เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
361,918   1,804,154
 

ธกส. สระแก้ว เร่งจ่ายหนี้นอกระบบให้ลูกค้าเกษตรให้ครบในเดือนนี้

ข่าว ธกส. สระแก้ว เร่งจ่ายหนี้นอกระบบให้ลูกค้าเกษตรให้ครบในเดือนนี้ 

บ่ายของวันนี้ นายชัยชนะ วาระเพียง  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธนาคาร เพื่อ การ เกษตร และ สหกรณ์ การ เกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัด สระแก้ว กล่าวว่า ตาม นโยบาย รัฐบาล ได้ น้อม นำ ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง ใน การ แก้ไข ปัญหา หนี้ สิน ภาค ประชาชนนอกระบบ ในนโยบาย สวัสดิการ สังคม และ ความ มั่นคง ของ มนุษย์ ซึ่ง จะ ปรับ โครงการ สร้าง หนี้ ภาค ประชาชน เพื่อ นำ ไป สู่ การ ลด ภาระ หนี้ หรือ  ยืด ระยะ เวลา ชำระ หนี้ หรือ ลด อัตรา ดอกเบี้ย หรือ พัก ชำระ ดอกเบี้ย ตาม นโยบาย ปรับ โครงสร้าง เศรษฐกิจ ที่ จะ แก้ไข ปัญหา หนี้ สิน ด้วย การ ฟื้นฟู อาชีพ และ ความ เป็น อยู่ ของ เกษตรกร โดย เร่ง ดำเนิน การ จัดการ หนี้ สิน ของ เกษตรกร ทั้ง ใน และ นอก ระบบ เพื่อ บรรเทา ความ เดือดร้อน และ รักษา ที่ดิน ทำ กิน ให้ แก่ เกษตรกร

          โดย จังหวัด สระแก้ว พร้อม รับ ขึ้น ทะเบียน หนี้ นอก ระบบ ตั้งแต่ บัด นี้ ไป จนถึง  วันที่ 30 ธันวาคม 2552 โดย ผู้ ที่ จะ ขึ้น ทะเบียน ต้อง มี คุณสมบัติ เป็น คน ไทย บรรลุ นิติ ภาวะ เป็น หนี้ นอก ระบบ เงิน ต้น ไม่ เกิน 2 แสน บาท หนี้ นั้น เกิด ก่อน วันที่ 19 พ.ย. 2552 หนี้ ที่ เกิด จาก เหตุ สุจริต และ จำเป็น จำนวน 9 อำเภอ ที่ทะเบียน จำนวน 8,224 ราย มูลหนี้ จำนวน 898,811,366 ล้านบาท ประชุมพบลูกหนี้แล้ว 5,113 ราย ส่วนที่ยุติเรื่องได้ 3,089 ราย ได้ดำเนินการจ่ายเงิน จำนวน 270 ราย เป็นเงิน จำนวน 16,260,600 บาท คาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จภายในปลายเดือนมิถุนายน นี้

          นายชัยชนะ วาระเพียง  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธนาคาร เพื่อ การ เกษตร และ สหกรณ์ การ เกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัด สระแก้ว  กล่าวว่า เพื่อ ช่วยเหลือ ให้ ประชาชน ที่ มี หนี้ นอก ระบบ มา เข้า ใน ระบบ ที่ มี การ คิด อัตรา ดอกเบี้ย ซึ่ง ถูก และ เป็น ธรรม   รวม ทั้ง เพื่อ ช่วย ลด ภาระ ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย เงิน กู้  ของ ประชาชน ให้ ลดลง เพื่อให้ ประชาชน มี เงิน เหลือ จาก การ ลด ภาระ การ จ่าย ดอกเบี้ย สามารถ นำ มา เก็บ ออม และ เพื่อ ใช้ จ่าย ใน ส่วน ที่ จำเป็น เพื่อ ฟื้นฟู และ พัฒนา อาชีพ ของ ประชาชน ให้  มี ความ เข้มแข็ง สามารถ สร้าง รายได้ ที่ มั่นคง ภาย ใต้ แนว ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง ส่งเสริม และ กระตุ้น ประชาชน ให้ มี การ ออม เงิน เพื่อ รักษา วินัย ทาง การเงิน อัน เป็น ราก ฐาน ที่ สำคัญ ของ ครอบครัว และ ประเทศ ชาติ ต่อไป สำหรับปัญหาที่พบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เรามีน้อย แต่ลูกหนี้เรามีจำนวนมาก จึงบริการไม่ทันเหมือนกับไม่ทันใจลูกค้าดังกล่าว

 

 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 811 ครั้ง, โหวตแล้ว 1 ครั้ง / 5 คะแนน
โพสท์โดย: somsak
15:56 - 7 มิถุนายน 2553
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung