เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
445,351   2,109,892

เตรียมลูกสอบเข้า รร.สาธิต! ไม่ยาก หากเตรียมพร้อม

ผู้ปกครองหลายๆท่านที่มีลูกหลานอยู่ในวัยเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ว่าจะเป็นจากอนุบาลไปสู่ประถมหรือจากประถมไปสู่มัธยมไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  เชื่อว่าทุกคนคงจะมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากให้ลูกหลานของเราได้เรียนโรงเรียนหรือสถาบันที่ดีมีชื่อเสียงซึ่งการแข่งขันย่อมจะต้องสูงตามไปด้วย    ในขณะเดียวกันคำถามหนึ่งก็คือเราจะทราบได้อย่างไรว่าเด็กมีความสามารถอยู่ในระดับใดหรือมีโอกาสในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในระดับเด็กเล็ก (อนุบาล-ประถม) ซึ่งการวัดความสามารถทางวิชาการเป็นไปได้ยาก ซึ่งต่างจากเด็กโต (มัธยม) ที่นอกจากจะมีทางเลือกที่มากกว่าแล้ว ตัวเด็กเองสามารถรับรู้หรือประเมินทั้งความสามารถและความชอบของตนเองได้

ลองมาดูเด็กในระดับอนุบาล (ช่วงอายุ 4-6ปี) ที่จะต้องไปแข่งขันเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นเตรียมป.1 (หรืออนุบาล3) ที่กำลังอยู่ในวัยที่ต้องการความใกล้ชิดกับผู้ปกครองอยู่ซึ่งหลายคนก็ยังร้องไห้ทุกเช้าที่ต้องจากผู้ปกครองไปโรงเรียน    สำหรับท่านที่ต้องการให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาหลายๆแห่งที่เน้นความสามารถทางด้านวิชาการก็คงจะเน้นให้เด็กได้รับการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลที่เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้เพื่อให้เด็กสามารถสอบเข้าสถานศึกษานั้นๆได้   และอีกหลายๆแห่งที่วัดผลจากความฉลาดทางอารมณ์(EQ)ของเด็กมากกว่าความสามารถทางวิชาการเช่นโรงเรียนสาธิตฯหลายๆแห่ง
 
ไม่ว่าจะคัดเลือกจะเป็นแบบใดสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อผลการสอบก็คือสภาพและสภาวะของตัวเด็กเองในวันสอบ  ทั้งสภาพทางร่างกาย จิตใจ สภาวะแวดล้อมและบรรยากาศทั้งก่อนและในขณะสอบ   ซึ่งไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อเด็กบ้าง     ผู้ปกครองหลายๆท่านอาจเตรียมความพร้อมให้กับเด็กโดยการสมัครให้เด็กไปสอบตามโรงเรียนต่างๆที่มีการสอบคัดเลือก   แต่ก็มีอีกหลายๆท่านที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นการสอบจริงทำให้อาจจะขาดคุณสมบัติบางอย่างทำให้ไม่สามารถสมัครได้ เช่น เกณฑ์อายุ เป็นต้น  และยังไม่สามารถรับทราบผลการสอบที่แท้จริงว่าลูกของท่านอยู่ในระดับใด(เกือบได้หรือห่างไกลแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่จะบอกแค่ว่าได้หรือไม่ได้เท่านั้น)   อีกทั้งวิธีการจัดการและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ไปทดลองสอบอาจแตกต่างไปจากโรงเรียนที่มุ่งหวังโดยสิ้นเชิง   ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์แล้วยังอาจทำให้ลูกน้อยเกิดความเครียดหรือต่อต้านการสอบได้    

ท่านทราบหรือไม่ว่าในวันสอบจริง อาจเกิดปัญหาที่ท่านคิดไม่ถึง
• ลูกของท่านอาจจะไม่ยอมเข้าแถวหรือไม่ยอมไปที่จุดส่งเด็กอาจมีการร้องไห้ดิ้นรนต่อต้านอาจต้องมีของเล่นมาล่อ
• เด็กบางคนอาจจะอาเจียน(เนื่องจากผู้ปกครองให้ทานมากเกินไปหรือเกิดจากความเครียด)
• เด็กหลายคนยังง่วงนอนอยู่เพราะต้องออกเดินทางแต่เช้าหรือเพลียจากการใช้เวลาเดินทางนานกว่าตอนไปโรงเรียนตามปกติ โดยเฉพาะผู้ที่สอบรอบแรก
• เด็กอาจจะงอแงหรือหงุดหงิดเนื่องจากอากาศที่ร้อนหรือความแออัดเบียดเสียดเนื่องมาจากผู้คนจำนวนมาก
• ท่านมากับลูกตามลำพังไม่สามารถหาที่จอดรถได้หรือต้องเดินไกลมากทำให้ทั้งลูกและตัวท่านเองเกิดความเหนื่อยล้าหรือหงุดหงิด
• เด็กหลายๆคนพร้อมผู้ปกครองต้องวิ่งรอกสอบ 2 ที่ในวันสอบจริงถ้าวางแผนไม่ดีอาจทำให้พลาดทั้งหมด (ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร กับ ร.ร.สาธิตฯจุฬาหรือ ร.ร.สาธิตฯเกษตร ซึ่งสอบวันเดียวกันทั้ง 3 แห่ง)
• สถานที่ติวบางแห่งหรือที่โรงเรียนที่เรียนอยู่อาจจัดให้มีการทดสอบหรือทดลองสอบซึ่งผลการสอบอาจจะบอกถึงความสามารถของเด็กได้แต่ไม่สามารถบอกถึงความพร้อมของเด็กได้เลย

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จึงได้จัดให้มีการทดสอบล่วงหน้า (Pretest-เด็กเล็ก) ขึ้นโดยได้จำลองสถานการณ์ที่ใกล้เคียงวันสอบจริงเกือบทุกประการ (ต่างกันที่วิธีการรับสมัคร)  ซึ่งไม่เพียงสร้างความเคยชินและความคุ้นเคยให้กับเด็กเท่านั้น ผู้ปกครองสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์จริงที่จะเกิด หรืออาจจะเกิดขึ้นในวันสอบจริง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวทั้งของเด็กและผู้ปกครองเองด้วย (เช่นสภาพของสถานที่ต่างๆ,การรับส่ง,ความจอแจ,การจราจร,การเดินทาง ฯลฯ)  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องโดยผู้ปกครองและรวมถึงครูผู้สอนเพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุด   ทั้งนี้ทางผู้ปกครองจะได้ทราบผลการสอบเป็นคะแนน T-Score ทั้งของเด็กและคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของการสอบในครั้งนี้   รวมถึงเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น (จะแจ้งให้ทราบสำหรับเด็กบางคน) เช่น ร้องไห้ตลอดเวลา หรือ ไม่ยอมทำข้อสอบ เป็นต้น (ประกอบกับผลการสอบ)

นอกจากนี้สำหรับเด็กประถมปลาย (ป.4-ป.6 ) สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดให้มีการทดสอบล่วงหน้า (Pretest-ม.1) ขึ้นเช่นเดียวกันโดยได้จำลองสถานการณ์ใกล้เคียงวันสอบจริงเกือบทุกประการ รวมถึงเนื้อหาของข้อสอบในแต่ละวิชา    แม้ปัจจุบันมีหลายสถาบันได้จัดให้มีการสอบในลักษณะนี้รวมถึงการทดสอบความสามารถรายวิชา ทว่าการสอบของสาธิตนั้นทางผู้จัดการสอบไม่ได้มุ่งเน้นสำหรับเด็กที่ต้องการวัดความสามารถทางวิชาการเท่านั้นแต่ยังตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.1 ของ ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่มีเนื้อหาของวิชาที่สอบที่แตกต่างจากการสอบของสถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะหมวดวิชาความถนัดทางการเรียนซึ่งนักเรียนที่เรียนแบบเน้นทางด้านวิชาการอาจจะไม่คุ้นเคย    ทั้งนี้ผู้สอบจะได้รับทราบผลการสอบที่เป็นคะแนนรวมและรายวิชารวมถึงคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด เพื่อจะนำผลที่ได้ไปแก้ไขหรือปรับปรุงข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องได้ทันท่วงที   อีกทั้งการสอบที่ไม่จำกัดเฉพาะ ป.6 เท่านั้นแต่เปิดกว้างสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 และป.5 ด้วยเพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า (ปีที่ผ่านมามีนักเรียนชั้นป.5 ได้รางวัลถึง 3 คน และหนึ่งในนั้นเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด)  และการสมัครทางอินเทอร์เนตที่ให้ความสะดวกกับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาศในการทดสอบเช่นกัน (ปีที่ผ่านมาผู้สมัครจากต่างจังหวัดกว่าร้อยละ10และได้รางวัลถึง 4 รางวัลจากนักเรียน 3 คน) 

ในการสอบทั้งระดับชั้นทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดเตรียมรางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดกว่า 25 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยเปิดช่องทางรับสมัครผ่านอินเตรอ์เน็ต ซึ่งสะดวกสำหรับผู้ปกครอง โดยสามารถทำการสมัครได้ที่ www.satitprasarnmit.com/pretest   (ทั้งเด็กเล็กสอบเข้า ชั้น อ.3  และเด็กโตสอบเข้า ชั้น ม.1) ดังนี้

สำหรับ เด็กเล็ก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 ตุลาคม 2553 สอบวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553  
สำหรับ Pre-Test ชั้น ม.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2553 สอบวันที่ 19 ธันวาคม 2553
 

เตรียมมือให้พร้อมลองสนามสอบ จะได้ทราบว่าของจริงไม่ได้อยากอย่างที่คิด!ที่มา : www.vcharkarn.com
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 2,064 ครั้ง, โหวตแล้ว 0 ครั้ง / 0 คะแนน
โพสท์โดย: เตรียมลูกสอบเข้า รร.สาธิต! ไม่ยาก หากเตร
17:17 - 19 ตุลาคม 2553
แจ้งลบ
 
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

ภาพชัด..ไอ้เข้ กับแม่ชี

ชาวเน็ตลาวขอความยุติธรรม สาวลาว 18 ปี ตกตึกตายปริศนาใน กทม.

เทพฟุตซอลปลอมตัวเป็นคนแก่มาเล่น

มุมกล้อง คุณหลอกดาว!
ดู Hot Topic ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung