เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
353,144   1,775,267
 

๑ผู้สำเร็จราชการ (ช่วง บุนนาค)

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

ผู้สำเร็จราชการ  ในสมัยราชกาลที่ ๕


           การทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเมื่อพระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระเยาว์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อน ๆ ในประวัติศาสตร์ แต่ก่อนนั้นพระเจ้าแผ่นดินทรงปรึกษาผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแล้วจึงเสด็จออกท้องพระโรงแล้วทรงรับสั่งเอง แต่การทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในครั้งนี้อำนาจเด็จขาดทั้งหมดอยู่ที่ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จึงต้องคิดวิธีว่าราชการบ้านเมืองในหน้าที่ของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติสืบต่อไป ดังนั้น ในการจัดระเบียบราชการครั้งนี้จึงอาศัยแนวคิด 2 ประการ คือ ประการแรก การบังคับบัญชาข้าราชการบ้านเมืองนั้น ไม่ได้เอาอำนาจไว้แต่ในตัวผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่เป็นไปด้วยการปรึกษาหารือพร้อมเพรียงกันของข้าราชการผู้ชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารซึ่งจะมีการประชุมกัน ณ หอวรสภาภิรมย์ ภายในพระบรมมหาราชวัง ประการที่สอง คือ การฝึกหัดให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสามารถว่าราชการบ้านเมืองได้เอง

ในการจัดพระราชานุกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนบำราบปรปักษ์ (พระบรมวงศานุวงศ์อาวุโสสูงสุด) และกรมพระสุดารัตนราชประยูร (ผู้ดูแลอภิบาลเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์มาแต่ทรงพระเยาว์) ร่วมกันจัดระเบียบถวายด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี การออกว่าราชการ การเสด็จออกรับฎีกา การเสด็จประพาสในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพระจริยาวัตรอื่น ๆ เพื่อเตรียมพระองค์ให้ทรงพร้อมที่จะปกครองแผ่นดิน ในการนี้หากมีปัญหาใด ๆ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสิน

ผลงานสำคัญ ที่ปรากฏ

เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) ที่สมุหพระกลาโหม เป็นแม่กอง และเจ้าหมื่นไวยวรนาถ (วร บุนนาค) เป็นนายงาน ขุดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ 

เรือกำปั่นไฟสมัยใหม่ควบคุมการต่อโดยจหมื่นไวยวรนาถ


คลองมหาสวัสดิ์ 
อยู่ในตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) และพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ เป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ เสร็จ พ.ศ. ๒๔๐๓

คลองดำเนินสะดวก 
พ.ศ. ๒๔๐๙ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้เจ้า พระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหม เป็นแม่กองขุดคลอง จากแม่น้ำเมืองนครชัยศรี ที่ตำบลบางยาง ไปบรรจบคลองบางนกแขวก อันเป็นคลองของแม่น้ำแม่กลองระยะทาง ๘๔๐ เส้น เสร็จใน พ.ศ. ๒๔๑๑

คลองแสนแสบ 
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒรัตนราชโกษาธิบดี (ทัต บุนนาค) เป็นแม่กองจ้างคนจีนขุดคลอง ตั้งแต่หัวหมากไปถึงบางขนาก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐ และขุดเสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๘๓ เป็นคลองยาว ๑,๓๓๗ เส้น คลองนี้เรียกชื่อแบ่งเป็น ๒ ตอน คือคลองแสนแสบ และคลองบางขนาก

ถนนเจริญกรุง


ถนนสีลม 

 

ถนนเจริญกรุง ถนนตรง และถนนสีลม 

พ.ศ. ๒๔๐๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ เป็นแม่กอง พระอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง เป็นนายงาน ตัดถนนตั้งแต่คลองคูพระนครชั้นใน ข้างวังเจ้าเขมร ตรงลงไปต่อกับถนนตรงไปพระโขนง ที่คลองผดุงกรุงเกษมตรงหัวลำโพงสายหนึ่ง อีกสายหนึ่งแยกจากถนนตัดใหม่ที่กล่าวมาแล้วเหนือวัดสามจีน ทำถนนลงไปข้ามคลองผดุงกรุงเกษมที่ใต้วัดตะเคียน แล้วตรงลงไปทางหลังกงสุลฝรั่ง ไปทางตำบลบางรัก และบ้านทวาย จนถึงแม่น้ำเจ้า พระยาที่ตำบลดาวคนองสายหนึ่ง คือถนนเจริญกรุง แล้วให้ขุดคลองขวางแต่บางรักไปถึงถนนตรงๆ ศาลา (แดง) ที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์สร้างไว้ ถมดินทำถนนอีกสายหนึ่ง (เรียกว่าถนนสีลม) ถนนทั้งสามสายได้แก่ถนนตรง ถนนเจริญกรุง และถนนสีลม เป็นถนนปูอิฐตะแคงโรยทราย

 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 3,791 ครั้ง, โหวตแล้ว 1 ครั้ง / 5 คะแนน
โพสท์โดย: บอมและเอส
13:38 - 24 สิงหาคม 2554
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung