ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2557 .... ตรวจรางวัล คลิ๊ก
เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
725,911   2,833,613

ประเภทของวงดนตรีไทย

ประเภทของวงดนตรีไทย
                วงดนตรีไทย  
ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการบรรเลง   มีความเป็นระเบียบแบบแผน  
มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักการประสมวง   มีการพัฒนารูปแบบการบรรเลงเป็นระยะ  
ซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท  คือ


๑.๑
วงปี่พาทย์

                       วงปี่พาทย์   หมายถึง  
วงดนตรีที่เกิดจากการประสมวงกันระหว่างเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าและเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นหลัก  
แบ่งออกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้


วงปี่พาทย์เครื่องห้า


๑.) วงปี่พาทย์เครื่องห้า 
วงดนตรีประเภทนี้มีการประสมวงมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี    ประกอบด้วย  
ปี่ใน   ระนาดเอก   ฆ้องวงใหญ่   ตะโพน   กลองทัด   และฉิ่ง


วงปี่พาทย์เครื่องคู่


๒.) วงปี่พาทย์เครื่องคู่ 
วงดนตรีประเภทนี้เกิดการประสมวงครั้งแรกในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประกอบด้วย   ปี่ใน   ปี่นอก   ระนาดเอก   ระนาดทุ้ม   ฆ้องวงใหญ่   ฆ้องวงเล็ก  
ตะโพน   กลองทัด   ฉิ่ง   ฉาบเล็ก   ฉาบใหญ่   กรับ   และโหม่ง


วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่


๓.) วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่  
วงดนตรีประเภทนี้เกิดการประสมวงครั้งแรกในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประกอบด้วย   ปี่ใน   ปี่นอก   ระนาดเอก   ระนาดทุ้ม   ระนาดเอกเหล็ก 
ระนาดทุ้มเหล็ก   ฆ้องวงใหญ่   ฆ้องวงเล็ก   ตะโพน   กลองทัด   ฉิ่ง   ฉาบเล็ก  
ฉาบใหญ่   กรับ   และโหม่ง


 


๑.๒
วงเครื่องสายไทย

                      
วงเครื่องสายไทยเป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทที่มีสายเป็นหลัก  
ส่วนเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆที่ประสมในวงเครื่องสาย  
นิยมใช้เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงที่มีความกลมกลืนสอดคล้องกับเครื่องดนตรีอื่นๆในวง  
แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด    ดังนี้


วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว


๑.)
วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวหรือวงเครื่องสายวงเล็ก   เครื่องดนตรีประกอบด้วยซอด้วง ๑
คัน   ซออู้ ๑ คัน   จะเข้ ๑ ตัว   ขลุ่ยเพียงออ ๑ เลา   โทน-รำมะนา ๑ สำรับ   ฉิ่ง
๑ คู่  และฉาบเล็ก ๑ คู่


วงเครื่องสายเครื่องคู่


๒.) วงเครื่องสายเครื่องคู่   เครื่องดนตรีประกอบด้วย
ซอด้วง ๒ คัน   ซออู้ ๒ คัน   จะเข้ ๒ ตัว   ขลุ่ยเพียงออ ๑ เลา   ขลุ่ยหลีบ ๑
เลา   โทน-รำมะนา ๑ สำรับ   ฉิ่ง ๑ คู่   ฉาบเล็ก ๑ คู่   กรับ ๑ คู่   และโหม่ง ๑
ใบ


 


๑.๓  วงมโหรี
       
วงมโหรีเป็นวงที่มีเครื่องดนตรีประสมวงครบทุกกลุ่ม   คือ   เครื่องดีด   สี   ตี  
และเป่า   ลักษณะเด่นของวง  
ดนตรีประเภทนี้ คือ
ความกลมกลืนของระบบเสียงที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ถูกย่อสัดส่วน  
สำหรับฆ้องวงที่ประสมในวงดนตรีประเภทนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฆ้องมโหรี  
การปรับลดขนาดเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเพราะต้องการให้ระบบเสียงมีความดังที่เข้ากันได้กับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  
วงมโหรีมีการประสมวงและถือเป็นแบบแผนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำแนกออกเป็น
๓ ขนาด  ดังนี้


วงมโหรีเครื่องเดี่ยว


๑.) วงมโหรีเครื่องเดี่ยว   เครื่องดนตรีประกอบด้วย
ซอสามสาย ๑ คัน   ขลุ่ยเพียงออ ๑ เลา   ระนาดเอก ๑ รางฆ้องวงใหญ่ ๑ วง   จะเข้ ๑
ตัว   ซอด้วง ๑ คัน   ซออู้ ๑ คัน   โทน-รำมะนา ๑ สำรับ   ฉิ่ง ๑ คู่


วงมโหรีเครื่องคู่๒.) วงมโหรีเครื่องคู่  
เครื่องดนตรีประกอบด้วยซอสามสาย ๑ คัน   ซอสามสายหลีบ ๑ คัน   ขลุ่ยเพียงออ ๑ เลา  
ขลุ่ยหลีบ ๑ เลา   ระนาดเอก ๑ ราง   ระนาดทุ้ม ๑ ราง   ฆ้องวงใหญ่ ๑ วง  
ฆ้องวงเล็ก ๑ วง   จะเข้ ๒ ตัว   ซอด้วง ๒ คัน   ซออู้ ๒ คัน  
โทน-รำมะนา๑สำรับ  ฉิ่ง๑คู่  ฉาบเล็ก๑คู่  กรับ๑คู่  โหม่ง๑ใบ


วงมโหรีเครื่องใหญ


๓.) วงมโหรีเครื่องใหญ่  
เครื่องดนตรีประกอบด้วยซอสามสาย ๑ คัน   ซอสามสายหลีบ ๑ คัน   ขลุ่ยเพียงออ ๑ เลา  
ขลุ่ยหลีบ ๑ เลา   ระนาดเอกมโหรี ๑ ราง   ระนาดทุ้มมโหรี ๑ ราง  
ระนาดเอกเหล็กมโหรี ๑ ราง   ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี ๑ ราง   ฆ้องวงใหญ่ ๑ วง  
ฆ้องวงเล็ก ๑ วง   จะเข้ ๒ ตัว   ซอด้วง ๒ คัน   ซออู้ ๒ คัน   โทน-รำมะนา ๑
สำรับ   ฉิ่ง ๑ คู่   ฉาบเล็ก ๑ คู่   กรับ ๑ คู่   โหม่ง ๑ ใบ 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 58,865 ครั้ง, โหวตแล้ว 43 ครั้ง / 172 คะแนน
โพสท์โดย: ไฟร์ ดู Hot Topic อื่นๆของ ไฟร์
21:11 - 12 ตุลาคม 2554
แจ้งลบ
 
 

Comment!  

   
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

ผู้นําคริสต์นิกายรัสเซี่ยน ออร์โธดอกซ์ ชี้!! อนาคตอยู่ในมือมุสลิม

ชาวเนตวิจารณ์ ทางขึ้นจักยานใน กทม.ว่า...

สาวนุ่งผ้าเช็ดตัวบุกประปา โวยปิดจ่ายน้ำไม่แจ้งล่วงหน้า

คนงานเก็บขยะช๊อค เจอศพทารกแรกเกิดในถุงดำข้างกองขยะ จ. อยุธยา
ดู Hot Topic ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung