ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2557 .... ตรวจรางวัล คลิ๊ก
เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
355,241   2,028,301

ประวัติโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษรูปแบบสหศึกษาในมัธยมปลาย และ ชายล้วนในมัธยมต้น ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 4,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 200 คน โดยมีเนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา

โดยในช่วงเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้ทำหน้าที่ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าออกมาทำหน้าที่รับใช้สังคมและชุมชนอย่างมาก มาย ในฐานะสถานศึกษาที่เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ กีฬา และคุณธรรมจริยธรรมทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ ดังที่เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้กล่าวไว้ว่า ร้อยเอ็ดวิทยาลัยให้ความรู้ เชิดชูคุณธรรมความดีมั่น สร้างคนดีคนงามคนสำคัญ ร่วมสร้างสรรค์ร้อยเอ็ดเพชรแผ่นดิน

ประวัติ

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้เริ่มวางรากฐานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2450 ที่วัดศรีมงคล (วัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน) โดยมีพระครูเอกุตรสตาธิคุณ (โมง) เจ้าคณะเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าอาวาสวัดสระทอง ในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. 2453 กระทรวงธรรมการในสมัยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการดำริจะจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น จึงได้ส่งราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหมมาเป็นครูคนแรกและได้ทราบว่าที่วัดสระทองมีเด็กเข้าเรียนอยู่ในวัดประมาณ 20 กว่าคน และมีพระทำการสอนอยู่แล้ว จึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดนี้ เรียกชื่อว่า โรงเรียนวัดศรีมงคล ครูที่สอนในสมัยนั้นมี ราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม เป็นครูใหญ่, พระครูวินัย, พระภิกษุพิมพ์ สุวรรณบล, นายสวาสดิ์ ศริริวรรณ, นายเตรียม ศิริวรรณ และ สามเณรผ่อง จรัสฉาย โดยครูทั้ง 6 คน ได้ทำการผลัดเปลี่ยนกันสอน และให้นักเรียนชั้นสูงมาช่วยทำการสอนแก่นักเรียนในชั้นที่ต่ำกว่าเป็นครั้งเป็นคราว

พ.ศ. 2456 กระทรวงธรรมการได้จัดส่งนายแม้น โปราณานนท์ ป. (หลวงวิทยกรรมประสาน) มาเป็นครูใหญ่ ซึ่งต่อมาเห็นว่าสถานที่วัดศรีมงคลคับแคบ จึงได้ขอย้ายไปสถานที่ใหม่ นั่นก็คือบริเวณที่ว่าการอำเภอหลังเก่าริมคลองคูเมืองซึ่งเป็นป่าช้าฝังศพนักโทษ โดยได้ย้ายนักเรียนกลุ่มแรกมาทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2456 และได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโรงรียนมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ต่อมาคณะครูได้ขอความร่วมมือกับสมุหเทศาภิบาล มหาอำมาตย์ตรีหม่อมเจ้าธำรงศิริ ให้ช่วยบอกบุญแก่ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่เป็นที่ว่าการอำเภอหลังเก่า แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 โดยมีนายแม้น โปราณานนท์ เป็นครูใหญ่ และเมื่อเมืองร้อยเอ็ดได้ถูกเปลี่ยนเป็นมณฑลร้อยเอ็ด โรงเรียนวัดศรีมงคลจึงได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำมณฑลด้วย

พ.ศ. 2457 มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและทำพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคมพ.ศ. 2457 โดยมีพระครูเอกุตรสตาธิคุณ เจ้าคณะเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ มหาอำมาตย์ตรีหม่อมเจ้าธำรงศิริ สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฆลร้อยเอ็ด เป็นประธาน

พ.ศ. 2481 นายรอบ ปัทมศิริ เป็นครูใหญ่ ได้ริเริ่มกำหนดสีประจำโรงเรียน และเครื่องหมายโรงเรียนเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2523 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2529 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นครั้งที่สอง

25 มิถุนายน พ.ศ. 2531 พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโยและศิษยานุศิษย์ ได้บริจาคพระพุทธรูปนามว่า พระพุทธเอกุตระสตาธิมงคลมหามุนี เป็นพระพุทธรูปโลหะรมดำ สูง 7.66 เมตร เพื่อมอบให้เป็นพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา ประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1

พ.ศ. 2539 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นครั้งที่สาม

พ.ศ. 2551 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ตึก 6

พ.ศ. 2552 เปิดห้องเรียนภาษาจีน โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี

12 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้มีพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไว้ ณ พระพุทธเอกุตระสตาธิมงคลมหามุนี พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา

พ.ศ. 2552 เปิดใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่ที่อาคารสีเขียว แสด อันเป็นสีประจำโรงเรียน ภายในตัวอาคารประกอบด้วย ห้องสมุดที่ทันสมัย ห้องลีลาศ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน และห้องเรียนที่ทันสมัย

พ.ศ. 2553โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นครั้งที่สี่

พระพุทธเอกุตระสตาธิคุณมงคลมหามุนี พระพุทธรูประจำสถานศึกษา

ศาลเจ้าพ่อเขียวแสด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา

อาคาร 1 และสวนพระ (ภาพเก่า ปัจจุบันได้มีการทำใหม่แล้ว)


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ตราประจำโรงเรียน:ประกอบด้วยมงกุฎตั้งอยู่บนอักษรย่อ ร.ว. ยอดมงกฎเปล่งรัศมีออกเป็น 9 แฉก อันหมายถึงสิ่งที่งาม 4 ประการได้แก่ รูปร่างงาม ท่าทางงาม วางตัวงาม จิตใจงาม และสิ่งที่ดี 5 ประการได้แก่ วาจาดี ความรู้ดี ความสามารถดี ความประพฤติดี การงานดี
 • สีประจำโรงเรียน: เขียว-แสด โดยสีเขียวหมายถึงสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 7 (วันพุธ) ส่วนสีแสดเป็นสีประจำมณฑลร้อยเอ็ด
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกชงโค
 • ปรัชญาของโรงเรียน: นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
 • คำขวัญของโรงเรียน: เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • อุดมการณ์ของโรงเรียน: เรียนดี สามัคคี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย

ตราประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

ศิษย์เก่าเกียรติยศ

 • นายถวิล อุดล เสรีไทย, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด, รัฐมนตรีว่าการ, สมาชิกวุฒิสภา
 • นายจำลอง ดาวเรือง เสรีไทย, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
 • พลเอกเสริม อายุวัฒน์ ราชองครักษ์, ผู้ช่วยทูตทหารบก, ตุลาการทหารสูงสุด, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, สมาชิกสภานิติบัญญัติ, สมาชิกวุฒิสภา
 • ศ.ดร.ก่อ สวัสดิพานิช อาจารย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย, อธิบดีกรมสามัญศึกษา, รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 6 สมัย
 • พลเรือตรีเดชา เอกก้านตรง ต้นเรือหลวงสมุย, ต้นเรือหลวงทองหลวง, ต้นเรือหลวงเภตรา, ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
 • ดร.ชวน ศิริกิจ กงสุลใหญ่, อัครราชทูต, เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
 • นายสิงห์ กลางวิสัย อธิบดีกรมการค้าภายใน
 • ศ.ดร.บุญชนะ อัตถากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ, รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด, สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง, สมาชิกสภานิติบัญญัติ, สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรรมการ ปปป., ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
 • ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล, อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาชิกสภานิติบัญญัติ, อธิการบดีวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
 • ดร.เชาวน์ สายเชื้อ เอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 • นายสุนทร ศรีนิลทา ผู้อำนวยการกองบริการเครื่องจักรกล กรมอาชีวศึกษา
 • นายสว่าง ศรีนิลทา อธิบดีกรมการขนส่ง, รองปลัดกระทรวงคมนาคม
 • นายธีระ รัตนจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู, ประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • พลตรีสำเริง ไชยยงค์ นายทหารราชองครักษ์, กรมวังใหญ่ประจำที่ประทับ
 • พลอากาศเอกเกษม ทวีวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภานิติบัญญัติ, หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมหลายแห่ง, ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา, รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, อธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ, สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย, นายตำรวจราชสำนักพิเศษ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มที่ 4
 • นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด 5 สมัย, รัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รัฐมนตรว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงพลังงาน
 • นายเอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (เพียว) นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (KPN award) คนที่ 27 ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัล 1 ล้านบาท

 

http://th.wikipedia.org

http://www.rw.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=9


VOTED BY: จินตหราลาบก้อย
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 6,569 ครั้ง, โหวตแล้ว 20 ครั้ง / 100 คะแนน
โพสท์โดย: Jintara ดู Hot Topic อื่นๆของ Jintara
11:41 - 14 เมษายน 2555
แจ้งลบ
 
 

Comment!  

   
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

นกโคตรฉลาด...พูดรู้เรื่อง!!

เก็บตกงานแต่งดีเจเจมส์ กับปาร์ตี้สุดแซ่บ

ทำได้จริงดิ?! ใช้ผ้าใบผืนเดียวเดินลากจับปลาได้เป็นโขยง

ไทยแลนด์โอนลี่!! รวม 10 เรื่องราวที่บอกเลยว่ามีแค่ในไทยเท่านั้นนะ
ดู Hot Topic ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung