เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
ตั้งกระทู้
ส่งขึ้น Hot Topic
ตั้งกระทู้

วิปริสทางเพศ

แชร์ให้เพื่อนดู
  ↓ ติดตาม POSTJUNG บน FACEBOOK

 

วิปริสทางเพศ

การมีความต้องการทางเพศ กับคนสูงอายุ
         การที่คนอายุน้อยมีความต้องการทางเพศกับคนสูงอายุเป็นควา มผิดปกติทางเพศอย่างหนึ่ง ความผิดปกตินี้อาจเป็นผลมาจากความผูกพันทางอารมณ์กับปู่ย่ าตายาย หรือเกิดจากการมีบิดามารดาเป็นคนสูงอายุ อย่างไรก็ดีการแต่งงานระหว่างคนสูงอายุกับคนอายุน้อยอาจไม ่ใช่ความวิปริตทางเพศ แต่เกิดขึ้นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างผู้ป่วย 
         ตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้ได้จากหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง

ฝ่ายชายเป็นหนุ่มวัย 23 ปี ฝ่ายหญิงอายุ 79 ปี ทั้งคู่ได้ฉลองการสมรสครบรอบ 2 ปี ฝ่ายชายมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่งในนครแองเจลีส ได้ซื้อแหวนซึ่งประดับด้วยเพชร 5 เม็ด พร้อมทั้งสร้อยข้อมือทองคำเป็นของขวัญแก่ภรรยาของเขา ทั้งคู่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "มีความสุขที่สุดในโลก"

การมีความสัมพันธ์กับสัตว์
         ความพอใจทางเพศของคนบางคนอาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับส ัตว์ ซึ่งอาจเป็นการร่วมเพศด้วยองคชาตและช่องคลอดตามปกติ การร่วมเพศทางทวารหนัก การดูดอมอวัยวะเพศผู้ หรือการเลียอวัยวะเพศเมีย รวมทั้งอาจมีความสุขทางเพศจากการถูกสัตว์ (ที่ฝึกไว้สำหรับการนี้) เลีย หรือถูอวัยวะเพศของตนก็ได้

การสมสู่กับสัตว์เพศผู้หรือเพศเมียเป็นการกระทำทางเพศที่ ผิดกฎหมาย ความวิปริตชนิดนี้มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ในบางยุคเชื่อกันว่าการร่วมประเวณีกับสัตว์จะทำให้ได้รับอ ำนาจวิเศษ แต่ในบางยุคการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ

คินเซ่ย์รายงานว่า พฤติกรรมทางเพศชนิดนี้พบน้อยที่สุดในบรรดากามวิปริตทั้งหล าย แต่บางคนคิดว่า อุบัติการมีมากกว่าที่เราทราบกัน

ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์แบ่งออกเป็น 2 จำพวก คนจำพวกแรกที่นิยมทำเช่นนี้คือ พวกที่ทำงานเกี่ยวกับปศุสัตว์หรือผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งไม่ใคร่มีโอกาสร่วมเพศกับผู้หญิง คนพวกนี้เคยชินกับการดูแลสัตว์และกำจัดมูลสัตว์ จึงอาจฉวยโอกาสผ่อนคลายอารมณ์ทางเพศของตนกับสัตว์ที่ตนเลี ้ยง พฤติกรรมนี้เกิดบ่อยในระยะเข้าสู่วัยรุ่น คินเซ่ย์รายงานว่า ร้อยละ 17 ของผู้ชายที่เติบโตขึ้นมาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เคยได้รับความสุขสุดยอดกับการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ การศึกษาอื่นๆ พบว่า ในการร่วมประเวณีได้แก่ ลูกวัว ลา หมู และแกะ นอกจากนี้อาจใช้สุนัขตัวเมีย ม้าตัวเมีย และแพะบ้าง แต่เป็นจำนวนน้อย

บุคคลจำพวกที่สองเป็นผู้ที่อยู่ในวงสังคมชั้นสูง ซึ่งส่วนมากจะเป็นสตรี คนพวกนี้จะใช้สุนัขขนาดเล็ก ซึ่งได้รับการฝึกหัดให้ร่วมเพศโดยใช้ปากกับอวัยวะเพศ หรือใช้สุนัขตัวผู้ขนาดใหญ่ เช่น อัลเซเชียนและสแปนเนียลให้ร่วมเพศกับเจ้านาย โดยทั่วไปการกระทำดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตราย สัตว์บางตัวอาจเพียงข่วนหรือกัดในขณะบรรลุจุดสุดยอด แต่มักไม่ทำให้บาดเจ็บรุนแรง และการติดเชื้อแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย

สาเหตุของความผิดปกติชนิดนี้เชื่อว่าอาจเกิดจากความกลัวก ารล้มเหลวในการร่วมเพศกับเพศตรงข้าม หรือเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดทางอารมณ์จา กการร่วมเพศกับผู้หญิง ซึ่งในจิตไร้สำนึกคิดว่าเป็นการร่วมเพศกับแม่ สำหรับผู้ป่วยบางคนการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการแสดงออกของค วามก้าวร้าวหรือการดูถูกผู้หญิง โดยเปรียบเธอเสมอกับสัตว์ หรือโดยการเลือกสัตว์แทนที่จะเลือกเธอ และบางคนพฤติกรรมนี้เป็นผลมาจากการขาดคู่ร่วมเพศ หรือเป็นความต้องการที่จะทำอะไรให้แปลกไปจากธรรมดา

ในวัยรุ่น ความผิดปกติชนิดนี้จะหายไปเองเมื่อเขาสามารถมีความสัมพันธ ์กับเพศตรงกันข้ามได้ แต่ถ้าอาการนี้ยังอยู่จนถึงวัยผู้ใหญ่ ควรจะต้องรักษาความผิดปกติทางจิตที่อยู่ภายใต้อาการนี้

ตัวอย่างผู้ป่วย

ประวัติผู้ป่วยรายนี้ได้มาจากหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ ง

ผู้ป่วยเป็นชายหนุ่ม ทำงานที่บาร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ถูกตำรวจจับเนื่องจากสมสู่กับสุนัขในย่านหนึ่งแถวฝั่งธนบุ รีเป็นประจำ โดยสมสู่กับสุนัขตัวเมียหลายตัว แต่มีคู่ขาประจำอยู่ตัวหนึ่งซึ่งให้ความร่วมมือกับผู้ป่วย รายนี้เป็นอย่างดี สาเหตุหนึ่งของการที่ผู้ป่วยเลือกร่วมเพศกับสุนัขเพราะรู้ สึกว่าผู้หญิงสกปรกมากกว่าสุนัข โดยเฉพาะผู้หญิงบาร์ และการร่วมเพศกับสุนัขให้ความสุขทางเพศมากกว่า

การมีความต้องการทางเพศกับศพ
       การร่วมเพศกับศพเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ แล้ว ผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้กล่าวว่า เหตุผลประการหนึ่งของการเผาศพหรือฝังศพไว้ในหลุมซึ่งทำด้ว ยหินแข็งและปิดผนึกอย่างแน่นหนาก็เพื่อป้องกันการกระทำดัง กล่าว ชนบางเผ่าพยายามเก็บศพไว้เป็นเวลานานโดยไม่ทำลาย และมีหลักฐานว่าพวกเขามีพิธีสมสู่กับซากศพด้วย

ผู้ที่มีความต้องการทางเพศกับศพมักเป็นผู้ชาย และเขาเหล่านี้มักมีชีวิตทางเพศแบบธรรมดาด้วย ความวิปริตทางเพศชนิดนี้พบได้น้อยมาก และบางคนจะมีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงขนาดเป็นโรคจิต ผู้ที่วิปริตอย่างหนักอาจแสวงหาศพอย่างเปิดเผย หรือพยายามปกปิดการตายของสมาชิกในครอบครัวไว้เป็นความลับ การกระทำเช่นนี้เรียกว่า "การคลั่งศพ" (Necromania) ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย คนบางคนทำร้ายร่างกายของศพจนยับเยินเพื่อแสดงการดูถูกดูหม ิ่นอย่างรุนแรง หรือตัดแขนขาและเฉือนศพอย่างป่าเถื่อนเพื่อแสดงว่าตนมีอำน าจเหนือคนอื่น แม้ว่าคนๆ นั้นจะเสียชีวิตแล้ว

การชอบถูกอวัยวะเพศของตนกับเพศตรงข้าม
        สภาวะนี้หมายถึง การมีความสุขทางเพศจากการถูกหรือกดอวัยวะเพศของตนกับส่วนข องร่างกายเพศตรงกันข้ามซึ่งมีเสื้อผ้าปกปิดอยู่ การกระทำนี้อาจไม่เป็นที่สังเกตเพราะมักทำในที่ๆ มีคนหนาแน่น เช่น ในรถประจำทาง หรือในงานที่คนเบียดเสียดเยียดยัดกัน มักเป็นกับผู้ชาย

สาเหตุของการเกิดปัญหานี้คล้ายการชอบอวดอวัยวะเพศ แต่สิ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือ ชายพวกนี้ด้อยทั้งด้านรูปร่างหน้าตาและความสามารถทางเพศ จึงทำให้เขากลัวการร่วมเพศตามปกติกับผู้หญิงสาวที่มีความส มบูรณ์ทางร่างกายและทางเพศ

การมีความสุขทางเพศกับปัสสาวะ
      ผู้มีจิตวิปริตบางคนมีความสุขทางเพศกับน้ำปัสสาวะและการป ัสสาวะของคู่นอน วิธีปฏิบัติของคนพวกนี้ก็เหมือนพวกที่วิปริตอย่างอื่นๆ คือมีขอบเขตกว้างขวางตั้งแต่ขั้นเบาจนถึงขั้นรุนแรง คนเหล่านี้มักพยายามอยู่ในที่ที่ผู้อื่นปัสสาวะ อาจพยายามเอามือรองรับน้ำปัสสาวะ และทำให้เสื้อผ้าของตนชื้นหรือมีกลิ่นปัสสาวะ เพื่อจะสูดดมกลิ่นของมันในขณะสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การมีความสุขทางเพศกับปัสสาวะชนิดรุนแรง ได้แก่ การขอให้คู่นอนปัสสาวะในท่าที่มองเห็นได้ชัด ปัสสาวะใส่คู่นอนหรือให้คู่นอนปัสสาวะรด และอาจดื่มน้ำปัสสาวะของคู่นอนก็ได้

การพอใจในปัสสาวะอาจมาจากรากฐานที่ว่า การถ่ายปัสสาวะเกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศ และเป็นการกระทำที่เป็นส่วนตัว ดังนั้นการกระทำดังกล่าวของคู่นอนจึงอาจทำให้ตื่นเต้นทางเ พศ หรือมิฉะนั้นก็อาจเกี่ยวข้องกับชีวเคมีเช่นเดียวกับในสัตว ์ กล่าวคือ กลิ่นน้ำปัสสาวะของสัตว์จะดึงดูดคู่ของมันให้มาหา อีกประการหนึ่งปัญหานี้อาจเป็นผลของการติดแน่นอยู่กับการพ ัฒนาทางบุคลิกภาพในวัยเด็ก ซึ่งมีช่วงอายุหนึ่งที่เด็กจะพอใจการเล่นเกมส์ที่เกี่ยวกั บปัสสาวะ เช่น เด็กชายอาจแข่งขันกันว่าใครจะปัสสาวะได้สูงหรือไกลที่สุด และอาจพอใจที่สามารถแอบดูผู้หญิงปัสสาวะได้ หรือเกิดจากความพอใจในจิตไร้สำนึกที่จะทำให้ตัวเองต่ำทราม เหมือนกับพวกเมโซคิส์ม

การมีความสุขทางเพศกับอุจจาระ
         การมีความสุขทางเพศกับอุจจาระเป็นความวิปริตทางเพศที่ยัง ไม่ทราบสาเหตุหรือแรงจูงใจที่แน่ชัด สันนิษฐานว่าอาจมีรากฐานมาจากการที่ทวารหนักเป็นช่องที่อย ู่ใกล้กับอวัยวะเพศ และมีประสาทที่ไวต่อการสัมผัส จึงอาจดึงดูดใจทางเพศ และสำหรับคนบางคนส่งที่ออกมาจากทวารหนักก็พลอยดึงดูดใจทาง เพศไปด้วย เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ อุจจาระของคนถือว่าเป็นสิ่งสกปรก และการล้างอุจจาระเป็นหน้าที่ของคนที่ต่ำกว่า ดังนั้นคนที่ชอบทำร้ายตนเองหรือให้ผู้อื่นทำร้ายเพื่อความ สุขทางเพศอาจพอใจที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ การชำระล้างอุจจาระหรือทาร่างกายด้วยอุจจาระจะทำให้คนพวกน ี้รู้สึกว่าตนเองต่ำและอัปยศพร้อมกับมีความสุขทางเพศ

คนที่จิตวิปริตมากๆ อาจกินหรือกลืนอุจจาระของผู้ที่ตนมีความรู้สึกทางเพศด้วยค วามรู้สึกบูชานับถือ การกระทำเช่นนี้มีอันตรายต่อสุขภาพกายด้วย

โทรศัพท์ลามก
       โทรศัพท์สามกเป็นความวิปริตทางเพศที่ก่อให้เกิดความตกใจห รือรำคาญแก่ผู้ประสบมากกว่าจะเป็นอันตราย และเป็นการก่อกวนทางเพศที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง บางครั้งผู้โทรศัพท์จะเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่กร ะทำเพื่อความสนุกสนาน แต่ที่กระทำโดยความจงใจเพราะความกดดันทางเพศส่วนมากจะเป็น ผู้ชาย การได้รับโทรศัพท์ลามกอาจทำให้ตกใจและรำคาญ แต่ผู้กระทำก็มักใช้วิธีโทรศัพท์อย่างเดียวโดยไม่ติดต่อกั บผู้รับด้วยวิธีอื่น

ผู้ชายบางคนไม่กล้าพูดคุยกับผู้หญิง เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่มีความสามารถที่จะทำให ้ผู้หญิงคนใดสนใจในตัวเขา ดังนั้นเขาจึงอาจใช้วิธีพูดโทรศัพท์ลามกกับผู้หญิงที่เขาส นใจ ซึ่งอาจเป็นผู้หญิงที่ทำงานแห่งเดียวกันหรือคนที่เห็นกันบ ่อยๆ เช่น เพื่อนบ้าน แต่ถ้าไม่มีผู้หญิงคนใดที่เขาสนใจเป็นพิเศษ เขาอาจโทรศัพท์ถึงผู้หญิงคนใดคนหนึ่งที่เขาค้นพบเลขหมายจา กสมุดโทรศัพท์

จุดประสงค์สำคัญของการโทรศัพท์คือ ต้องการทำให้ผู้ฟังตกใจอันจะทำให้ผู้พูดตื่นเต้น คนพูดอาจแสร้งทำเสียงหายใจหอบคล้ายเสียงที่แสดงความตื่นเต ้นในเวลาร่วมเพศ และบางคนก็อาจรู้สึกตื่นเต้นจนอวัยวะเพศแข็งตัวขณะพูดโทรศ ัพท์ บางคนสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองขณะพูดโทรศัพท์ และบางคนอาจหลั่งน้ำกามใส่กระบอกโทรศัพท์ตัวอย่างคำพูดลาม ากที่คนพวกนี้กล่าวได้แก่ การถามถึงสีของกางเกงใน ขนาดของเต้านม หรือกลิ่นของอวัยวะเพศ ฯ

เครดิต www.siam55.com

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง : วิปริสทางเพศ


โพสท์โดย: อิจิโกะลูเคีย ดู Hot Topic อื่นๆของ อิจิโกะลูเคีย
20:28 - 26 พฤษภาคม 2555 IP (แก้ไขล่าสุด: 12:01 - 28 พฤษภาคม 2555)
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
67 VOTES
 

 

Comment ด้วย facebook

Comment!  

   
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung