เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
508,889   1,962,239
 

ประวัติโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษรูปแบบสหศึกษาในมัธยมปลาย และ ชายล้วนในมัธยมต้น ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 4,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 200 คน โดยมีเนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา

โดยในช่วงเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้ทำหน้าที่ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าออกมาทำหน้าที่รับใช้สังคมและชุมชนอย่างมาก มาย ในฐานะสถานศึกษาที่เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ กีฬา และคุณธรรมจริยธรรมทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ ดังที่เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้กล่าวไว้ว่า ร้อยเอ็ดวิทยาลัยให้ความรู้ เชิดชูคุณธรรมความดีมั่น สร้างคนดีคนงามคนสำคัญ ร่วมสร้างสรรค์ร้อยเอ็ดเพชรแผ่นดิน

ประวัติ

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้เริ่มวางรากฐานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2450 ที่วัดศรีมงคล (วัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน) โดยมีพระครูเอกุตรสตาธิคุณ (โมง) เจ้าคณะเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าอาวาสวัดสระทอง ในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. 2453 กระทรวงธรรมการในสมัยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการดำริจะจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น จึงได้ส่งราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหมมาเป็นครูคนแรกและได้ทราบว่าที่วัดสระทองมีเด็กเข้าเรียนอยู่ในวัดประมาณ 20 กว่าคน และมีพระทำการสอนอยู่แล้ว จึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดนี้ เรียกชื่อว่า โรงเรียนวัดศรีมงคล ครูที่สอนในสมัยนั้นมี ราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม เป็นครูใหญ่, พระครูวินัย, พระภิกษุพิมพ์ สุวรรณบล, นายสวาสดิ์ ศริริวรรณ, นายเตรียม ศิริวรรณ และ สามเณรผ่อง จรัสฉาย โดยครูทั้ง 6 คน ได้ทำการผลัดเปลี่ยนกันสอน และให้นักเรียนชั้นสูงมาช่วยทำการสอนแก่นักเรียนในชั้นที่ต่ำกว่าเป็นครั้งเป็นคราว

พ.ศ. 2456 กระทรวงธรรมการได้จัดส่งนายแม้น โปราณานนท์ ป. (หลวงวิทยกรรมประสาน) มาเป็นครูใหญ่ ซึ่งต่อมาเห็นว่าสถานที่วัดศรีมงคลคับแคบ จึงได้ขอย้ายไปสถานที่ใหม่ นั่นก็คือบริเวณที่ว่าการอำเภอหลังเก่าริมคลองคูเมืองซึ่งเป็นป่าช้าฝังศพนักโทษ โดยได้ย้ายนักเรียนกลุ่มแรกมาทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2456 และได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโรงรียนมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ต่อมาคณะครูได้ขอความร่วมมือกับสมุหเทศาภิบาล มหาอำมาตย์ตรีหม่อมเจ้าธำรงศิริ ให้ช่วยบอกบุญแก่ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่เป็นที่ว่าการอำเภอหลังเก่า แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 โดยมีนายแม้น โปราณานนท์ เป็นครูใหญ่ และเมื่อเมืองร้อยเอ็ดได้ถูกเปลี่ยนเป็นมณฑลร้อยเอ็ด โรงเรียนวัดศรีมงคลจึงได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำมณฑลด้วย

พ.ศ. 2457 มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและทำพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคมพ.ศ. 2457 โดยมีพระครูเอกุตรสตาธิคุณ เจ้าคณะเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ มหาอำมาตย์ตรีหม่อมเจ้าธำรงศิริ สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฆลร้อยเอ็ด เป็นประธาน

พ.ศ. 2481 นายรอบ ปัทมศิริ เป็นครูใหญ่ ได้ริเริ่มกำหนดสีประจำโรงเรียน และเครื่องหมายโรงเรียนเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2523 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2529 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นครั้งที่สอง

25 มิถุนายน พ.ศ. 2531 พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโยและศิษยานุศิษย์ ได้บริจาคพระพุทธรูปนามว่า พระพุทธเอกุตระสตาธิมงคลมหามุนี เป็นพระพุทธรูปโลหะรมดำ สูง 7.66 เมตร เพื่อมอบให้เป็นพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา ประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1

พ.ศ. 2539 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นครั้งที่สาม

พ.ศ. 2551 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ตึก 6

พ.ศ. 2552 เปิดห้องเรียนภาษาจีน โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี

12 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้มีพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไว้ ณ พระพุทธเอกุตระสตาธิมงคลมหามุนี พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา

พ.ศ. 2552 เปิดใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่ที่อาคารสีเขียว แสด อันเป็นสีประจำโรงเรียน ภายในตัวอาคารประกอบด้วย ห้องสมุดที่ทันสมัย ห้องลีลาศ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน และห้องเรียนที่ทันสมัย

พ.ศ. 2553โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นครั้งที่สี่

พระพุทธเอกุตระสตาธิคุณมงคลมหามุนี พระพุทธรูประจำสถานศึกษา

ศาลเจ้าพ่อเขียวแสด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา

อาคาร 1 และสวนพระ (ภาพเก่า ปัจจุบันได้มีการทำใหม่แล้ว)


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ตราประจำโรงเรียน:ประกอบด้วยมงกุฎตั้งอยู่บนอักษรย่อ ร.ว. ยอดมงกฎเปล่งรัศมีออกเป็น 9 แฉก อันหมายถึงสิ่งที่งาม 4 ประการได้แก่ รูปร่างงาม ท่าทางงาม วางตัวงาม จิตใจงาม และสิ่งที่ดี 5 ประการได้แก่ วาจาดี ความรู้ดี ความสามารถดี ความประพฤติดี การงานดี
 • สีประจำโรงเรียน: เขียว-แสด โดยสีเขียวหมายถึงสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 7 (วันพุธ) ส่วนสีแสดเป็นสีประจำมณฑลร้อยเอ็ด
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกชงโค
 • ปรัชญาของโรงเรียน: นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
 • คำขวัญของโรงเรียน: เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • อุดมการณ์ของโรงเรียน: เรียนดี สามัคคี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย

ตราประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

ศิษย์เก่าเกียรติยศ

 • นายถวิล อุดล เสรีไทย, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด, รัฐมนตรีว่าการ, สมาชิกวุฒิสภา
 • นายจำลอง ดาวเรือง เสรีไทย, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
 • พลเอกเสริม อายุวัฒน์ ราชองครักษ์, ผู้ช่วยทูตทหารบก, ตุลาการทหารสูงสุด, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, สมาชิกสภานิติบัญญัติ, สมาชิกวุฒิสภา
 • ศ.ดร.ก่อ สวัสดิพานิช อาจารย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย, อธิบดีกรมสามัญศึกษา, รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 6 สมัย
 • พลเรือตรีเดชา เอกก้านตรง ต้นเรือหลวงสมุย, ต้นเรือหลวงทองหลวง, ต้นเรือหลวงเภตรา, ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
 • ดร.ชวน ศิริกิจ กงสุลใหญ่, อัครราชทูต, เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
 • นายสิงห์ กลางวิสัย อธิบดีกรมการค้าภายใน
 • ศ.ดร.บุญชนะ อัตถากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ, รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด, สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง, สมาชิกสภานิติบัญญัติ, สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรรมการ ปปป., ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
 • ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล, อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาชิกสภานิติบัญญัติ, อธิการบดีวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
 • ดร.เชาวน์ สายเชื้อ เอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 • นายสุนทร ศรีนิลทา ผู้อำนวยการกองบริการเครื่องจักรกล กรมอาชีวศึกษา
 • นายสว่าง ศรีนิลทา อธิบดีกรมการขนส่ง, รองปลัดกระทรวงคมนาคม
 • นายธีระ รัตนจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู, ประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • พลตรีสำเริง ไชยยงค์ นายทหารราชองครักษ์, กรมวังใหญ่ประจำที่ประทับ
 • พลอากาศเอกเกษม ทวีวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภานิติบัญญัติ, หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมหลายแห่ง, ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา, รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, อธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ, สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย, นายตำรวจราชสำนักพิเศษ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มที่ 4
 • นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด 5 สมัย, รัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รัฐมนตรว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงพลังงาน
 • นายเอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (เพียว) นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (KPN award) คนที่ 27 ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัล 1 ล้านบาท

 

http://th.wikipedia.org

http://www.rw.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=9


VOTED BY: จินตหราลาบก้อย
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 6,601 ครั้ง, โหวตแล้ว 20 ครั้ง / 100 คะแนน
โพสท์โดย: Jintara ดู Hot Topic อื่นๆของ Jintara
11:41 - 14 เมษายน 2555
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung