เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
577,843   2,144,639
 

เตรียมลูกสอบเข้า รร.สาธิต! ไม่ยาก หากเตรียมพร้อม

ผู้ปกครองหลายๆท่านที่มีลูกหลานอยู่ในวัยเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ว่าจะเป็นจากอนุบาลไปสู่ประถมหรือจากประถมไปสู่มัธยมไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  เชื่อว่าทุกคนคงจะมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากให้ลูกหลานของเราได้เรียนโรงเรียนหรือสถาบันที่ดีมีชื่อเสียงซึ่งการแข่งขันย่อมจะต้องสูงตามไปด้วย    ในขณะเดียวกันคำถามหนึ่งก็คือเราจะทราบได้อย่างไรว่าเด็กมีความสามารถอยู่ในระดับใดหรือมีโอกาสในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในระดับเด็กเล็ก (อนุบาล-ประถม) ซึ่งการวัดความสามารถทางวิชาการเป็นไปได้ยาก ซึ่งต่างจากเด็กโต (มัธยม) ที่นอกจากจะมีทางเลือกที่มากกว่าแล้ว ตัวเด็กเองสามารถรับรู้หรือประเมินทั้งความสามารถและความชอบของตนเองได้

ลองมาดูเด็กในระดับอนุบาล (ช่วงอายุ 4-6ปี) ที่จะต้องไปแข่งขันเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นเตรียมป.1 (หรืออนุบาล3) ที่กำลังอยู่ในวัยที่ต้องการความใกล้ชิดกับผู้ปกครองอยู่ซึ่งหลายคนก็ยังร้องไห้ทุกเช้าที่ต้องจากผู้ปกครองไปโรงเรียน    สำหรับท่านที่ต้องการให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาหลายๆแห่งที่เน้นความสามารถทางด้านวิชาการก็คงจะเน้นให้เด็กได้รับการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลที่เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้เพื่อให้เด็กสามารถสอบเข้าสถานศึกษานั้นๆได้   และอีกหลายๆแห่งที่วัดผลจากความฉลาดทางอารมณ์(EQ)ของเด็กมากกว่าความสามารถทางวิชาการเช่นโรงเรียนสาธิตฯหลายๆแห่ง
 
ไม่ว่าจะคัดเลือกจะเป็นแบบใดสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อผลการสอบก็คือสภาพและสภาวะของตัวเด็กเองในวันสอบ  ทั้งสภาพทางร่างกาย จิตใจ สภาวะแวดล้อมและบรรยากาศทั้งก่อนและในขณะสอบ   ซึ่งไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อเด็กบ้าง     ผู้ปกครองหลายๆท่านอาจเตรียมความพร้อมให้กับเด็กโดยการสมัครให้เด็กไปสอบตามโรงเรียนต่างๆที่มีการสอบคัดเลือก   แต่ก็มีอีกหลายๆท่านที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นการสอบจริงทำให้อาจจะขาดคุณสมบัติบางอย่างทำให้ไม่สามารถสมัครได้ เช่น เกณฑ์อายุ เป็นต้น  และยังไม่สามารถรับทราบผลการสอบที่แท้จริงว่าลูกของท่านอยู่ในระดับใด(เกือบได้หรือห่างไกลแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่จะบอกแค่ว่าได้หรือไม่ได้เท่านั้น)   อีกทั้งวิธีการจัดการและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ไปทดลองสอบอาจแตกต่างไปจากโรงเรียนที่มุ่งหวังโดยสิ้นเชิง   ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์แล้วยังอาจทำให้ลูกน้อยเกิดความเครียดหรือต่อต้านการสอบได้    

ท่านทราบหรือไม่ว่าในวันสอบจริง อาจเกิดปัญหาที่ท่านคิดไม่ถึง
• ลูกของท่านอาจจะไม่ยอมเข้าแถวหรือไม่ยอมไปที่จุดส่งเด็กอาจมีการร้องไห้ดิ้นรนต่อต้านอาจต้องมีของเล่นมาล่อ
• เด็กบางคนอาจจะอาเจียน(เนื่องจากผู้ปกครองให้ทานมากเกินไปหรือเกิดจากความเครียด)
• เด็กหลายคนยังง่วงนอนอยู่เพราะต้องออกเดินทางแต่เช้าหรือเพลียจากการใช้เวลาเดินทางนานกว่าตอนไปโรงเรียนตามปกติ โดยเฉพาะผู้ที่สอบรอบแรก
• เด็กอาจจะงอแงหรือหงุดหงิดเนื่องจากอากาศที่ร้อนหรือความแออัดเบียดเสียดเนื่องมาจากผู้คนจำนวนมาก
• ท่านมากับลูกตามลำพังไม่สามารถหาที่จอดรถได้หรือต้องเดินไกลมากทำให้ทั้งลูกและตัวท่านเองเกิดความเหนื่อยล้าหรือหงุดหงิด
• เด็กหลายๆคนพร้อมผู้ปกครองต้องวิ่งรอกสอบ 2 ที่ในวันสอบจริงถ้าวางแผนไม่ดีอาจทำให้พลาดทั้งหมด (ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร กับ ร.ร.สาธิตฯจุฬาหรือ ร.ร.สาธิตฯเกษตร ซึ่งสอบวันเดียวกันทั้ง 3 แห่ง)
• สถานที่ติวบางแห่งหรือที่โรงเรียนที่เรียนอยู่อาจจัดให้มีการทดสอบหรือทดลองสอบซึ่งผลการสอบอาจจะบอกถึงความสามารถของเด็กได้แต่ไม่สามารถบอกถึงความพร้อมของเด็กได้เลย

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จึงได้จัดให้มีการทดสอบล่วงหน้า (Pretest-เด็กเล็ก) ขึ้นโดยได้จำลองสถานการณ์ที่ใกล้เคียงวันสอบจริงเกือบทุกประการ (ต่างกันที่วิธีการรับสมัคร)  ซึ่งไม่เพียงสร้างความเคยชินและความคุ้นเคยให้กับเด็กเท่านั้น ผู้ปกครองสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์จริงที่จะเกิด หรืออาจจะเกิดขึ้นในวันสอบจริง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวทั้งของเด็กและผู้ปกครองเองด้วย (เช่นสภาพของสถานที่ต่างๆ,การรับส่ง,ความจอแจ,การจราจร,การเดินทาง ฯลฯ)  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องโดยผู้ปกครองและรวมถึงครูผู้สอนเพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุด   ทั้งนี้ทางผู้ปกครองจะได้ทราบผลการสอบเป็นคะแนน T-Score ทั้งของเด็กและคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของการสอบในครั้งนี้   รวมถึงเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น (จะแจ้งให้ทราบสำหรับเด็กบางคน) เช่น ร้องไห้ตลอดเวลา หรือ ไม่ยอมทำข้อสอบ เป็นต้น (ประกอบกับผลการสอบ)

นอกจากนี้สำหรับเด็กประถมปลาย (ป.4-ป.6 ) สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดให้มีการทดสอบล่วงหน้า (Pretest-ม.1) ขึ้นเช่นเดียวกันโดยได้จำลองสถานการณ์ใกล้เคียงวันสอบจริงเกือบทุกประการ รวมถึงเนื้อหาของข้อสอบในแต่ละวิชา    แม้ปัจจุบันมีหลายสถาบันได้จัดให้มีการสอบในลักษณะนี้รวมถึงการทดสอบความสามารถรายวิชา ทว่าการสอบของสาธิตนั้นทางผู้จัดการสอบไม่ได้มุ่งเน้นสำหรับเด็กที่ต้องการวัดความสามารถทางวิชาการเท่านั้นแต่ยังตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.1 ของ ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่มีเนื้อหาของวิชาที่สอบที่แตกต่างจากการสอบของสถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะหมวดวิชาความถนัดทางการเรียนซึ่งนักเรียนที่เรียนแบบเน้นทางด้านวิชาการอาจจะไม่คุ้นเคย    ทั้งนี้ผู้สอบจะได้รับทราบผลการสอบที่เป็นคะแนนรวมและรายวิชารวมถึงคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด เพื่อจะนำผลที่ได้ไปแก้ไขหรือปรับปรุงข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องได้ทันท่วงที   อีกทั้งการสอบที่ไม่จำกัดเฉพาะ ป.6 เท่านั้นแต่เปิดกว้างสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 และป.5 ด้วยเพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า (ปีที่ผ่านมามีนักเรียนชั้นป.5 ได้รางวัลถึง 3 คน และหนึ่งในนั้นเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด)  และการสมัครทางอินเทอร์เนตที่ให้ความสะดวกกับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาศในการทดสอบเช่นกัน (ปีที่ผ่านมาผู้สมัครจากต่างจังหวัดกว่าร้อยละ10และได้รางวัลถึง 4 รางวัลจากนักเรียน 3 คน) 

ในการสอบทั้งระดับชั้นทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดเตรียมรางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดกว่า 25 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยเปิดช่องทางรับสมัครผ่านอินเตรอ์เน็ต ซึ่งสะดวกสำหรับผู้ปกครอง โดยสามารถทำการสมัครได้ที่ www.satitprasarnmit.com/pretest   (ทั้งเด็กเล็กสอบเข้า ชั้น อ.3  และเด็กโตสอบเข้า ชั้น ม.1) ดังนี้

สำหรับ เด็กเล็ก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 ตุลาคม 2553 สอบวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553  
สำหรับ Pre-Test ชั้น ม.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2553 สอบวันที่ 19 ธันวาคม 2553
 

เตรียมมือให้พร้อมลองสนามสอบ จะได้ทราบว่าของจริงไม่ได้อยากอย่างที่คิด!ที่มา : www.vcharkarn.com
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 2,211 ครั้ง, โหวตแล้ว 0 ครั้ง / 0 คะแนน
โพสท์โดย: เตรียมลูกสอบเข้า รร.สาธิต! ไม่ยาก หากเตร
17:17 - 19 ตุลาคม 2553
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung