เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
409,299   1,845,693
 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ตารางแสดงอันดับมหาวิทยาลัยของไทย

ไทย
อาเชียน
เอเชีย
โลก
สถาบัน
1
3
36
516
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
4
37
527
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
5
50
672
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
4
6
67
772
AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอชีย
5
7
72
805
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
8
78
866
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
9
83
877
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
8
10
85
887
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
11
89
916
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
20
-
1,512
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11
22
-
1,666
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
23
-
1,675
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13
25
-
1,751
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
26
-
1,808
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
29
-
1,933
มหาวิทยาลัยนเรศวร
16
30
-
1,949
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17
32
-
2,022
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18
33
-
2,145
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
19
34
-
2,150
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20
38
-
2,297
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
21
39
-
2,322
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
22
43
-
2,338
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
44
-
2,355
มหาวิทยาลัยบูรพา
24
45
-
2,438
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25
46
-
2,529
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26
52
-
2,720
มหาวิทยาลัยรังสิต
27
55
-
2,887
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
28
56
-
2,898
มหาวิทยาลัยสยาม
29
57
-
2,915
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
30
60
-
3,024
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
31
61
-
3,075
มหาวิทยาลัยหอการค้า
32
64
-
3,256
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33
68
-
3,445
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
34
72
-
3,509
มหาวิทยาลัยทักษิณ
35
74
-
3,534
มหาวิทยาลัยพายัพ
36
76
-
3,595
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร
37
81
-
3,957
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
38
82
-
3,959
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
39
86
-
4,124
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
40
87
-
4,149
มหาวิทยาลัยโยนก
41
99
-
4,491
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 4,877 ครั้ง, โหวตแล้ว 0 ครั้ง / 0 คะแนน
โพสท์โดย: เจ้าชายอสูร
20:15 - 22 ธันวาคม 2553
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
 
14:47 - 26 สิงหาคม 2557 +LIKE disLIKE
1 มุ้งมิ้ง

ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung