของวัตถุในแนวดิ่ง

วัตถุมีทิศทางขึ้น

T - mg    =    ma

วัตถุมีทิศทางลง

mg - T    =    ma

T    -    แรงที่วัตถุกระทำ

สำหรับม.5 เทอม 1 เรื่องที่จะเรียนคือ

-เรื่องสมดุลกล

-เรื่องงานและพลังงาน

-เรื่องการชนและโมเมนตัม

สมดุลกล

สูตร  สมดุล

แรงซ้าย     =     แรงขวา

แรงขึ้น    =    แรงลง

โมเมนต์ตาม     =    โมเมนต์ทวน

 

ทฤษฎี

ท.บ.ลามี

 

 

 

สูตร   แทนแรง

 

 

สูตร   ตั้งฉากแรง

 

 

 

งานและพลังงาน

สูตร  พลังงาน

 E    =    

Ep     =    mgh

Fสปริง    =    KS

Epยย    =     KS  =   FS

 

Ek    -    พลังงานจลน์ (J)

Ep     -    พลังงานศักย์  (J)

Epยย     -    พลังงานศักย์ยืดหยุ่น (ศักย์สปริง) (J)

K    -    ค่าคงที่สปริง N/m

 

สูตร  งานในวินาทีที่ n

Sวินาทีที่ n    =    

Wสูบ+ฉีด    =    mgh +

 

 

สูตร  กฎการอนุรักษ์พลังงาน

E+  Ekแรก  =  Ep +  Ekหลัง

Ekที่เพิ่ม  =   Ep ที่ลด

Ek2 =  Ek1 +       

 

สูตร  ประสิทธิภาพ

       Eff  =      W ที่ยกได้จริง         x  100 %
                  W เต็มที่ที่ควรยกได้    

 

     Eff  =   M.A. ปฎิบัติจริง        x  100 %
                  M.A.  ทฤษฎี

 

   M.A. จริง   =  W ยกได้จริง
                              F จริง

 

     M.A. ทฤษฎี  =  W ที่ควรยกได้
                                  F  จริง

 

การชนและโมเมนตัม

สูตร  โมเมนตัม

P  =  mv

 

p - โมเมนตัม  (kg.m/s)

m - มวล  (kg)

v - ความเร็ว  (m/s)

 

 

สูตร  การดล

Ft  =  mv - mu

F  =  

F  -  แรง (N)

m  -  มวล  (kg)

t  -  เวลา  (s)

 

สูตร  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

ก่อนชน  =   หลังชน

mv ลูกปืน  =  Mv ตัวปืน

สำหรับ ม.5 เทอม 2 นี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไฟฟ้าล้วนๆ เลย

-ไฟฟ้าสถิต

-แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

 

ไฟฟ้าสถิต

สูตร  แรงระหว่างประจุ

 

F  -  แรงระหว่างประจุ

r  -  ระยะห่าง

 

สูตร  สนามไฟฟ้า

 

 -  ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะ

d  -  ระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนาน

k  -  9 x 109  

 

สูตร  ศักย์ไฟฟ้า

 

= q(vB - vA)

V  -  ศักย์ไฟฟ้า

Ep  -  พลังงานศักย์ไฟฟ้า

W  -  งานในการเคลื่นที่ประจุ

 -  งานจาก  A  ไป  B

 

 

สูตร  การรวมศักย์ไฟฟ้า

Vรวม  =  

 

สูตร  พลังงานไฟฟ้า

W  =  QV

W  -  งานไฟฟ้า

Q  -  ประจุไฟฟ้า

V  -  ความต่างศักย์

 

V  =  IR

V  -  ความต่างศักย์

I  -  กระแส

R  -  ความต้านทาน

 

สูตร  พลังงานศักย์ไฟฟ้า (Ep)

Wฟฟ  =  qv  =  

Ek  =  Wไฟฟ้า

 

 

สูตร  ตัวเก็บประจุ

 

C  -  ค่าความจุไฟฟ้า  (F)

Q  -  ประจุไฟฟ้าที่เก็บไว (c)้

V  -  ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำ  (V)

a  -  รัศมีทรงกลม

k  -  ค่าคงที่คูลอมบ์ 9 x 109 

 

 

ไฟฟ้ากระแส

 สูตร  กระแสและปริมาณไฟฟ้า

 

I  -  กระแสไฟฟ้า

Q  -  ปริมาณของประจุไฟฟ้า

t  -  เวลา

  V  -  ความเร็วของ  e-  อิสระ

A  -  พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ

n  -  จำนวน  e-  /  ปริมาตรของตัวนำ

e  -  ประจุไฟฟ้าของ  e-  1 ตัว  =  1.6 x 10-19  คูลอมบ์

 

 

สูตร  สภาพความต้านทาน

 

R  -  ความต้านทานไฟฟ้า

P  -  สภาพต้านทาน

L  -  ความยาว

A  -  พื้นที่หน้าตัด (ตร.ม.)

 

สูตร  แรงเคลื่อนไฟฟ้า

 

E  -  แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า

R  -  ความต้านทานภายนอก

r  -  ความต้านทานภายใน

 

สูตร  การรวมความต้านทาน

แบบอนุกรม

Rtotal  =  

แบบขนาน

 

 

สูตร  การรวมวงจร

อนุกรม

Rรวม  =  

Iรวม  =  

Vรวม  =  

Eรวม  =  

ขนาน

 

Vรวม  =  

Eรวม  =  

Iรวม  =  

 

 

สูตร  กำลังไฟฟ้า

 

P  -  กำลังไฟฟ้า

I  -  กระแส

R  -  ความต้านทาน

 

สูตร  การคิดค่าเงินไฟฟ้า

Unit  =  กิโลวัตต์ x ชั่วโมง

 

สูตร  งานไฟฟ้าต้มน้ำ

w = mc

  pt = mc            J/kg.k

   0.24 pt  = mc       cal/kg.k

แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

สูตร   แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

 

 -  จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านพื้นผิว  A

A  -  พื้นที่ตั้งฉากที่ฟลักซ์แม่เหล็กผ่าน (ตร.ม.)

B  -  ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก  (veber/ตร.ม.)

 

สูตร   แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีสนามแม่เหล็ก

F = qvB

F  -  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

v  -  ขนาดความเร็ว

B  -  ขนาดของสนามแม่เหล็ก

 

สูตร   แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  เมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก

 

 -  ความยาวของลวดตัวนำ

v  -  ความเร็วลอยเลื่อน

 

 

N  -  จำนวนอิเล็คตรอน

e  -  ประจุไฟฟ้าอิเล็คตรอน

 

 

สูตร   แรงกระทำต่อลวดตัวนำ

F = qvB

F  =  NevB

F  =  I B

F  -  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

v  -  ขนาดความเร็ว

B  -  ขนาดของสนามแม่เหล็ก

 -  ความยาวของลวดตัวนำตรง

I  -  กระแสไฟฟ้า

 

สูตร   แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก

M  =  IAB

M  =  BIAN

M  -  โมเมนต์ของแรงคู่ควบ

I  -  กระแส

N  -  จำนวนรอบ

A  -  พื้นที่ขดลวด

สูตร   หม้อแปลง

 

N1  -  จำนวนรอบของลวดปฐมภูมิ

N2  -  จำนวนรอบของลวดทุติยภูมิ

E1  -  แรงเคลื่อนไฟฟ้าของลวดปฐมภูมิ

E2  -  แรงเคลื่อนไฟฟ้าของลวดทุติยภูมิ

 

 

W1  -  พลังงานไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิ

W2  -  พลังงานไฟฟ้าของขดลวดทุติยภูมิ

t  -  เวลา

 

 

สูตร   แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก

M  =  IAB

M  =  BIAN

M  -  โมเมนต์ของแรงคู่ควบ

I  -  กระแส

N  -  จำนวนรอบ

A  -  พื้นที่ขดลวด

 

สูตร   หม้อแปลง

 

N1  -  จำนวนรอบของลวดปฐมภูมิ

N2  -  จำนวนรอบของลวดทุติยภูมิ

E1  -  แรงเคลื่อนไฟฟ้าของลวดปฐมภูมิ

E2  -  แรงเคลื่อนไฟฟ้าของลวดทุติยภูมิ

 

 

W1  -  พลังงานไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิ

W2  -  พลังงานไฟฟ้าของขดลวดทุติยภูมิ

t  -  เวลา

 

สำหรับ ม. 6 เทอม  1 เรื่องที่จะเรียนก็คือ

-เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ

-เรื่องสมบัติเชิงกลของสาร

-เรื่องความร้อน

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ

สูตร    แนวราบ  ความเร็วคงที่

s    =    vt

 

สูตร    แนวดิ่ง  มีความเร่ง g

v    =    u + gt

s    =     t

s    =    ut + gt2

v2    =    u2 + 2gs

 

สูตรลัด

sราบ    =    

smax    =    

ขว้างไกลสุด    =    45 ํ

ขว้างให้ตกไกลเท่ากัน    =    90 ํ

 sดิ่ง    =    

   =    

 

สูตร    ความเร็วลัพธ์

v2ลัพธ์    =    u2ลัพธ์ 2ghดิ่ง

 

สูตร    การเคลื่อนที่แนววงกลม

วัตถุเคลื่อนที่ด้วย v คงที่

ac    =    

วัตถุเคลื่อนที่ด้วย v ไม่คงที่

aลัพธ์    =    

F    =    

Fc    -    แรงสู่ศูนย์กลาง

ac    -    ความเร่งสู่ศูนย์กลาง

v    -    ความเร็ว

 

 

สูตร    การคำนวณแรงสู่ศูนย์กลาง

form    8    แบบ

1.  วัตถุผูกเชือกแกว่งเป็นวงกลม

T    =    

2.  ดาวเทียมโคจรรอบโลก

mg    =    

3.  วัตถุผูกเชือกแกว่งเป็นรูปกรวย

tan    =    

4.  วัตถุผูกเชือกแกว่งในระนาบดิ่ง

T1 + mg    =    

T2 - mg    =    

T3    =    

- mg cos + T4    =    

5.  รถวิ่งเลี้ยวโค้งบนถนนราบ

   =    

6.  มอเตอร์ไซค์เลี้ยวโค้ง

tan    =    

7.  มุมที่ยกพื้นถนนขึ้นจากแนวดิ่ง

tan    =    

8.  มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง

   =    

 

สูตร    อัตราเร็วเชิงมุม

   =        =    

w    =    ระยะทางเชิงมุม / เวลา    =    

v    =    wR

w    =        =    2 f

Fc    =    mw2R

v    =        =    2 Rf

      -    ระยะทางเชิงมุม

w    -    อัตราเร็วเชิงมุม

T    -    คาบ

f    -    ความถี่

R    -    รัศมี

 สูตร    โพรเจกไทล์บนพื้นเอียง

หลักการ

1.  แตกเข้าแกน x '  ,  y '

2.  แตก g เข้าแกน

3.  คิดแบบโพรเจกไทล์ธรรม

หลักการ

ให้จับพื้นเอียงตั้งขึ้นแนวดิ่ง แล้วคิดแบบธรรมดา โดยใช้ g อันใหม่เป็น  gsin

 

สูตร    เคลื่อนที่เป็นวงกลมพอดี

vบน    =    

vล่าง    =    

H    =    2.5 R

 

สูตร    ผลต่างแรงตึงเชือก

แกว่งด้วย v คงที่

Tล่าง - Tบน    =    2mg

แกว่งด้วย v ไม่คงที่

Tล่าง - Tบน    =    6mg

 

สูตร    ดาราศาสตร์

   =    

   =    

 

สูตร    โคจรรอบสิ่งเดียวกัน

   =    

T    -    คาบของการโคจร

R    -    รัศมีวงโคจร

M    -    มวลของดาวที่มีวัตถุอื่น มาโคจรรอบ ๆ

G    -    ค่านิจโน้มถ่วงสากล  6.67 * 10-11  Nm2 / kg2

 

สูตร    ค่า g ในอวกาศ

     =    

g'    -    ค่าความเร่งโน้มถ่วงในอวกาศ

g    -    ค่าความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลก

R    -    รัศมีโลก

h    -    ความสูงจากผิวโลก

 

การเคลื่อนที่แบบหมุน

สูตร    ทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย

   =        =    

I    =    

v    =    wR

S    =     * R

a    =    

   -    ทอร์ก  ( N.m )

I    -    โมเมนต์ความเฉื่อย  ( kg . m2 )

   -    ความเร่งเชิงมุม  ( rad / s2 )

R    -    แทนการหมุน

สูตร    พลังงานจลน์ในการหมุน

Ekหมุน    =    

Ekทั้งหมด    =    

 

 

สูตร    โมเมนตัมเชิงมุม

L    =    mvR    =    Iw

 

สูตร    กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

Lแรก    =    Lหลัง

   =    

   -    โมเมนต์ความเฉื่อย

w    -    อัตราเร็วเชิงมุม

L    -    โมเมนตัมเชิงมุม

 

สูตร    ซิมเปิลฮาร์มอนิก

แกว่งตุ้นาฬิกา

T    =    

w    =    

สั่นสปริง

T    =    

w    =    

แกว่งกรวย

T    =    

w    =    

T    -    คาบ

l    -    ความยาว

g    -    ความเร่ง

k    -    ค่าคงที่สปริง

 

สูตร    ซิมเปิลฮาร์มอนิก

y    =    ymax sin wt

v    =    vmax cos wt

a    =    - amax sin wt

vใด ๆ    =    w

vmax    =    wR

aใด ๆ    =    w 2y

amax    =    w2R

v    -    ความเร็ว

a    -    ความเร่ง

 

สูตร    หลักคำนวณเรื่องสปริง

ดึงสปริงคนละข้าง

Kรวม    =    K1 + K2

สปริงต่อขนาน

Kรวม    =    K1 + K2 + K3

สปริงต่ออนุกรม

   =    

สมบัติเชิงกลของสาร

  สมบัติเชิงกลของสาร

สูตร    สมบัติเชิงกลของสาร

ความเค้น    =    

ความเครียด    =    

มอลดูลัสของยัง    Y   =    

F    -    แรงในแนวตั้งฉาก  (N)

A    -    พื้นที่หน้าตัด  (ตร.ม.)

   -    ระยะยืด  (m)

L    -    ความยาวเดิม  (m)

 

สูตร    ความดันในของเหลว  ความดันสัมบูรณ์

P    =    

P    =     gh

Pสัมบูรณ์    =    Pเกจ + Pบรรยากาศ

F    -    แรงดัน  (N)

P    -    Pเกจ เป็นความดันเนื่องจากน้ำหนักของเหลว  (N / m2)

   -    ความหนาแน่นของของเหลว  (kg / m3)

h    -    ความลึกของของเหลว  (m)

 

สูตร    แรงดันผนังภาชนะ , แรงน้ำดันเขื่อน

F    =    PA    =     Aข้าง

แรงที่น้ำดันเขื่อน

F    =    

1.  ถ้าเป็นเขื่อนเอียง 1 ข้าง การหาแรงดันเขื่อนเอียงต้องใช้พื้นที่เอียงด้วย

F    =    PAเอียง

2.  น้ำดัน 2 ข้าง คิดเป็นแรงลัพธ์ ถ้าเขื่อนเอียงให้คิดเป็นตรง

   =    F1 - F2

   =    

 

สูตร    หลอดรูปตัว U

ปลายเปิด 2 ข้าง

PA    =    PB

   =    

 

 

สูตร    ความดันบรรยากาศ

ความดัน 1 บรรยากาศ    =    1.01 * 105  N / m2  (Pa)

ความดัน 1 บรรยากาศ    =    ปรอทสูง 75 cm

ความดัน 1 บรรยากาศ    =    น้ำสูง 10.3 m

 

สูตร    กฎของบอยล์

P1V1    =    P2V2

 

สูตร    กฎของชาร์ล

   =    

 

สูตร    กฎของแก๊ส  ( เมื่อจำนวนโมลคงที่ )

   =    

 

สูตร    กฎของพาสคัล

   =    

F    -    แรงกดลูกสูบเล็ก  (N)

W    -    น้ำหนักที่กดลูกสูบใหญ่  (N)

A    -    พื้นที่สูบใหญ่  (m2)

a    -    พื้นที่สูบเล็ก  (m2)

ถ้าต้องการผ่อนแรงมากขึ้นจะใช้ไม้คาน

O    จุดหมุน

Mตาม    =    Mทวน

FL    =    F 'l

 

 

สูตร    แรงลอยตัว

B    =     vgเหลว    =    mgเหลว

 

สูตร    ความตึงผิว

เหรียญ

F    =     L

ห่วงลวด

F    =     2L

 

สูตร    ความหนืด

f    =    

B    -    แรงลอยตัว

V    -    ปริมาตร  (m3)

   -    ความตึงผิว  (N / m)

F    -    แรงตึงผิว

L    -    ความยาวเส้นผิวของเหลว  (m)

f    -    แรงหนืด  (N)

   -    สัมประสิทธิ์ความหนืด

r    -    รัศมีทรงกลม

v    -    อัตราเร็วของวัตถุ

 

สูตร    ของไหลในอุดมคติ

อัตราการไหล    เมื่อของเหลวไหลตามหลอดการไหล m ของเหลวที่ผ่านที่ตำแหน่งใด ๆ ใน 1 วินาที มีค่าคงที่เสมอ

A1V1    =    A2V2

AV    คือ    อัตราการไหล  (m3 / s)

 

หลักของแบร์นูลลี

ณ ตำแหน่งใด ๆ ในของไหล  ผลรวมของความดัน , พลังงานจลต่อปริมาตร และพลังงานศักย์ต่อปริมาตรมีค่าคงที่เสมอ

P1 +    =    P2 +

 

 

ความร้อน

 สูตร   พลังงานความร้อน  อุณภูมิ

Q  =  mc T

Q  =  C T

C  =  mc

Q  =  mL

Q  -  ปริมาณความร้อน  (J)

m  -  มวล  (kg)

T  -  อุณหภูมิ (C)

C  -  ค่าความจุความร้อน

c  -  ค่าความจุความร้อนจำเพาะ

L  -  ค่าความร้อนแฝงความร้อนของวัตถุ

 

สูตร   กฎของแก๊ส

PV  =  nRT

PB  =  NKBT

P  -  ความดัน(N/m2)

V  -  ปริมาตรของแก๊ส(m3)

N  -  จำนวนโมเลกุลทั้งหมดของแก๊ส

n  -  จำนวนโมลของแก๊ส

R  -  ค่าคงตัวของแก๊ส   8.314  J/mol x K

KB  -  ค่านิจโบลต์ซมันน์  1.38 x 10-23

T  -  อุณหภูมิ  (K)

*ใช้ได้เมื่อไม่มีการเปลี่ยนสถานะ*

 

 

สูตร   แบบจำลองของแก๊ส

PV  =  

 

NE

 1  โมเลกุล  =   

P  -  ความดัน

V  -  ปริมาตรของแก๊ส

N  -  จำนวนโมเลกุลทั้งหมด

n  -  จำนวนโมลของแก๊ส

R  -  ค่าคงตัวของแก๊ส  8.314  J/mol x K

KB  -  ค่านิจโบลต์ซมันน์  1.38 x 10-23

T  -  อุณหภูมิ (K)

Vrms  -  อัตราเร็วรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ย

 

สูตร   แก๊สผสมกัน

nผสมTผสม  =  

PผสมVผสม  =   

P  -  ความดัน

n  -  โมล

V  -  ปริมาตร 

สูตร    แบบจำลองของแก๊ส

PV   =  

Vrms  =  

NEk-  =  

Ek-  1  โมเลกุล    

P  -  ความดัน

V  -  ปริมาตรของแก๊ส

N  -  จำนวนโมเลกุลทั้งหมด

n  -  จำนวนโมลของแก๊ส

R  -  ค่าคงตัวแก๊ส  8.314  J/mol x k

KB  -  ค่านิจโบลต์ซมันน์  

T  -  อุณหภูมิ  (K)

rms -  อัตราเร็วรากที่สองของกำลังเฉลี่ย

 

 

สูตร   แก๊สผสมกัน

งานในการเปลี่ยนปริมาตร

W  =  P(V2 - V1)

P  -  ความดันแก๊ส

V2  -  ปริมาตรแก๊สตอนหลัง

V1  -  ปริมาตรแก๊สตอนแรก

W  -  งานที่แก๊สทำ

 

สูตร   พลังงานภายในระบบ

U  =  NE-K  

 

 

สำหรับ ม.6 เทอม2 นี้จะมี

 -ไฟฟ้ากระแสสลับ

-ฟิสิกส์อะตอม

-ฟิสิกส์นิวเคลียส

ไฟฟ้ากระแสสลับ

สูตร    ความต้านทานเชิงความจุ

 

 

สูตร    ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ

 

 

สูตร    ความต้านทาน

R  =  

XC  -  ความต้านทานเชิงความจุ  (โอห์ม)

XL  -  ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ  (โอห์ม)

R  -  ความต้านทาน  (โอห์ม)

W  -  อัตราเร็วเชิงหมุน  (rad/s)

C  -  ค่าความจุ  (ฟาร์ด)

L  -  ค่าความเหนี่ยวนำ  (เฮนรี)

 

 

สูตร    ไฟฟ้ากระแสสลับ

 

 

I  -  กระแสที่เวลาใดๆ (A)

Imax  -  กระแสสูงสุด  

V  -  ความต่างศักย์ที่เวลาใดๆ  (V)

Vmax  -  ความต่างศักย์สูงสุด

W  -  อัตราเร็วเช้งมุมของการหมุนขดลวด  (rad/s)

t  -  เวลาใดๆ

 -  เฟสขณะที่เริ่มต้นหมุนของลวด

 

สูตร    การรวมความต้านทาน

วงจรต่ออนุกรมกัน

 

วงจรต่อขนานกัน

 

Z  -  ความต้านทานเชิงซ้อน  (โอห์ม)

XL  -  ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ  (โอห์ม)

XC  -  ความต้านทานเชิงความจุ  (โอห์ม)

 

 

สูตร    ค่ายังผล , ค่ามิเตอร์ , ค่า RMS (Root Mean Square)

 

 

IRMS  -  ค่ามิเตอร์  (A)

Imax  -  กระแสสูงสุด

VRMS  -  ค่ามิเตอร์  (V)

Vmax  -  ความต่างศักย์สูงสุด

 

สูตร    กำลังเฉลี่ย

P  =  IV(cos )

P  =  

  

P  -  กำลังเฉลี่ย  (วัตต์)

cos  -  ตัวประกอบกำลัง

Pmax  -  กำลังสูงสุด  (วัตต์)

สูตร    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

c  =  f

c  -  ความเร็วแสง  (3 x 108 m/s)

f  -  ความถี่  (HZ)

 -  ความยาวคลื่น  (m)

 

สูตร    การแทรกสอด

S1 p  -  S2 p    =        =        =    

 

สูตร   จุดปฏิบัพ

S1 p  -  S2 p   =        ;  n  =  0 , 1 , 2 , .....

 

 

สูตร    จุดบัพ

S1 p  -  S2 p    =    (n  -   )     ;  n  =  1 , 2 , 3 , .....

 

สูตร    โพลาไรซ์เซชัน

1n2    =     p

n   =   ดรรชนีหักเห

p   =   มุมตกกระทบที่ทำให้รังสีหักเหและสะท้อนทำมุม  90 ํ  

(มุมโพลาไรซ์ , มุมบรูวสเตอร์)

ฟิสิกส์อะตอม

สูตร   สนามไฟฟ้า

E    =        =    

 

สูตร   แรงแม่เหล็ก

F    =    qvb

E   =   สนามไฟฟ้า  (n/c)

   =   ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ( )

d   =   ระยะห่างระหว่าง  แผ่นโลหะคู่ขนาน  (m)

v   =   ความเร็ว  (m/s)

b   =   ความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  (t)

q   =   ประจุไฟฟ้า  (c)

 

สูตร  คำนวนทอมสัน

   =      

  -----   -----

q   =   ประจุ  (c)

m   =   มวล  (kg)

   =   ความเร็ว  (m/s)

  =   ความต่างศักย์  (v)

B    =   สนามแม่เหล็ก  (r)

d    =   ระยะห่าง  (m)

E    =   สนามไฟฟ้า  (v/m)

   =        =        =    

 

สูตร  มิลลิแกน

qE  =  mg

q  -  ประจุ  

E  -  สนามไฟฟ้า  

m    -    มวล  

g    -    แรงโน้มถ่วงโลก หรือ ความเร่ง  

 

 

ควอนตัมของพลังงานไฟฟ้า

E  =  hf

E  -  พลังงาน

h  -  ค่าคงที่ของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

f  -  ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

 ธาตุไฮโดรเจน

L  =  mvr  =  nh-

n  -  เลขควอนตัม  1,2,3, ...

h-  -    (1.05 x 10-34  J.S)

 

 

Ei  -  พลังงานของอิเล็คตรอนก่อนเปลี่ยนวงโคจร

Ef  -  พลังงานของอิเล็คตรอนหลังเปลี่ยนวงโคจร

h  -   ค่านิจของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

f  -  ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

ระดับพลังงานของธาตุไฮโดรเจน

 

E  =  hf  =  

 

 

ทฤษฎีอะตอมโบร์

rn  =  n2 (0.53 * 10-10)

Vn  =  

fn  =  

rn  -  รัศมีวงโคจรที่  n

Vn  -  อัตราเร็วของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  วงที่  n

fn   -  ความถี่ของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  ลงที่  n

 

 

รังสีเอ็กซ์

qv  =  

 

q  -  ประจุ

v  -  ความต่างศักย์  (V)

h  -  ค่าคงที่จของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

 -  ความยาวคลื่น

 

โฟโต้อิเล็คทริก

Ek  =  hf - W

Ek  -  พลังงานจลน์

W  -  งาน

f  -  ความถี่ของแสงที่ฉายมาที่โลหะ

 

สมมติฐานเดอบรอยล์

โมเมนต์ของแสง

p  =  

ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์

 

หลักความไม่แน่นอนของ  Heisenberg

 

x  -  ความไม่แน่นอนทางตำแหน่ง

P  -  ความไม่แน่นนอนทางโมเมนตัม

สูตร     ธาตุไฮโดรเจน

L  =  mvr  =  nh-

n  -  เลขควอนตัม  1,2,3, ...

h-  -    (1.05 x 10-34  J.S)

 

 

Ei  -  พลังงานของอิเล็คตรอนก่อนเปลี่ยนวงโคจร

Ef  -  พลังงานของอิเล็คตรอนหลังเปลี่ยนวงโคจร

h  -   ค่านิจของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

f  -  ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

สูตร   ระดับพลังงานของธาตุไฮโดรเจน

 

E  =  hf  =  

 

 

 

สูตร   ทฤษฎีอะตอมโบร์

rn  =  n2 (0.53 * 10-10)

Vn  =  

fn  =  

rn  -  รัศมีวงโคจรที่  n

Vn  -  อัตราเร็วของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  วงที่  n

fn   -  ความถี่ของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  ลงที่  n

 

สูตร   รังสีเอ็กซ์

qv  =  

 

q  -  ประจุ

v  -  ความต่างศักย์  (V)

h  -  ค่าคงที่จของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

 -  ความยาวคลื่น

 

สูตร   โฟโต้อิเล็คทริก

Ek  =  hf - W

Ek  -  พลังงานจลน์

W  -  งาน

f  -  ความถี่ของแสงที่ฉายมาที่โลหะ

 

 

สมมติฐานเดอบรอยล์

สูตร   โมเมนต์ของแสง

p  =  

 

สูตร   ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์

 

 

สูตร   หลักความไม่แน่นอนของ  Heisenberg

 

x  -  ความไม่แน่นอนทางตำแหน่ง

P  -  ความไม่แน่นนอนทางโมเมนตัม

ฟิสิกส์นิวเคลียส

สูตร    เวลาครึ่งชีวิต

N  =  

N  -  สารตั้งต้น

N0  -  สารที่เหลือ

 

สูตร   กัมมันตภาพ

A  =   N

A  -  กัมมันตภาพ

 -  ค่าคงที่ของการสลายตัว

N  -  จำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีที่มีในขณะนั้น

 

สูตร   ค่าคงที่ของการสลายตัว

 =  

 -  ค่าคงที่ของการสลายตัว

T  -  เวลาครึ่งชีวิต

 

 

สูตร   จำนวนนิวเคลียส

จำนวนนิวเคลียส  =  

NA  -  Avogadro Number  (6.02 * 1023)

m  -  มวลสารหน่วยเป็นกรัม

A  -  เลขมวล

 

สูตร   สมดุลการสลายของกัมมันตรังสี

 

 

สูตร   รัศมีของนิวเคลียส

R  =  

R  =  รัศมีของนิวเคลียส

 

สูตร   พลังงานยึดเหนี่ยว

E  =  mC2

มวล  1  u  เปลี่ยนเป็นพลังงานได้  931  MeV

E  -  พลังงาน  (J)

m  -  มวล  (kg)

C  -  อัตราเร็วแสง  (m/s)


 

Report เนื้อหา


โพสท์โดย: Ahom
12:37 - 14 พฤศจิกายน 2555
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
46 VOTES
 
Share to Facebook

Comment ด้วย facebook

Comment!  

 

กระทู้เด่นวันนี้


“เจนี่ เทียน” โพสต์คู่ “โตโน่” เลยทำให้ “แตงโม” ทนไม่ไหว มาเม้นแบบนี้!!

พ่อฝรั่งอุ้มบุญ​ น้องคาร์เมน ร้องไห้หลังเห็นภาพลูกๆ

อ้ายจะฮาก็ตรงคอมเม้นต์นี่แหละ!!!!

เมื่อ MINION กลายเป็น The Avengers ฮีโร่พิทักษ์โลก จาก Marvel

หมีพูและผองเพื่อนงานเข้า ... ฉันรู้แล้วนะว่าพวกเธออยู่ที่ไหน !!!
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ