เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
1,375,661   3,332,590
 

ulr...o_O*

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบันมีโรคที่เกิดจากยุงมากมาย  เช่น  โรคไข้เลือดออก  ไข้มาลาเรีย  ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนแต่มียุงเป็นพาหะนำโรคทั้งสิ้น  ซึ่งทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำต้นไม้ไล่ยุงหรือต้นมอสซี่  บัตเตอร์มาใช้เป็นวัตถุดิบของการทำธูปไล่ยุง  เพราะต้นไม้ไล่ยุงนี้มีการพัฒนาโดยใช้วิธีการทางพันธุ์วิศวกรรมระหว่างพันธุ์ไม้  2  ตระกูลคือ  อาฟริกัน  เจอรมันเนียม    และตะไคร้หอม  ต้นไม้ไล่ยุงนี้จึงมีกลิ่นหอมอ่อนๆของต้นตะไคร้หอม  ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำน้ำมันที่สกัดจากต้นไม้ไล่ยุงนี้มาเป็นส่วนประกอบของธูปไล่ยุง

 

 

จุดมุ่งหมายของโครงงาน

1.เพื่อศึกษาว่าทฤษฎีของต้นไม้ไล่ยุงตามหลักพันธุวิศกรรมนั้นสามารถไล่ยุงได้จริง

2.เพื่อศึกษาว่าการทดลองธูปไล่ยุงจากต้นไม้ไล่ยุงนั้นมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการทดลอง

        1.ธูปจากต้นไม้ไล่ยุงสามารถไล่ยุงได้

        2.ธูปไล่ยุงจะมีประสิทธิภาพเต็มที่ถ้ามีส่วนผสมของต้นไล่ยุงทั้งต้น

 

 

 

ตัวแปรต้น

-          ส่วนต่างๆของต้นไม้ไล่ยุง

ตัวแปรตาม

-          ธูปไล่ยุงได้

ตัวแปรควบคุม

        -      ปริมาณของน้ำมันที่สกัดจากส่วนต่างๆของต้นไม้ไล่ยุง    ปริมาณของวัสดุในการทำธูปไล่ยุง

 

 

วิธีดำเนินการ

3.1 วัสดุ

1.ต้นไม้ไล่ยุง ( ต้นมอสซี่  บัตเตอร์ )   15  ต้น

2.แป้งเปียก  4  ช้อนโต๊ะ

3.ขี้เลื่อยละเอียด  4  ช้อนโต๊ะ

4.ผงถ่าน  ½   ช้อนโต๊ะ

5.ไม้ไผ่เหลาบางๆ (สำหรับทำก้านธูป)  10  ก้าน

3.2 อุปกรณ์

1.กะละมัง  1 ใบ

2.มีดพร้อมเขียง

3.ครก + สาก

4.แก้วสำหรับกรองน้ำจากต้นมอสซี่  บัตเตอร์

5. ผ้าขาวบางกรองละเอียด  2  ผืน

6.ตะแกรงชนิดละเอียด

(วัตถุดิบข้างต้นสำหรับการทำธูป  10  ก้าน)

 

 

 

 

 

3.3 วิธีการทดลอง

ขั้นที่  1  ขั้นเตรียม

 

1.  ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบ  ( ต้นไม้ไล่ยุง ,  ไม้สำหรับทำก้านธูป ,  และวัตถุดิบอื่นๆในการทำธูป )

 

 

2.  การเตรียมน้ำมอสซี่  บัตเตอร์

1.นำต้นมอสซี่  บัตเตอร์มาแยกส่วนแขนงและลำต้นออกจากกัน

2.นำต้นมอสซี่  บัตเตอร์ที่แยกส่วนของแขนงและลำต้นที่แยกออกจากกันแล้วมาสับให้ละเอียด

3.นำส่วนแขนงที่สับแล้วมาโขลกให้ละเอียด 

4.แล้วนำไปผสมกับน้ำสัดส่วนต้นไม้ไล่ยุง 1  ส่วน   น้ำ   2  ส่วน

5.คั้นน้ำแล้วใช้ผ้าขาวบางกรองแยกเศษของต้นไม้ไล่ยุงออกจากน้ำแล้วพักไว้

6.ทำ  1 -  5  ซ้ำอีกครั้งในส่วนของลำต้น

 

3. การเตรียมแป้งเปียก

        1.นำแป้งมัน  ½  กิโลกรัม  ผสมกับน้ำในสัดส่วน  1 : 2

        2.นำไปตั้งไฟหมั่นคนบ่อยๆ พอแป้งกับน้ำเข้ากันแล้วกวนต่อซักพักให้ได้แป้งเปียกที่มีความเหนียวพอประมาณ

 

 

 

 

 

4. การเตรียมขี้เลื่อย

        1.นำขี้เลื่อยละเอียดมาร่อนกับตะแกรงชนิดละเอียด  2 3 ครั้ง เพื่อให้ได้ขี้เลื่อยที่มีความละเอียด

 

 

 

 

 

 

5. การเตรียมผงถ่าน

        1.นำถ่านที่เป็นก้อนมาโขลกด้วยครกให้มีความละเอียด

2.นำถ่านที่โขลกแล้วมาร่อนด้วยตะแกรงอีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์วรรณี   ตันติชัยกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

นางสาวชนิตา          เกิดเปี่ยม           เลขที่     7      ช.ฟ     2/1

นางสาวชลิดา          รักความสุข       เลขที่      9      ช.ฟ    2/1

นางสาวมัสลิน         ตันสุทธิกุล        เลขที่     8       ช.ฟ    2/2

นายวงศกร              ส่งเสริฐ             เลขที่    10      ช.ฟ    2/2

นางสาวสมจินตน์    อารีศิลป            เลขที่    15      ช.ฟ   2/2

นายสุภกิจ               บุญถึก               เลขที่    18      ช.ฟ   2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

 

5.1  สรุปผลการทดลอง

ในการทดลองครั้งที่  1  ได้ธูปที่ขึ้นรูปยาก    ติดไฟได้ไม่ตลอดแท่ง    มีสีดำเกินไป   ไล่ยุงได้ไม่ดีเท่าที่ควร    แป้งเปียกที่เตรียมไว้มีลักษณะเป็นก้อน   เมื่อนำไปทำธูปตรงบริเวณที่มีก้อนของแป้งเปียกจะไม่ติดไฟ   ในการทดลองครั้งนี้ประสิทธิภาพในการไล่ยุงไม่ดีเท่าที่ควร

ในการทดลองครั้งที่  2   ได้ธูปที่ขึ้นรูปยาก    ติดไฟได้ไม่ตลอดแท่ง    มีสีดำเกินไป   ไล่ยุงได้ไม่ดีเท่าที่ควร   ในครั้งนี้เมื่อคลุกผงจันทร์ขาวแล้วธูปที่ผลิตได้มีลักษณะใกล้เคียงกับที่มีขายในท้องตลาด   ในการทดลองครั้งนี้ประสิทธิภาพในการไล่ยุงไม่ดีเท่าที่ควร

ในการทดลองครั้งที่  3  ได้ธูปที่ขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น   ติดไฟได้ตลอดแท่ง  มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงดีกว่าในการทดลองครั้งที่   1   และครั้งที่   2

5.2  ปัญหาที่พบ   ธูปติดไฟได้ไม่ตลอดแท่ง 

5.3  ข้อเสนอแนะ   ในขั้นเตรียมแป้งเปียก   ขณะกวนพยายามอย่าให้มีก้อนแป้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 694 ครั้ง, โหวตแล้ว 0 ครั้ง / 0 คะแนน
โพสท์โดย: --►P [L] Ch.SJ ◄--
19:54 - 29 สิงหาคม 2552
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung