เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
400,319   1,807,351
 

เผ่าพันธุ์พญานาค 4 ตระกูลมันเป็นเรื่องที่แปลกเหลือเชื่อ จนอดที่จะประหลาดใจไม่ได้ว่า 

การค้นพบโครงกระดูกของฝูงอภิมหางูยักษ์ในเหมืองถ่านหิน

 ในบริเวณประเทศโคลัมเบียเมื่อปีที่แล้วนู้นน....

โครงกระดูกของอภิมหางูที่พบกลับมีขนาดมิได้แตกต่างไปจากขนาดของพญานาค 

ที่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณอย่างเช่น

ในคัมภีร์ของชาวฮินดู หรือที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก 

ภาพเปรียบเทียบกระดูกของอนาคอนด้า กับ อภิมหางูยักษ์

พญานาค เป็นราชาแห่งงู จัดเป็นเดรัจฉานด้วย เพราะมีลำตัวไปทางขวาง
และไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ 
อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา นาคแบ่ง ออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือ 
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว 


ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง 

และตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ 


**พญานาคเกิดได้ทั้ง 4 แบบ คือ 

เกิดแบบโอปปาติกะ
เกิดแล้วโตทันที  ผุดเกิดสำเร็จเป็นตัวเป็นตน เช่น พรหม เทวดา เปรต หรือสัตว์นรกทั้งปวง


เกิดแบบสังเสทชะ 
เกิดในสิ่งที่หมักหมมในเปลือกในตม ในที่ชื้นแฉะหรือด้วยเหงื่อไคลโดยไม่อาศัยฟองไข่ 
และครรภ์ของมารดา คือเกิดนอกครรภ์ เช่น หนอนหรือเชื้อแบคทีเรียเกิดแบบชลาพุชะ
เกิดจากครรภ์ อย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม


เกิดแบบอัณฑชะ
เกิดจากฟองไข่


พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะ เป็นชนชั้นปกครอง 
 
ที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำ หนอง คลอง บึงต่างๆ ในอากาศ จนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา 
ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก 
เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะหรือมีจิตผูกพันธ์กับแม่น้ำและพญานาค 
หรืออธิฐานจิตขอเกิดเป็นพญานาค   
(ถึงแม้ทำบุญมามากแค่ไหนพอที่จะไปเกิดสวรรค์ชั้นสูง ๆ กว่านี้ได้ แต่ถ้ามีจิตผูกพันธ์ ยึดติดกับอะไรตายไปก็จะไปตรงนั้น) 
ดังนั้นควรยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดเพราะเป็นสรณะอันประเสริฐที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
พวกพญานาคอยู่ ในการปกครองของท้าววิรูปักษ์ ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก 
เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะ 

ประเภทของพญานาค
นาคแบ่งลำดับชั้นตามหน้าที่ไว้เป็น 4 พวกคือ


1)นาคสวรรค์ มีหน้าที่เผ้าวิมานเทพ และเทวดา

2)นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน

3)นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำคลอง

4)นาครักษาขุมทรัพย์


เมื่อรวมนาคทั้ง 4 พวกแล้ว จะมีพญานาคทั้งสิ้นประมาณ 512 ชนิด 
และแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภทคือ1)กามรูปีพญานาค พญานาคที่เสวยกามคุณ


2)อพามรูปีพญานาค พญานาคที่ไม่เสวยกามคุณพญานาคบางพวกมีอายุสั้น บางพวกก็มีอายุยืน อาจจะมีอายุยาวนานเป็นกัลป์ก้ได้ อย่างพญานาคตัวหนึ่งชื่อพญานาคกาละ 
มีอายุยืนยาวมาก ตั้งแต่พระพุทธเจ้ากุสันธะจนถึงพระสมณโคตมะ และจะมีอายุไปจนถึงพระศรีอาริยะเมตไตรย์ 
ตามปกติพญานาคจะกลัวพญาครุฑ 


พญานาคที่พญาครุฑไม่สามรถกินเป็นอาหารได้ มีอยู่ 7 พวกด้วยกันคือ 
1)พญานาคที่มีชาติกำเนิดที่ละเอียดกว่า และภพภูมิสูงส่งกว่าพญาครุฑ
2)กัมพลสัตรพญานาคราช
3)รตรัฐพญานาคราช
4)พญานาคราชที่อาศัยอยุ่ในมหาสมุทรสีทันดรทั้งเจ็ดสมุทร
5)พญานาคราชที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน
6)พญานาคราชที่อาศัยอยู่ในภูเขา
7)พญานาคราชที่อาศัยอยู่ในวิม


พญานาคที่กล่าวมานี้ เป็นพญานาคที่มีปรากฏอยู่ในชาดกทางพุทธศาสนา

พิษของพญานาค


พญานาคเป็นพญางู เมื่อนึกถึงงูก็ต้องนึกถึงพิษของงู 
ความน่าเกรงขามของพิษพญานาคใน "คัมภีร์ปรมัตถโชติกพมหาอภิธรรมมัตถสังหฏีกา" 
ปริเฉทที่ห้า จัดหมู่ของนาคไว้ตามชนิดของพิษแบ่งเป็น 4 จำพวกคือ
1) พญานาคมีพิษชนิดหนึ่ง ถ้ากัดผู้ใดแล้วร่างกายจะแข็งไปหมดทั้งตัว 
อวัยวะต่าง ๆ แม้จะยือหรืองอ หรือเหยียดออกไปไม่ได้จะปวดทรมานมาก2) ปูติมุขพญานาคนี้มีพิษชนิดหนึ่ง ถ้ากัดผู้ใดแล้วแผลจะเน่าเปื่อยมีน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเวลา3)อัคคิมุข พญานาคนี้มีพิษชนิดหนึ่ง ถ้ากัดผู้ใดแล้วจะเกิดความร้อนไปทั้งตัวและรอยแผลที่ถูกกัดเป็นริ้วรอยคล้ายถูกไปไหม้
4) สัตถมุข พญานาคนี้มีพิษชนิดหนึ่ง ซึ้งผู้ใดโดนกัดแล้วก็เหมือนกับถูกฟ้าผ่า
พญานาคที้งสี่ประเภทนี้ มีวิธีที่จะทำอันตรายด้วยวิธีที่แตกต่างกันดังนี้

1)ใช้เขี้ยวพิษขบกัด แล้วพิษค่อยแผ่ซ่านไปทั้งตัว2)ใช้ตามองดูแล้วพ่นพิษออกมาทางตา
3)มีพิษไปทั่วร่างกาย เพียงแต่ใช้ร่างกายกระทบเข้า ก็เป็นพิษแผ่ออกมาได้
4)ใช้ลมหายใจพ่นเป็นพิษออกมาและพิษนั้นจะแผ่ซ่านออกไปทั่วร่างกาย
คำอธิบายศัพท์ 

องค์นาคาธิบดดีทั้ง 9 พระองค์ (แต่ละเศียร) นั้นคือกษัตริย์แห่งเมืองบาดาลที่ปกครองวังนาคินทร์ต่างๆ 
ซึ่งแต่ละพระองค์เป็นพญานาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่ในศีลในธรรมแล้วทั้งสิ้น 

            องค์นาคาธิบดีทั้ง 9 พระองค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้ 

                        1.พญาอนันตนาคราช 

                        2.พญามุจลินท์นาคราช 

                        3.พญาภุชงค์นาคราช 

                        4.พญาศรีสุทโธนาคราช 

                        5.พญาศรีสัตตนาคราช 

                        6.พญาเพชรภัทรนาคราชหรือพญาเกล็ดแก้วนาคราช 

                        7.พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช 

                        8.พญายัสมันนาคราช 

                        9.พญาครรตระศรีเทวานาคราช 

  

          องค์นาคาธิบดี                      เทียบเท่า     พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์ 
องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ แต่เดิมเป็นนาคธรรมดาสังเกตุจากที่มีเศียรเดียว 
แต่ได้เป็นองค์นาคาธิบดี(กษัตริย์แห่งนาค)ฝั่งไทย เพราะองค์อิศวรประทานให้ 
เนื่องจากได้ทำความดีความชอบในการค้นหาโคศุภราชขององค์อิศวร 
เมื่อคราโคศุภราชหนีมาเที่ยวบนโลกมนุษย์ โดยองค์นาคาธิบดีศรีสุทโธเป็นผู้ค้นพบโคศุภราช

        พญานาคราช ? พญานาคิณี
เทียบเท่า     นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี 

                    นาค- นาคี                      เทียบเท่า  ผู้ว่าราชการจังหวัด,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 

นาคผู้-นาคเมีย                  เทียบเท่า     ประชาชนทั่วไปที่ถือว่าเป็นคนมีศีล 

เงือกผู้-เงือกเมีย              เทียบเท่า     ประชาชนทั่วไปแต่ไม่ถือศีลใดๆ 

งูตัวผู้-งูตัวเมีย                เทียบเท่า    ประชาชนทั่วไปที่ทำดีได้-ทำชั่วได้ 

ปกติเหล่าพญานาคเป็นผู้ที่ถือศีลแปดเคร่งครัดมาก พญานาคจะไม่ทำร้ายใคร 
แต่ก็มีพญานาคชั้นเลว ชอบทำร้ายมนุษย์ตามแม่น้ำ 


แุถม

บั้งไฟพญานาค...ออกพรรษา

เรื่องก็มีอยู่ว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อหลายพันปีก่อนสมัย
พุทธกาล บนผืนแผ่นดินอันสะอาดบริสุทธิ์ของประเทศลาวในปัจจุบัน ชาว
เมืองเป็นผู้มีศีลมีธรรม มีจิตใจที่งดงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน มีความเคารพผู้
หลักผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ดูแลมารดาบิดากันเป็นปกติ พระราชาผู้ปกครอง
บ้านเมืองทรงมีธรรมราชาครบถ้วน ๑๐ ประการ แล้วก็มีปุโรหิตท่านหนึ่ง
เป็นคนจิตใจงาม เป็นผู้มีปัญญามาก เวลาจะตัดสินคดีความอะไรก็บริสุทธิ์
ยุติธรรม ท่านชำนาญในไตรเพท มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงพญา
นาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพราะมีความเชื่อว่า
นาค เป็นผู้ให้น้ำ ท่านก็ประกอบพิธีอย่างนี้ทุกปีๆ จนกระทั่งหมดอายุขัย

ด้วยใจที่ผูกพันกับพญานาคมาก กอปรกับบุญกุศลที่ท่านปุโรหิตทำใน
ระดับที่ดีของชาวโลก ในยุคที่พระพุทธศาสนายังไม่บังเกิดขึ้น เมื่อละโลกแล้ว
ท่านจึงไปเกิดเป็นพญานาค มีกายสีทองสวยงาม เป็นหัวหน้าปกครองชุมชน
นาคในระดับล่าง อยู่ใต้ลำน้ำโขง ซึ่งจะเป็นภพซ้อนภพ มีอายุยืนมาก
.......พญานาคมีอยู่ ๓ ระดับ คือ ระดับล่าง ระดับกลาง ระดับสูง ระดับ
สูงก็อยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ระดับกลางๆ ก็ลดหย่อนลงมา ระดับล่าง
ก็อยู่ในระดับพื้นมนุษย์ มีบ้านเมืองที่สวยสดงดงามพอสมควร ท่านเป็นผู้ปกครอง
ชุมชนนาคในละแวกลำน้ำโขงนั้น ซึ่งกว้างขวางมาก พญานาคท่านนี้ เมื่ออยู่


ในเมืองนาค ท่านจะแปลงกายเป็นกายทิพย์ ที่คล้ายๆ มนุษย์ มีเครื่องประดับงดงามแล้วท่านปรารถนาพุทธภูมิมานาน ตั้งแต่ก่อนจะมาเกิดเป็นปุโรหิต แม้มาเป็นปุโรหิต ก็มีความรู้สึกเช่นนี้อยู่ลึกๆ ในใจ .......ครั้นเวลาล่วงเลยมาถึงสมัยพุทธกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดม พอใกล้ถึงวันออกพรรษา เหล่าเทวดาก็โจษกันไปทั่วว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากดาวดึงส์ จนเสียงอื้ออึงโจษขานดังไปทั่ว พร้อมๆ กับเสียงดนตรีสวรรค์ดังไปถึงนาคพิภพ ทำให้อาสนะ ของพญานาคที่เคยอ่อนนิ่มกลับแข็งกระด้างขึ้นมา สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น พญานาคและบริวาร จึงออกมาจากนาคพิภพ ขึ้นไปอยู่บนผิวน้ำของแม่น้ำโขง ในวันเทโวโรหณะออกพรรษา สายตาก็มองไปบนท้องฟ้า

ตอนนั้นเมฆบนท้องฟ้าก็ยังฟูฟ่องล่องลอยอยู่เยอะแยะ แต่สักพักหนึ่งเมฆก็แวบหายไป ท้องฟ้าเริ่มเปิดออก มีลำแสงฉัพพรรณรังสีพุ่งออกมา ท้องฟ้ากลวงเข้าไป เหมือนไม่มีท้องฟ้า ในบริเวณนั้น คือท้องฟ้าเปิดจนมองเห็นสวรรค์ ในลำแสงนั้นก็จะเห็นเหล่าทวยเทพทั้งหลาย ในภพ ๓ เต็มไปหมดเลย ยกเว้นอรูปพรหม ๔ ชั้น อสัญญีสัตตาพรหม หรือพรหมรูปฟัก ที่ ไม่ได้มา นอกนั้นมาหมดเลย

ท้าวมหาราชทั้ง ๔ คอยอารักขา นาค ครุฑ ยักษ์ คนธรรพ์ โดยเฉพาะคนธรรพ์จะร้องรำทำเพลง ประโคมดนตรีตลอดเวลา พลุสวรรค์หลากสี แต่ไม่ได้ดังตุ้มๆ เหมือนพลุในเมืองมนุษย์ แต่ดังเป็นเสียงดนตรีสวรรค์ ดอกไม้ทิพย์สวยสดงดงาม หอมฟุ้ง ตลบอบอวลไปทั่ว บริเวณสองข้าง ทางก็เต็มไปด้วยทวยเทพทุกชั้น ผู้ปกครองของสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น เทพอัปสร เรียงกันลงมาเป็นกระบวนถัดจากนางเทพอัปสรก็จะมีเหล่าเทวดายืนเรียงรายกันเต็มไปหมดเลย มีบันไดทองคำใส บันไดแก้ว เพชร บันไดเงิน ทอดลงมาจากดาวดึงส์จนถึงพื้นโลกมนุษย์ 


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ตรงกลางบันไดแก้วเพชรที่มีหลากสี ทั้งม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ตามหลังมาด้วยปัญจสิกขเทวบุตร และมาตุลีเทพสารถี ส่วนบันไดทองคำใสก็เป็น ของเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ มีท้าวสุยามา ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามา ถือพัดวีชนี ท้าวสักกเทวราชหรือ พระอินทร์ถือปาริฉัตกะ ถัดมาก็ท้าวสันตดุสิต ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิต ท้าวนิมมานรมิต ผู้ปกครอง สวรรค์ชั้นนิมมานรดี ถัดมาก็ท้าวปรนิมมิต ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี และตามด้วยเหล่า เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทั้งหลาย

.......ถ้าสมมุติว่าทั้งสองฝั่ง ไทย-ลาว ในวันนั้น ชาวต่างประเทศมาฝั่งละแสนคนต่างหลั่งไหลมาเพื่อดื่มด่ำวัฒนธรรมที่ดีงาม และได้เห็นความอัศจรรย์
ที่เกิดขึ้นจากความเลื่อมใสของพญานาคและของชาวพุทธทั้งสองฝั่ง
แม่น้ำโขง


พอตกตอนพลบค่ำทั้งภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน
นานาชาตินับแสนก็มาสวดมนต์ ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยพร้อมๆ กัน
ทั้งสองฝั่งไทยลาว ซึ่งต่างก็เป็นเครือญาติกัน......


ถ้าวันนั้นทั้งสองฝั่งได้ทำอย่างนี้ให้เกิดขึ้น เดี๋ยวเราจะได้เห็นความ
อัศจรรย์เกิดขึ้นทั้ง ๓ ท้อง บนท้องฟ้าจะสว่างไสวด้วยแสงจันทร์เพ็ญ
ท้องน้ำก็สว่างไสวด้วยเปลวประทีปของพญานาค ที่ท้องเราก็สว่างด้วย
ประทีปธรรมภายใน


.......เมื่อชาวโลกมาเห็นภาพอันงดงามนี้ ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสก็จะเลื่อมใส ที่
เลื่อมใสแล้วก็จะเลื่อมใสยิ่งขึ้น ปีแรกคนอาจจะมาแค่ไม่กี่แสน แต่ปี
ถัดๆ ไป เมื่อสิ่งดีๆ นี้เกิดขึ้น เขาจะไปเล่าสู่กันฟังด้วยความปลื้มปีติ เดี๋ยว
ก็จะมากันใหญ่เลย แล้วก็เป็นทางไปสู่สวรรค์ เป็นทางมาแห่งบุญของ
ทุกๆ คน ภาพเหล่านี้ใครๆ ในโลกเขาอยากจะเห็นกัน ไม่ใช่เฉพาะพี่น้อง
ชาวไทย ชาวลาวสองฝั่งเท่านั้น เพราะว่าเป็นภาพที่มีแห่งเดียวในโลก
เกิดขึ้นปีละครั้งและสม่ำเสมอทุกปี เป็นเวลายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปี มาแล้ว
จึงเป็นสิ่งที่ใครๆ เขาอยากจะดูกัน และถ้ามีบรรยากาศที่ชวนดูก็จะยิ่ง
สร้างความปลื้มปีติ

ใครได้มาดูในวันนั้นใจของเขาจะไม่ลืมเลย ใจจะใส บาปอกุศลไม่ได้
ช่อง ใกล้ละโลก ภาพนี้จะไปปรากฏในใจ ให้ใจเขาใส และก็เป็นนิมิต ผ่าน
ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เพราะฉะนั้น นี่ก็เป็นอีกทรรศนะหนึ่งของโรงเรียน
อนุบาลฝันในฝันวิทยา และขอฝากสิ่งนี้เอาไว้สำหรับพี่น้องสองฝั่ง ทั้งฝั่ง
ลาวและฝั่งไทย ซึ่งต่างก็เป็นเครือญาติกัน 
ช่วยกันทำให้วัฒนธรรมอันดีงามนี้เกิดขึ้น.....สนุกไม๊คัฟ เรื่องราวของพญานาคที่จริงมีอีกเยอะมาก
เกี่ยวกับพญานาคแต่ละตน ประวััติเ้ยอะมาก

ส่วนนึงของภาพที่มา http://www.musicasenlinea.com/videos/4-1-;nLHOTb8tNo0.html
VOTED BY: Eyeturkson
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 87,696 ครั้ง, โหวตแล้ว 92 ครั้ง / 430 คะแนน
โพสท์โดย: beeboyza ดู Hot Topic อื่นๆของ beeboyza
08:25 - 9 กุมภาพันธ์ 2554
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung