เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
577,843   2,144,639
 

องค์ประกอบของเศษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คนทุกระดับและทุกกลุ่มอาชีพสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง ซึ่งความพอเพียงประกอบด้วย
คุณลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ
ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น และไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคำนึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือ
ได้อย่างทันท่วงที
เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้
รัก สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น
เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำ
วิชาการต่าง ๆ มาใช้วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน
เงื่อนไขชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหาร
จัดการการใช้ชีวิตโดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 17,425 ครั้ง, โหวตแล้ว 6 ครั้ง / 19 คะแนน
โพสท์โดย: teeneethai
14:40 - 8 กรกฎาคม 2553
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
 
14:47 - 4 พฤศจิกายน 2557 +LIKE disLIKE
55 สวัสดี

ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:47 - 4 พฤศจิกายน 2557 +LIKE disLIKE
54 สวัสดี

ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:47 - 4 พฤศจิกายน 2557 +LIKE disLIKE
53 สวัสดี

ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:47 - 4 พฤศจิกายน 2557 +LIKE disLIKE
52 สวัสดี

ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:47 - 4 พฤศจิกายน 2557 +LIKE disLIKE
51 สวัสดี

ตอบความคิดเห็นนี้
 
14:47 - 4 พฤศจิกายน 2557 +LIKE disLIKE
50 สวัสดี

ตอบความคิดเห็นนี้
 
13:27 - 17 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
49 คน

ตอบความคิดเห็นนี้
 
17:15 - 15 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
48 มิว

ตอบความคิดเห็นนี้
 
16:05 - 10 พฤศจิกายน 2556 +LIKE disLIKE
47 เปีย
pey
ตอบความคิดเห็นนี้
 
16:04 - 10 พฤศจิกายน 2556 +LIKE disLIKE
46 เปีย
ปลาๆปูๆ
ตอบความคิดเห็นนี้
 
16:02 - 10 พฤศจิกายน 2556 +LIKE disLIKE
45 เปีย
คิดถึงจัง
ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung